Lediga jobb Länsstyrelsen i Dalarnas län i Falun

Se alla lediga jobb från Länsstyrelsen i Dalarnas län i Falun. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Falun som finns inom det yrket.

Försvarsdirektör

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.Beskrivning
Enheten för samhällsskydd finns inom avdelningen för verksamhetsstöd och samhällsskydd.

Enheten arbetar i huvudsak med länets och myndighetens samordning och utveckling av krishanterings- och totalförsvarsförmåga över hela hotskalan, från sociala risker och olyckor till arbetsuppgifter inför och under höjd beredskap.

Det innebär planläggning, genomförande och uppföljning av insatser som sträcker sig från krishantering och totalförsvar till brottsförebyggande arbete och social riskhantering.
Detta gör vi i samverkan med kommuner, regionala och nationella aktörer samt över landgräns med Norge. Enheten har en central roll i att utveckla arbetsmetoder i vår egen krisledningsstab och krigsorganisation. Enheten har för närvarande 13 medarbetare som har både egna ansvarsområden och utvecklande uppdrag internt, med aktörer i länet och i vissa fall nationellt.Arbetsuppgifter
Länsstyrelsen i Dalarnas län utökar nu enheten för samhällsskydd och söker en försvarsdirektör.
I arbetet är du placerad på enheten för samhällsskydd med enhetschef som närmsta chef.

I arbetsuppgifterna ingår att utifrån ett strategiskt perspektiv prioritera insatserna i de nätverk och funktioner där försvarsdirektörer deltar. Du ska medverka till att vidmakthålla och utveckla externa kontakter och nätverk på lokal, regional och nationell nivå, särskilt inom civilt försvar och totalförsvar. Du ska följa upp, följa utvecklingen och rapportera det arbete som pågår inom de nätverk där du ingår.

Även om du i din roll ska ha fokus på strategiska frågor, så kommer du också att vara med i enhetens arbete på detaljnivå. Inom enheten och myndigheten kommer du att ingå i olika arbetsgrupper där du förväntas ta stort ansvar för att driva arbetet framåt. I myndighetens utveckling av kris- och krigsorganisation har du en viktig roll tillsammans med övriga medarbetare på enheten
Arbetet är en integrerad del av enhetens verksamhet och kräver tät samverkan med enhetschef men också med andra nyckelfunktioner inom myndigheten.  I rollen krävs att du kan navigera och prioritera inom de kravställningar som funktionen kan ställas inför. Dessa avväganden görs kontinuerligt tillsammans med enhetschef.

 

Kvalifikationer
Krav
- Dokumenterad kunskap om krislednings- och totalförsvarsverksamhet.
- Erfarenhet av samverkan i nätverk med externa parter.
- Mycket goda kunskaper i att kommunicera på svenska i tal och skrift
- Förmåga att självständigt planera, genomföra och följa upp kvalificerade uppdrag i eget arbete    och tillsammans med arbetsgrupp.

Meriterande
- Erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning
- Kunskaper om totalförsvarets verksamheter i Sverige
- Erfarenhet inom säkerhets-, stab- eller krisledningsarbete
- Eftergymnasial utbildning
- Erfarenhet av att utbilda och/eller samordna utbildning internt och externt

Villkor
Länsstyrelsen tillämpar 6 månaders provanställning

Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Två miljöhandläggare inom restaurering av vattendrag

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.Beskrivning
Vi söker två handläggare till Enheten för Vatten där vi arbetar med vattenförvaltning, miljömål, miljöövervakning, restaurering av vattenmiljöer och fiske.

Enheten för Vatten är en av fyra enheter på Avdelningen för miljö- och samhällsplanering. Övriga enheter arbetar med vattenverksamhet och miljöprövning, miljötillsyn och efterbehandling av förorenade områden samt kulturmiljö och samhällsplanering.

Vår verksamhetsstyrning kännetecknas av ett gott ledarskap och ett förhållningssätt som skapar delaktighet och engagemang.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer främst att bestå av planering och arbetsledning vid genomförande av restaureringsarbete i vattendrag. Du kommer att ingå i en större grupp som arbetar med att åtgärda länets alla flottledsrensade vattendrag. Tillsammans arbetar ni för att utveckla verksamheten och planera genomförandet. En viktig del av arbetet består i att kommunicera både skriftligt och muntligt med våra samarbetspartners, bland annat kommuner och fiskevårdsområdesföreningar. Arbetet är periodvis fysiskt krävande och innebär både att gå och vistas i obanad terräng samt vada i vattendrag. Arbetet kan under perioder förläggas på annan ort vilket kan kräva veckovisa övernattningar.

Du kommer även att genomföra provtagningar i fält, bland annat biotopkarteringar och eventuellt vattenkemiska, musselinventeringar och el- och sjöprovfisken i samband med uppföljning av åtgärder eller andra övervakningsinsatser i länet.

Kvalifikationer
Krav

- Du har naturvetenskaplig kompetens motsvarande universitets- eller högskolenivå, eller erfarenhet av arbetet som bedöms likvärdig, gärna med inriktning mot sötvattenekologi/limnologi eller vattenvård.
- Du har erfarenhet att analysera data och datahantering.
- Du har god datorvana och god kunskap att använda excel.
- Du har förutsättningar för att orka gå i terräng och vada i rinnande vatten.
- Har B-körkort 

Meriterande 

- Erfarenhet av praktiskt restaureringsarbete, gärna i flottledsrensade miljöer.
- Erfarenhet av biotopkartering, fältarbete och provtagning i vatten.
- Erfarenhet att använda GIS och Survey 123.
- Erfarenhet av att söka medel för åtgärder.

Personliga egenskaper 

- Du har lätt för att samarbeta och kommunicera på ett tydligt sätt i både tal samt skrift.
- Du är driftig, initiativrik, kan självständigt prioritera och ansvara för ditt arbete.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

Villkor
Vi tillämpar sex månaders provanställning och individuell lönesättning.

Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Kommunikatör

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.Beskrivning
Du kommer att vara placerad vid enheten för ekonomi, personal och kommunikation som finns under avdelningen för verksamhetsstöd och samhällsskydd.

Enheten arbetar i huvudsak med stöd till chefer och medarbetare. Arbetet görs i samverkan med länsledning och myndighetens samtliga enheter samt med övriga länsstyrelser.

Arbetsuppgifter
Som kommunikatör på Länsstyrelsen i Dalarnas län ingår du i en grupp av fyra kommunikatörer. Du arbetar både strategiskt och operativt och i kontinuerlig avstämning med myndighetens kommunikationschef. Tillsammans med sakkunniga och chefer på avdelningar och enheter genomför du kommunikationsinsatser under året. Du arbetar som kommunikationsstöd till utpekade enheter, samtidigt som du ansvara för egna utvecklingsområden inom myndighetens kommunikationsarbete. För att komplettera den befintliga arbetsgruppen ser vi gärna att du är en allmän kommunikatör med spetskunskaper inom grafisk produktion. 

Dina arbetsuppgifter består bland annat av: grafisk produktion, omvärldsbevakning, press- och mediekontakter, innehållsarbete i form av pressmeddelanden, webbpubliceringar, nyhetsbrev och innehåll i våra sociala kanaler. Du är också stöd till myndighetens medarbetare, bland annat i kontakter med upphandlade kommunikationsbyråer, vid pressträffar, i samband med språkbruk och textframställan, vid upprättande av enkäter, vid filmning, fotografering, medieträning och tillgänglighetsfrågor.

Kvalifikationer
Krav är att du:

- Har kommunikationsutbildning från universitet/högskola eller annan erfarenhet som vi bedömer vara motsvarande.
- Har minst 2 års erfarenhet av kommunikationsarbete på en kommunikationsenhet i en myndighet, organisation eller företag från de senaste 5 åren.
- Har goda kunskaper inom grafisk produktion och erfarenhet av att ta fram material som: rullplanscher, foldrar, annonser, med mera.
- Har arbetat med webbpubliceringar och publiceringar i andra digitala kanaler.
- Har goda kunskaper i svenska språket och är en god skribent.
- Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver att du klarar statens säkerhetsprövning

Mycket meriterande är att du:

- Har erfarenhet från kommunikationsarbete på en myndighet.
- Har erfarenhet av att arbeta med lagkrav kopplat till digital offentlig service och GDPR.
- Har arbetat med mediakontakter och medieträning
- Har arbetat med mätning, uppföljning och utvärdering av kommunikationsinsatser.
- Har arbetat med kriskommunikation.
- Har arbetat med tillgänglighetsanpassning av kommunikationsmaterial.
- Har arbetat med inkluderande kommunikation.
- Har arbetat med klarspråksanpassning.

Personliga egenskaper
Du är strukturerad, kreativ och effektiv. Du är nyfiken på människor och trivs med att arbeta i en servicefunktion som innebär många interna och externa kontakter. Du är noga med detaljer samtidigt som du har ett utvecklat helhetstänk.

Du är en utåtriktad, engagerad och positiv medarbetare som vill bidra med egna idéer. Du förstår vikten av och tycker om att bidra i det gemensamma kommunikationsarbetet i gruppen och du har förmåga att driva processer framåt och tar ansvar för ditt och gruppens arbete.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

Villkor
Länsstyrelsen i Dalarna tillämpar 6 månaders provanställning.

Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Handläggare inom Integration & nationella minoriteter uppdraget

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.Beskrivning
Enheten för Agenda 2030 finns under avdelning för hållbar utveckling.

Enheten arbetar tvärsektoriellt och samordnar uppdrag inom hållbar utveckling så som integration, nationella minoriteter, miljömålssamordning, energi och klimat, folkhälsa, Jämställdhet, vålds-, brotts- och missbruksfrågor, mänskliga rättigheter, barnrätt och föräldrastöd, detta för att hitta synergier mellan uppdragen och för att bättre kunna verka för att nå målen med Agenda 2030.     

Vi söker nu en handläggare som ska arbeta med integration-och nationella minoriteter uppdraget. Arbetsuppgifter
Länsstyrelsens uppdrag kommer bland annat från det årliga Regleringsbrevet och Förordningen med länsstyrelseinstruktionen. Detta innebär att vissa uppdrag ligger fast långa perioder medan andra tillkommer, förändras eller försvinner efter en tid. Som medarbetare på Enheten för Agenda 2030 behöver du därför vara nyfiken på nya uppdrag, flexibel och utvecklingsorienterad.

Som handläggare för integration och nationella minoriteter uppdraget kommer du verka för att se till nationella mål inom uppdraget får genomslag på regional nivå. Du förväntas därför att:- Självständigt samordna och i samarbete med andra kollegor hantera det regionala uppdraget inom integration och nationella minoriteter
- I samverkan med andra aktörer utveckla och sprida kunskap inom området
- Arbeta strategiskt, sammankalla, leda nätverk, samråd och seminarier på regional nivå
- Omvärldsbevaka frågor som rör integration och nationella minoriteter  
- Kartlägga, följa utveckling på regional nivå, administrera och rapportera genomförda insatser
- Arbeta i samverkan med närliggande uppdrag på Enheten för Agenda 2030
- Tillsammans med enhetschef ansvar du också för budget och resultat inom uppdraget
- Framtagande av regional strategi och handlingsplan
- Arbeta tillsammans med övriga kollegor med övergripande målet att öka länets beredskap och kapacitet i mottagande av nyanlända, samt statsbidrag TIA och utvecklingsmedel §37
- Planera, rapportera och redovisa i linje med uppdragen för integration och nationella minoriteter
- Utbilda och erbjuda kunskapshöjande insatser utifrån uppdraget nationella minoriteter

Arbetet innebär många kontakter inom Länsstyrelsen samt med regionala och lokala aktörer i Dalarna. Arbetet innebär en del resor, både inom länet och nationellt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom Statsvetenskap eller en social-, beteendevetenskaplig utbildning, med god kunskap om nationella minoritetslagstiftningen. Du har erfarenhet av ekonomisk uppföljning och av att arrangera, leda grupper och seminarier. Du har erfarenhet av att ha arbetat med att stödja kommuner och/eller region i utvecklingsarbete . Du har god förmåga att driva projekt självständigt, planera, organisera och skapa resultat.

Meriterande om du:

- Har erfarenhet av arbete på länsstyrelsen, inom integration och nationella minoriteter  
- Har hållit i konferenser och utbildningar
- Har en masterutbildning
- Arbetat med projektledning och kommunikationshantering
- Drivit processer i samverkan
- Arbetat med handläggning av statsbidrag
- Arbetat med samhällsorientering och ensamkommande barns uppdraget på Länsstyrelsen
- Talar och skriver något av de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, samiska, jiddisch eller romani chib

Din förmåga att vara en god representant för Länsstyrelsen är central. Du är flexibel, kommunikativ, självgående men har lätt för att samarbeta med andra. Vi strävar efter ett nära samma arbete inom Enheten för Agenda 2030 och på myndigheten i stort. Vi ser därför gärna att du har stort intresse för olika sakområden inom social hållbarhet. 

Välkommen in med din ansökan!

Villkor
Tillsvidare med 6 månaders provanställning.

Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Djurskyddshandläggare

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.Arbetsuppgifter
Länsstyrelsen söker en djurskyddshandläggare till enheten för djurvälfärd och livsmedel.

På enheten arbetar vi med kontroll av foder och livsmedel i primärproduktionen samt tvärvillkorskontroller.  Djurskyddskontroller och ärenden enligt lag om tillsyn över hundar och katter tillhör också enhetens uppdragsområde. Arbetet fördelas i arbetsgruppen och är till viss del händelsestyrt. Arbetet är brett och varierande därför kan arbetsuppgifterna variera över tid.

Kvalifikationer
 Krav

- Universitets- eller högskoleutbildning som agronom, lantmästare, eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig.
- Du har goda kunskaper om relevant lagstiftning, om djur och riskerna för djurens välfärd inom olika djurhållningsformer.
- Du har erfarenhet av att handlägga djurskyddsärenden på länsstyrelsen.
- B -körkort.

Meriterande
- Tidigare erfarenhet av att arbeta som djurskyddshandläggare. Tilläggsutbildning inom djurskydd och djurmiljö.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är utåtriktad, har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och har hög integritet i din myndighetsroll.
Du är driftig, initiativrik och kan självständigt prioritera samt ansvara för ditt arbete.
Du har förmåga att vara flexibel utifrån en varierad vardag.
Du är pedagogisk, ska ha lätt för att samarbeta och knyta kontakter såväl internt som med externa aktörer.
Som person är du lugn, trygg och kan hantera svåra situationer.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och referenser.

Villkor
Tidsbegränsad anställning - Vikariat 1 år som djurskyddshandläggare.

Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna.

Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Sekreterare till länsledningen

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.Beskrivning
Vi söker nu en sekreterare som ska ge administrativt stöd till länsledningen.

Du kommer arbeta nära ihop med landshövdingens nuvarande sekreterare och ni kommer gå in för varandra vid ledigheter. Det är ett omväxlande jobb i högt tempo, inte minst under 2023 då Länsstyrelsen Dalarna är värd för flera större evenemang, till exempel besök av kungafamiljen och nationaldagsfirande.

Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

- Organisera och planera länsledningens externa och interna möten och åtaganden med tillhörande underlag.
- Planera, bjuda in till och förbereda besök och sammanträden i nära samarbete med husfru, chaufför med flera.
- Hantera administrativa uppgifter, till exempel kalender- och resebokningar.
- Delta i eller projektleda evenemang, såsom nationaldagsfirande, planeringsdagar eller personalvårdande aktiviteter.
- Delta i vissa möten, förbereda underlag och skriva protokoll.
- Vara en representativ, effektiv och trevlig första kontaktpunkt för länsledningen.Kvalifikationer
Krav:

- Erfarenhet av att planera, organisera och förbereda besök, möten och liknande.
- Vana av att hantera administrativa arbetsuppgifter och flöden.
- Du är en mycket van datoranvändare/användare av Office-paketet, särskilt Outlook. Du sätter dig snabbt in i användningen av nya system.
- Gymnasieutbildning
- Mycket bra svenska i tal och skrift.
- Bra engelska i tal och skrift.
- Svenskt medborgarskap krävs eftersom tjänsten är säkerhetsklassad

Meriterande:

- Tidigare erfarenhet av liknande roll på en myndighet, offentlig verksamhet eller en länsstyrelse.
- Eftergymnasial utbildning inom relevant område.
- Vana att skriva olika typer av texter, till exempel inbjudningar och protokoll.
- Vana av diarieföring.

Personliga egenskaper:

- Du har mycket god samarbetsförmåga och tycker om att ha kontakt med många olika personer i ditt arbete.
- Du är strukturerad, prioriterar, planerar och organiserar både ditt eget och andras arbete på ett effektivt sätt.
- Du är flexibel och trivs med omväxlande arbetsdagar i tidvis högt tempo.
- Du tar initiativ, driver självständigt och är lösningsorienterad.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Intervjuer sker löpande.Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Arkeolog

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.Beskrivning
Länsstyrelsen söker en medarbetare till enheten för kulturmiljö och samhällsplanering med god erfarenhet av arbete med fornlämningar, arkeologiska undersökningar och kulturmiljöer.

Arbetsuppgifter
Du kommer att i nära samarbete med våra övriga kulturmiljövårdare arbeta med Dalarnas fornlämningar och kulturlandskap utifrån gällande lagstiftning och nationella och regionala mål och strategier. Du kommer att arbeta tvärsektoriellt i olika samhällsfrågor med andra sakområden på myndigheten.

Som arkeolog kommer du:

- Utarbeta kunskapsunderlag kopplade till fornlämningar och kulturmiljöer.
- Du kan också komma att handlägga frågor om fornlämningar och kulturlandskap.

Kvalifikationer
Krav

- Du har högskoleutbildning med medeltidsarkeologi och/eller nordeuropeisk arkeologi som huvudämne.
- Du har arbetslivserfarenhet av arkeologiskt fältarbete och med uppdragsarkeologisk verksamhet.
- Du har kunskaper om kulturmiljölagen och aktuella delar av miljöbalken och plan- och bygglagen.
- Du har arbetslivserfarenhet av ärendehandläggning av fornlämningar och kulturlandskap på länsstyrelse eller annan myndighet.
- Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
- Du har B-körkort.

Meriterande

- Du har arbetslivserfarenhet av att utarbeta kunskapsunderlag, handlingsprogram eller utredningar.
- Du har kunskaper och vana vid att arbeta i GIS.
- Du har annan relevant högskoleutbildning, som kulturgeografi, kulturmiljövetenskap, kulturminnesvård, samhällsplanering, med mera.

Personliga egenskaper

- Du kommer att ingå i en arbetsgrupp och bidra till gruppens samlade arbete.
- Du har ett gott omdöme, har förmåga att prioritera, är strukturerad och serviceinriktad, har god samarbetsförmåga och bidrar till ett gott och öppet arbetsklimat i enlighet med vår värdegrund.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

Villkor
Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Sverige har en ny regering och en budgetproposition väntas inom kort. Tjänsten tillsätts under förutsättning av erforderliga beslut.

Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen.

Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Naturvårdshandläggare

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.Beskrivning
Vi söker en handläggare till avdelningen för naturvård där vi arbetar med handläggning av naturvårdsärenden.

Avdelningen består av fyra enheter, två förvaltningsenheter för skyddad natur samt enheterna för vilt samt naturskydd. Det är till enheten för naturskydd som vi nu söker en handläggare av naturvårdsärenden. Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter inom naturvård och samarbete med engagerade kollegor.Arbetsuppgifter
I uppdraget att arbeta som naturvårdshandläggare kommer du främst att arbeta med naturvårdsärenden i enlighet med miljöbalken samt arbeta med Länsstyrelsens uppdrag när det gäller invasiva arter. Även andra naturvårdsärenden kan bli aktuella eftersom avdelningen samarbetar med många kompetensområden inom och utanför Länsstyrelsen för att nå naturvårdens mål. Kvalifikationer
Krav

- Naturvetenskaplig kompetens motsvarande universitets- eller högskolenivå,
- God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
- Du ska ha god datorvana.
- Du ska ha B-körkort

Meriterande

- Erfarenhet av arbete med handläggning av miljöbalksärenden
- Erfarenhet av att arbeta med GIS
- Erfarenhet av liknande arbetePersonliga egenskaper

- Förstå vikten av ett gott bemötande och att skapa goda relationer
- Du ska vara resultatinriktad, driftig och initiativrik Du ska ha lätt för att samarbeta
- Du ställer dig bakom myndighetens värdegrund och är införstådd i vad arbetet som statlig tjänsteperson ställer för krav på objektivitet och gott omdöme.


Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen.

Villkor
Länsstyrelsen tillämpar 6 månaders provanställning

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Enhetschef till enheten för intern service

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.Beskrivning
Enheten för intern service finns vid avdelningen för verksamhetsstöd och samhällsskydd.

Enheten är mångfacetterad och arbetar med utvecklingen av myndighetens interna serviceuppdrag såsom reception, vaktmästeri, centraldiarium, arkiv, lokaler, fordon samt myndighetens fysiska interna skydd. Enheten har en central roll i att samordna hållbarhetsledning och digitalisering av dokument, inköpsprocesser och utlämnande av allmänna handlingar. Enheten ansvarar också för att stödja digitala flöden, förvalta myndighetens lokaler och fordonsflotta, att införa och implementera olika teknikplattformar för radio och telefoni samt drift av vissa tekniska installationer i fastigheterna. Enheten samordnar personalens utrustning för distansarbete.

Arbetsuppgifter
Länsstyrelsen i Dalarnas län söker en chef till enheten för intern service. Enheten har för närvarande 19 medarbetare. Som enhetschef ansvarar du för att utveckla, planera och leda enhetens arbete. Du har ansvar för budget och resursfördelning, såväl ekonomiskt- som personellt- och arbetsmiljöansvar för enheten. Utöver enhetens egen budget deltar du i samordningen av myndighetens samlade gemensamma kostnader och planering, genomförande och uppföljning av gemensamma investeringar.

I din roll som enhetschef så ansvarar du för att ni möter målen inom enhetens områden och i vissa fall, även verksamhetsmål som berör hela myndigheten. Ditt ledarskap genomsyras av den statliga värdegrunden och vår chefskultur. I uppdraget ingår både direkt detaljerade operativa arbetsuppgifter och att kunna representera Länsstyrelsen i nationella nätverk. Så vi söker dig som har både ett operativt och ett strategiskt ledarskap.

Din närmaste chef är avdelningschefen Lars-Håkan Jönsson.

Kvalifikationer
Krav är att du:

Har goda ledaregenskaper och erfarenhet av att vara chef och ledare.

Är en god myndighetsföreträdare och att du med lätthet kan arbeta enligt den statliga värdegrunden.

Klarar säkerhetsprövning inklusive registerkontroll.

Har god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.

Svenskt medborgarskap krävs eftersom tjänsten är placerad i säkerhetsklass.

 

Det är mycket meriterande om du har:

Arbetat inom offentlig förvaltning och har kunskap om ekonomi-, budget- och investeringsstyrning. Kunskap om arbetsmiljölagstiftning eller systematiskt arbetsmiljöarbete.

Utbildning inom digitalisering eller teknisk förvaltning.

Erfarenhet från arbete med arkiv och samordning av organisationer med olika uppdrag.

Utöver detta är det meriterande:

om du har kunskaper inom juridik och har arbetat på en Länsstyrelse.

Personliga egenskaper:

I ditt ledarskap är du strukturerad, lyhörd, öppen och empatisk. Du ser medarbetarnas olikheter som en styrka och har förmågan att omsätta denna kraft till utveckling och måluppfyllnad. Delaktighet och inflytande är självklarheter för dig och du bjuder gärna in till samarbete. Flertalet av dessa egenskaper ingår i vår chefskultur och utgör vår gemensamma syn på myndighetens ledarskap. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Villkor
Provanställning om 6 månader kan tillämpas. 
Intervju kommer genomföras under vecka 45. 

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Projektledare/medarbetare förarbete omarrondering

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.Arbetsuppgifter
Länsstyrelsen söker två medarbetare till enheten för landsbygdsutveckling.

Arbetsuppgifterna omfattar att leda och medverka i förarbeten som inför omarrondering av skogs- och jordbruksmark samt markägarkontakter och myndighetssamverkan i omarronderingsfrågor. Det omfattar planering, genomförande, utveckling och utvärdering. I arbetet ingår att hålla större markägarmöten i bystugor såväl som samtal med enskilda markägare. Arbetet innebär bred samverkan med såväl markägare som myndigheter och organisationer. Arbetet innebär viss tjänstgöring på kvällar och helger.

Du arbetar självständigt med många olika kontaktytor, vilket ställer krav på ansvarstagande och förmåga att kommunicera prestigelöst, enkelt och målgruppsanpassat. Du kommer att delta i flera förarbeten samtidigt vilket kräver god förmåga att samarbeta, planera och lösa problem. Tempot kan vara högt med tydliga deadlines.

Du kommer att ingå i ett arbetslag med flera medarbetare med liknande och andra roller i förarbetet där vi jobbar tätt tillsammans.

 

Kvalifikationer
Krav

- Du har akademisk examen omfattade minst 3 år (exempelvis jägmästare/skogsmästare/biolog/lantmätare/jurist). Eller annan likvärdig kompetens.
- Du kan kommunicera på ett tydligt och lättbegripligt sätt i både tal och skrift.
- B-körkort

Meriterande

- Erfarenhet som projektledare/processledare
- Kunskaper inom fastighetsjuridik och/ eller skoglig bakgrund.
- Kunskap och erfarenhet av kommunikation med olika målgrupper
- Kunskaper och erfarenhet av GIS
- Kunskaper i MS Office
- Erfarenhet av digital kommunikation

Personliga egenskaper

- Du har lätt för att samarbeta och kommunicera
- Du är noggrann, systematisk, driftig och initiativrik
- Du är en flexibel och serviceinriktad problemlösare
- Du kan självständigt prioritera och ta ansvar för ditt arbete

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

Villkor
Länsstyrelsen i Dalarnas län tillämpar 6 månaders provanställning. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Kommunikatör

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.Beskrivning
Du kommer att vara placerad vid enheten för ekonomi, personal och kommunikation som finns under avdelningen för verksamhetsstöd och samhällsskydd.

Enheten arbetar i huvudsak med stöd till chefer och medarbetare. Arbetet görs i samverkan med länsledning och myndighetens samtliga enheter samt med övriga länsstyrelser. Enheten har en central roll i att samordna kommunikationsinsatser och kontroll av tillgänglighet på webbsidor och i digitalisering av dokument.

Arbetsuppgifter
Som kommunikatör på Länsstyrelsen i Dalarnas län ingår du i en grupp av fyra kommunikatörer. Du  arbetar både strategiskt och operativt och i kontinuerlig avstämning med myndighetens kommunikationschef. Tillsammans med sakkunniga och chefer på avdelningar och enheter genomför du kommunikationsinsatser under året.

Dina arbetsuppgifter består bland annat av omvärldsbevakning, press- och mediekontakter, innehållsarbete i form av pressmeddelanden, webbpubliceringar, nyhetsbrev och innehåll på våra sociala kanaler. Du är också stöd till myndighetens medarbetare, bland annat i kontakter med upphandlade kommunikationsbyråer, vid pressträffar, i samband med språkbruk och textframställan, vid upprättande av enkäter, vid filmning, fotografering, medieträning och tillgänglighetsfrågor.

Kvalifikationer
Krav är att du:

- Har kommunikationsutbildning från universitet/högskola eller annan erfarenhet som vi bedömer vara motsvarande.
- Har minst 3 års erfarenhet av kommunikationsarbete i en myndighet, organisation eller företag från de senaste 5 åren.
- Har erfarenhet av grafisk produktion (rullplanscher, foldrar, annonser, med mera).
- Har arbetat med webbpubliceringar och publiceringar i andra digitala kanaler.
- Har mycket goda kunskaper i svenska språket och är en god skribent.
- Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver att du klarar statens säkerhetsprövning

Mycket meriterande är att du:

- Har erfarenhet från kommunikationsarbete på en myndighet.
- Har erfarenhet av att arbeta med lagkrav kopplat till digital offentlig service och GDPR.
- Har arbetat med mediakontakter och medieträning
- Har arbetat med mätning, uppföljning och utvärdering av kommunikationsinsatser.
- Har arbetat med kriskommunikation.
- Har arbetat med tillgänglighetsanpassning av kommunikationsmaterial.
- Har arbetat med inkluderande kommunikation.
- Har arbetat med klarspråksanpassning.

Personliga egenskaper

Du är strukturerad, kreativ och effektiv. Du är nyfiken på människor och trivs med att arbeta i en servicefunktion som innebär många interna och externa kontakter. Du är noga med detaljer samtidigt som du har ett utvecklat helhetstänk.

Du är en utåtriktad, engagerad och positiv medarbetare som vill bidra med egna idéer. Du har förmågan att driva processer framåt och tar ansvar för ditt arbete.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

 

Villkor
Länsstyrelsen i Dalarna tillämpar 6 månaders provanställning.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Ekonom med upphandlings- och avtalsuppföljningskompetens

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.Beskrivning
Du kommer att vara placerad vid enheten för ekonomi, personal och kommunikation som finns under avdelningen för verksamhetsstöd och samhällsskydd.

Vid enheten arbetar du i huvudsak i dialog med leverantörer och med stöd till chefer och medarbetare vid myndighetens samtliga enheter och verksamhetsområden.

 
Arbetsuppgifter
Som ekonom för våra externt finansierade projekt och avtalsuppföljare för våra upphandlade varor och tjänster, arbetar du både strategiskt och operativt.

Du kommer delta i att planera, genomföra och följa upp ekonomiska förutsättningar i projekt i våra olika verksamhetsområden, liksom delta i och driva utvecklingen av vår förmåga att följa upp kvalitet, avtal och reklamationer i de leveranser vi får. Till din hjälp har du bland annat redovisnings- och projektekonomer och upphandlingskollegor på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Du kommer ingå i två grupper med ekonomer och upphandlare som alla jobbar direkt mot enheter och avdelningar med olika former av rådgivning och operativt stöd. Har du därför en bred
erfarenhet av såväl ekonomiredovisning, upphandling som förhandling så är detta ett plus.

Tillsammans med enhetschefer och projektansvariga på samtliga enheter följer du upp och stöttar i den ekonomiska redovisningen av externt finansierade projekt. Du kommer delta i att planera, genomföra och följa upp ekonomiska förutsättningar i projekt i våra olika verksamhetsområden

Tillsammans med upphandlare informerar du berörda chefer och inköpsansvariga vid alla enheter när nya avtal upprättats eller ändras. Du kommer att ansvara för avtalsuppföljning, hantera reklamationer och göra upphandlade avtal beställningsbara och förvalta dessa.

 
Kvalifikationer
Krav är att du:

- Har ekonomisk utbildning från universitet/högskola eller annan erfarenhet som vi bedömer vara motsvarande.
- Har minst ett års erfarenhet av upphandlingsverksamhet eller avtalsuppföljning i arbete i en organisation eller företag.
- Erfarenhet av att jobba med projektekonomisk redovisning från de senaste fem åren.
- Erfarenhet av att arbeta med avtalsuppföljning och kravställning med eventuella genomdrivande av reklamationer till leverantörer.
- Har mycket goda kunskaper om lag om offentlig upphandling LOU.
- Har erfarenhet av förhandlingssituationer.
- Har goda kunskaper i Officepaketet, framför allt i Excel.
- Har mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
- Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver att du klarar statens säkerhetsprövning.

Mycket meriterande är att du:

- Är pedagogisk och uppskattar att genomföra utbildningsinsatser för kollegor.
- Har erfarenhet från en myndighet eller annan offentlig verksamhet.
- Erfarenhet av arbete i ekonomisystemet Agresso och i verksamhetssystemet Visma Proceedo.
- Har erfarenhet av kravställning vid inköp.

 

Personliga egenskaper

Du är strukturerad, har integritet och uppskattar verksamhetsutveckling. Du är nyfiken på människor och kombinationen av införande av nya system. Du trivs med att arbeta i en servicefunktion som innebär många interna och externa kontakter. Du är noga med detaljer samtidigt som du har ett utvecklat helhetstänk.

Du är en utåtriktad, engagerad och positiv medarbetare som vill bidra med egna idéer och du är drivande och tar ansvar för ditt arbete.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Lokalvårdare

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. V... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Vi söker nu en lokalvårdare på halvtid. Du kommer tillhöra enheten för intern service som ansvarar för lokaler och lokalvård, kontorsservice och vaktmästeri, reception, stöd till länsledningen, centraldiarium och arkiv.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att vara en av tre lokalvårdare som hjälps åt med att städa och hålla fint i våra kontorslokaler i centrala Falun. I jobbet ingår daglig städning av kontorsrum, kontorslandskap, konferensrum, entré, matsal och toaletter. Med jämna mellanrum städar vi också golv med skurmaskiner, förrådsrum, gör rent interna glasytor och städar i residenset som ligger tvärs över gatan. Minst en gång om året storstädar vi. Fönsterputs sköts av leverantör.
Våra lokaler är moderna och lättstädade och vi använder milda och miljöanpassade rengöringsmedel.
Vi sköter också kaffebryggning efter beställning till möten och konferenser. Det är viktigt för oss att kunna leverera det lilla extra, vilket också uppskattas mycket av våra arbetskamrater, och att kunna skratta och ha trevligt tillsammans.

KVALIFIKATIONER
Krav:
•Genomförd gymnasieutbildning.
•Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift för att kunna ta del av information inom verksamhetens olika digitala plattformar, kommunicera och läsa.
•Tidigare erfarenhet av lokalvård.
•Svensk medborgare och godkänd säkerhetsprövning.

Meriterande:
•Tidigare erfarenhet av arbete på länsstyrelse eller annan statlig myndighet.

Personliga egenskaper:
•Du har stort ansvar för dina arbetsuppgifter, är noggrann och jobbar effektivt.
•Du är van att följa rutiner och har inga problem med att vara flexibel när det krävs.
•Du tycker om att ha kontakt och samarbeta med andra kollegor och ge god service.
•Du behöver ha en god allmänfysik då arbetet kan bl.a. innebära tyngre lyft.
•Du är säkerhetsmedveten och kan företräda Länsstyrelsen på ett bra sätt.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Länsveterinär

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.Beskrivning
Vi söker nu en veterinär som vill komma och arbeta tillsammans med oss på enheten för djurvälfärd och livsmedel.

På enheten finns ansvaret för handläggning och kontroll enligt djurskyddslagstiftningen, foder- och livsmedel i primärproduktionen, smittosamma djursjukdomar inklusive bitillsyn, animaliska biprodukter, tillsyn av djurhälsopersonal och läkemedelsanvändning på gård och övriga allmänna veterinära frågor. Enheten handlägger även ärenden enligt lagen om tillsyn över hundar och katter och verkställer omhändertaganden av djur enligt tillsynslagen och djurskyddslagen. Enheten har ansvar över tillsyn enligt alkohol och tobakslagstiftningarna och hanterar även statsmedel gällande personliga ombud.

Arbetsuppgifter
Länsveterinären har ett varierande och brett arbetsområde. Du kommer främst att arbeta med tillsyn, samordning, informationsspridning och rådgivning inom livsmedel, smittskydd och djurskydd. Du kommer också att delta i tillsyn av djurhälsopersonal, läkemedelsanvändning och animaliska biprodukter.

Arbetet är till stor del självständigt och innebär planering, genomförande och utvärdering av tillsynen. En viktig del i rollen är samverkan med andra myndigheter och organisationer inom verksamhetsområdet samt kontakt med media.

Kvalifikationer
Skall krav:
- Du ska ha en svensk veterinärlegitimation.
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
- Körkort är ett krav.

Meriterande:
-Tidigare erfarenhet av myndighetsutövning
- Erfarenhet av klinisk veterinärverksamhet
- Erfarenhet av kontroller enligt djurskyddslagen och livsmedelskontroller

Personliga egenskaper:
Vi söker dig som har förmåga att prioritera ditt arbete och kan vara flexibel utifrån en varierad vardag. Du bör vara handlingskraftig, driven och kunna ta egna initiativ. Du ska ha lätt för att samarbeta och skapa kontakter och bibehålla dem såväl internt som med externa aktörer. Som person är du lugn och trygg och kan hantera svåra situationer.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och goda referenser.

Villkor
Anställningsform: Vikariat 12 månader med möjlighet till deltids distansarbetsavtal.

Omfattning: Heltid

Enligt överenskommelse. 

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Verksamhetsgemensam webbredaktör

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.Du kommer att vara placerad vid enheten för ekonomi, personal och kommunikation som finns under avdelningen för verksamhetsstöd och samhällsskydd.

Enheten arbetar i huvudsak med stöd till chefer och medarbetare. Arbetet görs i samverkan med länsledning och myndighetens samtliga enheter samt med övriga länsstyrelser. Enheten har en central roll i att samordna kommunikationsinsatser och kontroll av tillgänglighet på webbsidor och i digitalisering av dokument.

Arbetsuppgifter
Som verksamhetsgemensam webbredaktör för vår externa webbplats har du ett stort ansvar för Länsstyrelsens externa webbplats och vårt intranät. Du jobbar både strategiskt och operativt. Tillsammans med innehållsansvariga på avdelningar och enheter utvecklar du innehållet på vår webbplats och intranätet så att det ständigt är aktuellt, användarvänligt och tillgängligt. Du kommer delta i att planera, producera och publicera Länsstyrelsens redaktionella innehåll från våra olika verksamhetsområden.  Till din hjälp har du bland annat kommunikatörskollegor på Länsstyrelsen i Dalarnas län och den nationella webbförvaltningen som arbetar för samtliga 21 länsstyrelser.

Du kommer ingå i en grupp kommunikatörer som alla jobbar direkt mot enheter och avdelningar med olika former av kommunikationsrådgivning och operativt stöd. Har du därför en bred
erfarenhet även av annat kommunikationsarbete än webbrelaterat sådant är detta ett plus.

Kvalifikationer
Krav är att du

- Har kommunikationsutbildning från universitet/högskola eller annan erfarenhet som vi bedömer vara motsvarande.
- Har minst ett års erfarenhet av kommunikations- och webbarbete i en organisation eller företag.
- Erfarenhet av att jobba med webbpubliceringsverktyg från de senaste fem åren.
- Erfarenhet av att arbeta med innehåll till webben och kunskap att avgöra hur innehållet bör framställas för att passa målgruppen
- Har kunskaper för att kunna avgöra om innehållet som ska publiceras är tillgängligt och användarvänligt.
- Har mycket goda kunskaper om de lagkrav som webben omfattas av och vad som krävs för att uppfylla dessa, exempelvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och GDPR.
- Har mycket goda kunskaper i svenska språket och är en god skribent.
- Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver att du klarar statens säkerhetsprövning.

Mycket meriterande är att du

- Har erfarenhet från webb- och kommunikationsarbete på en myndighet.
- Har arbetat med tillgänglighetsanpassning av kommunikationsmaterial.
- Har arbetat med inkluderande kommunikation.
- Har arbetat med klarspråksanpassning.

Personliga egenskaper

Du är strukturerad, kreativ och effektiv. Du är nyfiken på människor och trivs med att arbeta i en servicefunktion som innebär många interna och externa kontakter. Du är noga med detaljer samtidigt som du har ett utvecklat helhetstänk.

Du är en utåtriktad, engagerad och positiv medarbetare som vill bidra med egna idéer och du är drivande och tar ansvar för ditt arbete.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

 

Villkor

Tjänsten avser en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. 

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Vilthandläggare

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som vill arbeta med vilt och naturvårdsfrågor och är intresserad av frågor om biologisk mångfald, hantering av skyddade arter samt jaktens förvaltning. Du har god kännedom om det boreala ekosystemet i stort och om hur arter samspelar och påverkar varandra, samt hur människan påverkar de naturliga systemen. Du är en nyfiken problemlösare som gillar när det händer oväntade saker och du jobbar enligt statens värdegrund. Du är en god diplomat när det behövs och en fyrkantig byråkrat när det behovet uppstår och du kompromissar aldrig med rättssäkerheten.

I jobbet kommer du möta människor från olika intressesfärer i viltfrågan. Jakt- och viltfrågor kan vara kontroversiella och du kan stöta på starka åsikter i olika frågor, men kan alltid känna dig trygg med att arbeta i enlighet med lagar, förordningar och föreskrifter. Du handlägger ärenden som kan handla om jakt, ersättningar, bidrag, registreringar, tillstånd med mera och du föredrar ärenden för viltförvaltningsdelegationen. Du kommer ingå i en handläggargrupp som samarbetar och hjälps åt mot gemensamma mål.

KVALIFIKATIONER
Krav:
-Kunskap om vilt, jakt och naturvård genom akademisk examen eller erfarenheter/kvalifikationer som bedöms likvärdiga.
-Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Meriterande:
-Tidigare erfarenheter av arbete med viltfrågor.
-Erfarenheter från att arbeta med GIS.
-Tidigare erfarenheter av vilthandläggning inom någon statlig myndighet
-Jägarexamen

Personliga egenskaper:
Du är en god kommunikatör och har ett trevligt bemötande.
Du är engagerad och strukturerad.
Du är lyhörd, empatisk och öppen inför andra människor, deras olikheter och kompetens.
Du är inriktad på samverkan.
Du är lämpad för tjänstgöring i Länsstyrelsens arbete med samhällsstörningar.
Du arbetar enligt den statliga värdegrunden.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Tillförordnad enhetschef ekonomi, personal och kommunikation

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. E... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Enheten för ekonomi, personal och kommunikation finns under avdelningen för verksamhetsstöd och samhällsskydd. Enheten arbetar i huvudsak med myndighetens planering, genomförande och uppföljning av myndighetens ekonomiska sakanslag och projekt, personalförsörjning och kommunikativa insatser. Samarbete sker i stor utsträckning med ekonomi-, HR- och kommunikationschef som finns i ledningsgruppens funktion för ledningsstöd. Då denna funktion under en viss tid är under översyn, rekryterar vi under samma tid en tillförordnad chef till enheten.

Vid enheten görs många insatser i samverkan med länsledning och myndigheten samtliga avdelningar och enheter. Enheten har en central roll i att samordna ekonomistyrning, styrdokument och rutiner för rekryteringar samt personaladministration och myndighetens kommunikativa insatser i olika kanaler.ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen i Dalarnas län söker en tillförordnad chef till enheten ekonomi, personal och kommunikation. Enheten har för närvarande 14 medarbetare.
Som enhetschef ansvarar du för att planera, utveckla och leda enhetens arbete. Du har ansvar för budget och resursfördelning, såväl ekonomiskt som personellt och har arbetsmiljöansvar.
Utöver enhetens egen budget deltar du i samordningen av myndighetens samlade gemensamma kostnader. Vidare ansvarar du för uppföljning och utvärdering av verksamheten både inom enhetens områden och i samverkan med funktionen för ledningsstöd för vissa verksamhetsmål som berör hela myndigheten. Du ansvarar för att enheten arbetar i enlighet med den statliga värdegrunden och att Länsstyrelsens styrdokument följs.

I chefsuppdraget ingår att kunna vara en av dem som representerar Länsstyrelsen i nationella nätverk.
Din närmaste chef är avdelningschefen Lars-Håkan Jönsson.

Vår chefskultur inom Länsstyrelsen i Dalarnas län är viktig oss. Den innebär att jag som chef är arbetsgivarföreträdare, jag bidrar med en god dialog internt och externt. Jag skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö, jag har ett helhetsperspektiv och jag leder med tillit.KVALIFIKATIONER
Krav är att du:
- Har dokumenterade goda ledaregenskaper och erfarenhet av att vara chef
- Kan vara en god myndighetsföreträdare och arbeta enligt den statliga värdegrunden
- Har kunskap från något eller några av enhetens ansvarsområden som gör att du kan arbeta med den samlade arbetsmiljön och arbetsledningen av ekonomer, HR medarbetare och kommunikatörer.
- Klarar säkerhetsprövning inklusive registerkontroll
- Har goda kunskaper i att kommunicera på svenska i tal och skrift
- Är svensk medborgare

Det är mycket meriterande om du har:
- Arbetat inom offentlig förvaltning.
- Djupare kunskap om ekonomi-, HR eller kommunikation
- Eftergymnasial utbildning och utbildning inom offentlig förvaltning.
- Vi tycker även att det är mycket meriterande om du har erfarenhet från arbete med samordning av organisationer eller experter med olika uppdrag.
- Utöver detta är det meriterande om du har kunskaper inom juridik och har arbetat på en Länsstyrelse.

Personliga egenskaper:
Du är strukturerad, lyhörd, empatisk och öppen inför andra människor och deras olikheter

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenserÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Vilthandläggare

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. V... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Vi söker nu en vikarierande vilthandläggare till vårt team.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som vill arbeta med vilt och naturvårdsfrågor och är intresserad av frågor om biologisk mångfald, hantering av skyddade arter samt jaktens förvaltning. Du har god kännedom om det boreala ekosystemet i stort och om hur arter samspelar och påverkar varandra, samt hur människan påverkar de naturliga systemen. Du är en nyfiken problemlösare som gillar när det händer oväntade saker och du jobbar enligt statens värdegrund. Du är en god diplomat när det behövs och en fyrkantig byråkrat när det behovet uppstår och du kompromissar aldrig med rättssäkerheten.

I jobbet kommer du möta människor från olika intressesfärer i viltfrågan. Jakt- och viltfrågor kan vara kontroversiella och du kan stöta på starka åsikter i olika frågor, men kan alltid känna dig trygg med att arbeta i enlighet med lagar, förordningar och föreskrifter. Du handlägger ärenden som kan handla om jakt, ersättningar, bidrag, registreringar, tillstånd med mera och du föredrar ärenden för viltförvaltningsdelegationen. Du kommer ingå i en handläggargrupp som samarbetar och hjälps åt mot gemensamma mål.

KVALIFIKATIONER
Krav:
-Kunskap om vilt, jakt och naturvård genom akademisk examen eller erfarenheter/kvalifikationer som bedöms likvärdiga.
-Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Meriterande:
-Tidigare erfarenheter av arbete med viltfrågor.
-Erfarenheter från att arbeta med GIS.
-Tidigare erfarenheter av vilthandläggning inom någon statlig myndighet
-Jägarexamen

Personliga egenskaper:
Du är en god kommunikatör och har ett trevligt bemötande.
Du är engagerad och strukturerad.
Du är lyhörd, empatisk och öppen inför andra människor, deras olikheter och kompetens.
Du är inriktad på samverkan.
Du är lämpad för tjänstgöring i Länsstyrelsens arbete med samhällsstörningar.
Du arbetar enligt den statliga värdegrunden.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Byggnadsantikvarie

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. L... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen söker ny medarbetare till enheten för kulturmiljö och samhällsplanering med god erfarenhet av arbete med byggnadsvård och kulturmiljöer.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att i nära samarbete med våra övriga kulturmiljövårdare arbeta med Dalarnas kulturhistoriska byggnader, bebyggelsemiljöer och kulturlandskap utifrån gällande lagstiftning och nationella och regionala mål och strategier. Du kommer att arbeta tvärsektoriellt i olika samhällsfrågor med andra sakområden på myndigheten.

Som byggnadsantikvarie kommer du att:
•handlägga frågor om kyrkor, kyrkliga miljöer, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, kulturlandskap samt bidrag
•företräda kulturmiljöfrågor i samråd om samhällsplanerings- och i utvecklingsfrågor
•ta fram kunskapsunderlag kopplade till kulturhistorisk bebyggelse och kulturmiljöer.

KVALIFIKATIONER
Krav
•Du har högskoleutbildning med bebyggelseantikvarisk inriktning.
•Du har arbetslivserfarenhet av byggnadsantikvariskt arbete.
•Du har goda kunskaper om kulturmiljölagen och aktuella delar av miljöbalken och plan- och bygglagen.
•Du har B-körkort

Meriterande
•Du har arbetserfarenhet av ärendehandläggning av kulturhistorisk bebyggelse och kulturlandskap, byggnadsvård och samhällsplanering.
•Du har erfarenhet av att utarbeta kunskapsunderlag och/eller kulturmiljöprogram för den fysiska samhällsplaneringen.
•Du har annan relevant högskoleutbildning, som kulturgeografi, kulturmiljövetenskap, kulturminnesvård, samhällsplanering, kyrkohistoria, m.m.

Personliga egenskaper
•Du ska ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
•Du kommer att ingå i en arbetsgrupp och bidra till gruppens samlade arbete.
•Du behöver ha ett gott omdöme, vara strukturerad och serviceinriktad, ha god samarbetsförmåga och bidra till ett gott och öppet arbetsklimat i enlighet med vår värdegrund.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Vikarierande handläggare kalkningsverksamhet

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. L... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen söker nu vikarierande handläggare till Enheten för Vatten.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en vikarierande handläggare till Enheten för Vatten där vi arbetar med vattenförvaltning, miljömål, miljöövervakning, restaurering av vattenmiljöer och fiske. Enheten för Vatten är en av fyra enheter på Avdelningen för miljö- och samhällsplanering. Övriga enheter arbetar med vattenverksamhet och miljöprövning, miljötillsyn och efterbehandling av förorenade områden samt kulturmiljö och samhällsplanering.

Vår verksamhetsstyrning kännetecknas av ett gott ledarskap och ett förhållningssätt som skapar delaktighet och engagemang.

Du kommer kommer främst att arbeta med att samordna länets kalkningsverksamhet. Det innebär handläggning av kalkningsbeslut, stöd till kommunerna, planering av kalkeffektuppföljning och analys av verksamhetens resultat för att optimera de kalkningsinsatser som görs i Dalarnas län. Fältarbete, främst i form av vattenprovtagning och elprovfiske, kommer att ingå i dina arbetsuppgifter.

Arbete med planering av övrig fältverkamhet och även andra arbetsuppgifter kan bli aktuella.

KVALIFIKATIONER
Krav
-Du har naturvetenskaplig kompetens motsvarande universitets- eller högskolenivå.
-Du har god datorvana.
-Körkort är ett krav

Meriterande
Om du har erfarenhet av arbete med kalkningsverksamhet eller handläggning

Personliga egenskaper
-Du har lätt för att samarbeta och kommunicera på ett tydligt och lättbegripligt sätt i både tal och skrift.
-Du är driftig, initiativrik och kan självständigt prioritera och ansvara för ditt arbete.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Vikarierande avdelningschef för naturvård

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. V... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Vid avdelningen för naturvård finns uppgifter inom naturområdet och utifrån uppdraget att samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik, avseende att skydda, förvalta och tillgängliggöra värdefulla naturområden, biologisk mångfald, åtgärdsprogram för hotade arter, artbevarande, tätortsnära natur, lokala naturvårdsprojekt samt vilt- och rovdjursförvaltning.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i vår krisorganisation.

ARBETSUPPGIFTER
Vår chefskultur inom Länsstyrelsen i Dalarnas län är viktig oss. Den innebär att jag som chef är arbetsgivarföreträdare, jag bidrar med en god dialog internt och externt. Jag skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö, jag har ett helhetsperspektiv och jag leder med tillit.
Länsstyrelsen i Dalarnas län söker en tillfällig chef till avdelningen för naturvård. Vi befinner oss i ett läge där ordinarie avdelningschef är tillförordnat länsråd fram till dess att Länsstyrelsen i Dalarnas län får en ny ordinarie landshövding. Tjänsten är därför tillfällig och kommer att avslutas antingen när ordinarie landshövding tillträder eller senast 31 augusti 2023 beroende på vad som inträffar först.

Avdelningscheferna ansvarar för att leda arbetet inom avdelningen och är närmsta chef för avdelningens enhetschefer. Avdelningschefen har ett gemensamt ansvar att tillsammans med enhetschefer och medarbetare planera verksamheten och att medarbetarnas kompetens tas tillvara när verksamheten utvecklas. Avdelningschefen ansvarar för avdelningens budget och resursfördelning såväl ekonomiskt som personellt. Avdelningschefen ansvarar för uppföljning och utvärdering av avdelningens verksamhet och ska tillsammans med länsrådet, enhetschefer och funktionen för ledningsstöd gemensamt följa upp verksamheten. Avdelningschefen verkar för att den statliga värdegrunden och Länsstyrelsens styrdokument följs. Din närmaste chef är tillförordnat länsråd Björn Forsberg.
Tjänsten är ett vikariat för nuvarande avdelningschef med uppdraget som tf. länsråd tills dess att ny landshövding tillträder. Vikariatet löper som längst fram till 2023-08-31 dock med en uppsägningstid på 1 månad under vikariatsperioden.

KVALIFIKATIONER
Krav:
-Har dokumenterad erfarenhet av att vara chef
-Är en god myndighetsföreträdare och arbeta enligt den statliga värdegrunden
-Kunskap om ekonomi-, budget och projektstyrning
-Ska klarar av säkerhetsprövning samt registerkontrollen
-Har goda kunskaper i att kommunicera på svenska i tal och skrift
-Är svensk medborgare
-B-körkort

Meriterande:
-Kunskap inom ämnesområdet naturvård
-Arbetat inom offentlig förvaltning och med myndighetsutövning

Personliga egenskaper:
-Du är strukturerad, lyhörd, empatisk och öppen inför andra människor och deras olikheter
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser

ÖVRIGT
Intervjuer kan komma att hållas löpande under ansökningstiden samt under vecka 31 och 32. Förtroendearbetstid tillämpas, arbete kan förekomma utanför ordinarie kontorstid. Tjänsteresor förekommer i och utom länet.

Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter.
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Miljömålssamordnare

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. R... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta övergripande mål kallas generationsmålet. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål.

Länsstyrelsen har i uppdrag att verka för att miljömålen nås och att föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Uppdraget innefattar årlig uppföljning av miljömålen, att ta fram regionala åtgärdsprogram och att stötta länets kommuner i deras miljöarbete. En annan viktig del är att verka för att miljömålen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen och i det regionala tillväxtarbetet.

I Åtgärdsprogram 2018–2022 till Dalarnas miljömål samlas många insatser för miljön som görs av länets aktörer inom ett flertal olika sektorer. Under 2022 görs en sista uppföljning av programmet parallellt med framtagandet av ett nytt.

ARBETSUPPGIFTER
Som miljömålssamordnare ansvarar du för att
•Samordna den årliga regionala uppföljningen av miljömålen
•Samordna uppdatering av miljömålens indikatorer
•Verka för att stötta kommunerna i deras arbete för miljömålen
•Samordna miljömålsnätverk för länets kommuner
•I samverkan med andra aktörer utveckla arbetet och sprida kunskap om miljöförhållandena i Dalarna.

Arbetet innebär många kontakter inom Länsstyrelsen samt med regionala och lokala aktörer i Dalarna.

KVALIFIKATIONER
Krav:
- universitets- eller högskoleexamen med naturvetenskaplig inriktning inom företrädesvis miljöområdet, ekologi, biologi eller motsvarande utbildning/erfarenhet som kan bedömas likvärdig.
- Erfarenhet av samordning och uppföljningsarbete inom miljöområdet.

Meriterande:
- God förmåga att organisera och leda möten.
- Arbetat med eller utbildats i liknande frågor relaterat till miljömålssystemet och/eller erfarenhet av miljömålsuppföljning
- Erfarenhet av arbete på Länsstyrelse/annan myndighet

Personliga egenskaper:
-Du är välorganiserad och har ett strukturerat arbetssätt, är engagerad och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer.
-Du delar vårt intresse för samhällsfrågor och miljöfrågor och bidrar till ett gott arbetsklimat. Det är också viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.
-Som person är du strukturerad och noggrann, du har god organisatorisk förmåga, kan arbeta snabbt och självständigt och har lätt för att samarbeta och kommunicera på ett trovärdigt sätt på svenska, i både tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Miljöhandläggare inom limniskt områdesskydd/vattenförvaltning

Ansök    Maj 16    Länsstyrelsen i Dalarnas län    Ekolog
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. L... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen söker nu handläggare till Enheten för Vatten.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en handläggare till Enheten för Vatten där vi arbetar med vattenförvaltning, miljömål, miljöövervakning, restaurering av vattenmiljöer och fiske. Enheten för Vatten är en av fyra enheter på Avdelningen för miljö- och samhällsplanering. Övriga enheter arbetar med vattenverksamhet och miljöprövning, miljötillsyn och efterbehandling av förorenade områden samt kulturmiljö och samhällsplanering.

Vår verksamhetsstyrning kännetecknas av ett gott ledarskap och ett förhållningssätt som skapar delaktighet och engagemang.

Du kommer dels att arbeta för att skydda värdefulla vattenmiljöer i länet och dels att bedöma hydromorfologiska parametrars effekt på biologin enligt vattenförvaltningen. Arbetet med vattenförvaltning innebär hantering och analys av stora mängder miljödata. Du kommer inledningsvis att arbeta med att anpassa målformuleringarna i länets befintliga bevarandeplaner för Natura 2000-omården till vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer och sedan övergå till att arbeta för att fler akvatiska miljöer i länet får ett tillräckligt skydd. Arbetet innebär både fältarbete och planering av miljöövervakningsinsatser. Du kan även komma att arbeta med akvatiska invasiva arter eller hotade arter.

Även andra arbetsuppgifter inom enheten kan bli aktuella.

KVALIFIKATIONER
Krav
-Du har naturvetenskaplig kompetens motsvarande universitets- eller högskolenivå, gärna med inriktning mot sötvattenekologi/limnologi eller vattenvård.
-Du har erfarenhet att analysera data och datahantering.
-Du har god datorvana och god kunskap att använda excel.
-Körkort är ett krav.

Meriterande
-Erfarenhet av vattenförvaltning, arbete med hydromorfologiska parametrar eller skydd av akvatiska arter/naturtyper är meriterande.
-Erfarenhet att använda GIS är meriterande.

Personliga egenskaper
-Du är driftig, initiativrik och kan självständigt prioritera och ansvara för ditt arbete.
-Du har lätt för att samarbeta och kommunicera på ett tydligt och lättbegripligt sätt i både tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Extrapersonal till naturum Fulufjället

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. N... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Naturum Fulufjället är huvudentrén till Fulufjällets nationalpark (www.fulufjallet.se). Verksamheten utgår från en basutställning om Fulufjällets natur och kultur, tillfälliga utställningar och en naturstig till Njupeskärs vattenfall och Old Tjiiko.

ARBETSUPPGIFTER
Som extrapersonal kommer du att hoppa in när behov uppstår som stöd till våra naturvägledare och föreståndaren för naturum. Här tar vi emot och informerar våra besökare om Fulufjällets Nationalpark och norra Dalarnas skyddade natur och fjällvärld.

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
• Försäljning via en mindre butik belägen i naturum.
• Uppdatering av sociala medier och hemsida.
• Bemanning av informationsdisken i naturum.
• Natur- och kulturvägledning till allmänheten både inne och utomhus.
• Medverka i utformning och genomförande av aktiviteter inom- och utomhus.
• Skötsel och städning av naturum och servicebyggnadens toaletter.
• Tillsyn, skötsel och städning av de närmaste vandringslederna och raststugorna.
• Enklare administrativa arbetsuppgifter.
• Ensamarbete förekommer med ansvar för öppning och stängning av naturum.
• Del av dag kan viss assistans åt naturbevakarna i närområdet förekomma.

KVALIFIKATIONER
Krav
-Tidigare erfarenhet av turism- eller servicebranschen
-Du ska kunna genomföra naturguidningar på svenska och engelska.
-Du ska kunna hoppa in på relativt kort varsel för arbete som kan inkludera helger och kvällar.
-Viss datorvana krävs och du behöver ha god fysik och hälsa.
-B-körkort och bil eller annat alternativ för resa till och från arbetsplatsen.

Meriterande
-Tidigare erfarenhet av naturumverksamhet, naturvägledning eller pedagogisk verksamhet.
-Goda kunskaper om norra Dalarnas natur och kulturvärden.
-Tidigare erfarenhet av arbete med barn.
-Kunskaper i tyska eller andra språk utöver svenska och engelska.
-Goda kunskaper i In Design.
-Om du är praktiskt lagd och kan snickra.

Personliga egenskaper
-Du tycker om att jobba med människor och naturvägledning.
-Du ska vara bra på att förmedla dina naturkunskaper till både barn och vuxna, enskilda besökare och större grupper på ett intresseväckande och entusiasmerande sätt.
-Du är serviceinriktad, flexibel och har en god samarbetsförmåga.
-Du är glad, initiativrik och kan berika vår verksamhet med egna idéer.
-Du är en trygg person som tar ett stort ansvar för din egen arbetsmiljö.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Handläggare för stöd till bostäder

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.ARBETSUPPGIFTER
Regeringen har beslutat om statliga investeringsstöd för att stimulera bostadsbyggandet, minska energianvändningen och påskynda omställningen av energisystemet i landet. Det är ett tydligt uppdrag från regeringen att länsstyrelsen ska arbeta för att behovet av bostäder tillgodoses genom rådgivning till kommunerna och genom informationsinsatser och handläggning av ett flertal bostadsstöd. Vi behöver vara fler på Länsstyrelsen för att kunna arbeta med handläggning av bostadsstöd.

Du kommer att arbeta med att handlägga och besluta om ansökningar gällande stöd till bostäder. Det innebär bland annat att du granskar handlingar, fakturor och andra underlag och genomför egna beräkningar. En viktig del av arbetet är att kommunicera med sökanden och ge goda råd. Det innebär kontakter med såväl kommuner som enskilda personer. I arbetsuppgifterna ingår också att delta i nätverk.

KVALIFIKATIONER
Krav
• du har lägst gymnasieexamen gärna med påbyggnadsutbildning med inriktning mot ekonomi, juridik och/eller administration
• du är van att arbeta i olika administrativa IT-system
• du har god datorvana i Microsoft officepaketet
• du har tidigare erfarenhet av Bofinc
• du har arbetat med handläggning och beslutande av bidrag inom offentliga verksamheter
• du kan kommunicera på ett tydligt och lättbegripligt sätt i både tal och skrift

Meriterande
• Högskoleutbildning inom ekonomi, juridik och offentlig förvaltning
• Erfarenhet av handläggning av LOK- och Oms-stöd
• Erfarenhet av arbete inom fastighetsbolag
• Erfarenhet av administrativt arbete vid länsstyrelse eller annan myndighet

Personliga egenskaper
• Du är strukturerad och initiativrik
• Du kan kommunicera på ett tydligt och lättbegripligt sätt i både tal och skrift
• Du kan arbeta självständigt och har lätt för att samarbeta
• Du är en god kommunikatör och har ett gott bemötande

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Inventerare till ängs- och betesmarksinventeringen

Ansök    Apr 22    Länsstyrelsen i Dalarnas län    Biolog
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.ARBETSUPPGIFTER
Vi söker två medarbetare till enheten för landsbygdsutveckling som ska arbeta med ängs- och betesmarksinventeringen. Arbetet utförs både i fält där du jobbar med en handdator, och på kontoret i Jordbruksverkets datasystem. I arbetsuppgifterna ingår att göra inventeringar av ängs- och betesmarker samt göra naturtypsbedömningar av dessa. Inventeringen ligger till grund för utvärderingar och uppföljningar och andra åtgärder för natur- och kulturmiljö. Arbetet innebär myndighetsutövning och kontakter med lantbrukare.

KVALIFIKATIONER
Krav:
• Biologisk utbildning eller lantbruksutbildning innehållande kurser inom floristik och ekologi
•God förmåga att kunna uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• GIS-kunskaper
• Datorvana
• B-körkort

Meriterande:
•Kunskaper om det agrara kulturlandskapet
•Du har god fältvana
•Tidigare arbete med ängs- och betesmarksinventering eller liknande

Personliga egenskaper:
• Du är strukturerad, utåtriktad och har lätt för att samarbeta
• Du är driftig, initiativrik och kan självständigt prioritera och ansvara för ditt arbete

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Arkivassistent

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. V... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Vi söker nu en arkivassistent till vår arkivfunktion. Du kommer tillhöra enheten för intern service som ansvarar för stöd till länsledningen, lokaler och lokalvård, vaktmästeri, reception, centraldiarium och arkiv.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer framför allt att arbeta med utlämnanden av allmänna handlingar och hantera lån ur arkivet. Det innebär bland annat att söka i våra arkiv i olika arkivlokaler i Falun, göra sekretessbedömningar, ta fram och återställa arkivhandlingar och ha många kontakter både inom och utom myndigheten.

I nära samarbete med vår arkivarie inventerar, ordnar och förtecknar du arkiv och gallrar handlingar. Du sköter beställningar av arkivvårdsmaterial och destruktion av utgallrade arkivhandlingar.

Du kan även komma att arbeta med dokumenthantering (till exempel skanning och filkonvertering), posthantering eller andra uppgifter som ligger inom diariets ansvarsområde. Ibland kan du också få hoppa in i vår reception eller hjälpa till med andra arbetsuppgifter inom enheten.

Du arbetar på Länsstyrelsens kontor i centrala Falun. Distansarbete är inte möjligt, mer än i undantagsfall.

KVALIFIKATIONER
Krav
•Genomförd gymnasieutbildning.
•Mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
•Tidigare erfarenhet av arbete med arkivfrågor inom offentlig förvaltning eller vid en arkivinstitution.
•Tidigare erfarenhet av att göra sekretessbedömningar.
•Erfarenhet av diarieföringssystemen Platina och Diabas.
•B-körkort, då du behöver kunna köra mellan våra arkivlokaler i Faluområdet.
•God kännedom om offentlig förvaltning.
•God datorvana.
•Svensk medborgare.

Meriterande:
•Högskoleutbildning.
•Tidigare erfarenhet av länsstyrelsens handläggningsrutiner.
•Goda kunskaper i engelska.


Personliga egenskaper:
•Vi förutsätter att du känner ansvar för och tar dig an uppgifterna med intresse och engagemang.
•Du kan ta egna initiativ och arbeta självständigt men tycker också om att samarbeta med andra.
•Du behöver också vara flexibel och snabbt kunna växla mellan arbetsuppgifter då omständigheterna kräver det.
•Du har sinne för ordning och reda, är noggrann och kan strukturera upp dina dagliga uppgifter på ett effektivt sätt.
•Återkommande tunga lyft ingår som arbetsmoment vilket kräver att du har en god allmänfysik.
•Du är intresserad av offentlig förvaltning och kan företräda Länsstyrelsen på ett bra sätt.

Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Förorenade områden, tillsyn

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. L... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen söker nu en miljöhandläggare till Enheten för Miljötillsyn och Efterbehandling. Vi är en enhet på 15 personer där efterbehandlingsgruppen om 5 personer ansvarar för tillsyn och tillsynsvägledning inom förorenade områden. På Enheten arbetar vi också med tillsyn och tillsynsvägledning gällande miljöfarlig verksamhet, att förebygga och begränsa följder av allvarliga kemikalieolyckor genom tillsyn på Seveso-verksamheter, att stödja kommuner i deras strategiska arbete med vatten- och avloppsplanering samt Lagen om allmänna vattentjänster. Enheten svarar också på olika typer av interna och externa remisser. Efterbehandlingsgruppen hanterar många förorenade områden som har stark koppling till Dalarnas långa industrihistoria inom gruvdrift, sågverk och metallindustri. Miljöbalken reglerar att den som är ansvarig för att ha förorenat ska bekosta sanering. Ibland saknas dock ansvarig och då kan Länsstyrelsen genom Naturvårdsverket söka statsbidrag för att åtgärda området. Det tar ofta lång tid att åtgärda förorenade områden och det behöver göras komplicerade miljöjuridiska tolkningar. Till vår hjälp har vi länsstyrelsens jurister och nationella myndigheter som Naturvårdsverket, SGI och SGU samt Arbetsmiljömedicin i Uppsala.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet
För att vi ska kunna nå miljömålet Giftfri Miljö är ambitionen att öka åtgärdstakten för prioriterade förorenade områden. Vi förstärker därför enheten och söker dig som är erfaren inom miljöområdet och vill arbeta med tillsyn och vägledning inom förorenade områden.
Vi erbjuder en spännande arbetsplats fylld av engagerade kollegor med bred kunskap inom miljöområdet och du kommer att ingå i en grupp om ca 5 kollegor där alla hjälps åt för att lösa uppgifterna inom förorenade områden. Samverkan mellan olika enheter är en viktig del i arbetet och du kommer också att arbeta nära kollegor på andra enheter vilka är specialister inom olika områden. Du kommer att arbeta med att ta fram ansvarsutredningar, bedöma vilka utredningar som krävs samt vilka riskbedömningar som behövs. Arbetet innebär även att granska utredningsrapporter, statusrapporter, provtagningsplaner, kontrollprogram och andra föreslagna åtgärder. Vidare ingår att granska detaljplaner, delta i 12:6-samråd, svara på internremisser och ge återrapporteringar till Naturvårdsverket.
Du kommer att få ansvar för arbetet med det årliga regional programmet med tillhörande prioriteringslista samt uppföljning av miljömålsindikatorer inom Giftfri miljö. En viktig del i arbetet är att bevaka nyheter och ändringar i lagstiftning och ge tillsynsvägledning med stöd och råd till kommunala tillsynsmyndigheter. I det arbetet kommer du få möjlighet att ordna länsstyrelse- och kommunala handläggarträffar. I arbetet ingår också att ha tät dialog med kollegor, kommuner, nationella myndigheter, näringsliv och privatpersoner.

Du kommer att ha goda möjligheter till kompetensutveckling och du kan specialisera dig inom olika områden. På sikt kan det även bli aktuellt med arbete i nationella och regionala arbetsgrupper. Uppdragen från regeringen och andra myndigheter varierar över tid så andra arbetsuppgifter kan bli aktuella, som till exempel arbete i vår krisstab.

KVALIFIKATIONER
Krav:
-Lämplig utbildning t.ex. universitets-/högskoleexamen med inriktning mot miljöområdet, mark/vatten eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
-Erfarenhet av tillsyn inom förorenade områden från offentlig förvaltning alternativt erfarenhet från privat sektor som vi bedömer som likvärdig.
-B-körkort

Meriterande:
Erfarenhet från arbete med EBH-stödet och EBH-portalen är meriterande liksom erfarenhet av miljörätt.

Personliga egenskaper
-Du har god kommunikativ förmåga i svenska, i tal såväl som i skrift.
-Du är driftig och kan prioritera och ansvara självständigt för ditt arbete.
-Du är noggrann och ansvarstagande och kan leverera arbete av hög kvalitet, ibland på kort tid.
-Du har god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta strukturerat och samtidigt är du öppen och flexibel för att hitta nya lösningar.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Vi söker två kommunikatörer med goda webbkunskaper

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen i Dalarnas län behöver tillfälligt förstärka med två kommunikatörer under 2022. Som kommunikatör hos oss utgör man stöd till hela organisationen med kommunikationsplanering och operativt arbete. Det kan röra sig om produktion av innehåll till våra digitala kanaler, planering av kommunikationsinsatser tillsammans med våra olika enheter, underlag till pressinformation och stöd i textproduktion av olika slag.
Länsstyrelsens huvudkanal är vår externa webb. Den är en viktig länk mellan oss och medborgarna i vårt län. Innehållet på webben ska vara lätt att hitta och lätt att ta till sig. Goda kunskaper i det svenska språket och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift är därför ett krav.
Du behöver ha god erfarenhet av webbpublicering och då gärna Site Vision som är plattformen för både vår externa webb och vårt intranät. Du behöver ha goda kunskaper i Indesign och Photoshop liksom erfarenhet av kontakter med tryckerier och kommunikationsbyråer.
Till din hjälp kommer du att ha övriga kommunikatörer vid enheten.

KVALIFIKATIONER
Krav:
-Kommunikations-, media- eller journalistutbildning från universitet/ högskola eller annan erfarenhet vi bedömer vara likvärdigt.
-Erfarenhet av att arbeta med webbinnehåll samt kunskap om vad som är bra, användarvänligt och tillgängligt webbinnehåll.
-Mycket goda kunskaper i hur webbpubliceringssystem fungerar (vi har SiteVision och SharePoint).
-Erfarenhet av att skriva, redigera och anpassa texter till olika kanaler.
-Grundläggande kunskap i Adobe-program som Photoshop och InDesign.
-Du ska kunna arbeta enligt den statliga värdegrunden
-Du ska ha förmåga att föra ut budskap på ett pedagogiskt sätt.
-Ha goda kunskaper i det svenska språket muntligt och skriftligt

Meriterande
-Kunskap om lagstiftning och regelverk kopplat till digital kommunikation samt kunskap om tillgänglighetsanpassning (WCAG 2.0).
-Erfarenhet av att jobba med beställningar av tryckproduktion.
-Erfarenhet av att jobba med sociala medier.

Personliga egenskaper
-Som person är du strukturerad, kreativ och effektiv.
-Du är nyfiken på människor, och trivs med att arbeta i en servicefunktion som innebär mycket interna och externa kontakter.
-Du är noga med detaljer och har ett utvecklat helhetstänk.
-Du är en utåtriktad, engagerad och positiv som vill bidra med egna idéer för att vi fortsatt ska hålla en god kvalité i vår kommunikation och i våra olika kanaler.
-Du är drivande, självständig och tar ansvar för ditt arbete.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser. Säkerhetsprövning kan komma att göras.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

HR-Partner

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. N... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Nu söker vi en ny kollega till vårt HR team då vår nuvarande kollega ska gå i pension. Teamet består av tre HR-partners som arbetar brett med personalfrågor och är ett chefsstöd. Vill du komplettera vår trio?
HR ligger inom enheten för Ekonomi, personal och kommunikation som idag har 17 medarbetare.

ARBETSUPPGIFTER
Rollen som HR-partner innebär att vara ett konsultativt stöd till linjens chefer i arbetsmiljö, rehabilitering, rekrytering och personalärenden samt att medverka att driva arbetsrättsliga frågor. Utveckla och driva HR-processer i organisationen enligt vår samverkansmodell, samt medverka i upphandlingar inom HR-området. Det inkluderar även strategiskt och operativt tänkande och att du innehar en bred och djup kunskap inom HR, gärna med fördjupning inom något område. Du har ett pedagogiskt och konsultativt förhållningssätt som ska resultera i stärkta och kunniga chefer. Du är trygg och väl förankrad i din HR-profession och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer och föra god dialog. Det är en komplex, utmanande och rolig roll där du garanterat kommer att växa både som person men också i din yrkesroll. För att trivas hos oss behöver du kunna leda dig själv och driva saker självständigt men samtidigt förstå vikten av att vara en i teamet och bidra till dess framgång. Du blir en del i ett fantastiskt gäng som stöttar, peppar och lär av varandra.

KVALIFIKATIONER
Krav
•Akademisk examen inom HR-området eller annan bakgrund som vi bedömer likvärdig
•Kunskap gällande lagar, avtal och övriga regelverk inom HR-området
•Du har erfarenhet av arbetsrättslig rådgivning och rehabilitering.
•Du har en god förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift.
•Tjänsten är säkerhetsklassad därför är det krav på svenskt medborgarskap

Meriterande
•Fördjupad kompetens och erfarenhet inom arbetsrätt
•Du har erfarenhet av kvalificerat HR-arbete och av att vara ett chefsstöd.
•Du är van användare av olika it-system

Personliga egenskaper
•Du är utåtriktad och har lätt för att samarbeta samtidigt som du har hög integritet och ett förhållningssätt som inger förtroende hos de intressenter som du möter.
•Du är engagerad, är en lagspelare och arbeta självständigt samt driver dina arbetsuppgifter ansvarsfullt.
•Du har ett konsultativt förhållningssätt och är trygg i att ge chefer rådgivning
•Du är driftig, initiativrik och kan självständigt prioritera ditt arbete.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Vi söker en trafikhandläggare

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. P... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

På Rättsenheten handläggs ärenden inom ett stort antal rättsområden. Vi prövar bland annat överklaganden av kommunala beslut enligt plan- och bygglagen och miljöbalken, allmänna val samt har tillsyn över stiftelser, bevakningsföretag, överförmyndare och begravningsverksamhet. Enheten bidrar med juridisk kompetens och rådgivning i de olika sakfrågor som andra enheter vid Länsstyrelsen arbetar med.

ARBETSUPPGIFTER
Som trafikhandläggare på Rättsenheten kommer du huvudsakligen arbeta med lokala trafikföreskrifter, beslut om hastighetsbegränsningar, skyltar vid väg, tillstånd till tävlingar och andra tillfälliga evenemang på allmänna och enskilda vägar och sjötrafik. Varje ärende hanteras utifrån rådande förutsättningar vilket ställer krav på analytisk förmåga och kapacitet att hantera fler olika regelverk. Arbetet ställer även höga krav på kommunikation då det innebär omfattande kontakter med andra myndigheter, allmänhet och föreningar samt kollegor i andra län.
Arbetsuppgifterna kan också i viss omfattning komma att innefatta tillsyn eller annan handläggning inom några av de områden som hanteras på rättsenheten, exempelvis stiftelser, medborgarskap, spridning av aska, förordnanden av olika slag. I tjänsten ingår även administrativt arbete som bland annat registrering, diarieföring och expediering av ärenden. I vissa fall deltar du i nära samarbete med kollegor inom olika ärendeslag, i andra fall ställs krav på att du självständigt klarar av att arbeta mot uppsatta mål. Du arbetar vid dator och en stor del av arbetet sker i länsstyrelsens ärendehanteringssystem Platina.


KVALIFIKATIONER
Krav
Du kan uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska
Du har god datorvana och goda kunskaper i MS Office
Du har B-körkort
Då tjänsten är säkerhetsklassad är svenskt medborgarskap ett krav, registerkontroll och säkerhetsprövning kommer att genomföras.

Meriterande
Du har relevant arbetslivserfarenhet inom trafik och eller sjötrafik
Du har avslutad eftergymnasial utbildning inom område som bedöms lämpligt för tjänsten
Du har ekonomisk kunskap inom redovisning
Du har viss juridisk kunskap eller erfarenhet av att arbeta med förvaltningsrättsliga frågor

Personliga egenskaper
Du är självständig och har ett strukturerat och effektivt arbetssätt
Du har god samarbetsförmåga och vill bidra till en god arbetsmiljö
Du har förmåga att se en helhet samtidigt som du kan hantera flera olika ämnesområden
Du har viljan att förstå och tillämpa en statlig myndighets värdegrund och arbetssätt

Vi kommer vid rekryteringen att lägga stor vikt vid dina meriter, personliga egenskaper och referenser.

Vi tillämpar 6 månaders provanställning


ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Miljöhandläggare - Förorenade områden, bidragshantering

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. L... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen söker nu en miljöhandläggare till Enheten för Miljötillsyn och Efterbehandling.

ARBETSUPPGIFTER
Vi är en enhet på 15 personer där efterbehandlingsgruppen på 5 personer ansvarar för tillsyn och tillsynsvägledning inom förorenade områden. Enheten arbetar även med tillsyn och tillsynsvägledning på miljöfarlig verksamhet, att förebygga och begränsa följder av allvarliga kemikalieolyckor genom tillsyn på Seveso-verksamheter, att stödja kommuner i deras strategiska arbete med vatten- och avloppsplanering samt Lagen om allmänna vattentjänster. Enheten ansvarar även för att svara på olika typer av interna och externa remisser.

Efterbehandlingsgruppen hanterar många förorenade områden som har stark koppling till Dalarnas långa industrihistoria inom gruvdrift, sågverk samt metallindustri. Miljöbalken reglerar att den som är ansvarig för att ha förorenat ska bekosta sanering. Ibland saknas dock ansvarig och då kan Länsstyrelsen genom Naturvårdsverket söka statsbidrag för att åtgärda området. Det tar ofta lång tid att åtgärda förorenade områden och det behöver göras komplicerade miljöjuridiska tolkningar. Till vår hjälp har vi länsstyrelsens jurister och nationella myndigheter som Naturvårdsverket, SGI och SGU.
För att kunna nå miljömålet Giftfri Miljö är ambitionen att att öka åtgärdstakten av prioriterade förorenade områden.
Vi står nu inför att det ekonomiska bidragssystemet görs om. Länsstyrelserna får då en utökad roll i hanteringen och vi blir ny beslutsfattande myndighet för statsbidrag.

Vi förstärker därför enheten och söker dig som vill vara med från start och utveckla och bygga upp det nya systemet.
Du kommer att ingå i en grupp med ca 5 kollegor där alla hjälps åt lösa uppgifterna inom förorenade områden. Samverkan mellan olika enheter är en viktig del i arbetet och du kommer också att arbeta nära kollegor på andra enheter vilka är specialister inom olika områden.

En stor del i arbetet är att ge råd till olika aktörer inför ansökning om bidrag. Du kommer bl.a. att ha mycket och tät dialog med kollegor, kommuner, andra nationella myndigheter, näringsliv, privatpersoner.
I arbetet ingår att handlägga ansökningar och göra läges- och slutrapporter. Du kommer att ansvara för att skriva ansökningar till Naturvårdsverket, att ta beslut om vidareförmedling av bidrag, arbeta med uppföljning samt att bidragen används på det sätt de är avsedda för, granska fakturor och göra ekonomiska redovisningar. En viktig del i arbetet är att skapa system för att kunna ha överblick på transaktioner och ta fram och sammanställa ekonomiska underlag.

KVALIFIKATIONER
Krav:
-Lämplig utbildning t.ex. universitets-/högskoleexamen med inriktning mot miljöområdet, mark/vatten eller utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
-Har erfarenhet av kontakter med olika myndigheter
-Att du har B-körkort

Meriterande:
-Vi ser gärna att du har kunskaper om arbete med miljö som förorenade områden eller arbetat med bidrag inom andra delar av miljöområdet.
-Har arbetat med ekonomi och/eller miljörätt.

Personliga egenskaper
-Det är viktigt att du har en god kommunikativ förmåga i svenska, såväl i tal som i skrift.
-Du är driftig och kan prioritera och ansvara självständigt för ditt arbete.
-Du är noggrann och ansvarstagande och kan leverera arbete av hög kvalitet, ibland på kort tid.
-Du behöver ha god samarbetsförmåga och tycka om att arbeta strukturerat och samtidigt vara öppen och flexibel för att hitta nya lösningar.
-Vi tror också att du trivs med att ta fram och arbeta med rutiner och mallar.
-Du behöver kunna söka aktivt och förhålla dig till lagstiftning och ekonomiska instruktioner.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Miljöhandläggare - Tillsyn miljöfarlig verksamhet

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. V... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Vi söker nu en miljöhandläggare till Enheten för Miljötillsyn och Efterbehandling.

ARBETSUPPGIFTER
Vi är en enhet på 15 personer som arbetar med tillsyn och tillsynsvägledning på miljöfarliga verksamhet. Vi kontrollerar idag ett 60-talet verksamheter i länet inom många olika branscher, där vi ska säkerställa att anläggningar drivs i enlighet med tillstånd och miljöbalkens bestämmelser. På enheten arbetar vi även med att förebygga och begränsa följder av allvarliga kemikalieolyckor genom tillsyn på Seveso-verksamheter. Vi arbetar med tillsyn och tillsynsvägledning inom förorenade områden, att stödja kommuner i deras strategiska arbete med vatten- och avloppsplanering samt Lagen om Allmänna Vattentjänster. Inom Länsstyrelsen deltar vi även i det tvärsektoriella arbetet med vår kunskap inom miljöbalken.

I Dalarna sker just nu flera stora etableringar och vi behöver förstärka vår enhet. Vi söker därför dig som är erfaren inom miljöområdet och som vill utvecklas och specialisera dig på tillsyn inom industri. Tjänsten kan till viss del utformas efter intresse och erfarenhet.
Vi erbjuder en spännande arbetsplats fylld av engagerade kollegor med stor kunskap inom miljöområdet. Du kommer att ingå i en grupp med 6-7 kollegor där alla arbetar med miljöfarlig verksamhet. I arbetet ingår även att ha ett nära samarbete med efterbehandlingsgruppen som ansvarar för tillsynen inom förorenade områden.
Arbetet innebär ofta behov av att göra miljöjuridiska tolkningar. Till vår hjälp finns kollegor som är specialiserade inom miljöområden och jurister på länsstyrelsen. Vi får även vägledning från myndigheter som tex. Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Livsmedelverket, SGI och SGU.

Du kommer att ansvara för att planera och genomföra besök, bedöma ärenden och rapporter, bevaka lagstiftning och praxis samt arbeta med stöd och information. På sikt kan arbetet innebära att genomföra A-samråd för verksamheter som söker tillstånd i Mark- och Miljödomstol, besluta om betydande miljöpåverkan och lämna yttranden till domstol. Flera verksamheter följer speciallagstiftningar som förbrännings-, avfalls- och industriutsläppsdirektiv.
Du kommer att ha mycket goda möjligheter till kompetensutveckling inom olika områden och branscher. Uppdragen från regeringen och andra myndigheter varierar över tid så andra arbetsuppgifter inom Länsstyrelsen kan bli aktuella, som till exempel arbete i vår krisstab.

KVALIFIKATIONER
Krav:
-Lämplig utbildning t.ex. universitets-/högskoleexamen med inriktning mot miljöområdet eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
-Att du har erfarenhet av kontakter med olika myndigheter
-Att du har B-körkort

Meriterande:
-Om du har goda kunskaper om speciallagstiftningar som förbrännings-, avfalls- och industriutsläppsdirektiv
- Vi ser att du har flerårig erfarenhet av arbete med miljöfarlig verksamhet, gärna från industrin som till exempel miljösamordnare.

Personliga egenskaper
-Det är viktigt att du har en god kommunikativ förmåga i svenska, i tal såväl som i skrift.
-Du är driftig och kan prioritera och ansvara självständigt för ditt arbete.
-Du är noggrann och ansvarstagande och kan leverera arbete av hög kvalitet, ibland på kort tid.
-Du behöver ha god samarbetsförmåga och tycka om att arbeta strukturerat och samtidigt vara öppen och flexibel för att hitta nya lösningar.
-Du behöver aktivt kunna söka och förhålla dig till aktuell och ny lagstiftning.

Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Vi söker två medarbetare till Enheten för samhällsskydd

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. E... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Enheten för samhällsskydd finns vid avdelningen för verksamhetsstöd och samhällsskydd. Enheten arbetar i huvudsak med länets och myndighetens samordning och utveckling av krishanterings- och totalförsvarsförmåga över hela den så kallade hotskalan. Det innebär planläggning, genomförande och uppföljning av insatser som sträcker sig från krishantering och totalförsvar till brottsförebyggande arbete och social riskhantering.
Detta gör vi i samverkan med kommuner, regionala och nationella aktörer samt över landgräns med Norge.
Enheten har en central roll i att utveckla arbetsmetoder i vår egen krisledningsstab.
Enheten har för närvarande 10 medarbetare som har både egna ansvarsområden och utvecklande uppdrag internt och med aktörer i länet.
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ska alla anställda kunna ingå i myndighetens kris- och krigsorganisation. Denna tjänst är säkerhetsklassad vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning.

ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen i Dalarnas län utökar nu enheten för samhällsskydd och söker en till två medarbetare som brinner för krisberedskap och totalförsvar och vill förstärka vårt team inom enheten för samhällsskydd.
Du som ny förstärkning till vår organisation kommer utöver dina egna specialområden, att arbeta gränsöverskridande med andra kollegors ansvarsområden för att vi ska kunna hantera nya uppdrag med kort varsel och även kunna täcka upp för varandra när det behövs.

Dina uppdrag kan bli arbete med mjuka frågor som inom samverkan, planering och samhällsutveckling, med rena handläggningsärenden samt med teknikfrågor som exempelvis radiosystem, skydd i en krigssituation, riskanalys och resurser till försörjning av befolkningen i länet vid höjd beredskap. Du kan vara en av dem som är Tjänsteperson i beredskap TIB och kan ensam få inledande uppdrag om stabsarbete i en krissituation behöver startas upp.
I dina arbetsuppgifter ingår utöver utvecklingsarbete, att kunna vägleda andra, följa upp och rapportera utvecklingen i exempelvis kommunerna samt vara en del av länsstyrelsen kris- och krigsorganisation.
Din närmaste chef är enhetschefen Jesper Folkeson

KVALIFIKATIONER
Krav:
- Kunskap om krislednings, totalförsvars- eller säkerhetsrelaterad verksamhet.
- Goda kunskaper i att kommunicera på svenska i tal och skrift
- Klara säkerhetsprövning inklusive registerkontroll
- Är svensk medborgare
- Kunna planera och följa upp kvalificerade uppdrag i eget arbete och tillsammans med kollegorna
- Kunna hantera plötsligt uppkomna situationer

Meriterande:
- Jobbat inom offentlig förvaltning
- Kunskaper om totalförsvarets verksamheter i Sverige
- Erfarenhet inom säkerhets-, stab- eller krisledningsarbete
- Eftergymnasial utbildning
- Körkort B
- Erfarenhet av att ha en samordnande funktion i nätverk med externa parter
- Erfarenhet av att utbilda och/eller samordna utbildning internt och externt
- Erfarenhet av arbete inom samhällsplanering


Personliga egenskaper:
- Kunna vara en god myndighetsföreträdare
- Uppskattar samarbete och att dela kunskaper
- Kunna arbeta utifrån den statliga värdegrunden
- Kunna ta helhetsperspektiv på egna uppdrag kopplat till myndighetens och enhetens verksamhet.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Naturbevakare

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsens naturbevakare är geografiskt spridda över länet och utför enhetens arbetsuppgifter i fält. I arbetsuppgifterna ingår bland annat rovdjursinventering, besiktning av statens vilt och rovdjursrivna tamdjur. Förebyggande arbete när det gäller viltskador ingår också i arbetsuppgifterna.
Som naturbevakare är du en representant för Länsstyrelsen ute i fält i möten med allmänheten. I arbetet ingår också kontakter och samverkan internt inom Länsstyrelsen och externt med andra myndigheter och organisationer. Denna tjänst avser området "mitt" och omfattar bland annat kommunerna Mora, Orsa och delar av Älvdalen.

KVALIFIKATIONER
Krav
-Vi söker dig som har en för arbetsuppgifterna lämplig erfarenhet och utbildning.
-Att du har B-körkort
-Att du har skoterkörkort
-God fysik för att klara av arbetet och vad dess arbetsuppgifter kräver.

Meriterande
-Att du har jägarexamen och praktiska erfarenheter av jakt.
-Att du har erfarenheter eller god förståelse av att arbeta på en myndighet eftersom det ställs höga krav på objektivitet i utförandet i flera arbetsuppgifter.
-Har lokalkännedom om området.
-Har utbildning av besiktning av rovdjursrivna tamdjur och utbildning i att inventera rovdjur.

Personliga egenskaper
-Som person är du serviceinriktad, trygg och har lätt för att skapa goda relationer.
-Du kan behålla ditt lugn och lösa uppkomna problem under utsatta situationer.
-Du är flexibel, driven och har förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp.
-Du är strukturerad, kvalitetsmedveten och planerar ditt arbete med god framförhållning.
-Du har förmåga att prioritera och att hantera ett högt arbetstempo under vissa perioder.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Projektmedarbetare ciruklärekonomi

Ansök    Mar 23    Länsstyrelsen i Dalarnas län    Biolog
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. R... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta övergripande mål kallas generationsmålet. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål.

Länsstyrelsen leder det regionala arbetet med energiomställningen och minskad klimatpåverkan. Vi samordnar arbetet och ger stöd till näringsliv, kommuner och myndigheter i dessa frågor. Det handlar till exempel om regional energi- och klimatstrategi, ekonomiska stöd och arenor för samverkan och kunskap. En annan viktig del är att verka för energi och klimatarbetet får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen och i det regionala tillväxtarbetet.

ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen genomför under 2022 en förstudie om cirkulär ekonomi där olika restflöden ska studeras i syfte att kartlägga hur Dalarna kan öka återbruk och återvinning av dessa samt vilka aktörer och insatser som behövs.

Som projektmedarbetare ansvarar du för att
•Kartlägga materiella restflöden såsom plast, textilier, biobaserade restflöden, livsmedel, byggavfall, sällsynta jordartsmetaller, rötrester, ballast och restvärme.
•Anordna tankesmedjor med aktörer som är en del av restflödena och som kan bidra till ökad cirkularitet.
•Identifiera behov av insatser och åtgärder för att förebygga att avfall uppstår, bidra till att skapa nya affärsmässiga värdekedjor, skapa ekonomiska incitament, utveckla konsumentinformation och stödja upphandlare.
•Bidra till utveckling av kommunala avfallsplaner
•Samordna och kommunicera

Många av restflödena hanteras av kommunala avfallsbolag, varför ett nära samarbete med Dala Avfalls arbete med kretsloppsplaner är viktigt. Arbetet innebär även många kontakter inom Länsstyrelsen samt med andra regionala och lokala aktörer i Dalarna.

KVALIFIKATIONER
Krav
-universitets- eller högskoleexamen med naturvetenskaplig inriktning inom företrädesvis miljöområdet, ekologi, biologi eller motsvarande utbildning/erfarenhet som kan bedömas likvärdig

Meriterande
-Erfarenhet av avfallsplanering och planering av cirkulär ekonomi.
- God kännedom om vilka aktörer som behöver ingå i arbetet för ökad cirkularitat av aktuella restflöden.
- God förmåga att organisera och leda möten samt att skapa gott samverkansklimat mellan näringsliv och offentliga aktörer.

Personliga egenskaper
Du är välorganiserad och har ett strukturerat arbetssätt, är engagerad och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer.
Du delar vårt intresse för samhällsfrågor och miljöfrågor och bidrar till ett gott arbetsklimat. Det är också viktigt att du arbetar enligt vår vision och statens värdegrund.
Du är noggrann och har god organisatorisk förmåga, kan arbeta snabbt och självständigt och har lätt för att samarbeta och kommunicera på ett trovärdigt sätt på svenska, i både tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Fältpersonal till Enheten för Naturskydd

Ansök    Feb 25    Länsstyrelsen i Dalarnas län    Biolog
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. E... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Enheten för naturskydd hanterar ärenden som gäller skyddande av värdefull natur, åtgärdsprogram för hotade arter, miljöövervakning i terrestra miljöer, dispens- och tillståndsprövningar samt tillsyn.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som under sommaren 2022 vill arbeta med åtgärdsprogram för hotade arter, översyn av utpekade samrådsytor och miljöövervakning, framför allt i fält. Inom arbetet med hotade arter kommer du att inventera fältgentiana i betes- och ängsmarker och du behöver därför kunna skilja på olika arter av gentianor. Översynen av samrådsytor handlar om att avgränsa ört- och gräsrika marker i ledningsgator och sammanställa resultaten i ArcGIS. Arbetet kräver självständighet och innebär mycket resor. Inom miljöövervakningen genomför du fjällvegetationsinventering som innebär att du bär ut utrustning på fjället, bor i tält och inventerar tillsammans med en kollega. Andra arbetsuppgifter inom naturskydd kan bli aktuella.

KVALIFIKATIONER
Krav:
-B-körkort
-Fjällvana
-Erfarenhet av ArcGIS
-Relevant naturvetenskaplig utbildning eller motsvarande med inriktning mot biologi

Meriterande:
-Erfarenhet av fältarbete
-Erfarenhet av inventering av kärlväxter och lavar
-Kunskaper om fältgentiana

Personliga egenskaper:
-Strukturerad, noggrann och engagerad
-Kan arbeta självständigt
-God samarbetsförmåga
-Arbetar enligt den statliga värdegrunden

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Miljömålssamordnare

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. R... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta övergripande mål kallas generationsmålet. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål.

Länsstyrelsen har i uppdrag att verka för att miljömålen nås och att föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Uppdraget innefattar årlig uppföljning av miljömålen, att ta fram regionala åtgärdsprogram och att stötta länets kommuner i deras miljöarbete. En annan viktig del är att verka för att miljömålen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen och i det regionala tillväxtarbetet.

I Åtgärdsprogram 20182022 till Dalarnas miljömål samlas många insatser för miljön som görs av länets aktörer inom ett flertal olika sektorer. Under 2022 görs en sista uppföljning av programmet parallellt med framtagandet av ett nytt.

ARBETSUPPGIFTER
Som miljömålssamordnare ansvarar du för att
•Samordna den årliga regionala uppföljningen av miljömålen
•Samordna uppdatering av miljömålens indikatorer
•Verka för att stötta kommunerna i deras arbete för miljömålen
•Samordna miljömålsnätverk för länets kommuner
•Utveckla kommande åtgärdsprogram i samverkan med dina arbetskamrater
•I samverkan med andra aktörer utveckla arbetet och sprida kunskap om miljöförhållandena i Dalarna

Arbetet innebär många kontakter inom Länsstyrelsen samt med regionala och lokala aktörer i Dalarna.

KVALIFIKATIONER
Krav:
- Universitets- eller högskoleexamen med inriktning inom företrädesvis miljöområdet, hållbar utveckling eller motsvarande utbildning/erfarenhet som kan bedömas likvärdig.

Meriterande:
- Erfarenhet av samordning och uppföljningsarbete inom miljöområdet.
- God förmåga att organisera och leda möten.
- Arbetat med liknande frågor relaterat till miljömålssystemet och/eller erfarenhet av miljömålsuppföljning
- Erfarenhet av arbete på Länsstyrelse/annan myndighet

Personliga egenskaper:
-Du är välorganiserad och har ett strukturerat arbetssätt, är engagerad och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer.
-Du delar vårt intresse för samhällsfrågor och miljöfrågor och bidrar till ett gott arbetsklimat. Det är också viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

-Som person är du strukturerad och initiativrik, du har god organisatorisk förmåga, kan arbeta snabbt och självständigt och har lätt för att samarbeta och kommunicera på ett trovärdigt sätt på svenska, i både tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Fältarbetare för gränsutmärkning och inventering av hotade arter

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. L... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län förvaltar länets naturreservat och nationalparker. Nu behöver enheten för naturförvaltning förstärkning i fält med gränsarbeten och naturguidningar samt tillsammans med enheten för naturskydd även förstärkning med artinventeringar. Behovet av förstärkning gäller främst sydvästra delen av länet, Gagnef, Vansbro, Ludvika och södra delen av Malung-Sälens kommuner.

ARBETSUPPGIFTER
Som fältarbetare kommer du att arbeta med olika arbetsuppgifter. Både med arbete med gränser i naturreservat, inventering av hotade arter och funktionsindelning av skog, samt att genomföra guidningar för allmänhet. Dessutom kan det även bli aktuellt att vara behjälplig med andra arbetsuppgifter kopplade till skötsel av skyddade områden.

Gränsarbetet innebär att yttergränserna för naturreservat ska märkas upp enligt fastställd rutin. Arbetsmoment som kommer ingå i denna tjänst är bland annat röjning och huggning av rågång, målning av gränsmarkeringar på träd, snitsling längs rågångar. Arbetet är fysiskt krävande och du ska ha erfarenhet av liknande arbeten.

Inventeringarna innefattar arter inom olika artgrupper, såsom kryptogamer, kärlväxter och insekter. Du behöver ha god artkunskap för att kunna arbeta självständigt. Arbetet innebär bl.a. återinventering, uppföljning av gamla lokaluppgifter samt med kunskap om arterna livsmiljö eftersöka nya fynd. Du kommer även att arbeta med naturvärdesbedömning av skog där artkunskap är en viktig del.

En mindre del av tjänsten kommer att omfatta naturguidningar i några naturreservat. Du kommer att få planera och genomföra guidningar, så erfarenhet av detta är ett krav.

KVALIFIKATIONER
Krav
•Du ska ha arbetslivserfarenhet av gränsarbeten i naturreservat eller liknande arbeten.
•Du ska ha körkort B
•Du ska ha motorsågskörkort AB och röjsågskort, RA, RB eller motsvarade utbildning.
•Du ska ha god vana av arbete med GPS.
•Du ska ha goda artkunskaper.
•Du ska ha erfarenhet av artinventeringar, speciellt kryptogamer
•Du ska ha erfarenhet av naturvärdesbedömning av skog.
•Du har planerat för och genomfört egna naturguidningar.

Meriterade
•Du har erfarenhet av arbete med anordningar kopplade till skyddade områden.
•Du har erfarenhet av att köra skoter och ATW, samt har förarbevis eller motsvarade.

Vi söker dig som kan förstärka och tillföra vår arbetsgrupp kompetens och ett gott medarbetarskap. Du ska ha god vana vid arbete utomhus, bra blick för naturen och bra förmåga att orientera i terräng. Du ska vara noggrann, strukturerad och att planera och utföra ditt arbete självständigt.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Naturvårdshandläggare av naturvårdsärenden

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en handläggare till avdelningen för naturvård där vi arbetar med handläggning av naturvårdsärenden. Avdelningen består av fyra enheter, två förvaltningsenheter för skyddad natur samt enheterna för vilt samt naturskydd. Det är till enheten för naturskydd som vi nu söker en förstärkning till handläggning av ärenden. Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter inom naturvård och samarbete med engagerade kollegor.

I uppdraget att arbeta som naturvårdshandläggare kommer du främst att arbeta med samrådsärenden (12:6 miljöbalken), upphävande av strandskydd vid små sjöar och vattendrag samt granskning av kommunala strandskyddsdispenser. Även andra naturvårdsärenden kan bli aktuella eftersom avdelningen samarbetar med många kompetensområden inom och utanför Länsstyrelsen för att nå naturvårdens mål.

KVALIFIKATIONER
Krav
•Naturvetenskaplig kompetens motsvarande universitets- eller högskolenivå,
•God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
•Du ska ha god datorvana.
•Du ska ha B-körkort

Meriterande
•Dokumenterade kunskaper i miljöbalken
•Dokumenterade kunskaper i att arbeta med GIS
•Erfarenhet av liknande arbete

Personliga egenskaper
•Förstå vikten av ett gott bemötande och att skapa goda relationer
•Du ska vara resultatinriktad, driftig och initiativrik
•Du ska ha lätt för att samarbeta
•Du ställer dig bakom myndighetens värdegrund och är införstådd i vad arbetet som statlig tjänsteperson ställer för krav på objektivitet och gott omdöme.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Vikarierande husfru/husföreståndare

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. V... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Vi söker nu en vikarie för vår husfru/husföreståndare på deltid. Du kommer tillhöra enheten för intern service som ansvarar för stöd till länsledningen, lokaler och lokalvård, vaktmästeri, reception, centraldiarium och arkiv.

ARBETSUPPGIFTER
Du ansvarar för den dagliga driften i residenset och arbetar, tillsammans med landshövdingens sekreterare, med planering och genomförande av landshövdingens representation med mera. I arbetet ingår också ansvar för eventuell serveringspersonal samt vissa kontakter med leverantörer, vaktmästare och fastighetsägare.

Uppgifterna omfattar främst att:
•Sköta planering, genomförande och efterarbete vid olika typer av representation (kaffe, lunch, middagar). Serveringspersonal finns för större evenemang.
•Själv kunna tillreda och servera enklare måltider.
•Sköta inköp och fakturahantering.
•Se till att lokalerna hålls fina och representativa (ej lokalvård).
•Ta emot och ge god service till residensets besökare.
Du arbetar på plats i residenset i centrala Falun och arbetstiden styrs av verksamhetens behov. Det kan innebära tjänstgöring dagtid men även kvällar och helger.

KVALIFIKATIONER
Krav:
-Du har flerårig erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, har köks- eller restaurangutbildning eller motsvarande utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
-Har erfarenhet av att komponera menyer och planera evenemang även för större sällskap.
-Du ska vara svensk medborgare och behöver behärska svenska väl i tal och skrift.
-Du ska ha datavana och kunna använda MS Office (Outlook och Word)

Meriterande:
-Behärskar engelska i tal
-Tidigare jobbat på en myndighet
-Körkort B

Personliga egenskaper:
-Du ska vara serviceinriktad och flexibel, ha integritet, social kompetens och vara en stabil och trygg person.
-Du ska kunna företräda länsstyrelsen på ett bra sätt.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Djurskyddshandläggare

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen söker en vikarierande djurskyddshandläggare till enheten för djurvälfärd och livsmedel. På enheten arbetar vi med kontroll av foder och livsmedel i primärproduktionen samt tvärvillkorskontroller. Djurskyddskontroller och ärenden enligt lag om tillsyn över hundar och katter tillhör också enhetens uppdragsområde. Arbetet fördelas i arbetsgruppen och är till viss del händelsestyrt. Arbetet är brett och varierande därför kan arbetsuppgifterna variera över tid.

KVALIFIKATIONER
Krav
-Universitets- eller högskoleutbildning som agronom, lantmästare, eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig.
-Du har goda kunskaper om relevant lagstiftning, om djur och riskerna för djurens välfärd inom olika djurhållningsformer.
-Du har erfarenhet av att handlägga djurskyddsärenden på länsstyrelsen.
-B -körkort.

Meriterande
-Tilläggsutbildning inom djurskydd och djurmiljö.

Personliga egenskaper
-Vi söker dig som är utåtriktad, har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och har hög integritet i din myndighetsroll.
-Du är driftig, initiativrik och kan självständigt prioritera samt ansvara för ditt arbete.
-Du har förmåga att vara flexibel utifrån en varierad vardag.
-Du är pedagogisk, ska ha lätt för att samarbeta och knyta kontakter såväl internt som med externa aktörer.
-Som person är du lugn, trygg och kan hantera svåra situationer.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

HR-chef

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en erfaren och engagerad HR-chef som vill bli en del av oss på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Vi söker dig som vill arbeta i en strategisk roll i en spännande myndighet.
Som HR-chef har du det övergripande ansvaret för att leda myndighetens strategiska arbete med verksamhetsutveckling, uppföljning och utveckling inom HR- området. Du har bred erfarenhet av att leda och driva HR-arbete båda strategiskt och operativt. Som HR-chef arbetar du verksamhetsnära. Du har tidigare erfarenhet från en liknande roll, gärna från en annan statlig myndighet. För rollen krävs mycket god kunskap och erfarenhet av arbetsrätt, ledarskapsfrågor, kompetensförsörjning, centrala och lokala avtal, arbetsgivarpolitik, arbetsmiljö, lönebildning och vana att arbeta med och utveckla facklig samverkan.
Du är direkt underställd länsledningen och sitter med i Länsstyrelsen ledningsgrupp och kan komma att ingå i Länsstyrelsens kris och krigsorganisation.

KVALIFIKATIONER
Krav:
-Relevant akademisk examen
-Erfarenhet som HR-chef eller likvärdigt
-Är svensk medborgare
-Flerårig erfarenhet av strategisk och operativ ledarskapsförsörjning
-Erfarenhet av fackligt samverkan och förhandling
-Erfarenhet av att leda lön och arbetsgivarpolitiskt arbete

Meriterande:
-Erfarenhet som HR-chef inom en statlig myndighet och därmed gedigen kunskap om arbetsgivarfrågor i statlig verksamhet
-Erfarenhet av ledningsgruppsarbete
-Erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete

Personliga egenskaper:
För att lyckas i tjänsten ser vi att du har mycket god kommunikations och samarbetsförmåga, en stark integritet, ett tydligt ledarskap utifrån en helhetssyn och är lyhörd inför andra.

Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövningen då kommer att genomföras innan anställning.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Handläggare Jämställdhet & Mäns våld mot kvinnor

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. E... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Enheten för Agenda 2030 finns under avdelning för hållbar utveckling. Enheten arbetar tvärsektoriellt och samordnar uppdrag inom hållbar utveckling så som integration, miljömålssamordning, energi och klimat, folkhälsa, Jämställdhet, vålds-, brotts- och missbruksfrågor, mänskliga rättigheter, barnrätt och föräldrastöd, detta för att hitta synergier mellan uppdragen och för att bättre kunna verka för att nå målen med Agenda 2030.

Vi söker nu en vikarierande handläggare som ska arbeta med jämställdhet och mäns våld mot kvinnor uppdraget. Vikariat 14 månader.

ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsens uppdrag kommer bland annat från det årliga Regleringsbrevet och Förordningen med länsstyrelseinstruktionen. Detta innebär att vissa uppdrag ligger fast långa perioder medan andra tillkommer, förändras eller försvinner efter en tid. Som medarbetare på Enheten för Agenda 2030 behöver du därför vara nyfiken på nya uppdrag, flexibel och utvecklingsorienterad.

Som vikarierande handläggare för jämställdhet och mäns våld mot kvinnor kommer du verka för att se till nationella mål inom uppdraget får genomslag på regional nivå. Du förväntas därför att:

•Självständigt samordna och hantera det regionala uppdraget inom jämställdhet och mäns våld mot kvinnor
•I samverkan med andra aktörer utveckla och sprida kunskap inom området
•Arbeta strategiskt, sammankalla, leda nätverk och seminarier på regional nivå
•Omvärldsbevaka frågor som rör jämställdhet och mäns våld mot kvinnor
•Kartlägga, följa utveckling på regional nivå, administrera och rapportera genomförda insatser
•Arbeta i samverkan med närliggande uppdrag på Enheten för Agenda 2030
•Tillsammans med enhetschef ansvar du också för budget och resultat inom uppdraget
•Planera, rapportera och redovisa i linje med uppdragen för jämställdhet och mäns våld mot kvinnor

Arbetet innebär många kontakter inom Länsstyrelsen samt med regionala och lokala aktörer i Dalarna. Arbetet innebär en del resor, både inom länet och nationellt.

KVALIFIKATIONER
Krav
-Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom samhällsvetenskap, social-, beteendevetenskaplig, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
-Du har erfarenhet av ekonomisk uppföljning och av att arrangera, leda grupper och seminarier.
-Du har erfarenhet av att ha arbetat med att stödja kommuner och/eller region i utvecklingsarbete.
-Du har god förmåga att driva projekt självständigt, planera, organisera och skapa resultat.

Meriterande om du har tidigare erfarenhet från:
-Arbete med jämställdhet, jämställdhetsintegrering,
-Arbete med våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, Prostitution och människohandel
-Att arbetat inom Länsstyrelsen
-Att hålla konferenser och utbildningar
-Driva processer i samverkan

Personliga egenskaper:
Din förmåga att vara en god representant för Länsstyrelsen är central. Du är flexibel, kommunikativ, självgående men har lätt för att samarbeta med andra. Vi strävar efter ett nära samma arbete inom Enheten för Agenda 2030 och på myndigheten i stort. Vi ser därför gärna att du har stort intresse för olika sakområden inom social hållbarhet.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och referenser.

ÖVRIGT
Intervjuer sker löpande under ansökningstid.
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Handläggare inom Integration & ANDTS uppdraget

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. E... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Enheten för Agenda 2030 finns under avdelning för hållbar utveckling. Enheten arbetar tvärsektoriellt och samordnar uppdrag inom hållbar utveckling så som integration, miljömålssamordning, energi och klimat, folkhälsa, Jämställdhet, vålds-, brotts- och missbruksfrågor, mänskliga rättigheter, barnrätt och föräldrastöd, detta för att hitta synergier mellan uppdragen och för att bättre kunna verka för att nå målen med Agenda 2030.

Vi söker nu en vikarierande handläggare som ska arbeta med integration-och ANDTS (Alkohol narkotika, doping, tobak och spel) uppdraget. Vikariat 14 månader.

ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsens uppdrag kommer bland annat från det årliga Regleringsbrevet och Förordningen med länsstyrelseinstruktionen. Detta innebär att vissa uppdrag ligger fast långa perioder medan andra tillkommer, förändras eller försvinner efter en tid. Som medarbetare på Enheten för Agenda 2030 behöver du därför vara nyfiken på nya uppdrag, flexibel och utvecklingsorienterad.

Som vikarierande handläggare för integration och ANDTS uppdraget kommer du verka för att se till nationella mål inom uppdraget får genomslag på regional nivå. Du förväntas därför att:

•Självständigt samordna och i samarbete med andra kollegor hantera det regionala uppdraget inom integration och ANDTS
•I samverkan med andra aktörer utveckla och sprida kunskap inom området
•Arbeta strategiskt, sammankalla, leda nätverk och seminarier på regional nivå
•Omvärldsbevaka frågor som rör integration och ANDTS
•Kartlägga, följa utveckling på regional nivå, administrera och rapportera genomförda insatser
•Arbeta i samverkan med närliggande uppdrag på Enheten för Agenda 2030
•Tillsammans med enhetschef ansvar du också för budget och resultat inom uppdraget
•Framtagande av regional strategi och handlingsplan
•Arbeta tillsammans med övriga kollegor med övergripande målet att öka länets beredskap och kapacitet i mottagande av nyanlända, samt statsbidrag TIA och utvecklingsmedel §37
•Planera, rapportera och redovisa i linje med uppdragen för integration och ANDTS

Arbetet innebär många kontakter inom Länsstyrelsen samt med regionala och lokala aktörer i Dalarna. Arbetet innebär en del resor, både inom länet och nationellt.

KVALIFIKATIONER
Krav
-Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom samhällsvetenskap, folkhälsovetenskap, social-, beteendevetenskaplig, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
-Du har erfarenhet av ekonomisk uppföljning och av att arrangera, leda grupper och seminarier.
-Du har erfarenhet av att ha arbetat med att stödja kommuner och/eller region i utvecklingsarbete. Du har god förmåga att driva projekt självständigt, planera, organisera och skapa resultat.

Meriterande:
-Arbete med integration och ANDTS
-Att arbetat inom Länsstyrelsen
-Att hålla konferenser och utbildningar
-Rättighetsbaserat arbete
-Projektledning
-Driva processer i samverkan
-Arbete med folkhälsofrågor

Personliga egenskaper:
-Din förmåga att vara en god representant för Länsstyrelsen är central.
-Du är flexibel, kommunikativ, självgående men har lätt för att samarbeta med andra.
-Vi strävar efter ett nära samma arbete inom Enheten för Agenda 2030 och på myndigheten i stort. Vi ser därför gärna att du har stort intresse för olika sakområden inom social hållbarhet.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Timpersonal till naturum Dalarna

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. N... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Naturum Dalarna är belägen i Siljansnäs naturreservat och är ett av Sveriges 33 naturum. Genom utställningar och aktiviteter inspirerar och informerar vi våra besökare om Dalarnas fantastiska natur.

ARBETSUPPGIFTER
Som receptionist på naturum Dalarna arbetar du med information och naturvägledning om Dalarnas skyddade natur.

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
•Bemanning av informationsdisken/receptionen i naturum
•Försäljning och bemanning av naturums butik
•Enklare administrativa arbetsuppgifter
•Uppdatering av naturums sociala medier och hemsida
•Naturguidningar för barn och vuxna i naturum samt i Siljansnäs naturreservat
•Lättare skötsel av naturum, t ex tömma sopor och städarbete av utställning och toaletter
•Ensamarbete förekommer med fullt ansvar för öppning och stängning av naturum

KVALIFIKATIONER
Krav
•Du ska kunna prata svenska och engelska.
•Du ska kunna arbeta enligt schema som inkluderar arbete på helger och kvällar.

Meriterande
•Tidigare erfarenhet av serviceyrken
•Goda kunskaper i annat språk utöver svenska och engelska
•Tidigare erfarenheter av naturumverksamhet, naturvägledning eller pedagogisk verksamhet

Personliga egenskaper
•Du tycker om att jobba med människor.
•Du är utåtriktad, initiativrik, flexibel och har en god samarbetsförmåga och en mycket god känsla för service.
•Du är glad, vänlig och har förmåga att möta besökarna på ett välkommande sätt .

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Sommarpersonal naturum Dalarna

Ansök    Feb 4    Länsstyrelsen i Dalarnas län    Biolog
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. N... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Naturum Dalarna är belägen i Siljansnäs naturreservat och är ett av Sveriges 33 naturum. Genom utställningar och aktiviteter inspirerar och informerar vi våra besökare om Dalarnas fantastiska natur.

ARBETSUPPGIFTER
Som naturumvärd på naturum Dalarna arbetar du med information och naturvägledning om Dalarnas skyddade natur.

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
•Bemanning av informationsdisken/receptionen i naturum
•Kvalificerad natur- och kulturvägledning till allmänheten.
•Naturguidningar för barn och vuxna i naturum samt i Siljansnäs naturreservat
•Delaktighet i utformningen av aktiviteter/guidningar
•Försäljning och bemanning av naturums butik
•Lättare skötsel av naturum, t ex tömma sopor och städarbete av utställning och toaletter
•Uppdatering av naturums sociala medier och hemsida
•Enklare administrativa arbetsuppgifter
•Ensamarbete förekommer med fullt ansvar för öppning och stängning av naturum

KVALIFIKATIONER
Krav
•Du ska kunna genomföra naturguidningar på svenska och engelska.
•Du ska ha en relevant naturvetenskaplig utbildning eller motsvarande med inriktning mot biologi, geologi eller naturvägledning
•Du ska kunna arbeta enligt schema som inkluderar arbete på helger och kvällar.

Meriterande
•Tidigare erfarenhet av naturumverksamhet, naturvägledning eller pedagogisk verksamhet
•Goda kunskaper om Dalarnas natur- och kulturvärden.
•Tidigare erfarenhet av arbete med barn.
•Kunskaper i andra språk utöver svenska och engelska

Personliga egenskaper
•Du tycker om att jobba med människor och naturvägledning.
•Du ska vara bra på att förmedla dina naturkunskaper till både barn och vuxna, enskilda besökare och större grupper på ett intresseväckande och entusiasmerande sätt.
•Du är utåtriktad, initiativrik, flexibel och har en god samarbetsförmåga och en mycket god känsla för service.
•Du är glad och trygg, och kan berika vår verksamhet med egna idéer.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Informatör inom formgivning

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. L... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län är huvudman till naturum Dalarna. Naturum Dalarna är belägen i Siljansnäs naturreservat och är ett av Sveriges 33 naturum. Genom utställningar och aktiviteter inspirerar och informerar vi våra besökare om Dalarnas fantastiska natur. Till naturum Dalarnas utställningsförnyelse rekryterar vi nu en utställningsskribent med specialkompetens inom geologi.

ARBETSUPPGIFTER
Din huvudsakliga arbetsuppgift blir att ta fram skyltoriginal och annan information om skyddad natur i Dalarna. Du kommer att ta fram texter, kartor, välja bilder och formge inom ramen för de grafiska mallar vi använder. Arbetet sker i dialog med dina kollegor som ansvarar för förvaltningen av naturreservat och har expertkunskaper. Med hjälp av dem och andra faktaunderlag ska du utforma lättlästa och intresseväckande beskrivningar av naturreservaten. Du ska också ansvara för att beställa tryck och kontakter med tryckeri.

Vi söker dig som har förmåga att förstå, förklara och förenkla fakta om naturen i text. Som genom dessa texter, bildurval och andra underlag kan formge lättläst och intresseväckande information till besökare i naturreservat. Du kan arbeta i Adobe Indesign, Illustrator och Photoshop.

KVALIFIKATIONER
Krav
Utbildning inom information, grafisk layout eller formgivning, eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt.
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Erfarenheter att arbeta med grafisk design

Meriterande
Erfarenhet att arbeta med digital publicering för en myndighet
Erfarenhet att arbeta med GIS

Personliga egenskaper
Du är engagerad och ansvarstagande i dina arbetsuppgifter. Du ska arbeta strukturerat och vara bra på att avsluta arbetsuppgifter. Du ska vara bra på att samarbeta med kollegor, både med bra förmåga att lyssna och att ge konstruktiva råd och synpunkter.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Utställningsskribent

Ansök    Feb 3    Länsstyrelsen i Dalarnas län    Geolog
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. L... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län är huvudman till naturum Dalarna. Naturum Dalarna är belägen i Siljansnäs naturreservat och är ett av Sveriges 33 naturum. Genom utställningar och aktiviteter inspirerar och informerar vi våra besökare om Dalarnas fantastiska natur. Till naturum Dalarnas utställningsförnyelse rekryterar vi nu en utställningsskribent med specialkompetens inom geologi.

ARBETSUPPGIFTER
Din arbetsuppgift blir att ta fram utställningstexter till naturum Dalarnas nya geologiutställning. Utställningen handlar om Siljansringens geologi, hur den har formats genom ett meteoritnedslag och vilka andra geologiska processer som har format landskapet. Arbetet sker i nära samarbete med projektledaren och utställningsformgivaren för utställningsproduktionen. Utifrån din egen geologiska kompetens ska du utforma intresseväckande och lättlästa texter till utställningen.
Vi söker dig som har förmåga att förstå, förklara och förenkla fakta om geologi i text.

KVALIFIKATIONER
Krav
•Utbildning inom geologi
•Erfarenheter att förmedla geologi till allmänheten i skrift eller i andra förmedlingsformer.
•Goda kunskaper i svenska i både skrift och tal
•Erfarenheter inom Siljansringens geologi

Meriterande
•Erfarenhet inom naturvägledning

Personliga egenskaper
•Du är engagerad och brinner för att förmedla geologi på ett lättbegripligt och intresseväckande sätt.
•Du är en god kommunikatör.
•Du har stort eget driv och hög initiativförmåga.
•Du tycker om att samarbeta med andra och har förmågan att bidra med egna idéer till utställningsarbete

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Naturvägledare till naturum Dalarna

Ansök    Feb 4    Länsstyrelsen i Dalarnas län    Biolog
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. N... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Naturum Dalarna är belägen i Siljansnäs naturreservat och är ett av Sveriges 33 naturum. Genom utställningar och aktiviteter inspirerar och informerar vi våra besökare om Dalarnas fantastiska natur.

ARBETSUPPGIFTER
Som naturvägledare arbetar du med information och vägledning om Dalarnas skyddade natur. Tillsammans med föreståndaren ansvarar du för verksamheten på naturum.

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
•Kvalificerad natur- och kulturvägledning till allmänheten.
•Naturguidningar för barn och vuxna i naturum samt i Siljansnäs naturreservat
•Utformning och genomförande av aktiviteter/guidningar
•Bemanning av informationsdisken/receptionen i naturum
•Ansvar för naturums butik
•Lättare skötsel och underhåll av naturums byggnad och utställningarna
•Uppdatering av naturums sociala medier och hemsida
•Administrativa arbetsuppgifter såsom schemaläggning, ekonomiredovisning, kassaansvar och marknadsföring
•Arbetsledning av övrig timpersonal, när föreståndaren inte är på plats på naturum
•Planera och utvärdera naturums verksamhet tillsammans med föreståndaren
•Ensamarbete förekommer med fullt ansvar för öppning och stängning av naturum

KVALIFIKATIONER
Krav
•Du ska kunna genomföra naturguidningar på svenska och engelska.
•Du ska ha en relevant naturvetenskaplig utbildning eller motsvarande med inriktning mot biologi, geologi eller naturvägledning
•Du ska kunna arbeta enligt schema som inkluderar arbete på helger och kvällar.

Meriterande
•Tidigare erfarenhet av arbetsledning
•Tidigare erfarenhet av naturumverksamhet, naturvägledning eller pedagogisk verksamhet
•Tidigare erfarenhet av turism- eller servicebranschen
•Goda kunskaper om Dalarnas natur- och kulturvärden.
•Tidigare erfarenhet av arbete med barn.
•Kunskaper i andra språk utöver svenska och engelska
•Körkort

Personliga egenskaper
•Du tycker om att jobba med människor och naturvägledning.
•Du ska vara bra på att förmedla dina naturkunskaper till både barn och vuxna, enskilda besökare och större grupper på ett intresseväckande och entusiasmerande sätt.
•Du är utåtriktad, initiativrik, flexibel och har en god samarbetsförmåga och en mycket god känsla för service.
•Vi söker Dig som tycker om att jobba med människor och med verksamhetsledning. Du ska vara en bra organisatör.
•Du är glad och trygg, och kan berika vår verksamhet med egna idéer.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Förvaltare av Naturvårdsverkets fastigheter i skyddad natur

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. L... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i alarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår fåt de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen förvaltar och sköter skyddad natur och Naturvårdsverkets fastigheter i Dalarnas län. Vi har två enheter som delar detta uppdrag, Enheten för naturförvaltning och Enheten för fjällförvaltning (Älvdalens kommun och Sälen området). Nu rekryterar vi en handläggare till Enheten för naturförvaltning. Vi söker Dig som kan förstärka vår arbetsgrupp med kompetens i juridisk och ekonomisk fastighetsförvaltning, och som gärna har intresse för naturvård.

ARBETSUPPGIFTER
Du ska förstärka vår arbetsgrupp för juridisk och ekonomisk fastighetsförvaltning. Gruppen ansvarar för avtal om upplåtelser på Naturvårdsverkets mark i Dalarna om bland annat byggnader, anläggningar, hyra, jakt och fiske. I arbetet ingår också att utveckla vårt arbete med vägfrågor. Länsstyrelsen är medlem i många vägföreningar genom fastigheterna i länets naturreservat. Dina arbetsuppgifter blir bland annat att bevaka och förhandla andelstal, samt att organisera våra kontakter och register för dessa vägföreningar.
Arbetsuppgifterna är mångsidiga. Arbetet sker i nära samverkan med kollegor som ansvarar för skötseln av naturtyper och anordningar för friluftslivet, i naturreservat och annan skyddad natur. Det innebär också mycket kontakter med privatpersoner, föreningar, företag och andra myndigheter.

Arbetsuppgifter:
•Upprättande och ajourhållande av upplåtelseavtal, inkl underlag för fakturering, för Naturvårdverkets byggnader och markrättigheter i Dalarnas län.
•Utveckla rutiner för vägfrågor
•Inköp av tjänster genom upphandling enligt LOU.
•Stödja dina kollegor i avtalsfrågor för att säkerställa tillgängligheten till naturreservat och annan skyddad natur, för vägar, p-platser och leder på angränsande fastigheter.
•Säkerställa att riktlinjer, regler och myndighetskrav efterlevs i vårt fastighetsförvaltningsuppdrag.
•Ansvara för redovisningar av vårt fastighetsförvaltningsuppdrag, exempelvis till Naturvårdsverket.
•Andra arbetsuppgifter på enheten kan förekomma.

KVALIFIKATIONER
Krav
•Examen på minst högskolenivå som exempelvis lantmätare, jägmästare eller agronom med relevant inriktning för arbetsuppgifterna.
•Körkort B.

Personliga egenskaper:
•Vi söker dig som kan förstärka och tillföra vår arbetsgrupp kompetens och ett gott medarbetarskap.
•Du ska vara bra på att självständigt ta ansvar för dina arbetsuppgifter liksom att dela med dig av din kunskap till dina kollegor.
•Du ska vara en skicklig förhandlare, förstå och vara trygg i din myndighetsroll.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

HR-partner

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. H... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

HR ligger inom enheten för Ekonomi, personal och kommunikation som idag har 17 medarbetare var av tre medarbetare arbetar som HR-partners. Enheten leds av enhetschef Anna Kruse.

ARBETSUPPGIFTER
Som vår nya HR-partner är du en viktig del av verksamheten. Du bidrar med konsultativt stöd till våra chefer i såväl strategiska som operativa HR-frågor för att säkerställa en hög kvalitet inom HR-arbetet. Som HR-partner är ditt uppdrag att implementera, driva och följa upp HR-processer i verksamheten.
Du arbetar både självständigt och tillsammans med dina kollegor med målet att vara ett effektivt stöd till ledning och chefer genom att driva, utveckla, samordna och handlägga HR-frågor.

I din roll som HR-partner ingår bland annat:
•Stödja chefer vid fackliga förhandlingar, ge arbetsrättslig vägledning samt tolka kollektivavtal.
•Vara ett konsultativt stöd till organisationens chefer i individ och rehabiliteringsärenden
•Stödja chefer i rekryteringsprocessen.
•Stödja chefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
•Vara en del i länsstyrelsens samverkan.
•Upphandla samarbetsavtal med leverantörer vid behov inom områden såsom kompetensutveckling, arbetsmiljö och hälsa.

Du blir en del i ett fantastiskt gäng som stöttar, peppar och lär av varandra!

KVALIFIKATIONER
Krav
• Akademisk examen inom HR-området eller annan bakgrund som vi bedömer likvärdig
• Du har flerårig erfarenhet av kvalificerat HR-arbete och av att vara ett chefsstöd.
• Kunskap gällande lagar, avtal och övriga regelverk inom HR-området
• Du har erfarenhet av arbetsrättslig rådgivning och rehabilitering.
• Du har en god förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift.
•Tjänsten är säkerhetsklassad därför är det krav på svenskt medborgarskap

Meriterande
• Fördjupad kompetens och erfarenhet inom arbetsrätt
• Du är van användare av olika it-system

Personliga egenskaper
• Du är utåtriktad och har lätt för att samarbeta samtidigt som du har hög integritet och ett förhållningssätt som inger förtroende hos de intressenter som du möter.
•Du är engagerad, arbetar självständigt och driver dina arbetsuppgifter ansvarsfullt och är en lagspelare.
• Du har ett konsultativt förhållningssätt och är trygg i att ge chefer rådgivning
• Du är driftig, initiativrik och kan självständigt prioritera ditt arbete.
• Du kommer att ha en serviceinriktad roll därför är det viktigt att du har du en god kommunikativ förmåga.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Förvaltare av Naturvårdsverkets fastigheter i skyddad natur

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. L... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län förvaltar länets naturreservat. Vi har två enheter som delar detta uppdrag. Enheten för naturförvaltning och Enheten för fjällförvaltning (Älvdalens kommun och Sälenområdet). Nu rekryterar vi en handläggare som ska förstärka vår arbetsgrupp på Enheten för Naturförvaltning i Falun. I enhetens arbetsuppgifter ingår juridisk och ekonomisk förvaltning av Naturvårdsverkets fastigheter i hela Dalarnas län.

ARBETSUPPGIFTER
Du ska förstärka vår arbetsgrupp för juridisk och ekonomisk fastighetsförvaltning. Gruppen ansvarar för avtal om upplåtelser på Naturvårdsverkets mark i Dalarna om bland annat byggnader, anläggningar, hyra, jakt och fiske. I arbetet ingår också att utveckla vårt arbete med vägfrågor. Länsstyrelsen är medlem i många vägföreningar genom fastigheterna i länets naturreservat. Dina arbetsuppgifter blir bland annat att bevaka och förhandla andelstal, samt att organisera våra kontakter och register för dessa vägföreningar.
Arbetsuppgifterna är mångsidiga. Arbetet sker i nära samverkan med kollegor som ansvarar för skötseln av naturtyper och anordningar för friluftslivet, i naturreservat och annan skyddad natur. Det innebär också mycket kontakter med privatpersoner, föreningar, företag och andra myndigheter.

Arbetsuppgifter:
•Upprättande och ajourhållande av upplåtelseavtal, inkl underlag för fakturering, för Naturvårdverkets byggnader och markrättigheter i Dalarnas län.
•Utveckla rutiner för vägfrågor
•Inköp av tjänster genom upphandling enligt LOU.
•Stödja dina kollegor i avtalsfrågor för att säkerställa tillgängligheten till naturreservat och annan skyddad natur, för vägar, p-platser och leder på angränsande fastigheter.
•Säkerställa att riktlinjer, regler och myndighetskrav efterlevs i vårt fastighetsförvaltningsuppdrag.
•Ansvara för redovisningar av vårt fastighetsförvaltningsuppdrag, exempelvis till Naturvårdsverket.
•Andra arbetsuppgifter på enheten kan förekomma.

KVALIFIKATIONER
Krav
•Examen på minst högskolenivå som exempelvis lantmätare, jägmästare eller agronom med relevant inriktning för arbetsuppgifterna.
•Körkort B.

Personliga egenskaper:
•Vi söker dig som kan förstärka och tillföra vår arbetsgrupp kompetens och ett gott medarbetarskap.
•Du ska vara bra på att självständigt ta ansvar för dina arbetsuppgifter liksom att dela med dig av din kunskap till dina kollegor.
•Du ska vara en skicklig förhandlare, förstå och vara trygg i din myndighetsroll.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Fältpersonal för arbete med gränser i naturreservat och nationalparker

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. L... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län förvaltar länets naturreservat och nationalparker. Vi har två enheter som delar detta uppdrag, Enheten för naturförvaltning och Enheten för fjällförvaltning (Älvdalens kommun och Sälenområdet). Nu rekryterar vi en tjänst som fältpersonal för gränsutmärkning. Tjänsten kommer att delas av båda enheterna. Arbetsområdet omfattar hela Dalarnas län.

ARBETSUPPGIFTER
Gränsutmärkning av skyddad natur innebär att yttergränserna för naturreservat, nationalparker och annan skyddad natur ska märkas upp enligt fastställd rutin. Arbetsmoment som ingår är bland annat röjning och huggning av rågång, målning av gränsmarkeringar på träd och stolpuppsättning längs rågångar. Arbetet innebär att vara både delaktig och ansvarig för planering av gränsutmärkning, tillsammans med övriga naturreservatsförvaltare i länet. Arbetsuppgifterna består av både administrativt arbete och arbete ute i fält.

Arbetet är fysiskt krävande och du ska ha erfarenhet av likande arbeten. För de områden som läggs ut på entreprenad är din arbetsuppgift att starta upp entreprenörerna i fält samt ha löpande kontakt med dem under arbetets gång. Arbetet innebär också kontakter med markägare, Skogsstyrelsen, entreprenörer och vägföreningar. Andra arbetsuppgifter kopplade till skötsel av skyddade områden kan bli aktuella. Arbetet kommer att ske över hela länet och därför är det nödvändigt att kunna bo hemifrån, ibland veckovis.

KVALIFIKATIONER
Krav
•Du ska ha arbetslivserfarenhet av gränsarbeten i naturreservat eller liknande arbeten.
•Du ska ha körkort B med minst utökad B-behörighet (B96) för att få dra tyngre släp.
•Du ska ha motorsågskörkort ABC och röjsågskort, RA, RB eller motsvarade utbildning.
•Du ska ha god vana av arbete med GPS.
•Du ska ha vana att köra ATW och snöskoter och ha behörighet att framföra dessa.

Meriterande:
Om du har erfarenhet av skötsel och underhåll av utomhusanordningar.

Personliga egenskaper:
Vi söker dig som kan förstärka och tillföra vår arbetsgrupp kompetens och ett gott medarbetarskap. Du ska ha god vana vid arbete utomhus, bra blick för naturen och bra förmåga att orientera i terräng. Du ska vara noggrann, strukturerad, bra på att följa rutiner och att utifrån det planera och utföra ditt arbete självständigt.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Vi söker en trafikhandläggare

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. P... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

På Rättsenheten handläggs ärenden inom ett stort antal rättsområden. Vi prövar bland annat överklaganden av kommunala beslut enligt plan- och bygglagen och miljöbalken, allmänna val samt har tillsyn över stiftelser, bevakningsföretag, överförmyndare och begravningsverksamhet. Enheten bidrar med juridisk kompetens och rådgivning i de olika sakfrågor som andra enheter vid Länsstyrelsen arbetar med.

ARBETSUPPGIFTER
Som trafikhandläggare på Rättsenheten kommer du huvudsakligen arbeta med lokala trafikföreskrifter, beslut om hastighetsbegränsningar, skyltar intill väg, föreskrifter för sjötrafik, tillstånd till tävlingar och andra tillfälliga evenemang på allmänna och enskilda vägar samt vissa andra relaterade frågor. Varje ärende hanteras utifrån rådande förutsättningar vilket ställer krav på analytisk förmåga och kapacitet att hantera fler olika regelverk. Arbetet ställer även höga krav på kommunikation då det innebär omfattande kontakter med andra myndigheter, allmänhet och föreningar samt kollegor i andra län.

Arbetsuppgifterna kan också i viss omfattning komma att innefatta tillsyn eller annan handläggning inom några av de områden som hanteras på rättsenheten, exempelvis stiftelser, medborgarskap, spridning av aska, begravningsfrågor och förordnanden av olika slag. I tjänsten ingår även administrativt arbete som bland annat registrering, diarieföring och expediering av ärenden. . Vissa arbetsmoment genomförs självständigt medan andra sker i nära samarbete med kollegor inom olika ärendeslag. en stor del av arbetet sker i länsstyrelsens ärendehanteringssystem Platina.

KVALIFIKATIONER
Krav
Du har avslutad eftergymnasial utbildning inom område som bedöms lämpligt för tjänsten
Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Du har god datorvana och goda kunskaper i MS Office
Du har B-körkort
Då tjänsten är säkerhetsklassad är svenskt medborgarskap ett krav, registerkontroll och säkerhetsprövning kommer att genomföras.

Meriterande
Du har relevant arbetslivserfarenhet inom huvudsakliga arbetsområden
Du har ekonomisk kunskap, huvudsakligen inom redovisning
Du har relevant erfarenhet av handläggning inom förvaltningsmyndighet, ärendehanteringssystem m.m.

Personliga egenskaper
Du är självständig och har ett strukturerat och effektivt arbetssätt
Du har förmågan att se en helhet samtidigt som du kan hantera flera olika ämnesområden
Du har viljan att förstå och tillämpa en statlig myndighets värdegrund och arbetssätt

Vi kommer vid rekryteringen att lägga stor vikt vid dina meriter, personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Enhetschef för tillsynsenheten enligt den tillfälliga covid-19-lagen

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.ARBETSUPPGIFTER
Enheten för tillsyn enligt pandemilagen är placerad på avdelningen för miljö och samhällsplanering jämte fyra andra enheter. Enheten ansvarar för att bedriva tillsyn enligt pandemilagen och har en nära samverkan med länsstyrelsens Samordningsstab för Corona, Rättsenhet samt Funktionen för ledningsstöd.

Som enhetschef ansvarar du för att planera och leda arbetet, prioritera och kvalitetssäkra enhetens processer och är chef för enhetens medarbetare. Du har ansvar för budget och resursfördelning, såväl ekonomiskt som personellt och har arbetsmiljöansvar. Vidare ansvarar du för uppföljning och utvärdering av verksamheten och att enheten arbetar i enlighet med den statliga värdegrunden samt att Länsstyrelsens styrdokument följs.
Din närmaste chef är avdelningschefen Anna Carlsson.

KVALIFIKATIONER
Krav:
-Chefs-och eller ledarskapserfarenhet, personalansvar och arbetsmiljöansvar.
-Erfarenhet av att arbeta processinriktat med verksamhetsplanering och uppföljning.
-God kommunikatör och ett gott bemötande.
-Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
-Svenskt medborgarskap, då tjänsten kan komma att bli säkerhetsklassad.

Meriterande:
-Erfarenhet av arbete inom statlig myndighet.
-Erfarenhet av arbete enligt den statliga värdegrunden.

Personliga egenskaper:
-Du är en god ledare.
-Du är engagerad och strukturerad.
-Du är lyhörd, empatisk och öppen inför andra människor, deras olikheter, arbetsmiljö och kompetens.
-Du är inriktad på samverkan.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Vilthandläggare

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som vill arbeta med vilt och naturvårdsfrågor och är genuint intresserad av frågor om biologisk mångfald, hantering av skyddade arter samt jaktens förvaltning. Du har god kännedom om det boreala ekosystemet i stort och om hur arter samspelar och påverkar varandra, samt hur människan påverkar de naturliga systemen. Du är en nyfiken problemlösare som gillar när det händer oväntade saker och du jobbar enligt statens värdegrund. Du är en god diplomat när det behövs och en fyrkantig byråkrat när det behovet uppstår och du kompromissar aldrig med rättssäkerheten.

I jobbet kommer du möta människor från olika intressesfärer i viltfrågan. Jakt- och viltfrågor kan vara kontroversiella och du kan stöta på starka åsikter i olika frågor, men kan alltid känna dig trygg med att arbeta i enlighet med lagar, förordningar och föreskrifter. Du handlägger ärenden som kan handla om jakt, ersättningar, bidrag, registreringar, tillstånd med mera och du föredrar ärenden för viltförvaltningsdelegationen. Du kommer ingå i en handläggargrupp som samarbetar och hjälps åt mot gemensamma mål.

KVALIFIKATIONER
Krav:
-Kunskap om vilt, jakt och naturvård genom akademisk examen eller erfarenheter/kvalifikationer som bedöms likvärdiga.
-Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Meriterande:
-Tidigare erfarenheter av arbete med viltfrågor
-Erfarenheter från att arbeta med GIS.
-Tidigare erfarenheter av vilthandläggning inom någon statlig myndighet
-Jägarexamen

Personliga egenskaper:
Du är en god kommunikatör och har ett trevligt bemötande.
Du är engagerad och strukturerad.
Du är lyhörd, empatisk och öppen inför andra människor, deras olikheter och kompetens.
Du är inriktad på samverkan.
Du är lämpad för tjänstgöring i Länsstyrelsens arbete med samhällsstörningar.
Du arbetar enligt den statliga värdegrunden.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Vi söker en Miljöhandläggare inom vattenförvaltningen

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. V... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Vi söker en handläggare till Enheten för Vatten där vi arbetar med vattenförvaltning, miljömål, miljöövervakning, restaurering av vattenmiljöer och fiske. Enheten för Vatten är en av fem enheter på Avdelningen för miljö- och samhällsplanering. Övriga enheter arbetar med vattenverksamhet och miljöprövning, miljötillsyn och efterbehandling av förorenade områden, kulturmiljö och samhälls-planering samt tillsyn enligt den tillfälliga Covid-lagen.
Vår verksamhetsstyrning kännetecknas av ett gott ledarskap och ett förhållningssätt som skapar delaktighet och engagemang.


ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att tillhöra länsstyrelsens beredningssekretariat och dina arbetsuppgifter kommer främst att bestå av miljöövervakning, kartläggning och analys av länets grundvatten. Du kommer att vara en del i arbetet med att säkra kvalitet och tillgång av länets grundvatten. Du kommer även att arbeta med internyttranden gällande påverkan på grundvatten i plan- och miljöprövningsärenden.
Även andra arbetsuppgifter inom enheten kan bli aktuella.

KVALIFIKATIONER
Krav:
Du har naturvetenskaplig/teknisk kompetens motsvarande universitets- eller högskolenivå, gärna med inriktning mot hydrogeologi eller vattenvård.
Du har erfarenhet att analysera data, datahantering och identifiera åtgärdsbehov.
Du har god datorvana.
Du har B-körkort

Meriterande:
Forskarutbildning eller erfarenhet av vattenförvaltning eller miljöövervakning är meriterande.
Erfarenhet att använda GIS är meriterande.

Personliga egenskaper:
Du har lätt för att samarbeta och kommunicera på ett tydligt och lättbegripligt sätt i både tal och skrift.
Du är driftig, initiativrik och kan självständigt prioritera och ansvara för ditt arbete.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Vi söker en Miljöskyddshandläggare

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. P... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

På enheten arbetar vi med tillsyn och tillsyns-vägledning för miljöfarliga verksamheter och förorenade områden. Vi gör tillsyn på Seveso-verksamheter och enligt Lagen om Allmänna vattentjänster. Vi arbetar med att stödja kommuner i sitt strategiska arbete med vatten- och avloppsplanering, deltar i det tvärsektoriella arbetet på myndigheten och bevakar övriga miljö- och hälsoskyddsfrågor, främst i PBL-ärenden. Enheten gör tillsyn på ett 60-tal verksamheter i länet inom många olika branscher.
Vi söker nu dig som är erfaren inom miljöområdet och som vill utvecklas och specialisera dig på tillsyn och tillsynsvägledning inom miljöfarlig verksamhet med inriktning mot bland annat sågverk. Du kommer även att ansvara för att samordna Länsstyrelsens tillsynsvägledning enligt kapitel 9 och 10 miljöbalken, granska bullerfrågor i främst detaljplaner och överklagade kommunala beslut samt ge vägledning och vara miljösakkunnig i överklagade kommunala ärenden inom hälsoskydd. Tjänsten går att kombinera med andra branscher och sakområdena utifrån tidigare erfarenhet.ARBETSUPPGIFTER
I arbetet ingår att ansvara för att planera och genomföra tillsynsbesök, bedöma ärenden och rapporter, bevaka lagstiftning och praxis samt arbeta med vägledning och information. Vi ansvarar för att genomföra samråd för A-anläggningar som söker tillstånd, besluta om betydande miljöpåverkan och lämna yttranden till domstol. Flera verksamheter följer speciallagstiftningar som förbrännings-, avfalls- och industriutsläppsdirektiv vilket möjliggör för dig att fördjupa dig inom olika sakområden. Att samordna tillsynsvägledningen innebär att du tar fram en tillsynsvägledningsplan genom kontakt med centrala myndigheter, olika enheter inom Länsstyrelsen, kommuner samt Miljösamverkan Mitt. I arbetet innebär även att planera och genomföra olika riktade tillsyns-vägledningsinsatser både digitalt och fysiskt.

En viktig del i arbetet är att bevaka nyheter och ändringar i lagstiftning och ge tillsynsvägledning med stöd och råd till kommunala tillsynsmyndigheter.
Vi erbjuder en spännande arbetsplats fylld av engagerade kollegor med stor kunskap inom miljöområdet, på enheten är vi ca 15 personer. Du kommer att ingå i en grupp med 6-7 kollegor som alla arbetar med miljöfarlig verksamhet. Du kommer att ha mycket goda möjligheter till kompetensutveckling inom olika områden och branscher.

Arbetet innebär ofta behov av miljöjuridiska tolkningar. Till vår hjälp finns jurister på länsstyrelsen och vägledning från myndigheter som tex. Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Livsmedelverket, SGI och SGU. Uppdragen från regeringen och andra myndigheter varierar över tid så andra arbetsuppgifter inom Länsstyrelsen kan vara aktuella, som till exempel arbete i vår krisstab.

KVALIFIKATIONER
Krav:
Du har relevant naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på högskolenivå.
Du har flerårig erfarenhet av tillsyn enligt miljöbalken alternativt erfarenhet från privat sektor som vi bedömer likvärdig.
Tjänsten kräver att du kan planera, prioritera och genomföra arbetsuppgifter på ett självständigt sätt samt att du är noggrann och arbetar strukturerat med dokumentation och uppföljning.
En förutsättning är att du har goda kunskaper i och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Tjänsten kräver att du har god datorvana samt B-körkort.

Meriterande:
Det är meriterande om du har erfarenhet av tillsyn av miljöfarlig verksamhet inom offentlig förvaltning och gärna med arbete med speciallagstiftningar.

Personliga egenskaper:
För att klara av arbetet behöver du ha god samarbetsförmåga och vara serviceinriktad.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Vi söker en Kommunikatör

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. L... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen finansieras av statsanslag samt projektmedel från andra myndigheter och organisationer. Under 2022 fortsätter arbetet med tillsyn och samordning enligt den tillfälliga covid-19-lagen under förutsättning att riksdagen beslutar om en förlängning efter sista januari. Därför söker vi en kommunikatör till enheten för tillsyn enligt pandemilagen.

ARBETSUPPGIFTER
Som kommunikatör kommer du vara såväl ett strategiskt som operativt stöd till den grupp som arbetar med tillsynsuppdraget.
Exempel på uppgifter är att ta fram kommunikationsplaner, pressmaterial, stödja i planeringen av kommunikationsaktiviteter och kanalval och utveckla kommunikationsrutiner samt sammanställa information och paketera denna för återrapportering av uppdraget.
Du kommer också att arbeta med innehåll till den del av vår externa webbplats som är knuten till uppdraget.
Du kommer vara ett kommunikationsnav för övriga 20 länsstyrelser i landet inom ramen för den tillfälliga covid-19-lagen och dess samordnande uppdrag samt ha löpande avstämningar med kommunikationschefen på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Du rapporterar till enhetschefen för Enheten för pandemitillsyn.

KVALIFIKATIONER
Krav:
• Högskoleutbildning inom kommunikation eller motsvarande
• Minst 3 års bred erfarenhet av kommunikationsarbete på ett företag eller inom offentlig sektor.
• Erfarenhet av Officepaketets alla program
• God språkkänsla
• Erfarenhet av rådgivning och stöd i kommunikationsfrågor och av att ta fram kommunikationsplaner
• God kunskap i och erfarenhet av webbpubliceringsverktyg, gärna Site Vision.
• För tjänsten krävs svenskt medborgarskap då den kan komma att bli säkerhetsklassad.

Personliga egenskaper:
• Du är positiv som person och en god kommunikatör
• Du är lyhörd med förmåga till bra dialog
• Du är driftig, initiativrik och kan självständigt prioritera och ansvara för ditt arbete

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Vi söker en Miljöhandläggare/ åtgärdssamordnare

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. V... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Vi söker en handläggare till Enheten för Vatten där vi arbetar med vattenförvaltning, miljömål, miljöövervakning, restaurering av vattenmiljöer och fiske. Enheten för Vatten är en av fem enheter på Avdelningen för miljö- och samhällsplanering. Övriga enheter arbetar med vattenverksamhet och miljöprövning, miljötillsyn och efterbehandling av förorenade områden, kulturmiljö och samhällsplanering samt tillsyn enligt den tillfälliga Covid-lagen.
Vår verksamhetsstyrning kännetecknas av ett gott ledarskap och ett förhållningssätt som skapar delaktighet och engagemang.


ARBETSUPPGIFTER
Dina arbetsuppgifter kommer främst att bestå av samordning av åtgärder för bättre vattenmiljö i Dalarna. Arbetet omfattar både intern samordning inom länsstyrelsen och stöd till olika externa aktörer som vill genomföra vattenåtgärder i länet. Du kommer även att handlägga bidragsansökningar som exempelvis LOVA (Lokala vattenvårdsprojekt) och verka för att fler och effektiva åtgärder kommer till stånd i prioriterade avrinningsområden. En viktig del av arbetet består i att kommunicera både skriftligt och muntligt med våra samarbetspartners som ofta är utförare av åtgärder i länet, bland annat kommuner och fiskevårdsområdesföreningar.
Även andra arbetsuppgifter inom enheten kan bli aktuella.

KVALIFIKATIONER
Krav:
Du har naturvetenskaplig/teknisk kompetens motsvarande universitets- eller högskolenivå, gärna med inriktning mot vattenvård.
Du har erfarenhet av projektledning eller liknande.
Du har god datorvana.
Du har B-körkort

Meriterande:
Erfarenhet av åtgärdssamordning, vattenförvaltning, framtagande av åtgärdsplaner eller bidragsansökningar är meriterande.
Erfarenhet att använda GIS är meriterande.

Personliga egenskaper:
Du är driftig, initiativrik och kan självständigt prioritera och ansvara för ditt arbete.
Du har lätt för att samarbeta och kommunicera på ett tydligt och lättbegripligt sätt i både tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Tillsynshandläggare på enheten tillsyn enligt covid-19 lagen.

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. L... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen finansieras av statsanslag samt projektmedel från andra myndigheter och organisationer. Under förutsättning att riksdagen beslutar om en förlängning av pandemilagen söker vi handläggare till enheten för tillsyn enligt pandemilagen.

ARBETSUPPGIFTER
På enheten arbetar vi med tillsyn över beslut fattade enligt Pandemilagen med tillhörande förordningar.

Vi söker dig som har erfarenhet av tillsyn. Du kommer att ansvara för att bedöma ärenden, planera och genomföra tillsynsbesök i offentliga miljöer samt skriva rapporter. Du kommer också att ha kontakt med verksamhetsutövare, media och privatpersoner.
I arbetet kan också stödhandläggning/stöduppföljning i administrativa datasystem ingå. Arbetstidsförläggning kan förekomma på kvällar och helger.

Vi erbjuder en spännande arbetsplats mitt i samhällsutvecklingen.

KVALIFIKATIONER
Krav:
-Du har lägst gymnasieexamen, gärna med påbyggnadsutbildning med inriktning mot ekonomi, juridik, offentlig förvaltning, naturvetenskap eller teknik.
-Du har god kommunikativ förmåga och hög stresstålighet, du trivs i arbete med periodvis hög arbetsbelastning.
-Du är serviceinriktad och har goda kunskaper i, och kan uttrycka dig väl, i tal och skrift på svenska.
-Du har god vana vid att arbeta i olika administrativa IT-system.
-Du har B-körkort.
-För tjänsten krävs svenskt medborgarskap då den kan komma att bli säkerhetsklassad

Meriterande:
-Du har erfarenhet av tillsynsarbete gentemot verksamhetsutövare.
-Du har högskoleutbildning inom ekonomi, juridik, offentlig förvaltning, naturvetenskap eller teknik.
-Du har erfarenhet av administrativt arbete vid länsstyrelse eller annan myndighet.

Personliga egenskaper:
-Du har god samarbetsförmåga och kan planera, prioritera och genomföra arbetsuppgifter, både själv och tillsammans med andra.
-Du arbetar strukturerat, bland annat med dokumentation och uppföljning.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och referenser.

ÖVRIGT
Tidsbegränsad till 2022-05-30 med möjlighet till förlängning om erforderliga beslut fattas.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstidens gång.

Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Djurskyddshandläggare

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen söker en djurskyddshandläggare till enheten för djurvälfärd och livsmedel. På enheten arbetar vi med kontroll av foder och livsmedel i primärproduktionen samt tvärvillkorskontroller. Djurskyddskontroller och ärenden enligt lag om tillsyn över hundar och katter tillhör också enhetens uppdragsområde. Arbetet fördelas i arbetsgruppen och är till viss del händelsestyrt. Arbetet är brett och varierande därför kan arbetsuppgifterna variera över tid.

KVALIFIKATIONER
Krav
-Universitets- eller högskoleutbildning som agronom, lantmästare, eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig.
-Du har goda kunskaper om relevant lagstiftning, om djur och riskerna för djurens välfärd inom olika djurhållningsformer.
-Du har erfarenhet av att handlägga djurskyddsärenden på länsstyrelsen.
-B -körkort.

Meriterande
-Tilläggsutbildning inom djurskydd och djurmiljö.

Personliga egenskaper
-Vi söker dig som är utåtriktad, har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och har hög integritet i din myndighetsroll.
-Du är driftig, initiativrik och kan självständigt prioritera samt ansvara för ditt arbete.
-Du har förmåga att vara flexibel utifrån en varierad vardag.
-Du är pedagogisk, ska ha lätt för att samarbeta och knyta kontakter såväl internt som med externa aktörer.
-Som person är du lugn, trygg och kan hantera svåra situationer.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

HR-chef

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en erfaren och engagerad HR-chef som vill bli en del av oss på Länsstyrelsen i Dalarnas län.
Vi söker dig som vill arbeta i en strategisk roll i en spännande myndighet. Som HR-chef har du det övergripande ansvaret för att leda myndighetens strategiska arbete med verksamhetsutveckling, uppföljning och utveckling inom HR- området. Vi söker dig som har bred erfarenhet av att leda och driva HR-arbete båda strategiskt och operativt. Som HR-chef arbetar du verksamhetsnära. Du har tidigare erfarenhet från en liknande roll, gärna från en annan statlig myndighet. För rollen krävs mycket god kunskap och erfarenhet av arbetsrätt, ledarskapsfrågor, kompetensförsörjning, centrala och lokala avtal, arbetsgivarpolitik, arbetsmiljö, lönebildning och vana att arbeta med och utveckla facklig samverkan.
Du är direkt underställd länsledningen och sitter med i Länsstyrelsen ledningsgrupp och kan komma att ingå i Länsstyrelsens kris och krigsorganisation.

KVALIFIKATIONER
Krav:
Relevant akademisk examen
Svensk medborgare
Minst 5 års erfarenhet som HR-chef
Flerårig erfarenhet av strategisk och operativ ledarskapsförsörjning
Erfarenhet av fackligt samverkan och förhandling
Erfarenhet av att leda lön och arbetsgivarpolitiskt arbete

För att lyckas i tjänsten ser vi att du har mycket god kommunikations och samarbetsförmåga, en stark integritet, ett tydligt ledarskap utifrån en helhetssyn och är lyhörd inför andra.

Meriterande är:
Erfarenhet som HR-chef inom en statlig myndighet och därmed gedigen kunskap om arbetsgivarfrågor i statlig verksamhet Erfarenhet av ledningsgruppsarbete
Erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och referenser.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövningen då kommer att genomföras innan anställning.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Enhetschef till enheten för landsbygds- och jordbrukarstöd

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen arbetar för att EU:s och Sveriges jordbrukspolitik och landsbygdspolitik inklusive Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras.
Målen med den gemensamma jordbrukspolitiken från 2023 är att:

• det ska finnas säkra livsmedel av hög kvalitet till rimliga priser
• jordbrukarna ska ha en skälig levnadsstandard
• naturresurserna och miljön ska bevaras och skyddas
• främja sysselsättning, tillväxt och lokal utveckling på landsbygden

Organisationen av avdelningen för hållbar utveckling har ändrats genom att vi tillför en fjärde enhet. Vi söker därför en utvecklingsinriktad chef till Enheten för landsbygds- och jordbrukarstöd som har 20 medarbetare.
Som enhetschef ansvarar du för att planera och leda arbetet, prioritera och kvalitetssäkra enhetens processer och är chef för enhetens medarbetare. Du har ansvar för budget och resursfördelning, såväl ekonomiskt som personellt och har arbetsmiljöansvar.
Du ansvarar tillsammans med enheten för vårt arbete med Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och kommande program. Enheten arbetar bland annat med handläggning av jordbrukarstöd, kontroll av arealstöd, kontroll av djurmärkning samt handläggning av projekt- och företagsstöd.
Vidare ansvarar du för uppföljning och utvärdering av verksamheten och att enheten arbetar i enlighet med den statliga värdegrunden.
Din närmaste chef är Mikael Selander som är avdelningschef på avdelningen för Hållbar utveckling.


KVALIFIKATIONER
Krav:
- Du har chefserfarenhet
- Erfarenhet att arbeta strategiskt och processinriktat med verksamhetsplanering, uppföljning, årsredovisning och verksamhetsutveckling.
- Du är en god kommunikatör och har ett gott bemötande
- Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
- Då tjänsten är säkerhetsklassad krävs svenskt medborgarskap.

Meriterande:
- Akademisk examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som bedöms likvärdigt.
- Tidigare erfarenheter om arbete med stöd till jordbrukare samt företagsstöd.
- Kunskap och erfarenhet av EU:s och Sveriges jordbrukspolitik
- Erfarenhet av statlig myndighetsutövning

Personliga egenskaper:
- Du är en god ledare.
- Du är engagerad och strukturerad.
- Du är lyhörd, empatisk och öppen inför andra människor, deras olikheter, arbetsmiljö och kompetens.
- Du arbetar enligt den statliga värdegrunden.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Handläggare inom Mänskliga rättigheter, Barnrätt & ANDTS

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. E... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Enheten för Agenda 2030 finns under avdelning för hållbar utveckling. Enheten arbetar tvärsektoriellt och samordnar uppdrag inom hållbar utveckling så som integration, miljömålssamordning, energi och klimat, folkhälsa, Jämställdhet, vålds-, brotts- och missbruksfrågor, mänskliga rättigheter, barnrätt och föräldrastöd, detta för att hitta synergier mellan uppdragen och för att bättre kunna verka för att nå målen med Agenda 2030.

Vi söker nu en handläggare som ska arbeta med mänskliga rättigheter, barnrätt och ANDTS (Alkohol narkotika, doping, tobak och spel).

ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsens uppdrag kommer bland annat från det årliga Regleringsbrevet och Förordningen med länsstyrelseinstruktionen. Detta innebär att vissa uppdrag ligger fast långa perioder medan andra tillkommer, förändras eller försvinner efter en tid. Som medarbetare på Enheten för Agenda 2030 behöver du därför vara nyfiken på nya uppdrag, flexibel och utvecklingsorienterad.

Som handläggare för mänskliga rättigheter, barnrätt och ANDTS kommer du verka för att se till nationella mål inom uppdraget får genomslag på regional nivå. Du förväntas därför att:

• Självständigt samordna och hantera det regionala uppdraget inom mänskliga rättigheter, barnrätt, och ANDTS
• I samverkan med andra aktörer utveckla och sprida kunskap inom området
• Arbeta strategiskt, sammankalla, leda nätverk och seminarier på regional nivå
• Omvärldsbevaka frågor som rör mänskliga rättigheter, barnrätt och ANDT
• Kartlägga, följa utveckling på regional nivå, administrera och rapportera genomförda insatser
• Arbeta i samverkan med närliggande uppdrag på Enheten för Agenda 2030
• Tillsammans med enhetschef ansvar du också för budget och resultat inom uppdraget
• Framtagande av regional strategi och handlingsplan
• Planera, rapportera och redovisa i linje med uppdragen för mänskliga rättigheter, barnrätt och ANDTS

Arbetet innebär många kontakter inom Länsstyrelsen samt med regionala och lokala aktörer i Dalarna. Arbetet innebär en del resor, både inom länet och nationellt.


KVALIFIKATIONER
Krav
-Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom samhällsvetenskap, folkhälsovetenskap, social-, beteendevetenskaplig, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Du har erfarenhet av ekonomisk uppföljning och av att arrangera, leda grupper och seminarier.
-Du har erfarenhet av att ha arbetat med att stödja kommuner och/eller region i utvecklingsarbete.
-Du har god förmåga att driva projekt självständigt, planera, organisera och skapa resultat.

Meriterande
-Arbete med mänskliga rättigheter, barnrätt och ANDTS
-Att arbetat inom Länsstyrelsen
-Att hålla konferenser och utbildningar
-Erfarenhet av rättighetsbaserat arbete
-Erfarenhet av projektledning
-Driva processer i samverkan
-Arbete med folkhälsofrågor

Personliga egenskaper
-Din förmåga att vara en god representant för Länsstyrelsen är central.
-Du är flexibel, kommunikativ, självgående men har lätt för att samarbeta med andra.
-Vi strävar efter ett nära samma arbete inom Enheten för Agenda 2030 och på myndigheten i stort. Vi ser därför gärna att du har stort intresse för olika sakområden inom social hållbarhet.


ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Handläggare inom Barnrätt & Mäns våld mot kvinnor

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. E... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Enheten för Agenda 2030 finns under avdelning för hållbar utveckling. Enheten arbetar tvärsektoriellt och samordnar uppdrag inom hållbar utveckling så som integration, miljömålssamordning, energi och klimat, folkhälsa, Jämställdhet, vålds-, brotts- och missbruksfrågor, mänskliga rättigheter, barnrätt och föräldrastöd, detta för att hitta synergier mellan uppdragen och för att bättre kunna verka för att nå målen med Agenda 2030.

Vi söker nu en handläggare som ska arbeta med barnrätt och mäns våld mot kvinnor uppdraget.ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsens uppdrag kommer bland annat från det årliga Regleringsbrevet och Förordningen med länsstyrelseinstruktionen. Detta innebär att vissa uppdrag ligger fast långa perioder medan andra tillkommer, förändras eller försvinner efter en tid. Som medarbetare på Enheten för Agenda 2030 behöver du därför vara nyfiken på nya uppdrag, flexibel och utvecklingsorienterad.

Som handläggare för barnrätt- och mäns våld mot kvinnor kommer du verka för att se till nationella mål inom uppdraget får genomslag på regional nivå. Du förväntas därför att:

•Självständigt samordna och hantera det regionala uppdraget inom barnrätt och mäns våld mot kvinnor
•I samverkan med andra aktörer utveckla och sprida kunskap inom området
•Arbeta strategiskt, sammankalla, leda nätverk och seminarier på regional nivå
•Omvärldsbevaka frågor som rör barnrätt och mäns våld mot kvinnor
•Kartlägga, följa utveckling på regional nivå, administrera och rapportera genomförda insatser
•Arbeta i samverkan med närliggande uppdrag på Enheten för Agenda 2030
•Tillsammans med enhetschef ansvar du också för budget och resultat inom uppdraget

Arbetet innebär många kontakter inom Länsstyrelsen samt med regionala och lokala aktörer i Dalarna. Arbetet innebär en del resor, både inom länet och nationellt.

KVALIFIKATIONER
Krav
-Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom samhällsvetenskap, social-, beteendevetenskaplig, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
-Du har erfarenhet av ekonomisk uppföljning och av att arrangera, leda grupper och seminarier.
-Du har erfarenhet av att ha arbetat med att stödja kommuner och/eller region i utvecklingsarbete.

Meriterande
-Arbete med barnrätt, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, Prostitution och människohandel
-Att arbetat inom Länsstyrelsen
-Att hålla konferenser och utbildningar

Personliga egenskaper
-Din förmåga att vara en god representant för Länsstyrelsen är central.
-Du är flexibel, kommunikativ, självgående men har lätt för att samarbeta med andra. Vi strävar efter ett nära samma arbete inom Enheten för Agenda 2030 och på myndigheten i stort.
-Vi ser därför gärna att du har stort intresse för olika sakområden inom social hållbarhet.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Handläggare inom Mänskliga rättigheter & Jämställdhet

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. E... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Enheten för Agenda 2030 finns under avdelning för hållbar utveckling. Enheten arbetar tvärsektoriellt och samordnar uppdrag inom hållbar utveckling så som integration, miljömålssamordning, energi och klimat, folkhälsa, Jämställdhet, vålds-, brotts- och missbruksfrågor, mänskliga rättigheter, barnrätt och föräldrastöd, detta för att hitta synergier mellan uppdragen och för att bättre kunna verka för att nå målen med Agenda 2030.

Vi söker nu en handläggare som ska arbeta med mänskliga rättigheter och jämställdhetsuppdraget.

ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsens uppdrag kommer bland annat från det årliga Regleringsbrevet och Förordningen med länsstyrelseinstruktionen. Detta innebär att vissa uppdrag ligger fast långa perioder medan andra tillkommer, förändras eller försvinner efter en tid. Som medarbetare på Enheten för Agenda 2030 behöver du därför vara nyfiken på nya uppdrag, flexibel och utvecklingsorienterad.

Som handläggare för mänskliga rättigheter och jämställdhet kommer du verka för att se till nationella mål inom uppdraget får genomslag på regional nivå. Du förväntas därför att:

•Självständigt samordna och hantera det regionala uppdraget inom mänskliga rättigheter och jämställdhet
•I samverkan med andra aktörer utveckla och sprida kunskap inom området
•Arbeta strategiskt, sammankalla, leda nätverk och seminarier på regional nivå
•Omvärldsbevaka frågor som rör mänskliga rättigheter och jämställdhet
•Kartlägga, följa utveckling på regional nivå, administrera och rapportera genomförda insatser
•Arbeta i samverkan med närliggande uppdrag på Enheten för Agenda 2030
•Tillsammans med enhetschef ansvar du också för budget och resultat inom uppdraget

Arbetet innebär många kontakter inom Länsstyrelsen samt med regionala och lokala aktörer i Dalarna. Arbetet innebär en del resor, både inom länet och nationellt.

KVALIFIKATIONER
Krav
-Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom samhällsvetenskap, social-, beteendevetenskaplig, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
-Du har erfarenhet av ekonomisk uppföljning och av att arrangera, leda grupper och seminarier.
-Du har erfarenhet av att ha arbetat med att stödja kommuner och/eller region i utvecklingsarbete.

Meriterande

-Arbete med mänskliga rättigheter och jämställdhet
-Att arbetat inom Länsstyrelsen
-Att hålla konferenser och utbildningar
-Jämställdhetsintegrering och rättighetsbaserat arbete

Personliga egenskaper
-Din förmåga att vara en god representant för Länsstyrelsen är central.
-Du är flexibel, kommunikativ, självgående men har lätt för att samarbeta med andra.
-Vi strävar efter ett nära samma arbete inom Enheten för Agenda 2030 och på myndigheten i stort.
-Vi ser därför gärna att du har stort intresse för olika sakområden inom social hållbarhet.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Handläggare Jämställdhet & Mäns våld mot kvinnor

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. E... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Enheten för Agenda 2030 finns under avdelning för hållbar utveckling. Enheten arbetar tvärsektoriellt och samordnar uppdrag inom hållbar utveckling så som integration, miljömålssamordning, energi och klimat, folkhälsa, Jämställdhet, vålds-, brotts- och missbruksfrågor, mänskliga rättigheter, barnrätt och föräldrastöd, detta för att hitta synergier mellan uppdragen och för att bättre kunna verka för att nå målen med Agenda 2030.

Vi söker nu en handläggare som ska arbeta med jämställdhet och mäns våld mot kvinnor uppdraget.

ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsens uppdrag kommer bland annat från det årliga Regleringsbrevet och Förordningen med länsstyrelseinstruktionen. Detta innebär att vissa uppdrag ligger fast långa perioder medan andra tillkommer, förändras eller försvinner efter en tid. Som medarbetare på Enheten för Agenda 2030 behöver du därför vara nyfiken på nya uppdrag, flexibel och utvecklingsorienterad.

Som handläggare för jämställdhet och mäns våld mot kvinnor kommer du verka för att se till nationella mål inom uppdraget får genomslag på regional nivå. Du förväntas därför att:

• Självständigt samordna och hantera det regionala uppdraget inom jämställdhet och mäns våld mot kvinnor
• I samverkan med andra aktörer utveckla och sprida kunskap inom området
• Arbeta strategiskt, sammankalla, leda nätverk och seminarier på regional nivå
• Omvärldsbevaka frågor som rör jämställdhet och mäns våld mot kvinnor
• Kartlägga, följa utveckling på regional nivå, administrera och rapportera genomförda insatser
• Arbeta i samverkan med närliggande uppdrag på Enheten för Agenda 2030
• Tillsammans med enhetschef ansvar du också för budget och resultat inom uppdraget
• Planera, rapportera och redovisa i linje med uppdragen för jämställdhet och mäns våld mot kvinnor


Arbetet innebär många kontakter inom Länsstyrelsen samt med regionala och lokala aktörer i Dalarna. Arbetet innebär en del resor, både inom länet och nationellt.

KVALIFIKATIONER
Krav
-Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom samhällsvetenskap, social-, beteendevetenskaplig, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
-Du har erfarenhet av ekonomisk uppföljning och av att arrangera, leda grupper och seminarier.
-Du har erfarenhet av att ha arbetat med att stödja kommuner och/eller region i utvecklingsarbete.
-Du har god förmåga att driva projekt självständigt, planera, organisera och skapa resultat.


Meriterande

-Arbete med jämställdhet, jämställdhetsintegrering,
-Arbete med våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, Prostitution och människohandel
-Att arbetat inom Länsstyrelsen
-Att hålla konferenser och utbildningar
-Driva processer i samverkan

Personliga egenskaper
-Din förmåga att vara en god representant för Länsstyrelsen är central.
-Du är flexibel, kommunikativ, självgående men har lätt för att samarbeta med andra.
-Vi strävar efter ett nära samma arbete inom Enheten för Agenda 2030 och på myndigheten i stort. Vi ser därför gärna att du har stort intresse för olika sakområden inom social hållbarhet.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Handläggare till enheten för landsbygds- och jordbrukarstöd

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen söker handläggare av landsbygds- och jordbrukarstöd. Enheten handlägger ansökningar inom EU:s stöd till jordbruk och landsbygd i form av direktstöd, miljöersättningar, ekologiska ersättningar samt projekt- och företagsstöd. Enheten kontrollerar i att de för stöden och ersättningarna gällande villkoren följs. Dessutom genomförs på enheten kontroller i fält av djurmärkning.
Enhetens arbete ökar möjligheterna till en bärkraftig och hållbar ekonomi på landsbygden. Stöden och ersättningarna är en viktig del i landsbygdsutvecklingen i Dalarna.
Som handläggare arbetar du bland annat med att följa upp den stödsökandes uppgifter i ansökan så att stödregler och ingångna åtaganden följs. Arbetsuppgifterna omfattar utredning, information, utbetalningar och återkrav av de olika stödformerna. Telefonsupport och kommunicering med sökande är vanligt förekommande.

KVALIFIKATIONER
Krav
• Erfarenhet av arbete med EU:s jordbrukarstöd och eller landsbygdsstöd.
• Du skall ha erfarenhet av arbete hos länsstyrelsen.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• Akademisk examen inom ekonomisk, natur- eller samhällsvetenskaplig utbildning

Meriterande
• Kännedom om praktiskt lantbruk
• GIS-kunskaper

Personliga egenskaper
• Du är utåtriktad och har lätt för att samarbeta
• Du är strukturerad och noggrann
• Du är flexibel och har lätt att ställa om
• Du är driftig, initiativrik och kan självständigt prioritera och ansvar för ditt arbete

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Naturskyddshandläggare

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.ARBETSUPPGIFTER
I uppdraget att arbeta med områdesskydd söker vi en medarbetare till vår enhet. Du kommer att arbeta med naturskyddsärenden i form av inrättande av formellt skydd av natur och andra naturvårdsrelaterade arbetsuppgifter. Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter inom naturvård och samarbete med engagerade kollegor.

KVALIFIKATIONER
Krav
• Naturvetenskaplig utbildning på högskolenivå med inriktning naturvårdsbiologi.
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
• Personlig lämplighet för de krav som ställs.
• Körkort (B behörighet)
• God datorvana

Meriterande
• Kunskaper i miljöbalken och erfarenhet av att arbeta i GIS
• Erfarenhet av att jobba i VicNatur och Platina

Personliga egenskaper
• Du har lätt för att samarbeta och är intresserad av resultaten och de mervärden ett gott
samarbete ger.
• Du inser värdet av dialog för att nå praktiska naturvårdsmål i samverkan.
• Du arbetar strukturerat.
• Du är driftig, initiativrik och kan självständigt prioritera och ansvara för ditt arbete samtidigt som
du håller övriga berörda informerade om arbetet.
• Du ställer dig bakom myndighetens värdegrund och är införstådd i vad arbetet som statlig
tjänsteman ställer för krav på objektivitet och gott omdöme.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Naturskyddshandläggare

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.ARBETSUPPGIFTER
I uppdraget att arbeta med områdesskydd söker vi en medarbetare till vår enhet. Du kommer att arbeta med naturskyddsärenden i form av inrättande av formellt skydd av natur och andra naturvårdsrelaterade arbetsuppgifter. Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter inom naturvård och samarbete med engagerade kollegor.

KVALIFIKATIONER
Krav
• Naturvetenskaplig utbildning på högskolenivå med inriktning naturvårdsbiologi.
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
• Personlig lämplighet för de krav som ställs.
• Körkort (B behörighet)
• God datorvana
Meriterande
• Kunskaper i miljöbalken och erfarenhet av att arbeta i GIS
• Goda skogsekologiska kunskaper
• Erfarenhet av naturvärdesinventering i skogsmark
• Kunskaper om lantmäterifrågor
• Erfarenhet av liknande arbete
Personliga egenskaper
• Du har lätt för att samarbeta och är intresserad av resultaten och de mervärden ett gott
samarbete ger.
• Du inser värdet av dialog för att nå praktiska naturvårdsmål i samverkan.
• Du arbetar strukturerat.
• Du är driftig, initiativrik och kan självständigt prioritera och ansvara för ditt arbete samtidigt som
du håller övriga berörda informerade om arbetet.
• Du ställer dig bakom myndighetens värdegrund och är införstådd i vad arbetet som statlig
tjänsteman ställer för krav på objektivitet och gott omdöme.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.


ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Naturvårdshandläggare

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen Dalarna söker en vikarierande naturvårdshandläggare till Naturskyddsenheten. Då våran nuvarande kollega går hem på föräldraledighet.
I uppdraget att arbeta som naturvårdshandläggare kommer du främst att arbeta med samrådsärenden och granskningar enligt miljöbalken (t.ex. kommunernas beviljade strandskyddsdispenser) samt bistå naturvårdshandläggare med administrativa uppgifter. Även andra naturvårdsärenden kan bli aktuella eftersom naturskyddsenheten samarbetar med många kompetensområden inom och utanför Länsstyrelsen för att nå naturvårdens mål. Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter inom naturvård och samarbete med engagerade kollegor.

KVALIFIKATIONER
Krav
•Naturvetenskaplig utbildning på högskolenivå med inriktning på naturvård
•God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift
•Du ska ha god datorvana.
•B-körkort

Meriterande
•Kunskaper i att arbeta med GIS
•Kunskaper i och erfarenhet av arbete med miljöbalken

Personliga egenskaper
•Förstå vikten av ett gott bemötande och att skapa goda relationer
•Du ska vara resultatinriktad, driftig och initiativrik
•Du ska ha lätt för att samarbeta
•Du ställer dig bakom myndighetens värdegrund och är införstådd i vad arbetet som statlig tjänsteman ställer för krav på objektivitet och gott omdöme.
•Du tar dig an uppgifterna med ett praktiskt och konkret förhållningssätt.
•Du är välorganiserad, noggrann och har förmåga till strategiskt tänkande.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Miljömålssamordnare

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. R... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta övergripande mål kallas generationsmålet. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål.

Länsstyrelsen har i uppdrag att verka för att miljömålen nås och att föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Uppdraget innefattar årlig uppföljning av miljömålen, att ta fram regionala åtgärdsprogram och att stötta länets kommuner i deras miljöarbete. En annan viktig del är att verka för att miljömålen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen och i det regionala tillväxtarbetet.

I Åtgärdsprogram 2018–2022 till Dalarnas miljömål samlas många insatser för miljön som görs av länets aktörer inom ett flertal olika sektorer. Under 2022 görs en sista uppföljning av programmet parallellt med framtagandet av ett nytt.

ARBETSUPPGIFTER
Som miljömålssamordnare ansvarar du för att
•Samordna den årliga regionala uppföljningen av miljömålen
•Samordna uppdatering av miljömålens indikatorer
•Verka för att stötta kommunerna i deras arbete för miljömålen
•Samordna uppföljningen av Åtgärdsprogram 20182022 till Dalarnas miljömål
•Utveckla kommande åtgärdsprogram i samverkan med dina arbetskamrater
•I samverkan med andra aktörer utveckla arbetet och sprida kunskap om miljöförhållandena i
Dalarna
Arbetet innebär många kontakter inom Länsstyrelsen samt med regionala och lokala aktörer i Dalarna.

KVALIFIKATIONER
Krav:
- Universitets- eller högskoleexamen med inriktning mot företrädesvis inom klimat- och miljöområdet, hållbar utveckling eller motsvarande utbildning/erfarenhet som kan bedömas likvärdig.

Meriterande::
- Erfarenhet av samordning och av arbete i processer med många intressenter.
- God förmåga att organisera och leda möten.
- Arbetat med liknande frågor relaterat till miljömålssystemet och/eller erfarenhet av miljömålsuppföljning
- Erfarenhet av arbete på Länsstyrelse/annan myndighet

Personliga egenskaper:
-Du är välorganiserad och har ett strukturerat arbetssätt, är engagerad och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer.
-Du delar vårt intresse för samhällsfrågor och miljöfrågor och bidrar till ett gott arbetsklimat.
-Det är också viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.
-Du är engagerad och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer och hittar därigenom gemensamma lösningar.
-Som person är du driftig och initiativrik, du har god organisatorisk förmåga, kan arbeta snabbt och självständigt och har lätt för att samarbeta och kommunicera på ett trovärdigt sätt på svenska, i både tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vid referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Vilthandläggare

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen Dalarna söker en vikarierande vilthandläggare.
Vi söker dig som har en akademisk utbildning med inriktning mot vilt och naturvård och är genuint intresserad av frågor om biologisk mångfald, hantering av skyddade arter och jaktens förvaltning. Du har god kännedom om det boreala ekosystemet i stort och om hur arter samspelar och påverkar varandra, samt hur människan påverkar de naturliga systemen. Du är en nyfiken problemlösare som gillar när det händer oväntade saker och du jobbar enligt statens värdegrund. Du är en god diplomat när det behövs och en fyrkantig byråkrat när det behovet uppstår och du kompromissar aldrig med rättssäkerheten.

I jobbet kommer du möta människor från olika intressesfärer i viltfrågan. Jakt- och viltfrågor kan vara kontroversiella och du kan stöta på starka åsikter i olika frågor, men kan alltid känna dig trygg med att arbeta i enlighet med lagar, förordningar och föreskrifter. Du handlägger ärenden som kan handla om jakt, ersättningar, bidrag, registreringar, tillstånd med mera och du föredrar ärenden för viltförvaltningsdelegationen. Du kommer ingå i en handläggargrupp som samarbetar och hjälps åt mot gemensamma mål.

KVALIFIKATIONER
Krav:
Kunskap om vilt och jakt och de bestämmelser som reglerar verksamheten genom akademisk examen eller erfarenheter/kvalifikationer som bedöms likvärdiga.
Du är en god kommunikatör och har ett trevligt bemötande.
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Meriterande:
Erfarenheter från att arbeta med GIS.
Tidigare erfarenheter av arbete med viltfrågor.
Tidigare erfarenheter av vilthandläggning inom någon statlig myndighet.
Jägarexamen

Personliga egenskaper:
Du är engagerad och strukturerad.
Du är lyhörd, empatisk och öppen inför andra människor, deras olikheter och kompetens.
Du är inriktad på samverkan.
Du är lämpad för tjänstgöring i Länsstyrelsens arbete med samhällsstörningar.
Du arbetar enligt den statliga värdegrunden.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.


ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Enhetschef till enheten för landsbygds- och jordbrukarstöd

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen arbetar för att EU:s och Sveriges jordbrukspolitik och landsbygdspolitik inklusive Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras.
Målen med den gemensamma jordbrukspolitiken från 2023 är att
• det ska finnas säkra livsmedel av hög kvalitet till rimliga priser
• jordbrukarna ska ha en skälig levnadsstandard
• naturresurserna och miljön ska bevaras och skyddas
• främja sysselsättning, tillväxt och lokal utveckling på landsbygden

Organisationen av avdelningen för hållbar utveckling har ändrats genom att vi tillför en fjärde enhet. Vi söker därför en utvecklingsinriktad chef till Enheten för landsbygds- och jordbrukarstöd som har 20 medarbetare. Vi vill att du är en chef med helhetssyn och ett tydligt, lyhört och inspirerande ledarskap.

Du ansvarar tillsammans med enheten för vårt arbete med Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och kommande program. Enheten arbetar huvudsakligen med handläggning av jordbrukarstöd, kontroll av arealstöd, miljöersättningar och tvärvillkor, ajourhållning av blockdatabasen, åtagandeplaner, kontroll av djurmärkning samt handläggning av projekt- och företagsstöd, miljöinvesteringar

Som enhetschef ansvarar du för att planera och leda arbetet, prioritera och kvalitetssäkra enhetens processer och är chef för enhetens medarbetare. Du har ansvar för budget och resursfördelning, såväl ekonomiskt som personellt och har arbetsmiljöansvar.

Vidare ansvarar du för uppföljning och utvärdering av verksamheten och att enheten arbetar i enlighet med den statliga värdegrunden samt att Länsstyrelsens styrdokument följs. Din närmaste chef är Mikael Selander som är avdelningschef på avdelningen för Hållbar utveckling.

KVALIFIKATIONER
Krav:
-Chefs-och eller ledningsarbete med goda vitsord.
-Erfarenhet att arbeta strategiskt och processinriktat med verksamhetsplanering, uppföljning, årsredovisning och verksamhetsutveckling.
-Du är en god kommunikatör och har ett gott bemötande
-Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
-Då tjänsten är säkerhetsklassad krävs svenskt medborgarskap.

Meriter:
-Akademisk examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som bedöms likvärdigt.
-Tidigare erfarenheter om länsstyrelsens arbete med stöd till jordbrukare
-Tidigare erfarenheter om länsstyrelses arbete med projekt- och företagsstöd
-Kunskap och erfarenhet av EU:s och Sveriges jordbrukspolitik
-Erfarenhet av statlig myndighetsutövning

Personliga egenskaper:
-Du är en god ledare.
-Du är engagerad och strukturerad.
-Du är lyhörd, empatisk och öppen inför andra människor, deras olikheter, arbetsmiljö och kompetens.
-Du arbetar enligt den statliga värdegrunden.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Vi söker två medarbetare till Enheten för samhällsskydd

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. E... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Enheten för samhällsskydd finns vid avdelningen för verksamhetsstöd och samhällsskydd. Enheten arbetar i huvudsak med länets och myndighetens samordning och utveckling av krishanterings- och totalförsvarsförmåga över hela den så kallade hotskalan. Det innebär planläggning, genomförande och uppföljning av insatser som sträcker sig från krishantering och totalförsvar till brottsförebyggande arbete och social riskhantering.
Detta gör vi i samverkan med kommuner, regionala och nationella aktörer samt över landgräns med Norge.
Enheten har en central roll i att utveckla arbetsmetoder i vår egen krisledningsstab.
Enheten har för närvarande 10 medarbetare som har både egna ansvarsområden och utvecklande uppdrag internt och med aktörer i länet.
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ska alla anställda kunna ingå i myndighetens kris- och krigsorganisation. Denna tjänst är säkerhetsklassad vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning.ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen i Dalarnas län söker två medarbetare som brinner för krisberedskap och totalförsvar och vill förstärka vårt team inom enheten för samhällsskydd.
Du som ny förstärkning till vår organisation kommer utöver dina egna specialområden, att arbeta gränsöverskridande med andra kollegors ansvarsområden för att vi ska kunna hantera nya uppdrag med kort varsel och även kunna täcka upp för varandra när det behövs.

Dina uppdrag kan bli arbete med mjuka frågor som inom samverkan, planering och samhällsutveckling, med rena handläggningsärenden samt med teknikfrågor som exempelvis radiosystem, skydd i en krigssituation, riskanalys och resurser till försörjning av befolkningen i länet vid höjd beredskap. Du kan vara en av dem som är Tjänsteperson i beredskap TIB och kan ensam få inledande uppdrag om stabsarbete i en krissituation behöver startas upp.
I dina arbetsuppgifter ingår utöver utvecklingsarbete, att kunna vägleda andra, följa upp och rapportera utvecklingen i exempelvis kommunerna samt vara en del av länsstyrelsen kris- och krigsorganisation.
Din närmaste chef är enhetschefen, för närvarande tillika avdelningschef Lars-Håkan Jönsson.

KVALIFIKATIONER
Krav:
- Kunskap om krislednings, totalförsvars- eller säkerhetsrelaterad verksamhet.
- Goda kunskaper i att kommunicera på svenska i tal och skrift
- Klara säkerhetsprövning inklusive registerkontroll
- Är svensk medborgare
- Kunna planera och följa upp kvalificerade uppdrag i eget arbete och tillsammans med kollegorna
- Kunna hantera plötsligt uppkomna situationer

Meriterande:
- Jobbat inom offentlig förvaltning
- Kunskaper om totalförsvarets verksamheter i Sverige
- Erfarenhet inom säkerhets-, stab- eller krisledningsarbete
- Eftergymnasial utbildning
- Körkort B

Personliga egenskaper:
- Kunna vara en god myndighetsföreträdare
- Uppskattar samarbete och att dela kunskaper
- Kunna arbeta utifrån den statliga värdegrunden
- Kunna ta helhetsperspektiv på egna uppdrag kopplat till myndighetens och enhetens verksamhet

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Enhetschef till enheten för kulturmiljö & samhällsplanering

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen i Dalarnas län söker en chef till enheten för kulturmiljö och samhällsplanering som är en av fem enheter på avdelningen för miljö och samhällsplanering och för närvarande har 23 medarbetare. Vid enheten handläggs ärenden enligt kulturmiljölagen och plan- och bygglagen.

Enhetens arbetsområden är bland annat att:
- pröva, bedriva tillsyn över och bevilja bidrag till skyddade kulturmiljöer och besöksmål
- besluta om arkeologiska undersökningar till följd av exploateringar
- ta fram planeringsunderlag och stötta kommunerna i strategiskt arbete
- samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters intressen i planprocesser
- analysera länets bostadsmarknad och verka för att behovet av bostäder tillgodoses
- stötta myndighetens verksamhet med verktyg och information kopplat till geografiska informationssystem (GIS), samt
- pröva särskilda bostadsstöd.

Enheten för kulturmiljö och samhällsplanering har ett nära samarbete med exempelvis Världsarvet Falun och Dalarnas Arkitekturråd.
Som enhetschef ansvarar du för att planera och leda arbetet, prioritera och kvalitetssäkra enhetens processer och du är chef för enhetens medarbetare. Du har ansvar för budget och resursfördelning, såväl ekonomiskt som personellt och har arbetsmiljöansvar.
Vidare ansvarar du för uppföljning och utvärdering av verksamheten och att enheten arbetar i enlighet med den statliga värdegrunden samt att Länsstyrelsens styrdokument följs.
Din närmaste chef är avdelningschefen Anna Carlsson.

KVALIFIKATIONER
Krav:
Du har chefs- och/eller ledarskapserfarenhet med goda vitsord.
Du har erfarenhet av myndighetsarbete och av att arbeta strategiskt och processinriktat med verksamhetsplanering, uppföljning och verksamhetsutveckling.
Du är en god kommunikatör med ett gott bemötande och har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Då tjänsten är säkerhetsklassad krävs svenskt medborgarskap.

Meriterande:
Du har akademisk examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som bedöms likvärdigt.
Du har tidigare erfarenhet av chefs- och/eller arbetsledning inklusive personalansvar inom statlig myndighet.
Du har tidigare erfarenheter av arbete med kulturmiljö och/eller samhällsplaneringsfrågor.

Personliga egenskaper:
Du är en god ledare.
Du är en engagerad och strukturerad administratör.
Du är lyhörd, empatisk och öppen inför andra människor, deras olikheter, arbetsmiljö och kompetens.
Du är inriktad på samverkan.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
En första intervju-omgång kommer preliminärt att genomföras vecka 43, men intervjuer kan också komma att ske löpande under ansökningstiden.

Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Byggnadsantikvarie vikariat

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. L... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen söker en medarbetare till enheten för kulturmiljö och samhällsplanering med god erfarenhet av arbete med byggnadsvård och kulturmiljöer.ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att i nära samarbete med våra övriga kulturmiljövårdare arbeta med Dalarnas kulturhistoriska byggnader, bebyggelsemiljöer och kulturlandskap utifrån gällande lagstiftning och nationella och regionala mål och strategier. Du kommer att arbeta tvärsektoriellt i olika samhällsfrågor med andra sakområden på myndigheten.

Som byggnadsantikvarie kommer du att:
• handlägga frågor om kyrkor, kyrkliga miljöer, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, kulturlandskap samt bidrag,
• företräda kulturmiljöfrågor i samråd om samhällsplanerings- och i utvecklingsfrågor,
• ta fram kunskapsunderlag kopplade till kulturhistorisk bebyggelse och kulturmiljöer.


KVALIFIKATIONER
Krav
•Du har högskoleutbildning med bebyggelseantikvarisk inriktning.
•Du har arbetslivserfarenhet av byggnadsantikvariskt arbete.
•Du har kunskaper om kulturmiljölagen och aktuella delar av miljöbalken och plan- och bygglagen.
•Du kan uttrycka Dig väl i tal och skrift på svenska.
•Du har B-körkort

Meriterande
•Du har arbetserfarenhet av ärendehandläggning av kulturhistorisk bebyggelse och kulturlandskap, byggnadsvård och samhällsplanering.
•Du har erfarenhet av att utarbeta kunskapsunderlag och/eller kulturmiljöprogram för den fysiska samhällsplaneringen.
•Du har annan relevant högskoleutbildning, som kulturgeografi, kulturmiljövetenskap, kulturminnesvård, samhällsplanering, kyrkohistoria, m.m.

Personliga egenskaper
•Du kommer att ingå i en arbetsgrupp och bidra till gruppens samlade arbete.
•Du har gott omdöme, är strukturerad och serviceinriktad, har god samarbetsförmåga och bidrar till ett gott och öppet arbetsklimat i enlighet med vår värdegrund.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Arkeolog

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. L... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen söker en medarbetare till enheten för kulturmiljö och samhällsplanering med god erfarenhet av arbete med fornlämningar, arkeologiska undersökningar och kulturmiljöer.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att i nära samarbete med våra övriga kulturmiljövårdare arbeta med Dalarnas fornlämningar och kulturlandskap utifrån gällande lagstiftning och nationella och regionala mål och strategier. Du kommer att arbeta tvärsektoriellt i olika samhällsfrågor med andra sakområden på myndigheten.

Som arkeolog kommer du att:
•Handlägga frågor om fornlämningar, arkeologiska undersökningar och kulturlandskap,
•företräda kulturmiljöfrågor i samråd om samhällsplanerings- och i utvecklingsfrågor,
•ta fram kunskapsunderlag kopplade till fornlämningar och kulturmiljöer.

KVALIFIKATIONER
Krav
•Du har högskoleutbildning med medeltidsarkeologi och/eller nordeuropeisk arkeologi som huvudämne.
•Du har arbetslivserfarenhet av arkeologiskt fältarbete och med uppdragsarkeologisk verksamhet.
•Du har kunskaper och vana vid att arbeta i GIS.
•Du har kunskaper om kulturmiljölagen och aktuella delar av miljöbalken och plan- och bygglagen.
•Du kan uttrycka Dig väl i tal och skrift på svenska.
•Du har B-körkort.

Meriterande
•Du har arbetslivserfarenhet av planering och ledning av uppdragsarkeologisk verksamhet med tonvikt på stadsarkeologiska underökningar.
•Du har arbetslivserfarenhet av ärendehandläggning av fornlämningar och kulturlandskap på länsstyrelse eller annan myndighet.
•Du har annan relevant högskoleutbildning, som kulturgeografi, kulturmiljövetenskap, kulturminnesvård, samhällsplanering, med mera.

Personliga egenskaper
•Du kommer att ingå i en arbetsgrupp och bidra till gruppens samlade arbete.
•Du har ett gott omdöme, är strukturerad och serviceinriktad, har god samarbetsförmåga och bidrar till ett gott och öppet arbetsklimat i enlighet med vår värdegrund.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Enhetschef till enheten för samhällsskydd

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. E... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Enheten för samhällsskydd finns under avdelningen för verksamhetsstöd och samhällsskydd. Enheten arbetar i huvudsak med länets och myndighetens utveckling av krishanterings- och totalförsvarsförmåga över hela den så kallade hotskalan. Det innebär arbete som spänner sig från förebyggande insatser inom klimatanpassning, brottsförebyggande- och social riskhantering till arbete inom kärnenergi-, kris- och totalförsvarsberedskap eller krig.

Arbetet gör vi i samverkan med kommuner och regionala aktörer, över landgräns med Norge och med nationella aktörer. Enheten har en central roll i att utveckla arbetsmetoder för vår krisorganisation. Du är den närmaste kontaktpersonen för utsedd stabschef vid krissituationer och kontaktpunkt för myndighetens tjänsteperson i beredskap TIB.
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Denna tjänst är säkerhetsklassad vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning.

ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen i Dalarnas län söker en enhetschef till enheten för samhällsskydd. Enheten har för närvarande 10 medarbetare som har både egna ansvarsområden och utvecklande uppdrag såväl internt som externt med aktörer i länet. Som enhetschef ansvarar du för att planera, utveckla och leda enhetens arbete. Du har ansvar för budget och resursfördelning, såväl ekonomiskt som personellt och har arbetsmiljöansvar.
Vidare ansvarar du för uppföljning och utvärdering av verksamheten, att enheten arbetar i enlighet med den statliga värdegrunden och att Länsstyrelsens styrdokument följs. I chefsuppdraget ingår att tillsammans med medarbetare kunna representera Länsstyrelsen i nationella nätverk. Du ska även vara en av dem som själv leder regionala nätverk med kommuner, myndigheter och regionala organisationer. Det kan därför vara en styrka om du har tidigare erfarenheter från något eller några säkerhetsområden och kunskaper om samverkan med aktörer utanför din egen organisation.
Du är tillsammans med dina kollegor en del av avdelningens ledningsgrupp och din närmaste chef är avdelningschef Lars-Håkan Jönsson.

KVALIFIKATIONER
Krav:
- Har dokumenterade goda ledaregenskaper och erfarenhet av att vara chef.
- Är en god myndighetsföreträdare och att arbeta enligt den statliga värdegrunden.
- Klarar säkerhetsprövning inklusive registerkontroll.
- Har goda kunskaper i att kommunicera på svenska i tal och skrift.
- Är svensk medborgare.

Meriterande:
- Kunskap om ledning i samhällskris
- Arbetat med säkerhets-, krisledningsarbete eller liknande
- Arbetat inom offentlig förvaltning och med myndighetsutövning
- Kunskap om ekonomi-, budget, projektstyrning och ledning vid kriser
- Kunskap om totalförsvarets verksamheter, säkerhetsskyddsarbete och det svenska -krishanteringssystemet
- Eftergymnasial utbildning inom krishantering , statsvetenskap eller motsvarande
- Erfarenhet av samordning av nätverk mellan olika organisationer.
- Utöver det så är det meriterande om du har kunskaper inom juridik och har arbetat på en Länsstyrelse.
- B-körkort

Personliga egenskaper:
- Du är strukturerad, lyhörd, empatisk och öppen inför andra människor och deras olikheter.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Förtroendearbetstid tillämpas. Arbete kan förekomma utanför ordinarie kontorstid samt tjänsteresor i och utom länet.

Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Tillsynshandläggare alkohol och tobak

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. T... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Till Enheten för Agenda 2030 som tillhör Avdelningen för hållbar utveckling söker vi en tillsynshandläggare för alkohol och tobakstillsyn med huvudsakligt uppdrag att arbeta för en god efterlevnad av alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter (LTLP) i länets kommuner.

Enheten för Agenda 2030 har för närvarande ca 30 medarbetare som arbetar för en ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling. Enheten arbetar för att främja genomföranden av de 17 globala målen och i det ingår bland annat förebyggande arbete inom området alkohol, narkotika, doping, tobak och spelberoenden. Våra verktyg för att bidra till detta är samordning, utveckling, rådgivning och tillsyn.

Enheten har fyra processer som vi fokuserar vårt arbete inom - folkhälsa, miljö/energi och klimat, integration och jämställdhet. Arbetet bedrivs i nära samverkan med samordnare mot alkohol, narkotika, dopning och tobak samt spel (ANDTS) inom enheten.


ARBETSUPPGIFTER
Som tillsynshandläggare för alkohol och tobak är dina arbetsuppgifter att utöva tillsyn av och stödja kommunerna i deras arbete. Det ingår att svara på frågeställningar från kommunerna på ett rättssäkert och pedagogiskt sätt. I uppdraget ingår också att fånga upp lokala och regionala behov av stöd samt att stärka samarbetet mellan aktörer. Det kan till exempel innebära att du identifierar och driver frågor, skapar kontaktvägar, sprider metoder och material, ordnar utbildningar samt skapar forum för dialog. Du kommer att handlägga ärenden och skriva förslag till beslut och svara på remisser.
Du kommer även att samarbeta med övriga medarbetare på funktionen i olika frågor. Arbetet innebär en hel del administration så det är viktigt att du trivs med det. Vi strävar efter en flexibel organisation i syfte att kunna hantera nya uppdrag eller inriktningar från nationell nivå.


KVALIFIKATIONER
Skall krav
Du har relevant juridisk akademisk examen på högskolenivå eller annan utbildning på högskolenivå som arbetsgivaren bedömer lämplig
Du har goda kunskaper om statlig och kommunal förvaltning
Du har arbetslivserfarenhet av handläggning på statlig myndighet
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Du har B-körkort

Meriterande
Du har erfarenhet av statlig eller kommunalt tillsynsarbete
Du har arbetslivserfarenhet av att bedriva tillsyn utifrån alkohol och lagen om tobak och liknande produkter (LTLP)

Personliga egenskaper
Du har ett hälsosamt förhållningssätt till arbetet vilket märks bla på hur du planerar och genomför dina arbetsuppgifter
Som person ligger ditt fokus snarare på möjligheter än hinder
Du har god förmåga att samarbeta, är utåtriktad samt har en förmåga att skapa förtroende och relationer med bibehållen integritet
Du har egen initiativförmåga, ett strukturerat arbetssätt och uppnår resultat av hög kvalitet
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat

Vi tillämpar provanställning på 6 månader


ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Är du och din familj sugen på att flytta till Dalarna? Då kan vi erbjuda medflyttarservice genom nätverket Rekryteringslots som även kan hjälpa din partner att hitta en anställning. Visa mindre

Vi söker en Enhetschef för naturförvaltningsenheten

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. L... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län söker en chef till enheten för naturförvaltning. Enheten för naturförvaltning är en av fyra enheter på avdelningen för naturvård. Enheten ansvarar för förvaltningen av skyddad natur och Naturvårdsverkets fastigheter i länet samt för naturum Dalarna i Siljansnäs. Enhetens arbetsuppgifter omfattar information, biologisk skötsel och fastighetsförvaltning. Praktiska åtgärder utförs både med egen personal och inköpta entreprenörer. Enheten har för närvarande 22 medarbetare, varav fyra arbetar som naturbevakare i fält.

ARBETSUPPGIFTER
Som enhetschef ansvarar du för enhetens verksamhet och personal. Du planerar, utvecklar och leder arbetet, prioriterar och kvalitetssäkrar enhetens processer för enhetens medarbetare. Du har ansvar för budget och resursfördelning, såväl ekonomiskt som personellt och du har arbetsmiljöansvar. Genom god planering och ledning skapas en arbetsmiljö där förutsättningar finns för både delaktighet och lärande på individ- och gruppnivå och där chefer och medarbetare gemensamt arbetar mot mål och skapar resultat.
Du har arbetsmiljöansvar för personal både på kontor och i fält med fysiskt krävande arbete.
Vidare ansvarar du för uppföljning och utvärdering av verksamheten och att enheten arbetar i enlighet med den statliga värdegrunden samt att Länsstyrelsens styrdokument följs. Din närmaste chef är avdelningschefen.

KVALIFIKATIONER
Krav:
Chefs eller ledarskapserfarenhet med goda vitsord.
Erfarenhet att arbeta strategiskt och processinriktat med verksamhetsplanering, uppföljning och verksamhetsutveckling.
Du är en god kommunikatör och har ett gott bemötande
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Då tjänsten är säkerhetsklassad krävs svenskt medborgarskap.
B-körkort

Meriterande:
Kunskaper i naturvårdsbiologi
Kunskaper om fastighetsförvaltning
Tidigare erfarenheter av chefs-och eller arbetsledning inklusive personalansvar inom statlig myndighet.
Tidigare erfarenheter av arbete med förvaltning av skyddad natur.
Tidigare erfarenhet av samverkan med olika intressegrupper.
Tidigare erfarenhet av arbetsmiljöfrågor

Personliga egenskaper:
Du är en god ledare som är intresserad av interaktionen mellan människor.
Du är engagerad och strukturerad.
Du är lyhörd, empatisk och öppen inför andra människor, deras olikheter, arbetsmiljö och kompetens. Du är inriktad på samverkan, både internt och externt.
Du arbetar enligt den statliga värdegrunden.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Intervjuer kommer preliminärt att ta sin början vecka 42

Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

ANDTS-samordnare

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. L... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen söker en regional samordnare för arbetet med att processleda och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS) till enheten Agenda 2030.
Länsstyrelsen har ett särskilt uppdrag att samordna och utveckla arbetet med ANDTS i länet. Uppdraget handlar om att stödja implementeringen av den nationella ANDTS-politiken i länet och bidra till ett kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete. Tjänsten innefattar att samarbeta lokalt, regionalt och nationellt för att stimulera tvärsektoriella insatser samt främja och stödja kompetensutveckling i länet.

ARBETSUPPGIFTER
Rollen innebär bland annat att sprida kunskap genom att ordna konferenser, driva nätverk, implementera metoder och att anordna utbildningar. Mycket av arbetet innebär strategisk samverkan på länsnivå genom att ta fram regionala strategier och handlingsplaner samt följa upp och utvärdera dessa. I och med att regeringen håller på att ta fram ett förlag till en förnyad ANDTS-strategi kommer du att ha ett särskilt ansvar över arbetet med framtagandet av regional strategi och handlingsplan. Att fånga upp och bemöta lokala och regionala behov är centralt för uppdraget, ett annat viktigt inslag i arbetet är kommunbesök/dialog. I arbetsuppgifterna ingår det att samordna nätverk, planera och genomföra möten regionalt och lokalt med tillfälliga eller mer beständiga sammansättningar. Detta sker både självständigt och i samarbete med andra externa samverkansparter. Arbetet innebär också nära samarbete med handläggare inom alkohol- och tobakstillsyn men även brottsförebyggande samordnare. Utöver det sker även samarbeten med föräldraskapsstöd, jämställdhet, mänskliga rättigheter, integration, mäns våld mot kvinnor och funktionshindersuppdraget.


KVALIFIKATIONER
Krav
-Vi söker dig som har högskoleutbildning inom folkhälsovetenskap, socialt arbete, samhällsvetenskapligt eller beteendevetenskap motsvarande kandidatexamen eller likvärdig utbildning.
-Du ska ha yrkeserfarenhet från folkhälsoarbete eller socialt arbete, och erfarenhet av att driva processer och samverkan.
-För dig är samarbete självklart för att uppnå gemensamma mål, samtidigt som du på egen hand driver dina arbetsuppgifter med framgång.
-Du har en god förmåga att planera, organisera och skapa resultat.
-Du uttrycker dig väl i tal och skrift.
-Det är också viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden
-Körkort för bil krävs.

Meriterande
-Vi ser gärna att du har utbildning inom området ANDTS.
-Det är meriterande med specifik arbetslivserfarenhet med arbete inom ANDTS områdena i ett strategiskt folkhälsoarbete eller socialt arbete och erfarenhet av uppföljning och utvärdering.

Personliga egenskaper
-Du ska ha lätt för att samarbeta, kommunicerar på ett tydligt sätt och anstränger dig för att leverera bra lösningar.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Vilthandläggare

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen i Dalarnas län söker en vikarierande handläggare till enheten för vilt. Enheten för vilt är en av fyra enheter på avdelningen för naturvård. Enheten ansvarar för att administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna, leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren inklusive inventeringen, i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt, besluta om bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt, informera om vilt och jaktens regler. Enheten för vilt har även en nära samverkan med länets viltförvaltningsdelegation, som fattar beslut om övergripande och strategiska frågor för länets viltförvaltning.

Som handläggare förväntas du kunna arbeta med flera av enhetens sakområden.

KVALIFIKATIONER
Krav:
Akademisk examen från högskola/universitet inom viltområdet eller erfarenheter/kvalifikationer som bedöms likvärdiga. Kunskaper om de bestämmelser som reglerar jakt.
Du är en god kommunikatör och har ett gott bemötande.
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Meriterande:
Erfarenheter från att arbeta med GIS.
Tidigare erfarenheter av arbete med viltfrågor.
Tidigare erfarenheter av vilthandläggning inom någon statlig myndighet.
Jägarexamen

Personliga egenskaper:
Du är engagerad och strukturerad.
Du är lyhörd, empatisk och öppen inför andra människor, deras olikheter och kompetens.
Du är inriktad på samverkan.
Du är lämpad för tjänstgöring i Länsstyrelsens arbete med samhällsstörningar.
Du arbetar enligt den statliga värdegrunden.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Handläggare av stöd och bidrag till följd av Coronapandemin

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.ARBETSUPPGIFTER
Coronaviruset har fått stora ekonomiska konsekvenser i hela Sverige. För att stödja vissa lokalhyresgäster med anledning av coronapandemin har regeringen återigen beslutat att lämna stöd till tillfälligt sänkta fasta hyror för dessa utsatta branscher (LOK-stöd). Se vidare information: https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/samhalle/planering-och-byggande/stod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher.html Regeringen har också infört ett ekonomiskt stöd för enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin (OMS-stöd), se mer information: https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/bo-och-leva/omsattningsstod-till-naringsidkare.html

Under andra halvan av 2020 och 2021 har nyanställda handläggare tillsammans med handläggare från länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg och Värmland handlagt Lokalhyresstödets och Omsättningsstödets första och andra ansökningsomgång.
Vi söker fler medarbetare som under året ska ingå i en arbetsgrupp som löpande hanterar nya inkommande ansökningar i LOK- och OMS-stöden.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i att självständigt, men i samråd med arbetsgruppen, utifrån förordningen och det upprättade regelverket:

• Administrera och granska inkomna ansökningar
• Ta beslut om bidrag


KVALIFIKATIONER
Krav
•Du har lägst gymnasieexamen och gärna med påbyggnadsutbildning med inriktning mot ekonomi, juridik och/eller administration.
•Du är van att arbeta i olika administrativa IT-system
•Du har god datorvana i Microsoft Officepaketet
•Du har tidigare erfarenhet av Bofinc
•Du har arbetat med handläggning och beslutande av bidrag inom offentliga verksamheter
•Du kan kommunicera på ett tydligt och lättbegripligt sätt i både tal och skrift

Meriterande
•Högskoleutbildning inom ekonomi, juridik och offentlig förvaltning
•Erfarenhet av handläggning av LOK- och OMS-stöd.
•Erfarenhet av administrativt arbete vid länsstyrelse eller annan myndighet

Personliga egenskaper
•Du är strukturerad och initiativrik
•Du är noggrann och resultatinriktad
•Du kan arbeta självständigt samt har lätt för att samarbeta.
•Du är en god kommunikatör och har ett gott bemötande

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Vi söker två byggnadsantikvarier

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. L... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen söker två nya medarbetare till enheten för kulturmiljö och samhällsplanering med god erfarenhet av arbete med byggnadsvård och kulturmiljöer.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att i nära samarbete med våra övriga kulturmiljövårdare arbeta med Dalarnas kulturhistoriska byggnader, bebyggelsemiljöer och kulturlandskap utifrån gällande lagstiftning och nationella och regionala mål och strategier. Du kommer att arbeta tvärsektoriellt i olika samhällsfrågor med andra sakområden på myndigheten.

Som byggnadsantikvarie kommer du att:
•handlägga frågor om kyrkor, kyrkliga miljöer, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, kulturlandskap samt bidrag.
•företräda kulturmiljöfrågor i samråd om samhällsplanerings- och i utvecklingsfrågor..
•ta fram kunskapsunderlag kopplade till kulturhistorisk bebyggelse och kulturmiljöer.


KVALIFIKATIONER
Krav
•Du har högskoleutbildning med bebyggelseantikvarisk inriktning.
•Du har arbetslivserfarenhet av byggnadsantikvariskt arbete.
•Du har goda kunskaper om kulturmiljölagen och aktuella delar av miljöbalken och plan- och bygglagen.
•Du har B-körkort

Meriterande
•Du har arbetserfarenhet av ärendehandläggning av kulturhistorisk bebyggelse och kulturlandskap, byggnadsvård och samhällsplanering.
•Du har erfarenhet av att utarbeta kunskapsunderlag och/eller kulturmiljöprogram för den fysiska samhällsplaneringen.
•Du har annan relevant högskoleutbildning, som kulturgeografi, kulturmiljövetenskap, kulturminnesvård, samhällsplanering, kyrkohistoria, m.m.

Du ska ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp och bidra till gruppens samlade arbete. Du behöver ha ett gott omdöme, vara strukturerad och serviceinriktad, ha god samarbetsförmåga och bidra till ett gott och öppet arbetsklimat i enlighet med vår värdegrund.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Tillsynshandläggare alkohol och tobak

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. T... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Till Enheten för Agenda 2030 som tillhör Avdelningen för hållbar utveckling söker vi en tillsynshandläggare för alkohol och tobakstillsyn med huvudsakligt uppdrag att arbeta för en god efterlevnad av alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter (LTLP) i länets kommuner.

Enheten för Agenda 2030 har för närvarande ca 30 medarbetare som arbetar för en ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling. Enheten arbetar för att främja genomföranden av de 17 globala målen och i det ingår bland annat förebyggande arbete inom området alkohol, narkotika, doping, tobak och spelberoenden. Våra verktyg för att bidra till detta är samordning, utveckling, rådgivning och tillsyn.

Enheten har fyra processer som vi fokuserar vårt arbete inom - folkhälsa, miljö/energi och klimat, integration och jämställdhet. Arbetet bedrivs i nära samverkan med samordnare mot alkohol, narkotika, dopning och tobak samt spel (ANDTS) inom enheten.


ARBETSUPPGIFTER
Som tillsynshandläggare för alkohol och tobak är dina arbetsuppgifter att utöva tillsyn av och stödja kommunerna i deras arbete. Det ingår att svara på frågeställningar från kommunerna på ett rättssäkert och pedagogiskt sätt. I uppdraget ingår också att fånga upp lokala och regionala behov av stöd samt att stärka samarbetet mellan aktörer. Det kan till exempel innebära att du identifierar och driver frågor, skapar kontaktvägar, sprider metoder och material, ordnar utbildningar samt skapar forum för dialog. Du kommer att handlägga ärenden och skriva förslag till beslut och svara på remisser.
Du kommer även att samarbeta med övriga medarbetare på funktionen i olika frågor. Arbetet innebär en hel del administration så det är viktigt att du trivs med det. Vi strävar efter en flexibel organisation i syfte att kunna hantera nya uppdrag eller inriktningar från nationell nivå.


KVALIFIKATIONER
Skall krav
Du har relevant juridisk akademisk examen på högskolenivå eller annan utbildning på högskolenivå som arbetsgivaren bedömer lämplig
Du har goda kunskaper om statlig och kommunal förvaltning
Du har arbetslivserfarenhet av handläggning på statlig myndighet
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Du har B-körkort

Meriterande
Du har erfarenhet av statlig eller kommunalt tillsynsarbete
Du har arbetslivserfarenhet av att bedriva tillsyn utifrån alkohol och lagen om tobak och liknande produkter (LTLP)

Personliga egenskaper
Du har ett hälsosamt förhållningssätt till arbetet vilket märks bla på hur du planerar och genomför dina arbetsuppgifter
Som person ligger ditt fokus snarare på möjligheter än hinder
Du har god förmåga att samarbeta, är utåtriktad samt har en förmåga att skapa förtroende och relationer med bibehållen integritet
Du har egen initiativförmåga, ett strukturerat arbetssätt och uppnår resultat av hög kvalitet
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat

Vi tillämpar provanställning på 6 månader


ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Är du och din familj sugen på att flytta till Dalarna? Då kan vi erbjuda medflyttarservice genom nätverket Rekryteringslots som även kan hjälpa din partner att hitta en anställning. Visa mindre

Vi söker en projektledare/processledare

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. T... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Till Enheten för landsbygd, mark och företagsutveckling söker vi nu en projektledare/processledare

ARBETSUPPGIFTER
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera och genomföra verksamheten i projekt för skötsel av ängs- och betesmarker och andra natur- och kulturvärden i odlingslandskapet. I processledarrollen ingår du i teamet som arbetar med livsmedelsstrategin hos Länsstyrelsen.

Det innebär bland annat att:

• Utföra insatser som främjar livsmedelsproduktionen i Dalarna och leder till ökad produktion i linje med Livsmedelsstrategins mål.

• Ingå i arbetsgrupp för Dalarnas livsmedelsstrategiarbete tillsammans med externa aktörer

• Medverka i eller initiera nätverksarbete och samverkansgrupper för ökad skötsel av betesmarker och slåtterängar med höga naturvärden.

• Planera och genomföra rådgivning om skötsel av bland annat betesmarker och kulturmiljövärden till lantbrukare på deras gård eller fäbod.

• Arrangera kurser om skötsel av natur- och kulturvärden i odlingslandskapet.

• Driva betesförmedlingen samt aktiviteter kopplad till denna.

• Skriva artiklar och notiser till länsstyrelsens tidskrift Landsbygdsnytt och hemsida.Arbetet innebär många kontakter med myndigheter, lantbrukare, andra företagare, branschorganisationer och samverkansgrupper.


KVALIFIKATIONER
Krav:
- Akademisk examen som agronom eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.
- Du har erfarenhet av projektledning samt har goda kunskaper om odlingslandskapets natur- och kulturvärden samt livsmedelsstrategiarbetet både nationellt och regionalt.
-Du ska ha kunskap om de olika produktionsgrenarna samt djurslagsspecifika kunskaper.
-Kunskaper i betesplanering samt restaurering och förvaltande av jordbruksmark.
-Du ska ha erfarenhet av rådgivning till olika aktörer
- erfarenhet av att samverka med olika aktörer och intressenter
- God förmåga att utrycka sig i tal och skrift på svenska
- B-körkort

Meriterande:
Det är meriterande om du har:
- praktisk erfarenhet av arbete inom lantbruket.
-GIS-kunskaper
-arbete inom offentlig förvaltning eller myndighet.
- tidigare erfarenhet av utbildningssamordning


Personliga egenskaper
Du har lätt för att samarbeta, bygga relationer och bibehålla dessa
Du är kommunikativ och trivs med att motivera andra människor att utvecklas
Du är strukturerad och har förmåga att prioritera uppgifter
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser

Provanställning kan komma att tillämpas

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre

Projektmedarbetare ; resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtyck

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. E... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Enheten för Agenda 2030 finns under avdelningen för hållbar utveckling. Enheten arbetar tvärsektoriellt och är delaktiga i många av Länsstyrelsens olika uppdrag. På enheten har vi samlat många av de uppdrag och kompetenser som vi har inom områdena för hållbar utveckling såsom integration, miljömålssamordning, energi och klimat, folkhälsa, grön infrastruktur, friluftsliv, mänskliga rättigheter, ANDT-samordning, tillsyn enligt alkohol och tobakslagstiftningarna, jämställdhet, våld i nära relationer och hedersvåld, föräldrastöd, personliga ombud samt nationella minoriteter, detta för att kunna hitta synergier mellan uppdragen och för att bättre kunna verka för att nå målen med Agenda 2030

Vi söker en projektmedarbetare för arbetet med resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck.


ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta med de uppdrag som Länsstyrelsen har gällande mäns våld mot kvinnor, men även med övriga uppdrag som berör socialtjänstfrågor, till exempel i frågor som rör barn och unga. Du kommer att arbeta tillsammans med vår strateg inom våld i nära relationer i arbetet med att stödja utveckling av regional myndighetsgemensamma resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck. Huvuduppgifterna i din tjänst är att arbeta med deluppdraget som har fokus på hedersrelaterat våld och förtryck som biträdande projektledare. I rollen ingår också att föra ut kunskap inom området, till exempel genom att hålla presentationer muntligt och skriftligt. Du kommer även att arbeta med att ta fram rapporter och kunskapssammanställningar.

KVALIFIKATIONER
Krav
- ett krav är att du har högskole- eller universitetsutbildning, gärna med inriktning som socionom, statskunskap, internationella studier, samhällsvetenskap eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig.
- Du har flerårig erfarenhet från arbete inom kommunal socialtjänst och har goda kunskaper om socialtjänstens lagstiftning och arbetsformer inom individ- och familjeomsorgens område.
- Du har kunskaper i frågor som rör mäns våld mot kvinnor, inklusive våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtyck.
- Du har erfarenhet inom området hedersrelaterat våld och förtryck.
- Du har erfarenheter och kunskap att driva projekt.
- Du ska vara en van användare av Officepaketet.
- Har B-körkort
- Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.

Meriterande
- Erfarenhet av att leda regionala utvecklingsprojekt.
- Spetskompetens inom hedersrelaterat våld och förtryck
- Erfarenheter att utreda ärende med hederskontext
- Utbildning i riskbedömning Patriark
- Handledare och eller utbildare i hedersrelaterat våld och förtryck
- Erfarenhet av att leda och driva processer samt att stödja samverkan mellan olika aktörer.
- Erfarenhet från övrig offentlig förvaltning är meriterande.
-
- Vi ser gärna att du kan bidra med kunskap om socialtjänstens lagstiftning och arbetsformer.

Personliga egenskaper
- Du har förmåga att ta eget initiativ och är lösningsfokuserad. Kunna planera ditt arbete utifrån ett helhetsperspektiv.
- Du har lätt för att samverka med många olika parter samt att skapa och bibehålla goda relationer i komplexa frågor.
- Har en öppen attityd och samarbetsförmåga

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.


ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Är du och din familj intresserad av att flytta till Dalarna? Då kan vi erbjuda medflyttarservice och genom nätverket Rekryteringslots även hjälpa din partner att hitta en anställning. Visa mindre

Vi söker en handläggare mäns våld mot kvinnor

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. E... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Enheten för Agenda 2030 finns under avdelningen för hållbar utveckling. Enheten arbetar tvärsektoriellt och är delaktiga i många av Länsstyrelsens olika uppdrag. På enheten har vi samlat många av de uppdrag och kompetenser som vi har inom områdena för hållbar utveckling såsom integration, miljömålssamordning, energi och klimat, folkhälsa, grön infrastruktur, friluftsliv, mänskliga rättigheter, ANDT-samordning, tillsyn enligt alkohol och tobakslagstiftningarna, jämställdhet, våld i nära relationer och hedersvåld, föräldrastöd, personliga ombud samt nationella minoriteter, detta för att kunna hitta synergier mellan uppdragen och för att bättre kunna verka för att nå målen med Agenda 2030.
Ett av Länsstyrelsens uppdrag är att i Dalarna stödja genomförandet och uppföljningen av regeringens strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, som inkluderar frågor om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtyck och prostitution och människohandel.


ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta med de uppdrag som Länsstyrelsen har gällande mäns våld mot kvinnor, men även med övriga uppdrag som berör socialtjänstfrågor, till exempel i frågor som rör barn och unga.
Du kommer att arbeta tillsammans med vår strateg inom våld i nära relationer i arbetet med att ge stöd till kommuner och andra aktörer, till exempel genom nätverk, seminarier och andra kunskapshöjande insatser.
I rollen ingår också att föra ut kunskap inom området, till exempel genom att hålla presentationer muntligt och skriftligt. Du kommer även att arbeta med att ta fram rapporter och kunskapssammanställningar.

Huvuduppgifterna i din tjänst är att arbeta med jämställdhet och intersektionalitet (det vill säga hur maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och ibland förstärker varandra) på våld i nära relationer och särskilt utsatta/sårbara grupper:
• Barn och ungdomars våldsutsatthet
• HBTQ personer
• Personer med funktionsnedsättning
• Personer med psykisk ohälsa
• Kvinnor som lever med missbruk och våldsutsatthet
• Personer utnyttjade i prostitution
• Kvinnor med utländsk bakgrund och
• Äldre kvinnor.


KVALIFIKATIONER
Krav
- Du har högskole- eller universitetsutbildning, gärna med inriktning som socionom, statskunskap, internationella studier, samhällsvetenskap eller annan bakgrund som vi bedömer likvärdig.
-Du har flerårig erfarenhet från arbete inom kommunal socialtjänst och har goda kunskaper om socialtjänstens lagstiftning och arbetsformer inom individ- och familjeomsorgens område.
- Du ska vara en van användare av Officepaketet.
- B-körkort

Meriterande
Kunskaper i och har arbetat med intersektionella perspektivet på våld i nära relationer.
Erfarenhet från övrig offentlig förvaltning

Personliga egenskaper och goda referenser
- Du har förmåga att ta eget initiativ inom de olika arbetsområdena. Kunna planera ditt arbete utifrån ett helhetsperspektiv.
- Du har lätt för att samverka med många olika parter samt att skapa och bibehålla goda relationer i komplexa frågor.
- Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.


ÖVRIGT
Kontaktpersoner kommer att finnas tillgängliga från vecka 33
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Är du och din familj sugen på att flytta till Dalarna? Då kan vi erbjuda medflyttarservice genom nätverket Rekryteringslots som även kan hjälpa din partner att hitta en anställning. Visa mindre

Vi söker en regional samordnare i ANDTS

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. E... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Enheten för Agenda 2030 finns under avdelningen för hållbar utveckling. Enheten arbetar tvärsektoriellt och är delaktiga i många av Länsstyrelsens olika uppdrag. På enheten har vi samlat många av de uppdrag och kompetenser som vi har inom områdena för hållbar utveckling såsom integration, miljömålssamordning, energi och klimat, folkhälsa, grön infrastruktur, friluftsliv, mänskliga rättigheter, ANDT-samordning, tillsyn enligt alkohol och tobakslagstiftningarna, jämställdhet, våld i nära relationer och hedersvåld, föräldrastöd, personliga ombud samt nationella minoriteter, detta för att kunna hitta synergier mellan uppdragen och för att bättre kunna verka för att nå målen med Agenda 2030

Vi söker en regional samordnare för arbetet med att processleda och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS). Du kommer att vara tillsynshandläggare av ANDTS.


ARBETSUPPGIFTER
Som regional samordnare och tillsynshandläggare kommer du arbeta med många spännande och varierande uppgifter, det kan exempelvis vara att:

• Bedriva tillsyn av kommunernas verksamhet enligt alkohollagen och tobakslagen
• Svara för information och vägledning till kommunerna
• Stödja kommunerna i arbetet med näringens egentillsyn både inom alkohol- och tobaksområdet samt andra metodutvecklingsprojekt
• Arrangera utbildningar
• Sammankalla och leda/delta i olika nätverk, regional och nationellt
• Handläggning av ärenden och skriva förslag till beslut och remissvar

Länsstyrelsen har ett särskilt uppdrag att samordna och utveckla arbetet med ANDTS i länet. Uppdraget handlar om att stödja implementeringen av den nationella ANDTS-politiken i länet och bidra till ett kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete. Tjänsten innefattar att samarbeta lokalt, regionalt och nationellt för att stimulera tvärsektoriella insatser samt främja och stödja kompetensutveckling i länet.

Rollen innebär bland annat att sprida kunskap genom att ordna konferenser, driva nätverk, implementera metoder och att anordna utbildningar. Mycket av arbetet innebär strategisk samverkan på länsnivå genom att ta fram regionala strategier och handlingsplaner samt följa upp och utvärdera dessa. I och med att regeringen nu kommer att besluta om en förnyad ANDTS-strategi kommer du att ha ett särskilt ansvar över arbetet med framtagandet av regional strategi och handlingsplan. Att fånga upp och bemöta lokala och regionala behov är centralt för uppdraget, ett annat viktigt inslag i arbetet är kommunbesök/dialog. I arbetsuppgifterna ingår det att samordna nätverk, planera och genomföra möten regionalt och lokalt med tillfälliga eller mer beständiga sammansättningar. Detta sker både självständigt och i samarbete med andra externa samverkansparter. Arbetet innebär också nära samarbete med andra inom myndigheten exempelvis med föräldraskapsstöd, jämställdhet, mänskliga rättigheter, integration, mäns våld mot kvinnor och funktionshindersuppdraget.


KVALIFIKATIONER
Krav
Vi söker dig som:

• Har relevant juridisk universitetsexamen eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig
• Har erfarenhet av att bedriva tillsyn utifrån alkohol och tobakslagen
• Har erfarenhet av handläggning på statlig myndighet
• Har god förmåga att uttrycka dig mycket väl i tal och skrift
• Har god förmåga att samarbeta, är utåtriktad samt har en förmåga att skapa förtroende och relationer med bibehållen integritet
B-körkort


Meriterande
• Yrkeserfarenhet från folkhälsoarbete eller socialt arbete, och erfarenhet av att driva processer och samverkan.
• Arbetslivserfarenhet med arbete inom ANDTS områdena i ett strategiskt folkhälsoarbete eller socialt arbete och erfarenhet av uppföljning och utvärdering

Personliga egenskaper

• Du kommunicerar på ett tydligt sätt och anstränger dig för att leverera bra lösningar
• Du har lätt att skapa, bibehålla relationer och nätverk


Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och referenser
Provanställning tillämpas.

ÖVRIGT

Kontaktpersoner kommer att vara tillgängliga from vecka 33

Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Är du och din familj sugen på att flytta till Dalarna? Då kan vi erbjuda medflyttarservice genom nätverket Rekryteringslots som även kan hjälpa din partner att hitta en anställning. Visa mindre

Vi söker en integrationshandläggare

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. E... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Enheten för Agenda 2030 finns under avdelningen för hållbar utveckling. Enheten arbetar tvärsektoriellt och är delaktiga i många av Länsstyrelsens olika uppdrag. På enheten har vi samlat många av de uppdrag och kompetenser som vi har inom områdena för hållbar utveckling såsom integration, miljömålssamordning, energi och klimat, folkhälsa, grön infrastruktur, friluftsliv, mänskliga rättigheter, ANDT-samordning, tillsyn enligt alkohol och tobakslagstiftningarna, jämställdhet, våld i nära relationer och hedersvåld, föräldrastöd, personliga ombud samt nationella minoriteter, detta för att kunna hitta synergier mellan uppdragen och för att bättre kunna verka för att nå målen med Agenda 2030

ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen arbetar med integrationsfrågor ur flera perspektiv. Bland annat att främja kommunernas beredskap, kapacitet och i det sammanhanget främja regional samverkan. Arbetet att främja mottagandet av nyanlända inkluderar ett regionalt utvecklingsarbete som gynnar nyanländas möjligheter till etablering, däribland att främja etablering på den svenska arbetsmarknaden. Att vara en länk mellan nationella myndigheter och kommuner och organisationer.

Huvuduppgifterna i tjänsten är att verka för utveckling av olika integrationsinsatser i länet, att samordna kommuner och andra aktörers intressen. Att arbeta med strategiska frågor och omvärldsbevakning.

Tjänsten är en tillsvidare anställning, och provanställning tillämpas.

Du kommer ha flera kollegor som jobbar med andra sociala frågor och var av två av kollegorna har integrationsarbetet i fokus. Vi strävar mot en flexibel organisation med syfte att hantera nya uppdrag eller inriktningar från nationell nivå.
Du kommer att vara delaktig i olika nätverk.
Du kommer även att vara ansvarig för många av de stora konferenser som vi genomför varje år.


KVALIFIKATIONER
Krav
- Du har högskole- eller universitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
- Du har erfarenhet av process eller projektledning.
- Du har god vana av Officepaketet.
- Du har flerårig efterhet av att arrangera möten och konferenser.
- Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
- Arbetslivserfarenhet av att verka för utveckling av olika integrationsinsatser

Meriterande är att ha en eller fler erfarenheter av:
- Strategiskt arbete på kommunal nivå eller inom civila samhället.
- Företagande o/e arbetsmarknad etablering.
- Utbildningssystem och organisation kring utbildning.

Personliga egenskaper
- Du har förmåga att ta eget initiativ inom de olika arbetsområdena.
- Kunna planera ditt arbete utifrån ett helhetsperspektiv.
- Du har lätt för att samverka mellan olika parter samt att skapa och bibehålla goda relationer i komplexa frågor.
- Du ska se handlingar i en helhet och även kunna fatta snabba beslut
- Du har en öppen attityd och god samarbetsförmåga
- Du är strukturerad och har integritet.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.


ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Är du och din familj intresserad av att flytta till Dalarna? Då kan vi erbjuda medflyttarservice och genom nätverket Rekryteringslots även hjälpa din partner att hitta en anställning. Visa mindre

Nationell samordnare barnrätt

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. E... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Enheten för Agenda 2030 finns under avdelningen för hållbar utveckling. Enheten arbetar tvärsektoriellt och är delaktiga i många av Länsstyrelsens olika uppdrag. På enheten har vi samlat många av de uppdrag och kompetenser som vi har inom områdena för hållbar utveckling såsom integration, miljömålssamordning, energi och klimat, folkhälsa, grön infrastruktur, friluftsliv, mänskliga rättigheter, ANDT-samordning, tillsyn enligt alkohol och tobakslagstiftningarna, jämställdhet, våld i nära relationer och hedersvåld, föräldrastöd, personliga ombud samt nationella minoriteter, detta för att kunna hitta synergier mellan uppdragen och för att bättre kunna verka för att nå målen med Agenda 2030

Vi söker en Nationell samordnare för länsstyrelsernas regeringsuppdrag i barnets rättigheter och ekonomisk förvaltare av uppdrag i mänskliga rättigheter och uppdrag i barnets rättigheter


ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifterna omfattar att samordna, planera och leda länsstyrelsernas uppdrag i barnets rättigheter. I arbetet ingår att samordna verksamhetsplan och budget för uppdraget, samordna länsstyrelsernas nationella nätverk, bistå med stöd och utveckling inom uppdragets frågor, driva och utveckla den nationella samverkan med berörda aktörer och återrapportera uppdraget till regeringen. Arbetet genomförs delvis tillsammans med den nationella samordnaren av uppdrag i mänskliga rättigheter och kommunikatör för de båda uppdragen.
I tjänsten ingår även ekonomisk förvaltning av länsstyrelsernas uppdrag i mänskliga rättigheter och uppdrag i barnets rättigheter. Arbetsuppgifterna omfattar att handlägga verksamhetsstöd, beslut, fakturor och andra utbetalningar samt ekonomisk redovisning och uppföljning till uppdragens styrgrupp och uppdragsgivare.


KVALIFIKATIONER
Krav
• Du har akademisk examen , eller motsvarade som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
• Du kan kommunicera på ett tydligt och lättbegripligt sätt i både tal och skrift
• Erfarenhet som projektledare/processledare
• Du har erfarenhet av budgetarbete och verksamhetsplanering
• Erfarenhet av offentlig förvaltning och/eller länsstyrelsens verksamhet
• Kunskap om FN:s konvention om barnets rättigheter och tillämpning av rättigheterna

Meriterande
• Kunskap om länsstyrelsernas uppdrag i barnets rättigheter

Personliga egenskaper
• Du har lätt för att samarbeta och kommunicera
• Du kan självständigt prioritera och ta ansvar för ditt arbete
• Du är noggrann, systematisk, driftig och initiativrik
• Du är en flexibel och serviceinriktad problemlösare

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.


ÖVRIGT
Kontaktpersoner finns tillgängliga from vecka 33
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Är du och din familj sugen på att flytta till Dalarna? Då kan vi erbjuda medflyttarservice genom nätverket Rekryteringslots som även kan hjälpa din partner att hitta en anställning. Visa mindre

Jurister

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen söker en eller två jurister till Rättsenheten. Detta är en tillfällig förstärkning för höst- och vinterperioden.

På Rättsenheten handläggs ärenden inom ett stort antal rättsområden. Vi prövar bland annat överklaganden av kommunala beslut enligt plan- och bygglagen och miljöbalken, sköter allmänna val samt har tillsyn över stiftelser, bevakningsföretag, överförmyndare och begravningsverksamhet. Vi är en arbetsplats med god ambitionsnivå och fylld av kunniga medarbetare. På enheten arbetar ca 20 personer bland annat jurister, förvaltnings- och administrativa handläggare.
Som jurist kommer du att få arbeta självständigt och handlägga kvalificerade och komplexa förvaltningsärenden. I arbetsuppgifterna kommer även att ingå juridisk rådgivning till andra enheter inom Länsstyrelsen samt att ha kontakter med allmänheten.

Arbetsuppgifterna kan även komma att innefatta andra juridiska områden inom Länsstyrelsens verksamhet.

KVALIFIKATIONER
Krav
Du har juristexamen eller motsvarande utbildning.
Du kan kommunicera på ett tydligt och lättbegripligt sätt i både tal och skrift på svenska.
Du har svenskt medborgarskap då tjänsten kan komma att bli säkerhetsklassad, vilket också innebär att en registerkontroll kommer utföras.
Du har B-körkort.

Meriterande
Att du har erfarenhet av arbete med stiftelser eller liknande associationsformer.
Att du har erfarenhet av överförmyndarfrågor.
Att du har erfarenhet av andra rättsområden inom ramen för länsstyrelsens verksamhet.
Att du har erfarenhet från juridiskt arbete som jurist på statlig myndighet.
Att du har erfarenhet av praktisk tillämpning av förvaltningsjuridik.

Personliga egenskaper
Du är trygg i din yrkesroll och kan se arbetsuppgifterna ur olika perspektiv, anpassat till situationen.
Du har lätt för att samarbeta, har gott omdöme och en god problemlösande analysförmåga.
Du är noggrann, effektiv och kan självständigt prioritera och ansvara för ditt arbete.

Vi kommer vid rekryteringen att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Intervjuer kommer ske under vecka 30.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Tornvärd naturum Dalarna

Ansök    Jun 18    Länsstyrelsen i Dalarnas län    Guide
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.ARBETSUPPGIFTER
Naturum Dalarna ligger i Siljansnäs naturreservat med ett rikt djur- och växtliv och är ett av Sveriges 33 naturum. 2015 beslutades det att riva det dåvarande utsiktstornet och i år är det invigning av det nya 32 meters höga tornet.
Tornet har varit en höjdpunkt för många besökare med möjlighet att se Siljan ovanifrån och därför söker Länsstyrelsen Dalarna nu 2-3 tornvärdar till naturum Dalarna.

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
•Ta emot och vägleda besökare till utsiktstornet
•Se till att antalet besökare i tornet är Coronaanpassat, enligt de begränsningar som gäller
•Se till att kön till tornet är Coronaanpassad.
•Ta emot bokningar och svara på bokningsförfrågningar.

KVALIFIKATIONER
Krav
•Du ska kunna prata svenska och engelska.
•Du ska vara 18 år eller äldre.
•Du ska kunna arbeta enligt schema som inkluderar arbete på helger och kvällar.

Meriterande
•Tidigare erfarenhet av serviceyrken
•Goda kunskaper i annat språk utöver svenska och engelska

Personliga egenskaper
•Du tycker om att jobba med människor.
•Du är utåtriktad, initiativrik, flexibel och har en god samarbetsförmåga och en god känsla för service.
•Du är glad, vänlig och har förmåga att förklara till besökare om att förhålla sig till trivselregler som finns för att besöka tornet.
•Du ska ha bra talförmåga att på ett vänligt sätt kunna förklara för besökare att det inte får vara för många besökare i tornet samtidigt på grund av pandemin.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Sommarpersonal till Fulufjällets nationalpark och naturum

Ansök    Jun 17    Länsstyrelsen i Dalarnas län    Guide
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. N... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Naturum Fulufjället ligger vid Njupeskär, huvudentrén till Fulufjällets nationalpark (www.fulufjallet.se). Verksamheten utgår från en basutställning om Fulufjällets natur och kultur, tillfälliga utställningar och en naturstig till Njupeskärs vattenfall. På Fulufjället finns ytterligare 14 mil vandringsleder och många stugor för rast och övernattning.

ARBETSUPPGIFTER
•Bemanning av receptionen i naturum att ge kvalificerad natur-och kulturvägledning till allmänheten.
•Naturguidningar för barn och vuxna i naturum samt i Fulufjällets nationalpark
•Delaktighet i utformningen av aktiviteter/guidningar
•Lättare skötsel av naturum, t ex tömma sopor och städning av utställning och toaletter
•Uppdatering av Fulufjällets hemsida samt sociala medier
•Enklare administrativa arbetsuppgifter
•Städning och tillsyn av de närmaste vandringslederna och stugorna
•Städning av servicehus och utemiljö runt naturum och parkering
•Naturvägledning i form av skyltar, tillfälliga utställningar o dyl


KVALIFIKATIONER
Krav
•Du ska kunna genomföra naturguidningar på svenska och engelska.
•Du ska ha goda kunskaper inom något eller några av områdena; ekologi, olika djur och växtarter och geologi.
•Du ska ha vana av att arbeta ute, både ensam och i grupp
•B-körkort
•Du ska kunna arbeta enligt schema som inkluderar arbete på helger.

Meriterande
•Tidigare erfarenhet av naturvägledning eller pedagogisk verksamhet
•Goda kunskaper i talad tyska eller annat språk
•Goda kunskaper om Dalarnas skyddade natur och dess förvaltning
•Grundläggande kunskaper i att snickra

Personliga egenskaper
•Du tycker om att jobba med människor och naturvägledning.
•Du ska vara bra på att förmedla dina naturkunskaper till andra.
•Du är utåtriktad, initiativrik och flexibel samt har en god samarbetsförmåga och känsla för service.
•Du är glad och trygg, och kan berika vår verksamhet med egna idéer.
•En viss del ensamarbete förekommer samt handledning av praktikanter, varför vi ser det som viktigt att du är trygg med att ta eget ansvar.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
De två tjänsterna gäller perioderna:
• juni - augusti 2021
Heltid med helgarbete enligt schema.

Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer rekryteringstjänster eller annonser.

Välkommen med din ansökan till: www.lansstyrelsen.se/dalarna/jobb Visa mindre

Projektkoordinator förarbete omarrondering

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. L... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen söker en medarbetare till enheten för landsbygd, mark- och företagsutveckling.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifterna innebär att koordinera Länsstyrelsens arbete för att främja omarrondering. Det omfattar aktiv medverkan i planering, genomförande, utveckling och utvärdering av projekt som syftar till omarrondering av mark och att bistå projektledare och övriga medarbetare i projekten. Arbetet innebär bred samverkan, samarbete och kommunikation med departement, myndigheter, berörda kommuner, intresseorganisationer samt besparingsskogar och andra företag. Arbetet kan innebära viss tjänstgöring på kvällar och helger.
Projektkoordinatorn arbetar självständigt men med många olika kontaktytor, vilket ställer stora krav på ansvarstagande och förmåga att kommunicera prestigelöst, enkelt och målgruppsanpassat. Projektkoordinatorn hanterar flera projekt samtidigt vilket kräver god förmåga att samarbeta, planera och lösa problem. Tempot kan vara högt med tydliga deadlines.
Projektkoordinatorn ingår i ett arbetslag med flera projektledare och ytterligare projektkoordinator.

KVALIFIKATIONER
Krav
•Du har en akademisk utbildning om minst 3 år eller annan likvärdig kompetens
•Du kan kommunicera på ett tydligt och lättbegripligt sätt i både tal och skrift
•B-körkort

Meriterande
•Erfarenhet av planering, genomförande och uppföljning av projekt
•Kunskaper inom fastighetsjuridik och/ eller skoglig bakgrund
•Kunskaper och erfarenheter av GIS
•Kunskaper i MS Office
•Erfarenhet av digital kommunikation

Personliga egenskaper
•Du har lätt för att samarbeta och kommunicera
•Du är noggrann, systematisk, driftig och initiativrik
•Du är en flexibel och serviceinriktad problemlösare
•Du kan självständigt prioritera och ta ansvar för ditt arbete

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna.
Välkommen med din ansökan till: www.lansstyrelsen.se/dalarna/jobb Visa mindre

Projektledare förarbete omarrondering

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. L... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen söker en medarbetare till enheten för landsbygd, mark- och företagsutveckling

ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifterna omfattar att initiera, planera, leda, utveckla och utvärdera flera av Länsstyrelsens förarbeten som syftar till omarrondering av mark. Arbetet innebär bred samverkan, samarbete och kommunikation med såväl enskilda markägare som med Lantmäteriet, Skogsstyrelsen och berörda kommuner. Arbetet innebär viss tjänstgöring på kvällar och helger.
Projektledaren, en generalist med koll på detaljerna, ska hålla alla intressenter informerade och engagerade. Arbetsuppgifterna ställer stora krav på förmågan till enkel och målgruppsanpassad kommunikation. Projektledaren ska hantera flera projekt samtidigt och se till att projektmålen uppnås vilket kräver god planering, flexibilitet och god problemlösningsförmåga.
Projektledaren ingår i ett arbetslag med projektkoordinatorer och flera projektledare.

KVALIFIKATIONER
Krav
•Du har akademisk examen omfattade minst 3 år (exempelvis jägmästare/skogsmästare/biolog/lantmätare/jurist). Eller annan likvärdig kompetens.
•Du kan kommunicera på ett tydligt och lättbegripligt sätt i både tal och skrift.
•B-körkort

Meriterande
•Erfarenhet som projektledare/processledare
•Kunskaper inom fastighetsjuridik och/ eller skoglig bakgrund.
•Erfarenhet av MI (motiverande samtal)
•Kunskap och erfarenhet av kommunikation med olika målgrupper
•Kunskaper och erfarenhet av GIS
•Kunskaper i MS Office

Personliga egenskaper
•Du har god självinsikt och är trygg som person
•Du har lätt för att samarbeta och kommunicera
•Du trivs med att arbeta i ett lag med kollegorna
•Du är noggrann, systematisk, driftig och initiativrik
•Du är en flexibel och serviceinriktad problemlösare
•Du kan självständigt prioritera och ta ansvar för ditt arbete

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna.
Välkommen med din ansökan till: www.lansstyrelsen.se/dalarna/jobb Visa mindre

Handläggare

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen söker nu en handläggare för jordbrukarstöd till enheten för jordbruk och djurskydd. Enheten för jordbruk och djurskydd handlägger ansökningar om EU:s jordbrukarstöd i form av direktstöd, miljöersättningar, ekologiska ersättningar och regionala stöd. Vi kontrollerar att stöden och ersättningarna gällande villkoren följs samt att vi genomför kontroller i fält av djurmärkning, djurskydd, livsmedel och foder i primärproduktionen samt smittskydd. Enhetens arbete ökar möjligheterna till en bärkraftig och hållbar ekonomi på landsbygden.
Som handläggare arbetar du med att följa upp jordbrukarens uppgifter i ansökan så att stödregler och ingångna åtaganden följs. Arbetsuppgifterna omfattar utredning, information, utbetalningar och återkrav av de olika stödformerna. Telefonsupport och kommunicering med sökande är vanligt förekommande. Arbetet utförs uteslutande på kontoret.


KVALIFIKATIONER
Krav
• Akademisk examen inom ekonomisk, natur- eller samhällsvetenskaplig utbildning
• Du ska ha administrativ vana och datorvana
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska

Meriterande
• Erfarenhet av handläggningsprocesser
• Erfarenhet av arbete med EU:s jordbrukarstöd
• Kännedom om praktiskt lantbruk
• GIS-kunskaper

Personliga egenskaper
• Du är utåtriktad och har lätt för att samarbeta
• Du är strukturerad och noggrann
• Du är flexibel och har lätt att ställa om
• Du är driftig, initiativrik och kan självständigt prioritera och ansvar för ditt arbete

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT
Tidsbegränsning 6 månader med möjlighet till förlängning.

Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre