Lediga jobb som Säkerhetsrådgivare i Falun

Se lediga jobb som Säkerhetsrådgivare i Falun. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Falun som finns hos arbetsgivaren.

Försvarsdirektör

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ... Visa mer
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.Beskrivning
Enheten för samhällsskydd finns inom avdelningen för verksamhetsstöd och samhällsskydd.

Enheten arbetar i huvudsak med länets och myndighetens samordning och utveckling av krishanterings- och totalförsvarsförmåga över hela hotskalan, från sociala risker och olyckor till arbetsuppgifter inför och under höjd beredskap.

Det innebär planläggning, genomförande och uppföljning av insatser som sträcker sig från krishantering och totalförsvar till brottsförebyggande arbete och social riskhantering.
Detta gör vi i samverkan med kommuner, regionala och nationella aktörer samt över landgräns med Norge. Enheten har en central roll i att utveckla arbetsmetoder i vår egen krisledningsstab och krigsorganisation. Enheten har för närvarande 13 medarbetare som har både egna ansvarsområden och utvecklande uppdrag internt, med aktörer i länet och i vissa fall nationellt.Arbetsuppgifter
Länsstyrelsen i Dalarnas län utökar nu enheten för samhällsskydd och söker en försvarsdirektör.
I arbetet är du placerad på enheten för samhällsskydd med enhetschef som närmsta chef.

I arbetsuppgifterna ingår att utifrån ett strategiskt perspektiv prioritera insatserna i de nätverk och funktioner där försvarsdirektörer deltar. Du ska medverka till att vidmakthålla och utveckla externa kontakter och nätverk på lokal, regional och nationell nivå, särskilt inom civilt försvar och totalförsvar. Du ska följa upp, följa utvecklingen och rapportera det arbete som pågår inom de nätverk där du ingår.

Även om du i din roll ska ha fokus på strategiska frågor, så kommer du också att vara med i enhetens arbete på detaljnivå. Inom enheten och myndigheten kommer du att ingå i olika arbetsgrupper där du förväntas ta stort ansvar för att driva arbetet framåt. I myndighetens utveckling av kris- och krigsorganisation har du en viktig roll tillsammans med övriga medarbetare på enheten
Arbetet är en integrerad del av enhetens verksamhet och kräver tät samverkan med enhetschef men också med andra nyckelfunktioner inom myndigheten.  I rollen krävs att du kan navigera och prioritera inom de kravställningar som funktionen kan ställas inför. Dessa avväganden görs kontinuerligt tillsammans med enhetschef.

 

Kvalifikationer
Krav
- Dokumenterad kunskap om krislednings- och totalförsvarsverksamhet.
- Erfarenhet av samverkan i nätverk med externa parter.
- Mycket goda kunskaper i att kommunicera på svenska i tal och skrift
- Förmåga att självständigt planera, genomföra och följa upp kvalificerade uppdrag i eget arbete    och tillsammans med arbetsgrupp.

Meriterande
- Erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning
- Kunskaper om totalförsvarets verksamheter i Sverige
- Erfarenhet inom säkerhets-, stab- eller krisledningsarbete
- Eftergymnasial utbildning
- Erfarenhet av att utbilda och/eller samordna utbildning internt och externt

Villkor
Länsstyrelsen tillämpar 6 månaders provanställning

Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Visa mindre