Lediga jobb som Doktorand i Falun

Se lediga jobb som Doktorand i Falun. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Falun som finns hos arbetsgivaren.

Doktorand i vårdvetenskap

Ansök    Jun 7    Högskolan Dalarna    Doktorand
Inledning Nu söker vi en doktorand till forskningsprojektet ”Livskvalitet för personer med stroke som rehabiliteras i hemmet (Enhancing Quality of Life for Persons with Stroke, EQL) med fokus på stöd för egenvård, socialt stöd och miljöfaktorer.  Utbildningsämne och forskningsmiljö Forskarutbildningen Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik syftar till att utveckla doktoranders förmåga och färdigheter i att ta fram underlag för evidensbase... Visa mer
Inledning
Nu söker vi en doktorand till forskningsprojektet ”Livskvalitet för personer med stroke som rehabiliteras i hemmet (Enhancing Quality of Life for Persons with Stroke, EQL) med fokus på stöd för egenvård, socialt stöd och miljöfaktorer. 

Utbildningsämne och forskningsmiljö
Forskarutbildningen Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik syftar till att utveckla doktoranders förmåga och färdigheter i att ta fram underlag för evidensbaserad kunskap, hur kunskap kan implementeras i hälso- och välfärdssektorn, och hur tillämpningen kan utvärderas. 

Examen ges i ämnet vårdvetenskap. Inom ämnet studeras komplexa vårdprocesser och frågor inom välfärdsområdet som inbegriper olika perspektiv på hälsa och ohälsa. Vårdvetenskap är ett tvärvetenskapligt område som vilar på kunskap och metodik från flera olika akademiska discipliner. Doktoranderna kan ha olika yrkesbakgrund såsom sjuksköterska, barnmorska, fysioterapeut, arbetsterapeut, läkare, socionom och folkhälsovetare.

Utlysningens inriktning
Projektet EQL-stroke syftar till att öka livskvalitet för personer med stroke efter den akuta fasen och som är hemma. Målet är att stärka förmågan till egenvård genom att integrera personers sociala nätverk och miljöfaktorer. Projektet är Fortefinansierat och är interdisciplinärt och internationellt med samarbete mellan Sverige, Lettland och Nederländerna. Projektet skall bidra med kunskap för att kunna förverkliga reformen "God och nära vård".

Din arbetsdag som doktorand
Som doktorand är du knuten till forskargruppen "Miljö, teknik och delaktighet" en internationell och tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Forskargruppen fokuserar på hur miljön påverkar hälsa och välbefinnande, särskilt för äldre personer med skör hälsa och personer med komplexa vårdbehov. Gruppen inkludera forskning om både den fysiska och sociala miljön samt hållbar utveckling inom olika vårdkontext. Forskningen som bedrivs i gruppen är särskilt relevant när vård och rehabilitering flyttar in i hemmet. 

Datainsamling kommer att ske via intervjuer, observationer och litteraturstudier. Det ingår även instrumentutveckling och i samskapande processer. Doktoranden förväntas också delta i samverkansaktiviteter med aktörer inom region och kommunal verksamhet och inte minst med organisationer och referensgrupper som engagerar personer med stroke. 

Som doktorand ägnar du dig främst åt din egen utbildning. En del av din arbetstid (max 20 % vid en 100 % anställning) ägnar du åt andra arbetsuppgifter så som undervisning och administration.

Är du personen vi söker?
Du måste ha grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå dvs. avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För denna anställning krävs dessutom att du har avlagt examen på avancerad nivå i vårdvetenskap/omvårdnad, socialt arbete eller motsvarande ämne relaterat till hälso- och välfärdsområdet och med godkänt betyg genomfört examensarbete på avancerad nivå inom hälso- och välfärdsområdet.

För att lyckas som doktorand behöver du kunna samarbeta bra med andra, vilket bland annat innefattar att dela med dig av dina kunskaper och vara öppen för vägledning och handledning av andra. Du behöver också vara en motiverad, ta initiativ och arbetasjälvständigt mot ett långsiktigt mål. För denna anställning ställs även krav på förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift.

Det meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i forskningsprojekt som assistent eller student. Erfarenhet av att samla in data och arbeta med personer med nedsatt funktion som stroke. Erfarenhet av undervisning på universitetsnivå. Uppvisad skriftliga och muntliga språkkunskaper i svenska och engelska. 

Urval

Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen och baseras på följande bedömningsgrunder:


• tidigare studieresultat med särskild vikt på kvaliteten på examensarbete på avancerad nivå
• förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation på engelska
• personlig lämplighet
• övriga meriter

Anställningen
Endast den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand. Anställningen är en tidsbegränsad anställning med stöd av 5 kap Högskoleförordningen. Anställningstiden motsvarar två/fyra års heltidsstudier och kan komma att kompletteras med institutionstjänstgöring (undervisning eller annat uppdrag vid Högskolan Dalarna) om högst 20% av heltid.

Tillträde sker 2024-09-01 eller enligt överenskommelse. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun. Lönen följer Högskolan Dalarnas doktorandstege.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Lön efter Högskolan Dalarnas doktorandstege.

Din ansökan ska innehålla:


• CV/meritförteckning
• Kopior på examensbevis och betygshandlingar
• Tidigare självständiga arbeten, såsom uppsatser
• Kontaktuppgifter till två referenser

Vid frågor om din ansökan, vänligen kontakta [email protected] 

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2024-06-25. 

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

På Högskolan Dalarna är du med och skapar framtiden. Vårt uppdrag är att utbilda och forska kring aktuella frågor. I nära samarbete med näringsliv och omgivande samhället skapar vi spännande möjligheter och erfarenheter för både studenter och medarbetare. Vi är en akademisk miljö som bygger på öppenhet, mod och ansvar och för oss är våra medarbetares kompetens och kreativitet viktig. Högskolan Dalarna är en högskola med två campus som lockar studenter och forskare från hela världen. Hos oss studerar 14 000 studenter och vi är mer än 800 anställda. Visa mindre

Doktorand i Vårdvetenskap inom projektet - Hållbara arbetsplatser

Ansök    Jun 7    Högskolan Dalarna    Doktorand
Inledning Inom Institutionen för Hälsa och välfärd vid Högskolan Dalarna finns en sammanhållen akademisk miljö med utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Aktuell forskargrupp består av ett tvärprofessionellt team som utgår från Högskolan Dalarna med samarbetspartners från Karolinska Institutet. Denna doktorandanställning är finansierad av forskningsmedel från Afa Försäkring samt från institutionen fö... Visa mer
Inledning
Inom Institutionen för Hälsa och välfärd vid Högskolan Dalarna finns en sammanhållen akademisk miljö med utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Aktuell forskargrupp består av ett tvärprofessionellt team som utgår från Högskolan Dalarna med samarbetspartners från Karolinska Institutet. Denna doktorandanställning är finansierad av forskningsmedel från Afa Försäkring samt från institutionen för Hälsa och välfärd. Doktoranden blir antagen i forskarutbildningen i Vårdvetenskap vid Högskolan Dalarna där hen kommer att gå kurser på forskarnivå och får möjlighet att verka och knyta kontakter med andra doktorander och forskare.

Din arbetsdag som doktorand
Under projektet förväntas doktoranden att självständigt under handledning bedriva forskning genom de olika stadierna av forskningsprocessen. Doktoranden förväntas utveckla sin förmåga att kritiskt självständigt granska och värdera forskningsresultat samt att kommunicera forskning muntligt och skriftligt på engelska. Tjänsten innefattar forskning inklusive forskarutbildningskurser (80 %), samt institutionsarbete (20%) vilket brukar inkludera undervisning.

Information om projektet
Som doktorand i detta projekt kommer du att ingå i en forskargrupp som avser att undersöka hur friskfaktorer på en organisatorisk nivå påverkar sjuksköterskors arbetstillfredsställelse, arbetsengagemang och hälsa över yrkeslivet. Det övergripande målet med projektet är att stärka kunskapsunderlaget för att öka fokuset på möjligheter som verksamheterna faktiskt besitter när det gäller att skapa förutsättningar för välmående och engagerade medarbetare och välfungerande arbetsplatser över hela karriären. Fokus skiftas från ’Vad finns för problem och brister’ till ’Hur skapar vi hållbara framgångar’. I projektet används tidigare insamlat material från en longitudinell databas kallad LUST (Longitudinell undersökning av sjuksköterskors tillvaro) där tre nationella kohorter av sjuksköterskestudenter har följts från utbildningstiden och vidare under två decennier efter examen. Doktoranden får arbeta med både kvantitativ och kvalitativ metod. Forskargruppen består av forskare med kompetens inom omvårdnad, psykologi, och arbetslivsforskning. Doktoranden kommer att få möjlighet att verka och knyta kontakter med andra doktorander och forskare inom Hälsa och välfärd på Högskolan Dalarna, samt inom andra lärosäten och nätverk såväl nationellt som internationellt.

Är du personen vi söker?
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

1.  avlagt en examen på avancerad nivå,

2.  fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller

3.  på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För denna anställning krävs dessutom att den sökande har:

1.  Avlagt examen på avancerad nivå, i vårdvetenskap/omvårdnad, eller motsvarande ämne relaterat till hälso- och sjukvårdsområdet,

2.  har nödvändiga språkkunskaper i svenska och engelska. 

Det är meriterande om du har
·  erfarenhet av att arbeta med stora datamängder, tex. longitudinella data

·  erfarenheter av analys med statistikprogram, tex. SPSS

·  legitimerad sjuksköterska

Personliga egenskaper som behövs för att lyckas i rollen
- samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av ansvarstagande

Anställningen
Forskarutbildningen avlönas enligt avtal för doktorandtjänster vid Högskolan Dalarna. En forskarutbildning med doktorsexamen som slutmål motsvarar fyra års heltidsstudier, som vanligen bedrivs på 80% med 20% institutionstjänstgöring, eller enligt överenskommelse. Detta betyder att forskarutbildningen vanligen pågår under ca 5 år. Anställningen är tidsbegränsad enligt 5 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde 26:e augusti 2024 eller enligt överenskommelse.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att genomföra forskarutbildningen.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Lön efter Högskolan Dalarnas doktorandstege, med startlön 30.150 kronor.

Ansökningshandlingar
-  Meritförteckning/CV

-  Vidimerade kopior av examensbevis och betyg på ingående kurser i examen/mina, etc.

- Genomförda examensarbeten och/eller kandidat-/magisterexamensuppsatser samt eventuellt andra vetenskapliga texter eller relevanta texter, exempelvis utredningsuppdrag eller kvalitetsarbete.

-  En kortfattad beskrivning av varför den sökande är intresserad av att bli doktorand i detta forskningsprojekt, omfattning cirka två sidor. Kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Välkommen med din ansökan!

Du ansöker via vår webbplats senast 28:e Juni 2024.

På Högskolan Dalarna är du med och skapar framtiden. Vårt uppdrag är att utbilda och forska kring aktuella frågor. I nära samarbete med näringsliv och omgivande samhället skapar vi spännande möjligheter och erfarenheter för både studenter och medarbetare. Vi är en akademisk miljö som bygger på öppenhet, mod och ansvar och för oss är våra medarbetares kompetens och kreativitet viktig. Högskolan Dalarna är en högskola med två campus som lockar studenter och forskare från hela världen. Hos oss studerar 14 000 studenter och vi är mer än 800 anställda. Visa mindre

Doktorandtjänster i pedagogiskt arbete mot språk, lärande och mångfald

Ansök    Dec 12    Högskolan Dalarna    Doktorand
Vill du bli en del av en kunnig och engagerad forskningsmiljö? Som forskarstuderande i pedagogiskt arbete får du möjlighet att bidra med kunskap om undervisnings- och lärprocesser, villkor och förutsättningar som påverkar barns, ungas och vuxnas möjligheter till kunskapsutveckling och social utveckling. Du kommer att verka i en aktiv forskningsmiljö tillsammans med ett 60-tal andra forskare inom språk- och lärarutbildningsområdet vid Högskolan Dalarna. Di... Visa mer
Vill du bli en del av en kunnig och engagerad forskningsmiljö? Som forskarstuderande i pedagogiskt arbete får du möjlighet att bidra med kunskap om undervisnings- och lärprocesser, villkor och förutsättningar som påverkar barns, ungas och vuxnas möjligheter till kunskapsutveckling och social utveckling. Du kommer att verka i en aktiv forskningsmiljö tillsammans med ett 60-tal andra forskare inom språk- och lärarutbildningsområdet vid Högskolan Dalarna.

Din arbetsdag som doktorand

Forskarstudierna bedrivs i ämnet pedagogiskt arbete och följer dess allmänna studieplan. Pedagogiskt arbete är ett forskarutbildningsämne med nära anknytning till lärarutbildningen. Det behandlar institutionella pedagogiska praktiker inom förskola, skola och högskola. Ämnets centrala kunskapsobjekt är undervisning, lärande, omsorg och fostran, vilka ses som integrerade processer. Studierna bedrivs ofta med utgångspunkt i didaktiska frågor. Forskarutbildningsämnet innefattar dessutom studier av betingelser för dessa kunskapsobjekt, exempelvis studier av undervisningsmiljöer, artefakter och lärresurser samt undervisnings-, fostrans- och lärandeuppdragens utformning och legitimering. Frågor om pedagogers, elevers, barns och studenters upplevelser och förståelser av undervisning, lärande, fostran och omsorg samt dess betingelser är även väsentliga aspekter av pedagogiskt arbete. Teori- och metodutveckling utgör också en viktig del av ämnet.

En forskarutbildning med doktorsexamen som slutmål motsvarar fyra års heltidsstudier, som vanligen bedrivs på 80% med 20% institutionstjänstgöring, eller enligt överenskommelse.

Utlysningen inriktas särskilt mot studier inom språk, lärande och mångfald i utbildning, inom vilket Högskolan Dalarna har utvecklat en aktiv forsknings- och utbildningsmiljö. Förutom forskning och lärarutbildning i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, tyska, franska, spanska, kinesiska och arabiska som modersmål, bedrivs även forskning och utbildning i portugisiska, italienska, ryska och japanska.

Utlysningen är öppen för doktorandprojekt med fokus på språkliga aspekter inom undervisning och lärande, såväl inom ungdomsskola som vuxenutbildning.

Är du personen vi söker?

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete krävs att den sökande har såväl grundläggande som särskild behörighet. Urval bland de sökande görs utifrån de sökandes uppvisade förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen i enlighet med den allmänna studieplanen.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för antagning till forskarutbildning i pedagogiskt arbete har den som avlagt lärar- eller förskollärarexamen samt har minst två års pedagogisk yrkesverksamhet. Det är också ett krav att besitta nödvändiga språkkunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Särskilt meriterande är egen lärarexamen samt erfarenhet av språkundervisning inom grund- eller vuxenutbildning såväl som lärarutbildningen.

Den sökande ska ha god social förmåga och klara av arbete både enskilt och i grupp. Aktivt deltagande i institutionens såväl som forskarutbildningens forskningsmiljö är ett krav.

Antagning sker efter individuell bedömning utifrån uppställda kriterier i den allmänna studieplanen för forskarutbildning i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna samt de kriterier som anges som särskilt meriterande i denna utlysning. I bedömningen beaktas den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms särskilt den sökandes studieresultat från tidigare utbildning samt kvaliteten i de självständiga skriftliga arbeten av forsknings- och/eller utredningskaraktär som bilagts ansökan samt den sökandes uppvisade språkfärdighet i tal och skrift.

Anställningen

Anställningarna är tidsbegränsade anställningar enligt 5 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde i september 2024 eller enligt överenskommelse. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun.

Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är mer än 800 anställda, 14 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

1–4 doktorandtjänster mot ledarskap/lärarskap i pedagogiska praktiker

Ansök    Dec 7    Högskolan Dalarna    Doktorand
Din arbetsdag som doktorand Forskarstudierna bedrivs i ämnet pedagogiskt arbete och följer dess allmänna studieplan. Pedagogiskt arbete är ett forskarutbildningsämne med nära anknytning till lärarutbildningen och behandlar institutionella pedagogiska praktiker inom förskola, skola och högskola. Ämnets centrala kunskapsobjekt är undervisning, lärande, omsorg och fostran, vilka ses som integrerade processer. Studierna bedrivs ofta med utgångspunkt i didakt... Visa mer
Din arbetsdag som doktorand


Forskarstudierna bedrivs i ämnet pedagogiskt arbete och följer dess allmänna studieplan. Pedagogiskt arbete är ett forskarutbildningsämne med nära anknytning till lärarutbildningen och behandlar institutionella pedagogiska praktiker inom förskola, skola och högskola. Ämnets centrala kunskapsobjekt är undervisning, lärande, omsorg och fostran, vilka ses som integrerade processer. Studierna bedrivs ofta med utgångspunkt i didaktiska frågor. Forskarutbildningsämnet innefattar dessutom studier av betingelser för dessa kunskapsobjekt, exempelvis studier av undervisningsmiljöer, artefakter och lärresurser samt undervisnings-, fostrans- och lärandeuppdragens utformning och legitimering. Frågor om pedagogers, elevers, barns och studenters upplevelser och förståelser av undervisning, lärande, fostran och omsorg samt dess betingelser är även väsentliga aspekter av pedagogiskt arbete. Teori- och metodutveckling utgör också en viktig del av ämnet.

Utlysningens innehållsliga inriktning

Utlysningen inriktas mot studier som utforskar didaktik med orientering mot ledarskap/lärarskap i pedagogiska praktiker i grundskola, gymnasieskola eller i högre utbildning, som är en av institutionens prioriterade forskningsinriktningar.

Ledarskap/lärarskap i pedagogiska praktiker tar som forskningsinriktning utgångspunkt i didaktiska frågor om varför vi ska utbilda, vad vi ska utbilda i och undervisa om, hur det ska gå till och vilka förmågor en lärare/pedagogisk ledare behöver utveckla för att kunna leda olika former av pedagogisk praktik. Det kan också handla om vad som krävs för att i en verksamhet skapa goda förutsättningar för ett pedagogiskt ledarskap.

Behörighet och urval

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete krävs att den sökande har såväl grundläggande som särskild behörighet. Urval bland de sökande görs utifrån de sökandes uppvisade förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen i enlighet med den allmänna studieplanen.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som

- avlagt en examen på avancerad nivå,

- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller

- på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för antagning till forskarutbildning i pedagogiskt arbete har den som

- har skrivit ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng,

- har avlagt lärar- eller förskollärarexamen

- har erfarenhet från minst två års pedagogisk yrkesverksamhet samt

- besitter nödvändiga språkkunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Bedömningen sker utifrån uppställda kriterier i den allmänna studieplanen för forskarutbildning i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna samt de kriterier som anges som meriterande eller som villkor i denna utlysning. I bedömningen beaktas den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms särskilt den sökandes studieresultat från tidigare utbildning samt kvaliteten i de självständiga skriftliga arbeten av forsknings- och/eller utredningskaraktär som bilagts ansökan samt den sökandes uppvisade språkfärdighet i tal och skrift.

Anställningen

En forskarutbildning med doktorsexamen som slutmål motsvarar fyra års heltidsstudier, som vanligen bedrivs på 80% med 20% institutionstjänstgöring, eller enligt överenskommelse. Anställningarna är tidsbegränsade enligt 5 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde i september 2024 eller enligt överenskommelse. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun.

Villkor och krav

Hög närvaro vid institutionen och att den sökande deltar i institutionens forskningsmiljö är ett krav. Den sökande ska också ha god social förmåga och klara av arbete både enskilt och i grupp.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Lön efter Högskolan Dalarnas doktorandstege.

Din ansökan ska innehålla:


• Meritförteckning/CV
• Vidimerade kopior av examensbevis och betyg på ingående kurser i examen/mina, etc.
• Genomförda examensarbeten och/eller kandidat-/magisterexamensuppsatser samt eventuellt andra vetenskapliga texter eller relevanta texter, exempelvis utredningsuppdrag eller kvalitetsarbete.
• En kortfattad beskrivning av varför den sökande är intresserad av forskarutbildningen, omfattning cirka två sidor.
• En forskningsplan där ett tänkt forskningsprojekt beskrivs (3–5 sidor). Planen ska innehålla en kort inledning där den sökande redogör för och motiverar forskningsproblemet och anger syfte och några för forskningsprojektet centrala frågeställningar som är av relevans för utlysningen. Därefter beskrivs och motiveras övergripande tankar om val av metod och genomförande, samt tänkta möjliga teoretiska utgångspunkter. Planen bör även innehålla något om tidigare forskning inom kunskapsområdet ifråga.
• Kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2024-01-31.

 

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är mer än 800 anställda, 14 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Doktorand i Vårdvetenskap inom projektet PROACTIVE

Ansök    Dec 8    Högskolan Dalarna    Doktorand
Inledning Inom Institutionen för Hälsa och välfärd vid Högskolan Dalarna finns en sammanhållen akademisk miljö med utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Denna doktorandanställning är finansierad av forskningsmedel från Forte samt från institutionen för Hälsa och välfärd. Doktoranden blir antagen i forskarutbildningen i Vårdvetenskap vid Högskolan Dalarna där hen kommer att gå kurser och får möjligh... Visa mer
Inledning
Inom Institutionen för Hälsa och välfärd vid Högskolan Dalarna finns en sammanhållen akademisk miljö med utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Denna doktorandanställning är finansierad av forskningsmedel från Forte samt från institutionen för Hälsa och välfärd. Doktoranden blir antagen i forskarutbildningen i Vårdvetenskap vid Högskolan Dalarna där hen kommer att gå kurser och får möjlighet att verka och knyta kontakter med andra doktorander och forskare.

Din arbetsdag som doktorand
Under projektet förväntas doktoranden att självständigt under handledning bedriva forskning genom de olika stadierna av forskningsprocessen. Doktoranden förväntas utveckla sin förmåga att kritiskt självständigt granska och värdera forskningsresultat samt att kommunicera forskning muntligt och skriftligt på engelska. Tjänsten innefattar forskning inklusive kurser (80 %), samt institutionsarbete (20%) vilket brukar inkludera undervisning.

Information om projektet
Som doktorand i detta projekt kommer du att ingå i en forskargrupp som avser utvärdera effekten av ett föräldrastödsprogram (vägledande samspel). Syftet med denna intervention är att stärka föräldra-barn relationen, kompetens i föräldraskapet samt underlätta social inkludering för föräldrar med migrationserfarenhet. Interventionen kommer att implementeras inom kommuners vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI), vilket innebär ett nära samarbete med personal inom SFI. Som doktorand kommer du att få möjlighet att vara med i hela processen från planering till färdigställande av artiklar. I projektet kommer doktoranden att få arbeta med både kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod, där enkätstudier, intervjuer och observationer ingår.

Är du personen vi söker?
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
1. avlagt en examen på avancerad nivå, 
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För denna anställning krävs dessutom att den sökande har: 
1. avlagt examen på avancerad nivå i vårdvetenskap/omvårdnad, eller motsvarande ämne relaterat till hälso- och sjukvårdsområdet,

2. med godkänt betyg genomfört examensarbete på avancerad nivå inom hälso- och sjukvårdsområdet,

3. har nödvändiga språkkunskaper i svenska och engelska.

Det är meriterande om du har

·       erfarenhet av att arbeta med föräldrastödsprogram

·       erfarenhet av att arbeta i verksamheter som möter migranter

Personliga egenskaper som behövs för att lyckas i rollen
- samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av ansvarstagande

Anställningen
Forskarutbildningen avlönas enligt avtal för doktorandtjänster vid Högskolan Dalarna. En forskarutbildning med doktorsexamen som slutmål motsvarar fyra års heltidsstudier, som vanligen bedrivs på 80% med 20% institutionstjänstgöring, eller enligt överenskommelse. Detta betyder att forskarutbildningen vanligen pågår under ca 5 år. Anställningen är tidsbegränsad enligt 5 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde 1:a mars 2024 eller enligt överenskommelse.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att genomföra forskarutbildningen.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Lön efter Högskolan Dalarnas doktorandstege, med startlön 30.150 kronor.

Ansökningshandlingar
- Meritförteckning/CV
- Vidimerade kopior av examensbevis och betyg på ingående kurser i examen/mina, etc.
- Genomförda examensarbeten och/eller kandidat-/magisterexamensuppsatser samt eventuellt andra vetenskapliga texter eller relevanta texter, exempelvis utredningsuppdrag eller kvalitetsarbete.
- En kortfattad beskrivning av varför den sökande är intresserad av att bli doktorand i detta forskningsprojekt, omfattning cirka två sidor.
- Kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Vid frågor gällande detta vänligen kontakta [email protected].

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 15:e januari 2024.

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är mer än 800 anställda, 14 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Doktorandtjänst i pedagogiskt arbete med inriktning mot yrkesämnesdidaktik

Ansök    Dec 7    Högskolan Dalarna    Doktorand
Din arbetsdag som doktorand Forskarstudierna bedrivs i ämnet pedagogiskt arbete och följer dess allmänna studieplan. Pedagogiskt arbete är ett forskarutbildningsämne med nära anknytning till lärarutbildningen och behandlar institutionella pedagogiska praktiker inom förskola, skola och högskola. Ämnets centrala kunskapsobjekt är undervisning, lärande, omsorg och fostran, vilka ses som integrerade processer. Studierna bedrivs ofta med utgångspunkt i didakti... Visa mer
Din arbetsdag som doktorand

Forskarstudierna bedrivs i ämnet pedagogiskt arbete och följer dess allmänna studieplan. Pedagogiskt arbete är ett forskarutbildningsämne med nära anknytning till lärarutbildningen och behandlar institutionella pedagogiska praktiker inom förskola, skola och högskola. Ämnets centrala kunskapsobjekt är undervisning, lärande, omsorg och fostran, vilka ses som integrerade processer. Studierna bedrivs ofta med utgångspunkt i didaktiska frågor. Forskarutbildningsämnet innefattar dessutom studier av betingelser för dessa kunskapsobjekt, exempelvis studier av undervisningsmiljöer, artefakter och lärresurser samt undervisnings-, fostrans- och lärandeuppdragens utformning och legitimering. Frågor om pedagogers, elevers, barns och studenters upplevelser och förståelser av undervisning, lärande, fostran och omsorg samt dess betingelser är även väsentliga aspekter av pedagogiskt arbete. Teori- och metodutveckling utgör också en viktig del av ämnet. En forskarutbildning med doktorsexamen som slutmål motsvarar fyra års heltidsstudier, som vanligen bedrivs på 80% med 20% institutionstjänstgöring, eller enligt överenskommelse.

 

Behörighet och urval


För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete krävs att den sökande har såväl grundläggande som särskild behörighet. Urval bland de sökande görs utifrån de sökandes uppvisade förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen i enlighet med den allmänna studieplanen.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som

- avlagt en examen på avancerad nivå,

- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller

- på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för antagning till forskarutbildning i pedagogiskt arbete har den som

- har skrivit ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng,

- har avlagt lärar- eller förskollärarexamen

- har erfarenhet från minst två års pedagogisk yrkesverksamhet samt

- besitter nödvändiga språkkunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Det är meriterande om du har erfarenhet av undervisning i yrkesutbildning.

Särskilt meriterande är avlagd yrkeslärarexamen (eller motsvarande) och erfarenhet av undervisning i gymnasieskolans eller vuxenutbildningens yrkesämnen, samt fördjupade studier med inriktning mot yrkeslärande

Bedömningsgrunder

Bedömningen sker utifrån uppställda kriterier i den allmänna studieplanen för forskarutbildning i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna samt de kriterier som anges som meriterande eller som villkor i denna utlysning. I bedömningen beaktas den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms särskilt den sökandes studieresultat från tidigare utbildning samt kvaliteten i de självständiga skriftliga arbeten av forsknings- och/eller utredningskaraktär som bilagts ansökan samt den sökandes uppvisade språkfärdighet i tal och skrift.

Anställningen

Anställningen är tidsbegränsad enligt 5 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde i september 2024 eller enligt överenskommelse. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun.

 

 

Din ansökan ska innehålla:


• Meritförteckning/CV
• Vidimerade kopior av examensbevis och betyg på ingående kurser i examen/mina, etc.
• Genomförda examensarbeten och/eller kandidat-/magisterexamensuppsatser samt eventuellt andra vetenskapliga texter eller relevanta texter, exempelvis utredningsuppdrag eller kvalitetsarbete.
• En kortfattad beskrivning av varför den sökande är intresserad av forskarutbildningen, omfattning cirka två sidor.
• En forskningsplan där ett tänkt forskningsprojekt beskrivs (3–5 sidor). Planen skall innehålla en kort inledning där den sökande redogör för och motiverar forskningsproblemet och anger syfte och några för forskningsprojektet centrala frågeställningar. Därefter beskrivs och motiveras övergripande tankar om val av metod och genomförande, samt tänkta möjliga teoretiska utgångspunkter. Planen bör även innehålla något om tidigare forskning inom kunskapsområdet ifråga.
• Referensbrev eller kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2024-01-31.

 

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är mer än 800 anställda, 14 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Doktorand i Vårdvetenskap

Ansök    Apr 18    Högskolan Dalarna    Doktorand
Inledning Inom Institutionen för Hälsa och välfärd vid Högskolan Dalarna finns en sammanhållen akademisk miljö med utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Denna doktorandanställning är finansierad av Institutionen för Hälsa och välfärd och Forskarskolan Nära Vård, för vilket syftet är att stärka lärarkompetensen och forskningsanknytningen i hälso- och sjukvårdsutbildningar. Doktoranden blir antagen i... Visa mer
Inledning
Inom Institutionen för Hälsa och välfärd vid Högskolan Dalarna finns en sammanhållen akademisk miljö med utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Denna doktorandanställning är finansierad av Institutionen för Hälsa och välfärd och Forskarskolan Nära Vård, för vilket syftet är att stärka lärarkompetensen och forskningsanknytningen i hälso- och sjukvårdsutbildningar. Doktoranden blir antagen i forskarutbildningen i Vårdvetenskap vid Högskolan Dalarna men blir också knuten till Forskarskolan Nära Vård, som drivs i samarbete mellan Högskolan Dalarna, Jönköping University, Linköpings universitet och Örebro universitet. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen. Doktoranden kommer att gå kurser och får möjlighet att verka och knyta kontakter med doktorander och forskare i Forskarskolan Nära Vård, tillika i forskarutbildningen i Vårdvetenskap.

Din arbetsdag som doktorand
Under projektet förväntas doktoranden att självständigt under handledning bedriva forskning genom de olika stadierna av forskningsprocessen. Doktoranden kommer att planera och genomföra både kvalitativa och kvantitativa studier. Doktoranden förväntas utveckla sin förmåga att kritiskt självständigt granska och värdera forskningsresultat samt att kommunicera forskning muntligt och skriftligt på engelska. Tjänsten innefattar forskning inklusive kurser (80 %), samt institutionsarbete (20%) vilket brukar inkludera undervisning.

Information om projektet
Som doktorand i detta projekt kommer du att ingå i en forskargrupp där en familjebaserad psykosocial stödintervention, the Family Talk Intervention (FTI), utvärderas. I ditt avhandlingsprojekt kommer du att fokusera på hur det är att som förälder leva med svår sjukdom och delta i en stödintervention för hela familjen. Vidare kommer du att undersöka även andra familjemedlemmars erfarenheter. Studien är en klusterrandomiserad kontrollerad studie där du kommer att hantera kvantitativa och kvalitativa data. Alla specialiserade hemsjukvårdsenheter, ASIH-verksamheter, i Stockholmsområdet är inkluderade. Då interventionen genomförs i Region Stockholm sker en stor del av datainsamlingen på plats i Stockholm. För mer information om forskningsprogrammet som detta projekt tillhör, se: https://www.mchs.se/forskning/forskningsprogram/fti---the-family-talk-intervention.html

Är du personen vi söker?
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
1. avlagt en examen på avancerad nivå, 
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För denna anställning krävs dessutom att den sökande har: 

1. avlagt examen på avancerad nivå i vårdvetenskap/omvårdnad, eller motsvarande ämne relaterat till hälso- och sjukvårdsområdet,
2. med godkänt betyg genomfört examensarbete på avancerad nivå inom hälso- och sjukvårdsområdet,
3. har nödvändiga språkkunskaper i svenska och engelska.

Det är meriterande om du har:


• erfarenhet av att arbeta inom specialiserad hemsjukvård och/eller palliativ vård och av att möta familjer i svåra livssituationer.

Personliga egenskaper som behövs för att lyckas i rollen
- samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av ansvarstagande

Anställningen
Forskarutbildningen avlönas enligt avtal för doktorandtjänster vid Högskolan Dalarna. En forskarutbildning med doktorsexamen som slutmål motsvarar fyra års heltidsstudier, som vanligen bedrivs på 80% med 20% institutionstjänstgöring, eller enligt överenskommelse. Detta betyder att forskarutbildningen vanligen pågår under ca 5 år. Anställningen är tidsbegränsad enligt 5 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde i september 2023 eller enligt överenskommelse.

Placeringsort är Falun men det finns goda möjligheter till att delvis arbeta från annan ort med hjälp av nätbaserade verktyg.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att genomföra forskarutbildningen.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Lön efter Högskolan Dalarnas doktorandstege, med startlön 30150 kronor.

Ansökningshandlingar
- Meritförteckning/CV
- Vidimerade kopior av examensbevis och betyg på ingående kurser i examen/mina, etc.
- Genomförda examensarbeten och/eller kandidat-/magisterexamensuppsatser samt eventuellt andra vetenskapliga texter eller relevanta texter, exempelvis utredningsuppdrag eller kvalitetsarbete.
- En kortfattad beskrivning av varför den sökande är intresserad av forskarutbildningen, omfattning cirka två sidor.
- Kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Vid frågor gällande detta vänligen kontakta [email protected].

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2023-05-21.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

1-4 Doktorander i pedagogiskt arbete

Ansök    Dec 7    Högskolan Dalarna    Doktorand
1-4 Doktorander i pedagogiskt arbete, ämneslitteracitet, läsning och skrivning Din arbetsdag som doktorand Forskarstudierna bedrivs i ämnet pedagogiskt arbete och följer dess allmänna studieplan. Pedagogiskt arbete är ett forskarutbildningsämne med nära anknytning till lärarutbildningen och behandlar institutionella pedagogiska praktiker inom förskola, skola och högskola. Ämnets centrala kunskapsobjekt är undervisning, lärande, omsorg och fostran, vilka... Visa mer
1-4 Doktorander i pedagogiskt arbete, ämneslitteracitet, läsning och skrivning

Din arbetsdag som doktorand


Forskarstudierna bedrivs i ämnet pedagogiskt arbete och följer dess allmänna studieplan. Pedagogiskt arbete är ett forskarutbildningsämne med nära anknytning till lärarutbildningen och behandlar institutionella pedagogiska praktiker inom förskola, skola och högskola. Ämnets centrala kunskapsobjekt är undervisning, lärande, omsorg och fostran, vilka ses som integrerade processer. Studierna bedrivs ofta med utgångspunkt i didaktiska frågor. Forskarutbildningsämnet innefattar dessutom studier av betingelser för dessa kunskapsobjekt, exempelvis studier av undervisningsmiljöer, artefakter och lärresurser samt undervisnings-, fostrans- och lärandeuppdragens utformning och legitimering. Frågor om pedagogers, elevers, barns och studenters upplevelser och förståelser av undervisning, lärande, fostran och omsorg samt dess betingelser är även väsentliga aspekter av pedagogiskt arbete. Teori- och metodutveckling utgör också en viktig del av ämnet.

Utlysningens innehållsliga inriktning

Utlysningen inriktas mot studier som utforskar didaktik med orientering mot ämneslitteracitet, läsning och skrivning i alla ämnen i grundskolan, gymnasieskolan och högre utbildning, som är en av institutionens prioriterade forskningsinriktningar.

För att elever ska ha goda förutsättningar att inhämta information samt utveckla kunskap och bildning under skolåren och även i livet i övrigt, behöver de stöd att utveckla en god skriftspråklig förmåga. Alla skolans ämnen har ansvar och möjligheter att utforma undervisning som ger unga såväl som vuxna elever bästa förutsättningar att förstå texter samt att skriva text för olika syften och i olika sammanhang. Relationen mellan kunskapsutveckling och läsförmåga är ömsesidig. Det innebär att elevens ämneskunskaper och förmåga att förstå och att använda ord och begrepp underlättar förståelsen av det lästa men också skrivandet i olika ämnesområden, vilket i sin tur ökar elevens kunskaper. En välutvecklad läs- och skrivförmåga är således en grundförutsättning för all fortsatt utbildning och bildning såväl som för en hållbar och demokratisk samhällsutveckling. Ett vidgat textbegrepp öppnar för en bred ingång till forskning inom området, exempelvis utifrån literacybegreppet.

Behörighet och urval


För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete krävs att den sökande har såväl grundläggande som särskild behörighet. Urval bland de sökande görs utifrån de sökandes uppvisade förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen i enlighet med den allmänna studieplanen.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som

- avlagt en examen på avancerad nivå,

- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller

- på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Särskild behörighet för antagning till forskarutbildning i pedagogiskt arbete har den som

- har skrivit ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng,

- har avlagt lärar- eller förskollärarexamen

- har erfarenhet från minst två års pedagogisk yrkesverksamhet samt

- besitter nödvändiga språkkunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Meriterande för denna utlysning är en forskningsplan som riktas mot naturvetenskapernas didaktik i grundskolans årskurs F-6.

Bedömningsgrunder

Bedömningen sker utifrån uppställda kriterier i den allmänna studieplanen för forskarutbildning i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna samt de kriterier som anges som meriterande eller som villkor i denna utlysning. I bedömningen beaktas den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms särskilt den sökandes studieresultat från tidigare utbildning samt kvaliteten i de självständiga skriftliga arbeten av forsknings- och/eller utredningskaraktär som bilagts ansökan samt den sökandes uppvisade språkfärdighet i tal och skrift.

Anställningen

En forskarutbildning med doktorsexamen som slutmål motsvarar fyra års heltidsstudier, som vanligen bedrivs på 80% med 20% institutionstjänstgöring, eller enligt överenskommelse. Anställningarna är tidsbegränsade enligt 5 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde i september 2024 eller enligt överenskommelse. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun.

 

Din ansökan ska innehålla:


• Meritförteckning/CV
• Vidimerade kopior av examensbevis och betyg på ingående kurser i examen/mina, etc.
• Genomförda examensarbeten och/eller kandidat-/magisterexamensuppsatser samt eventuellt andra vetenskapliga texter eller relevanta texter, exempelvis utredningsuppdrag eller kvalitetsarbete.
• En kortfattad beskrivning av varför den sökande är intresserad av forskarutbildningen, omfattning cirka två sidor.
• En forskningsplan där ett tänkt forskningsprojekt beskrivs (3–5 sidor). Planen ska innehålla en kort inledning där den sökande redogör för och motiverar forskningsproblemet och anger syfte och några för forskningsprojektet centrala frågeställningar som är av relevans för utlysningen. Därefter beskrivs och motiveras övergripande tankar om val av metod och genomförande, samt tänkta möjliga teoretiska utgångspunkter. Planen bör även innehålla något om tidigare forskning inom kunskapsområdet ifråga.
• Kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2024-01-31.

 

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är mer än 800 anställda, 14 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Doktorand i vårdvetenskap

Ansök    Nov 17    Högskolan Dalarna    Doktorand
Vi söker en doktorand som vill arbeta tillsammans med oss kring forskning om ensamhet och psykisk hälsa bland äldre personer. Doktoranden blir antagen i forskarutbildningen i Vårdvetenskap vid Högskolan Dalarna. Inom Institutionen för hälsa och välfärd vid Högskolan Dalarna finns en sammanhållen akademisk miljö med utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Doktoranderna erbjuds en struktur med kurser oc... Visa mer
Vi söker en doktorand som vill arbeta tillsammans med oss kring forskning om ensamhet och psykisk hälsa bland äldre personer. Doktoranden blir antagen i forskarutbildningen i Vårdvetenskap vid Högskolan Dalarna. Inom Institutionen för hälsa och välfärd vid Högskolan Dalarna finns en sammanhållen akademisk miljö med utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Doktoranderna erbjuds en struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen.

Vill du bidra till äldre personers livskvalitet?
I forskningsprogrammet Åldrande, ensamhet och psykisk hälsa (REALM) studeras ensamhet hos äldre personer och dess relation till psykisk hälsa. Syftena med programmet är att:


• undersöka ojämlikhet i riskfaktorer och konsekvenser av ensamhet, samt orsakssamband mellan ensamhet, psykisk hälsa och vård/omsorg
• utforska upplevelser av ensamhet och psykisk ohälsa ur ett livsloppsperspektiv
• utveckla ett instrument för att bedöma ensamhet som kan användas inom äldreomsorgen
• skapa ett utbildningsprogram om ensamhet och psykisk hälsa för omsorgspersonal, samt förbättra omsorgspersonalens möjligheter att hantera äldre personers upplevelse av ensamhet

Doktoranden kommer i första hand att arbeta inom ett delprojekt där 1) äldre personers erfarenheter av ensamhet och psykisk ohälsa undersöks genom kvalitativa intervjuer, och 2) resultaten kommer att användas för att utveckla ett bedömningsinstrument för att identifiera och bedöma ensamhet inom äldreomsorgen med syfte att vid behov kunna ge adekvat stöd till äldre personer som upplever ensamhet.

Forskargruppen
Ledare för forskningsprogrammet är Lena Dahlberg, medan Kevin McKee leder det aktuella delprojektet och kommer vara huvudhandledare för doktoranden. Programmet bedrivs av forskare med kompetens inom socialgerontologi, psykologi, socialt arbete, sociologi, folkhälsa och epidemiologi. Projektet genomförs i samverkan mellan Högskolan Dalarna och Aging Research Center (ARC) vid Karolinska Institutet (KI). KI är forskningshuvudman och ansvarar för forskningsprojektet mot forskningsfinansiären, Forte. Knutet till programmet finns en internationell akademisk referensgrupp och en referensgrupp bestående av svenska civilsamhällesorganisationer, kommuner och myndigheter.

Doktoranden kommer att få möjlighet att verka och knyta kontakter med andra doktorander och forskare vid Högskolan Dalarna, samt inom andra lärosäten och nätverk såväl nationellt som internationellt. Doktoranden kommer ges möjlighet att ta del av forskningsmiljön vid ARC.

Din arbetsdag som doktorand
Under projektet förväntas doktoranden självständigt, men under handledning, bedriva forskning genom de olika stadierna av forskningsprocessen. Doktoranden kommer att planera och genomföra studier med både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Doktoranden förväntas utveckla sin förmåga att kritiskt och självständigt granska och värdera forskningsresultat, samt att skriva på engelska för publikation av vetenskapliga artiklar. Tjänsten innefattar dessutom institutionstjänstgöring med syfte att doktoranden ska få undervisningserfarenhet eller annan erfarenhet av akademiskt arbete.

Anställning
Forskarutbildningen avlönas enligt avtal för doktorandtjänster vid Högskolan Dalarna (ingångslön 30 150 kr/månad). En forskarutbildning med doktorsexamen som slutmål motsvarar fyra års heltidsstudier, som vanligen bedrivs på 80% med 20% institutionstjänstgöring, eller enligt överenskommelse. Detta betyder att forskarutbildningen vanligen pågår ca 5 år. Anställningen är tidsbegränsadenligt 5 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde i april 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort är i Falun med möjlighet att delvis arbeta från annan ort och att periodvis vara placerad vid ARC.

Behörighet
Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildningen har den som har:


• avlagt en examen på avancerad nivå
• fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller
• på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Krav:


• avlagt examen på avancerad nivå i vårdvetenskap/omvårdnad, socialt arbete eller motsvarande ämne relaterat till hälso- och välfärdsområdet,
• med godkänt betyg genomfört examensarbete på avancerad nivå inom hälso- och välfärdsområdet,
• har nödvändiga språkkunskaper i engelska och svenska.
• erfarenhet av kvantitativa och/eller kvalitativa analysmetoder.

Meriterande:


• Erfarenhet av att arbeta i en forskningsmiljö, gärna inom ramen för samhälls- eller vårdvetenskapliga forskningsprojekt.
• Erfarenhet av att på egen hand eller med andra författa vetenskapliga publikationer.
• Erfarenhet av arbete med målgruppen för projektet inom forskning eller t.ex. socialtjänsten.
• Giltigt körkort.

Bedömningsgrunder
Högskolan Dalarna kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra forskarutbildningen.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Ansökningshandlingar
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:


• Meritförteckning/CV
• Vidimerade kopior av examensbevis och betyg på ingående kurser i examen/mina, etc.
• Examensarbete och eventuella tidigare publikationer
• Beskrivning av varför den sökande är intresserad av forskarutbildningen (cirka två sidor).
• Kontaktuppgifter till två referenser

Vid frågor gällande detta vänligen kontakta [email protected].

Sista ansökningsdag
Du ansöker via vår webbplats senast 2024-01-15

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.
Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är mer än 800 anställda, 14 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Doktorand i Vårdvetenskap

Ansök    Apr 18    Högskolan Dalarna    Doktorand
Inledning Inom Institutionen för Hälsa och välfärd vid Högskolan Dalarna finns en sammanhållen akademisk miljö med utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Denna doktorandanställning är finansierad av Institutionen för Hälsa och välfärd och Forskarskolan Nära Vård, för vilket syftet är att stärka lärarkompetensen och forskningsanknytningen i hälso- och sjukvårdsutbildningar. Doktoranden blir antagen i... Visa mer
Inledning
Inom Institutionen för Hälsa och välfärd vid Högskolan Dalarna finns en sammanhållen akademisk miljö med utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Denna doktorandanställning är finansierad av Institutionen för Hälsa och välfärd och Forskarskolan Nära Vård, för vilket syftet är att stärka lärarkompetensen och forskningsanknytningen i hälso- och sjukvårdsutbildningar. Doktoranden blir antagen i forskarutbildningen i Vårdvetenskap vid Högskolan Dalarna men blir också knuten till Forskarskolan Nära Vård, som drivs i samarbete mellan Högskolan Dalarna, Jönköping University, Linköpings universitet och Örebro universitet. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen. Doktoranden kommer att gå kurser och får möjlighet att verka och knyta kontakter med doktorander och forskare i Forskarskolan Nära Vård, tillika i forskarutbildningen i Vårdvetenskap.

Din arbetsdag som doktorand
Doktorandprojekt genomförs inom forskningsprogrammet ”Co-Design for Accessibility - CoDeAc”. (www.codeac.se). Docent Catharina Gustavsson är forskargruppsledare för CoDeAc och kommer vara huvudhandledare för doktoranden. Genom sin medverkan i CoDeAc kommer doktoranden få erfarenhet av att samarbete i en stor forskargrupp bestående av både yngre och seniora forskare, liksom av att samverka med andra doktorander och att jobba med samskapande tillsammans med personer som är tänkta användare av eHälsotjänsten. För närvarande finns två doktorander i CoDeAc programmet. I forskargruppen finns också personer med levd erfarenhet av kognitiva funktionsnedsättningar.

Under forskarutbildningens tid förväntas doktoranden att självständigt under handledning bedriva forskning genom de olika stadierna av forskningsprocessen. Doktoranden kommer att planera och genomföra både kvalitativa och kvantitativa studier. Doktoranden förväntas utveckla sin förmåga att kritiskt självständigt granska och värdera forskningsresultat samt att kommunicera forskning muntligt och skriftligt på engelska. Tjänsten innefattar forskning inklusive kurser (80%), samt institutionsarbete (20%) vilket brukar inkludera undervisning.

Information om projektet
Doktorandprojektet består av fyra delstudier, vilka doktoranden kommer genomföra i samarbete med andra forskare och doktorander. Projektet handlar om att utveckla en eHälsotjänst som främjar fysisk aktivitet och sedan testa och utvärdera eHälsotjänsten i en interventionsstudie riktad till personer med högt blodtryck vid ett antal vårdcentraler i några regioner. För att eHälsotjänsten ska vara användbar och tillgänglig för alla kommer den att utvecklas tillsammans med personer som har kognitiva funktionsnedsättningar. I projektet kommer doktoranden att få jobba med både kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod, vilket inkluderar statistisk dataanalys samt genomförandet och analyserandet av intervjuer.

Är du personen vi söker?
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
1. avlagt en examen på avancerad nivå, 
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För denna anställning krävs dessutom att den sökande: 
1. har avlagt examen på avancerad nivå i vårdvetenskap, eller motsvarande ämne relaterat till hälso- och sjukvårdsområdet,


• med godkänt betyg genomfört examensarbete på avancerad nivå inom hälso- och sjukvårdsområdet,
• är svensktalande och har nödvändiga språkkunskaper i engelska.

Det är meriterande om du har:


• erfarenhet av att arbeta med statistiska analyser och/eller analys av intervjuer
• erfarenhet av arbete i sjukvården, eftersom stora delar av projektet kommer genomföras i primärvården.

Personliga egenskaper som behövs för att lyckas i rollen
- samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av ansvarstagande

Anställningen
Forskarutbildningen avlönas enligt avtal för doktorandtjänster vid Högskolan Dalarna. En forskarutbildning med doktorsexamen som slutmål motsvarar fyra års heltidsstudier, som vanligen bedrivs på 80% med 20% institutionstjänstgöring, eller enligt överenskommelse. Detta betyder att forskarutbildningen vanligen pågår under ca 5 år. Anställningen är tidsbegränsad enligt 5 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde i september 2023 eller enligt överenskommelse.

Placeringsort är i Falun men det finns goda möjligheter till att delvis arbeta från annan ort med hjälp av nätbaserade verktyg.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att genomföra forskarutbildningen.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Lön efter Högskolan Dalarnas doktorandstege med startlön 30150 kronor.

Ansökningshandlingar
- Meritförteckning/CV
- Vidimerade kopior av examensbevis och betyg på ingående kurser i examen/mina, etc.
- Genomförda examensarbeten och/eller kandidat-/magisterexamensuppsatser samt eventuellt andra vetenskapliga texter eller relevanta texter, exempelvis utredningsuppdrag eller kvalitetsarbete.
- En kortfattad beskrivning av varför den sökande är intresserad av forskarutbildningen, omfattning cirka två sidor.
- Kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Vid frågor gällande detta vänligen kontakta [email protected].

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2023-05-21.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Visa mindre

Doktorandtjänst med fokus på arbetsintegrerad lärarutbildning, 1–2 personer

Ansök    Mar 24    Högskolan Dalarna    Doktorand
Inledning Att arbeta parallellt med att utbilda sig kan möta utmaningar men också bidra på ett fruktbart sätt till professionell utveckling. Högskolan Dalarna har valt att i ett av lärarutbildningsprogrammen se lärarstudentens arbete i skolan inte bara som en värdefull parallell erfarenhet utan också som en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningens integration av teori och praktik. I den så kallade arbetsintegrerade lärarutbildningen (AIL) var... Visa mer
Inledning
Att arbeta parallellt med att utbilda sig kan möta utmaningar men också bidra på ett fruktbart sätt till professionell utveckling. Högskolan Dalarna har valt att i ett av lärarutbildningsprogrammen se lärarstudentens arbete i skolan inte bara som en värdefull parallell erfarenhet utan också som en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningens integration av teori och praktik.

I den så kallade arbetsintegrerade lärarutbildningen (AIL) varvas studier för studenten vid Högskolan Dalarna med undervisning som anställd på en skola i regionen. Utbildningen innebär fem års integrerade studier och resulterar i att lärarstudenten examineras som en relativt erfaren lärare.

Arbetsintegrerade lärarutbildningar är en förhållandevis ny företeelse i landet. Tillsammans med lokala huvudmän för skolan var Högskolan Dalarna först i landet med att erbjuda lärarstudenter anställning kombinerat med lärarstudier. Nu tar vi ett gemensamt krafttag för att stärka den arbetsintegrerade lärarutbildningens vetenskapliga grund. Detta görs bland annat genom att rekrytera 1–2 doktorander som i sina avhandlingsprojekt avser bidra till att fördjupa kunskapen om lärarutbildningsrelaterade frågor i allmänhet och AIL-relaterade utmaningar och möjligheter i synnerhet.

Din arbetsdag som doktorand
Vi söker dig som vill utforska teman där kunskapsobjektet återfinns inom lärarutbildningen och specifikt inom AIL. Exempel på teman kan vara handledning av lärarstudenter, integrationen av teori och praktik i lärarutbildning och kollegiala lärandets betydelse för lärarstudenters professionella kunskapsutveckling.

Forskarstudierna bedrivs i ämnet pedagogiskt arbete och följer dess allmänna studieplan. Pedagogiskt arbete är ett forskarutbildningsämne med fokus på lärar- och förskolläraryrkets utbildning, praktik och professionsutveckling. Centrala frågor handlar om undervisning, lärande, fostran och omsorg. Inom pedagogiskt arbete bedrivs forskning av direkt relevans för såväl lärar- och förskolläraryrkets praktiska verksamhet inom olika skolformer som lärarutbildning och lärarfortbildning.  

Är du personen vi söker?
Bara den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
1. avlagt en examen på avancerad nivå, 
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För denna anställning krävs dessutom att den sökande: 
- har skrivit ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng,
- har avlagt lärar- eller förskollärarexamen
- har erfarenhet från minst två års pedagogisk yrkesverksamhet samt
- besitter nödvändiga språkkunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Det är meriterande om du har
- erfarenhet av undervisning och VFU-handledning inom det naturvetenskapliga området eller teknik 
- erfarenhet av att handleda lärarstudenter eller annan undervisning inom lärarutbildning.
- fortbildning och erfarenheter av kollegialt driven skol- och professionsutveckling.

Personliga egenskaper som behövs för att lyckas i rollen
- samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av ansvarstagande

Anställningen
Forskarutbildningen avlönas enligt avtal för doktorandtjänster vid Högskolan Dalarna. En forskarutbildning med doktorsexamen som slutmål motsvarar fyra års heltidsstudier, som vanligen bedrivs på 80% med 20% institutionstjänstgöring, eller enligt överenskommelse. Anställningarna är tidsbegränsade enligt 5 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde i september 2023 eller enligt överenskommelse. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun och/eller Borlänge.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Lön efter Högskolan Dalarnas doktorandstege.

Ansökningshandlingar
- Meritförteckning/CV
- Vidimerade kopior av examensbevis och betyg på ingående kurser i examen/mina, etc.
- Genomförda examensarbeten och/eller kandidat-/magisterexamensuppsatser samt eventuellt andra vetenskapliga texter eller relevanta texter, exempelvis utredningsuppdrag eller kvalitetsarbete.
- En kortfattad beskrivning av varför den sökande är intresserad av forskarutbildningen, omfattning cirka två sidor.
- En forskningsplan där ett tänkt forskningsprojekt beskrivs (3–5 sidor). Planen ska innehålla en kort inledning där den sökande redogör för och motiverar forskningsproblemet och anger syfte och några för forskningsprojektet centrala frågeställningar som är av relevans för utlysningen. Därefter beskrivs och motiveras övergripande tankar om val av metod och genomförande, samt tänkta möjliga teoretiska utgångspunkter. Planen bör även innehålla något om tidigare forskning inom kunskapsområdet ifråga.
- Kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Vid frågor gällande detta vänligen kontakta [email protected].

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2023-04-17.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Kombinerade doktoranduppdrag i pedagogik, 1–2 personer

Ansök    Mar 24    Högskolan Dalarna    Doktorand
Din arbetsdag som doktorand Forskarstudierna bedrivs i ämnet pedagogiskt arbete och följer dess allmänna studieplan. Pedagogiskt arbete är ett forskarutbildningsämne med fokus på lärar- och förskolläraryrkets utbildning, praktik och professionsutveckling. Centrala frågor handlar om undervisning, lärande, fostran och omsorg. Inom pedagogiskt arbete bedrivs forskning av direkt relevans för såväl lärar- och förskolläraryrkets praktiska verksamhet inom olika ... Visa mer
Din arbetsdag som doktorand
Forskarstudierna bedrivs i ämnet pedagogiskt arbete och följer dess allmänna studieplan. Pedagogiskt arbete är ett forskarutbildningsämne med fokus på lärar- och förskolläraryrkets utbildning, praktik och professionsutveckling. Centrala frågor handlar om undervisning, lärande, fostran och omsorg. Inom pedagogiskt arbete bedrivs forskning av direkt relevans för såväl lärar- och förskolläraryrkets praktiska verksamhet inom olika skolformer som lärarutbildning och lärarfortbildning. Vi ser gärna att den sökandes forskningsprojekt knyts an till någon av våra forskningsinriktningar:

Ämneslitteracitet, läsning och skrivning i alla ämnen och skolformer
Ämneslitteracitet handlar om ämnesspecifika sätt att kommunicera kunskaper, där innehåll och språk är tätt sammanflätade, samt att kunna använda, tolka och skriva ämnets texter på ett förväntat sätt. Forskningen riktas också mot läsning och skrivande eftersom en välutvecklad läs- och skrivförmåga är en grundförutsättning för all fortsatt utbildning och bildning såväl som för en hållbar och demokratisk samhällsutveckling.

Ledarskap i pedagogiska praktiker
Forskning om ledarskap i pedagogiska praktiker kan ta utgångspunkt i didaktiska frågor om varför vi ska utbilda, vad vi ska utbilda i och undervisa om, hur det ska gå till och vilka förmågor en lärare behöver utveckla för att kunna leda den pedagogiska praktiken. Det kan också handla om vad som krävs för att i en verksamhet skapa goda förutsättningar för ledarskapet.

Är du personen vi söker?
Bara den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete krävs att den sökande har såväl grundläggande som särskild behörighet.  För att bli aktuell för denna utlysning krävs dessutom stöd och delfinansiering (motsvarande 50% av forskarstudierna) från den egna skolan.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
1. avlagt en examen på avancerad nivå, 
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För denna anställning krävs dessutom att den sökande har:
- skrivit ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng,- avlagt lärar- eller förskollärarexamen,
- erfarenhet från minst två års pedagogisk yrkesverksamhet samt
- besitter nödvändiga språkkunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Det är meriterande om du har:
- dokumenterad erfarenhet av att bedriva forsknings- eller utvärderingsarbete.
- dokumenterad erfarenhet av att leda skolutveckling/verksamhetsutveckling.
- dokumenterad erfarenhet av undervisning eller handledning vid en lärarutbildning.    

Personliga egenskaper som behövs för att lyckas i rollen
- samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av ansvarstagande

Anställningen
Forskarstuderande är fortsatt anställd vid huvudmannen: Proportionerna på delarna i det kombinerade doktoranduppdraget regleras via avtal. Forskarstudierna bedrivs på 50 procent av heltid. Det kombinerade doktoranduppdraget startar i augusti 2023. Forskarutbildningen avlönas enligt avtal för doktorandtjänster vid Högskolan Dalarna. Lönenivåer på övriga delar beslutas av respektive part. Placeringsort är Falun och/eller Borlänge.

Ansökningshandlingar
- Meritförteckning/CV
- Vidimerade kopior av examensbevis och betyg på ingående kurser i examen/mina, etc.
- Genomförda examensarbeten och/eller kandidat-/magisterexamensuppsatser samt eventuellt andra vetenskapliga texter eller relevanta texter, exempelvis utredningsuppdrag eller kvalitetsarbete.
- En kortfattad beskrivning av varför den sökande är intresserad av forskarutbildningen (ca 2 sidor).
- Intyg om finansiering av 50% av forskarstudierna från berörd rektor.
- En kort redogörelse från rektor hur sökande och hens projekt är tänkt att vara en del av organisationens utvecklingsarbete (ca 1–2 sidor)
- En forskningsplan där ett tänkt forskningsprojekt beskrivs (3–5 sidor). Planen ska innehålla en kort inledning där den sökande redogör för och motiverar forskningsproblemet och anger syfte och några för forskningsprojektet centrala frågeställningar, i relation till utvecklingsplanerna på den egna skolan. Därefter beskrivs och motiveras övergripande tankar om val av metod och genomförande, samt tänkta möjliga teoretiska utgångspunkter. Planen bör även innehålla något om tidigare forskning inom kunskapsområdet ifråga.
- Kontaktuppgifter till rektor och en referensperson.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2023-04-17. Visa mindre

Doktorandtjänst med fokus på arbetsintegrerad lärarutbildning, 1–2 personer

Ansök    Mar 21    Högskolan Dalarna    Doktorand
Inledning Att arbeta parallellt med att utbilda sig kan möta utmaningar men också bidra på ett fruktbart sätt till professionell utveckling. Högskolan Dalarna har valt att i ett av lärarutbildningsprogrammen se lärarstudentens arbete i skolan inte bara som en värdefull parallell erfarenhet utan också som en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningens integration av teori och praktik. I den så kallade arbetsintegrerade lärarutbildningen (AIL) var... Visa mer
Inledning
Att arbeta parallellt med att utbilda sig kan möta utmaningar men också bidra på ett fruktbart sätt till professionell utveckling. Högskolan Dalarna har valt att i ett av lärarutbildningsprogrammen se lärarstudentens arbete i skolan inte bara som en värdefull parallell erfarenhet utan också som en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningens integration av teori och praktik.

I den så kallade arbetsintegrerade lärarutbildningen (AIL) varvas studier för studenten vid Högskolan Dalarna med undervisning som anställd på en skola i regionen. Utbildningen innebär fem års integrerade studier och resulterar i att lärarstudenten examineras som en relativt erfaren lärare.

Arbetsintegrerade lärarutbildningar är en förhållandevis ny företeelse i landet. Tillsammans med lokala huvudmän för skolan var Högskolan Dalarna först i landet med att erbjuda lärarstudenter anställning kombinerat med lärarstudier. Nu tar vi ett gemensamt krafttag för att stärka den arbetsintegrerade lärarutbildningens vetenskapliga grund. Detta görs bland annat genom att rekrytera 1–2 doktorander som i sina avhandlingsprojekt avser bidra till att fördjupa kunskapen om lärarutbildningsrelaterade frågor i allmänhet och AIL-relaterade utmaningar och möjligheter i synnerhet.

Din arbetsdag som doktorand
Vi söker dig som vill utforska teman där kunskapsobjektet återfinns inom lärarutbildningen och specifikt inom AIL. Exempel på teman kan vara handledning av lärarstudenter, integrationen av teori och praktik i lärarutbildning och kollegiala lärandets betydelse för lärarstudenters professionella kunskapsutveckling.

Forskarstudierna bedrivs i ämnet pedagogiskt arbete och följer dess allmänna studieplan. Pedagogiskt arbete är ett forskarutbildningsämne med fokus på lärar- och förskolläraryrkets utbildning, praktik och professionsutveckling. Centrala frågor handlar om undervisning, lärande, fostran och omsorg. Inom pedagogiskt arbete bedrivs forskning av direkt relevans för såväl lärar- och förskolläraryrkets praktiska verksamhet inom olika skolformer som lärarutbildning och lärarfortbildning.  

Är du personen vi söker?
Bara den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
1. avlagt en examen på avancerad nivå, 
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För denna anställning krävs dessutom att den sökande: 
- har skrivit ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng,
- har avlagt lärar- eller förskollärarexamen
- har erfarenhet från minst två års pedagogisk yrkesverksamhet samt
- besitter nödvändiga språkkunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Det är meriterande om du har
- erfarenhet av undervisning och VFU-handledning inom det naturvetenskapliga området eller teknik 
- erfarenhet av att handleda lärarstudenter eller annan undervisning inom lärarutbildning.
- fortbildning och erfarenheter av kollegialt driven skol- och professionsutveckling.

Personliga egenskaper som behövs för att lyckas i rollen
- samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av ansvarstagande

Anställningen
Forskarutbildningen avlönas enligt avtal för doktorandtjänster vid Högskolan Dalarna. En forskarutbildning med doktorsexamen som slutmål motsvarar fyra års heltidsstudier, som vanligen bedrivs på 80% med 20% institutionstjänstgöring, eller enligt överenskommelse. Anställningarna är tidsbegränsade enligt 5 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde i september 2023 eller enligt överenskommelse. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun och/eller Borlänge.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Lön efter Högskolan Dalarnas doktorandstege.

Ansökningshandlingar
- Meritförteckning/CV
- Vidimerade kopior av examensbevis och betyg på ingående kurser i examen/mina, etc.
- Genomförda examensarbeten och/eller kandidat-/magisterexamensuppsatser samt eventuellt andra vetenskapliga texter eller relevanta texter, exempelvis utredningsuppdrag eller kvalitetsarbete.
- En kortfattad beskrivning av varför den sökande är intresserad av forskarutbildningen, omfattning cirka två sidor.
- En forskningsplan där ett tänkt forskningsprojekt beskrivs (3–5 sidor). Planen ska innehålla en kort inledning där den sökande redogör för och motiverar forskningsproblemet och anger syfte och några för forskningsprojektet centrala frågeställningar som är av relevans för utlysningen. Därefter beskrivs och motiveras övergripande tankar om val av metod och genomförande, samt tänkta möjliga teoretiska utgångspunkter. Planen bör även innehålla något om tidigare forskning inom kunskapsområdet ifråga.
- Kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Vid frågor gällande detta vänligen kontakta [email protected].

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2023-04-17.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Doktorand i arbetsvetenskap

Ansök    Dec 8    Högskolan Dalarna    Doktorand
Inledning Vi söker nu en doktorand till ett forskningsprojekt om homosociala arbetskulturer i byggbranschen och hur dessa samspelar med säkerhet och säkerhetsklimat. Bakgrunden är att byggbranschen karaktäriseras av en hög andel män bland yrkesarbetare och starka könade normer i kombination med hög förekomst av arbetsolyckor- och – skador. I forskningsarbetet ingår att kritiskt granska betydelser av kön samt identifiera hur negativa homosociala praktiker k... Visa mer
Inledning
Vi söker nu en doktorand till ett forskningsprojekt om homosociala arbetskulturer i byggbranschen och hur dessa samspelar med säkerhet och säkerhetsklimat. Bakgrunden är att byggbranschen karaktäriseras av en hög andel män bland yrkesarbetare och starka könade normer i kombination med hög förekomst av arbetsolyckor- och – skador. I forskningsarbetet ingår att kritiskt granska betydelser av kön samt identifiera hur negativa homosociala praktiker kan omförhandlas och bidra till en mer jämställd och säker arbetsmiljö. Projektet är länkat till ett större forskningsprogram vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) som bland annat syftar till att utveckla ny kunskap om åtgärder och metoder som förändrar homosociala arbetskulturer till miljöer där män i olika positioner kan fungera som förändringsaktörer. Den aktuella tjänsten är särskilt inriktad mot området arbetsorganisation, genus och förändring.

Ämnet arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna är inne i en positiv utvecklingsfas och du kommer arbeta i en miljö där det finns såväl doktorander som seniora forskare. Forskningen inom arbetsvetenskap är bland annat inriktad på arbetsorganisation, förändringsarbete och lärande, genus, styrning och ledning samt omställningsprocesser. Som doktorand hos oss får du möjlighet att befinna dig i en tvärvetenskaplig miljö med närhet till olika regionala aktörer. 

Din arbetsdag som doktorand
Arbetsuppgifterna består i att bedriva forskning inom området arbetsorganisation, genus och förändring med särskilt fokus på byggbranschen. Därutöver ingår även att gå kurser som hör till forskarutbildningen. Forskning och kursdeltagande ska utföras inom ramen för en doktorandtjänst med mål att nå licentiatexamen, med eventuell möjlighet till förlängning mot doktorsexamen, samt att inom ramen för tjänsten bidra till ämnets undervisning och annan verksamhet. Som forskarstuderande kommer du att tillhöra forskarutbildningen i industriell ekonomi och organisation vid KTH. 

Är du personen vi söker?
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
1. avlagt en examen på avancerad nivå, 
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För denna anställning krävs dessutom:
- examen på avancerad nivå inom arbetslivsstudier, sociologi, ekonomi eller ingenjörsvetenskap.
- dokumenterad kunskap på universitetsnivå inom områdena genus och organisation eller genus och teknik.

Det är meriterande om du har:
- dokumenterad erfarenhet av arbeten där självständighet, kritiskt förhållningssätt och samarbetsförmåga varit centralt.
- genusutbildning inom ett bredare fält, särskilt inom samhällsvetenskapliga ämnen.

Personliga egenskaper som behövs för att lyckas i rollen:
- god analytisk förmåga
- goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och
skrift.
- ambitioner om att forskningens resultat ska kunna bidra till förändring i
praktiken.

Anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning enligt 5 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100 % och omfattar i första hand två års heltidsstudier om 80 % samt 20 % undervisning eller annan institutionstjänstgöring.Tillträde sker efter övernskommelse. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge och visst arbete förekommer även i Falun.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Lön efter Högskolan Dalarnas doktorandstege.

Ansökningshandlingar
Din ansökan ska innehålla:


• CV 
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis 
• Examensarbete (självständigt arbete) 
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav 
• Intressebeskrivning - med upplysningar om intresseinriktning inklusive teoretiska och metodologiska riktningar om sådana finns (3–5 sidor). 

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se). 

Om du har några funderingar kring hur du skickar din ansökan, tveka inte att höra av dig till [email protected] 

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2023-01-31

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Doktorandtjänst med fokus på arbetsintegrerad lärarutbildning, 1–2 personer

Ansök    Mar 21    Högskolan Dalarna    Doktorand
Din arbetsdag som doktorand Vi söker dig som vill utforska teman där kunskapsobjektet återfinns inom lärarutbildningen och specifikt inom AIL. Exempel på teman kan vara handledning av lärarstudenter, integrationen av teori och praktik i lärarutbildning och kollegiala lärandets betydelse för lärarstudenters professionella kunskapsutveckling. Forskarstudierna bedrivs i ämnet pedagogiskt arbete och följer dess allmänna studieplan. Pedagogiskt arbete är ett ... Visa mer
Din arbetsdag som doktorand
Vi söker dig som vill utforska teman där kunskapsobjektet återfinns inom lärarutbildningen och specifikt inom AIL. Exempel på teman kan vara handledning av lärarstudenter, integrationen av teori och praktik i lärarutbildning och kollegiala lärandets betydelse för lärarstudenters professionella kunskapsutveckling.

Forskarstudierna bedrivs i ämnet pedagogiskt arbete och följer dess allmänna studieplan. Pedagogiskt arbete är ett forskarutbildningsämne med fokus på lärar- och förskolläraryrkets utbildning, praktik och professionsutveckling. Centrala frågor handlar om undervisning, lärande, fostran och omsorg. Inom pedagogiskt arbete bedrivs forskning av direkt relevans för såväl lärar- och förskolläraryrkets praktiska verksamhet inom olika skolformer som lärarutbildning och lärarfortbildning.  

Är du personen vi söker?
Bara den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
1. avlagt en examen på avancerad nivå, 
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För denna anställning krävs dessutom att den sökande: 
- har skrivit ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng,
- har avlagt lärar- eller förskollärarexamen
- har erfarenhet från minst två års pedagogisk yrkesverksamhet samt
- besitter nödvändiga språkkunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Det är meriterande om du har
- erfarenhet av undervisning och VFU-handledning inom det naturvetenskapliga området eller teknik 
- erfarenhet av att handleda lärarstudenter eller annan undervisning inom lärarutbildning.
- fortbildning och erfarenheter av kollegialt driven skol- och professionsutveckling.

Personliga egenskaper som behövs för att lyckas i rollen
- samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av ansvarstagande

Anställningen
Forskarutbildningen avlönas enligt avtal för doktorandtjänster vid Högskolan Dalarna. En forskarutbildning med doktorsexamen som slutmål motsvarar fyra års heltidsstudier, som vanligen bedrivs på 80% med 20% institutionstjänstgöring, eller enligt överenskommelse. Anställningarna är tidsbegränsade enligt 5 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde i september 2023 eller enligt överenskommelse. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun och/eller Borlänge.

 

Ansökningshandlingar
- Meritförteckning/CV
- Vidimerade kopior av examensbevis och betyg på ingående kurser i examen/mina, etc.
- Genomförda examensarbeten och/eller kandidat-/magisterexamensuppsatser samt eventuellt andra vetenskapliga texter eller relevanta texter, exempelvis utredningsuppdrag eller kvalitetsarbete.
- En kortfattad beskrivning av varför den sökande är intresserad av forskarutbildningen, omfattning cirka två sidor.
- En forskningsplan där ett tänkt forskningsprojekt beskrivs (3–5 sidor). Planen ska innehålla en kort inledning där den sökande redogör för och motiverar forskningsproblemet och anger syfte och några för forskningsprojektet centrala frågeställningar som är av relevans för utlysningen. Därefter beskrivs och motiveras övergripande tankar om val av metod och genomförande, samt tänkta möjliga teoretiska utgångspunkter. Planen bör även innehålla något om tidigare forskning inom kunskapsområdet ifråga.
- Kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Vid frågor gällande detta vänligen kontakta [email protected] ansöker via vår webbplats senast 2023-04-17.

 

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Doktorand i pedagogiskt arbete

Ansök    Maj 31    Högskolan Dalarna    Doktorand
Vill du bli en del av en kunnig och engagerad forskningsmiljö? Som forskarstuderande i pedagogiskt arbete får du möjlighet att bidra med kunskap om undervisnings- och lärprocesser, villkor och förutsättningar som påverkar barns, ungas och vuxnas möjligheter till kunskapsutveckling och social utveckling. Du kommer att verka i en aktiv forskningsmiljö tillsammans med ett 60-tal andra forskare inom språk- och lärarutbildningsområdet vid Högskolan Dalarna. Di... Visa mer
Vill du bli en del av en kunnig och engagerad forskningsmiljö? Som forskarstuderande i pedagogiskt arbete får du möjlighet att bidra med kunskap om undervisnings- och lärprocesser, villkor och förutsättningar som påverkar barns, ungas och vuxnas möjligheter till kunskapsutveckling och social utveckling. Du kommer att verka i en aktiv forskningsmiljö tillsammans med ett 60-tal andra forskare inom språk- och lärarutbildningsområdet vid Högskolan Dalarna.

Din arbetsdag som doktorand

Forskarstudierna bedrivs i ämnet pedagogiskt arbete och följer dess allmänna studieplan. Pedagogiskt arbete är ett forskarutbildningsämne med nära anknytning till lärarutbildningen. Det behandlar institutionella pedagogiska praktiker inom förskola, skola och högskola. Ämnets centrala kunskapsobjekt är undervisning, lärande, omsorg och fostran, vilka ses som integrerade processer. Studierna bedrivs ofta med utgångspunkt i didaktiska frågor. Forskarutbildningsämnet innefattar dessutom studier av betingelser för dessa kunskapsobjekt, exempelvis studier av undervisningsmiljöer, artefakter och lärresurser samt undervisnings-, fostrans- och lärandeuppdragens utformning och legitimering. Frågor om pedagogers, elevers, barns och studenters upplevelser och förståelser av undervisning, lärande, fostran och omsorg samt dess betingelser är även väsentliga aspekter av pedagogiskt arbete. Teori- och metodutveckling utgör också en viktig del av ämnet.

En forskarutbildning med doktorsexamen som slutmål motsvarar fyra års heltidsstudier, som vanligen bedrivs på 80% med 20% institutionstjänstgöring, eller enligt överenskommelse.

Utlysningen inriktas särskilt mot studier inom det språkdidaktiska området, inom vilket Högskolan Dalarna har utvecklat en aktiv forsknings- och utbildningsmiljö. Förutom forskning och lärarutbildning i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, tyska, franska, spanska, kinesiska och arabiska som modersmål, bedrivs även forskning och utbildning i portugisiska, italienska, ryska och japanska.

Utlysningen är öppen för doktorandprojekt inom de moderna språkens didaktik med fokus på undervisning och lärande i ungdomsskolan.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete krävs att den sökande har såväl grundläggande som särskild behörighet. Urval bland de sökande görs utifrån de sökandes uppvisade förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen i enlighet med den allmänna studieplanen.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för antagning till forskarutbildning i pedagogiskt arbete har den som avlagt lärar- eller förskollärarexamen samt har minst två års pedagogisk yrkesverksamhet. Det är också ett krav att besitta nödvändiga språkkunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Särskilt meriterande är egen ämneslärarexamen i ett eller fler moderna språk samt erfarenhet av språkundervisning inom ungdomsskolan såväl som lärarutbildningen.

Den sökande ska ha god social förmåga och klara av arbete både enskilt och i grupp. Aktivt deltagande i institutionens såväl som forskarutbildningens forskningsmiljö är ett krav.

Antagning sker efter individuell bedömning utifrån uppställda kriterier i den allmänna studieplanen för forskarutbildning i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna samt de kriterier som anges som särskilt meriterande i denna utlysning. I bedömningen beaktas den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms särskilt den sökandes studieresultat från tidigare utbildning samt kvaliteten i de självständiga skriftliga arbeten av forsknings- och/eller utredningskaraktär som bilagts ansökan samt den sökandes uppvisade språkfärdighet i tal och skrift.

Anställningen

Anställningarna är tidsbegränsade anställningar enligt 5 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde i september 2022 eller enligt överenskommelse. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun.

Bedömningsgrunder

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete krävs att den sökande har såväl grundläggande som särskild behörighet. Urval bland de sökande görs utifrån de sökandes uppvisade förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen i enlighet med den allmänna studieplanen.

Övrigt

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.
Lön efter Högskolan Dalarnas doktorandstege.

Ansökningshandlingar


• Meritförteckning/CV
• Vidimerade kopior av examensbevis och betyg på ingående kurser i examen/mina, etc.
• Genomförda examensarbeten och/eller kandidat-/magisterexamensuppsatser samt eventuellt andra vetenskapliga texter eller relevanta texter, exempelvis utredningsuppdrag eller kvalitetsarbete
• En kortfattad beskrivning av varför den sökande är intresserad av forskarutbildningen, omfattning cirka två sidor
• En forskningsplan där ett tänkt forskningsprojekt beskrivs (3–5 sidor). Planen skall innehålla en kort inledning där den sökande redogör för och motiverar forskningsproblemet och anger syfte och några för forskningsprojektet centrala frågeställningar. Därefter beskrivs och motiveras övergripande tankar om val av metod och genomförande, samt tänkta möjliga teoretiska utgångspunkter. Planen bör även innehålla något om tidigare forskning inom kunskapsområdet ifråga
• Referensbrev eller kontaktuppgifter till tre referenspersoner.

Låter det spännande? För fullständig annons vänligen se www.du.se/jobb


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Doktorand i Vårdvetenskap med inriktning evidensbaserad praktik

Ansök    Jun 30    Högskolan Dalarna    Doktorand
Forskarutbildning i vårdvetenskap på Högskolan Dalarna Inom institutionen Hälsa och välfärd vid Högskolan Dalarna sker en satsning på utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Doktorander erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen. Information om projektet Vi söker nu en  person för anställning som Licentiate doktorand till forskningsprogramme... Visa mer
Forskarutbildning i vårdvetenskap på Högskolan Dalarna

Inom institutionen Hälsa och välfärd vid Högskolan Dalarna sker en satsning på utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Doktorander erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen.

Information om projektet

Vi söker nu en  person för anställning som Licentiate doktorand till forskningsprogrammet Uppsala-Dalarna Dementia and Gait project (UDDGait™). I UDDGait™ undersöker vi om ett nytt test, som kombinerar ett välkänt mobilitetstest med en samtidig verbal uppgift, är användbart som ett stöd för tidig identifiering av kognitiv funktionsnedsättning och prediktion av demenssjukdom. Se även: https://www.du.se/sv/om-oss/organisation/amnen/medicinsk-vetenskap/uddgait-uppsala-dalarna-dementia-and-gait-project/

Din arbetsdag som doktorand

Tjänsten innefattar till största delen egen forskning inom ramen för det aktuella forskningsprojektet och deltagande i forskarutbildningskurser. Tjänsten innefattar dessutom 20% institutionstjänstgöring med syfte att doktoranden ska få undervisningserfarenhet eller annan erfarenhet av akademiskt arbete. Arbetet innebär deltagande i verksamheten inom institutionen Hälsa och välfärd vid Högskolan Dalarna.

Under projektet förväntas doktoranden självständigt och under handledning, bedriva forskning genom de olika stadierna av forskningsprocessen. Doktoranden kommer att planera och genomföra studier i nära samverkan med forskargruppen UDDGait™ samt genomföra databearbetning av insamlat videomaterial samt statistiska dataanalyser. Doktoranden förväntas utveckla sin förmåga att kritiskt och självständigt granska och värdera forskningsresultat, samt att skriva manuskript för internationell vetenskaplig publikation. 

Projektet bedrivs som ett tvärvetenskapligt samverkansprojekt där flera Universitet/Högskolor och regioner är involverade. Doktoranden kommer att få möjlighet att knyta kontakter med andra doktorander och forskare inom institutionen Hälsa och välfärd samt på andra lärosäten som ingår i projektet.

Anställning

Anställningen är en tidsbegränsad anställning enligt 5 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100% med planerad start i augusti 2022. Planerad anställningstid är två år med 100% studietakt eller två och ett halvt år med 80% studietakt och 20% tjänstgöring som avser undervisning eller andra uppdrag vid Högskolan. 

Anställningen gäller inledningsvis till och med licentiatexamen med eventuell möjlighet till förlängning fram till doktorsexamen. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun och viss närvaro i verksamheten är nödvändig för att bidra till den vetenskapliga miljön vid Högskolan Dalarna, men visst arbete kan förekomma på annan ort. 

Behörighet

Bara den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:


• avlagt en examen på avancerad nivå
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Bestämmelserna för anställning som doktorand finns angivna i högskoleförordningen.

Särskild behörighet


• avlagt examen på avancerad nivå i medicinsk vetenskap, fysioterapi eller motsvarande ämne relaterat till hälsoområdet,
• med godkänt betyg genomfört examensarbete på avancerad nivå inom ovanstående ämnen eller motsvarande ämne relaterat till hälsoområdet

Examensarbete på avancerad nivå inriktad på äldre är meriterande, liksom dokumenterad erfarenhet av arbete med äldre och gånganalys. För att lyckas i rollen är det viktigt att du har förmågan att arbeta självständigt, problemlösningsorienterat och analytiskt.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Lön efter Högskolan Dalarnas doktorandstege.

Ansökningshandlingar
Din ansökan ska innehålla CV, betygshandlingar, samt kontaktuppgift till minst två referenser Vid frågor gällande detta vänligen kontakta [email protected].

Sista ansökningsdag

Du ansöker via vår webbplats senast 2022-07-24

Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Doktorand i Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik

Ansök    Jun 17    Högskolan Dalarna    Doktorand
Vill Du vara med och utveckla och utvärdera digital teknik för att förbättra hemtjänsten? Då är Du den vi söker till ett nytt forskningsprojekt. Forskarutbildning i vårdvetenskap på Högskolan Dalarna Inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd och Institutionen för hälsa och välfärd vid Högskolan Dalarna sker en satsning på utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Doktoranderna erbjuds en sammanhålland... Visa mer
Vill Du vara med och utveckla och utvärdera digital teknik för att förbättra hemtjänsten? Då är Du den vi söker till ett nytt forskningsprojekt.

Forskarutbildning i vårdvetenskap på Högskolan Dalarna

Inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd och Institutionen för hälsa och välfärd vid Högskolan Dalarna sker en satsning på utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen.

Information om projektet

Projektet utvecklar och utvärderar en digital tvilling för personcentrerad hemtjänst i nära samarbete med brukare och socialtjänst. Den digitala tvillingen är en virtuell representation av brukare, deras hem och hemtjänsten för att stödja planering, utförande och uppföljning av tjänster. Projektet bedrivs tillsammans med Faluns och Rättviks kommuner.

Projektet involverar ett multidisciplinärt team om fem forskare vid Högskolan Dalarna med erfarenheter från forskning om äldre personer och åldrande, hemtjänst och socialtjänst, välfärds- och sensorteknik samt artificiell intelligens och maskininlärning. En doktorand i Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik och en doktorand i Mikrodatateknik kommer att arbeta tillsammans med olika aspekter av projektet.

Din arbetsdag som doktorand

Tjänsten innefattar till största delen deltagande i kurser och egen forskning inom ramen för det aktuella forskningsprojektet. Dessutom finns möjlighet till 20% institutionstjänstgöring med syfte att du ska få undervisningserfarenhet eller annan erfarenhet av akademiskt arbete. Doktorandarbetet innebär deltagande i verksamheten inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd vid Högskolan Dalarna.

Du deltar i planering, genomförande och dokumentation på engelska av studier som utnyttjar olika forskningsmetoder. Under projektet förväntas du utveckla en stigande grad av självständighet i forskningsprocessen samt en förmåga att kritiskt granska och värdera forskningsresultat.

Du kommer att få möjlighet att verka och knyta kontakter med andra doktorander och forskare inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd samt olika forskargrupper på Högskolan Dalarna och andra nationella och internationella universitet.

Anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning enligt 5 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100%. Planerad anställningstid är fyra år med 100% studietakt eller fem år med 80% studietakt och 20% institutionstjänstgöring som avser undervisning eller andra uppdrag vid Högskolan Dalarna. För sökande som redan har en licentiatexamen, räknas tiden för licentiatstudierna av och anställning kan erbjudas för resterande tid enligt 5 kap. 7 § i högskoleförordningen.

Doktoranden förväntas bidra till den akademiska miljön inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd. Planerad antagning och tillträdesdatum är höstterminen 2022. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort är i Falun men det finns möjlighet till att delvis arbeta från annan ort med hjälp av nätbaserade verktyg.

Är du personen vi söker?

För att bli antagen till forskarutbildningen i Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik krävs att den sökande uppfyller villkor för både grundläggande och särskild behörighet och därmed har den förmåga som krävs för att tillgodogöra sig forskarutbildningen. För vidare läsning hänvisar vi till den allmänna studieplanen.

Grundläggande behörighet:


• avlagt en examen på avancerad nivå
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller, på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Särskild behörighet:


• examen på avancerad nivå i vårdvetenskap/omvårdnad, socialt arbete, arbetsterapi, fysioterapi eller annat ämne relaterat till hälso- och välfärdsområdet
• godkänt examensarbete på avancerad nivå inom hälso- och välfärdsområdet
• goda språkkunskaper i engelska och svenska

Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen och baseras på följande bedömningsgrunder:


• tidigare studieresultat med särskild vikt på kvaliteten av examensarbete på avancerad nivå
• förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation på engelska
• personlig lämplighet, där du som doktorand har förmågan att arbeta självständigt, problemlösningsorienterat och analytiskt

Meriterande är tidigare utbildning/erfarenhet av att leda projekt och arbeta systematiskt med dokumentation, rapportskrivning och uppföljning. Meriterande är även utbildning/erfarenhet inom områdena äldre personer, hemtjänst eller digital teknik.

Bedömningsgrunder

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Övrigt

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Lön efter Högskolan Dalarnas doktorandstege.

Ansökningshandlingar

Din ansökan ska innehålla:


• Meritförteckning/CV (med vidimerade kopior av betyg och dylikt)
• Examensarbete och/eller kandidat- /magisterexamensuppsatser samt eventuellt andra vetenskapliga texter
• En kortfattad beskrivning av varför sökanden är intresserad av forskarutbildningen
• Kontaktuppgift till minst två referenser

Vid frågor gällande detta vänligen kontakta [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Du ansöker via vår webbplats senast 2022-08-15.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Doktorand i kulturgeografi till forskningsprojekt inom besöksnäringen

Ansök    Apr 8    Högskolan Dalarna    Doktorand
Vi söker nu en doktorand, vilken kommer antas i kulturgeografi vid Örebro universitet, som förväntas bidra till att utveckla vår forskning kopplat till arbete inom besöksnäringen.  Forskningsmiljö och inriktning  Tyngdpunkten för den tilltänkta forskningen kommer att ligga på begreppet anständigt arbete och doktoranden kommer att kopplas till relevanta pågående och kommande forskningsprojekt. CeTLeR är ett snabbt växande, tvärvetenskapligt och internatio... Visa mer
Vi söker nu en doktorand, vilken kommer antas i kulturgeografi vid Örebro universitet, som förväntas bidra till att utveckla vår forskning kopplat till arbete inom besöksnäringen. 

Forskningsmiljö och inriktning 
Tyngdpunkten för den tilltänkta forskningen kommer att ligga på begreppet anständigt arbete och doktoranden kommer att kopplas till relevanta pågående och kommande forskningsprojekt.

CeTLeR är ett snabbt växande, tvärvetenskapligt och internationellt framgångsrikt forskningscentrum. CeTLeR har ett nära samarbete med svensk besöksnäringen vilket kombineras med regionala, nationella och internationella forskningssamarbeten och vår undervisning är forskningsförankrad. Forskargruppen består för närvarande av två professorer, tre docenter, fem universitetslektorer och tre doktorander. Vår huvudsakliga forskning fokuserar på teman kopplade till turism och hållbar destinationsutveckling, evenemangsstudier, naturbaserad turism, kulturarvsturism samt forskning om arbetsliv och mobilitet.

Forskarutbildningsämne 
Slutkandidaten kommer att, efter formell granskning, antas vid forskarutbildning i kulturgeografi med licentiatexamen som slutmål. Möjlighet till förlängning till doktorsexamen finns. Mer information om utbildning på forskarnivå samt forskarutbildningen i kulturgeografi finns finnas att läsa hos Örebro Universitet. Detaljerad information om kurser och examensmål finns att läsa i den allmänna studieplanen. 

Är du personen vi söker?

Behörighet
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har såväl grundläggande som särskild behörighet, samt har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå 
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60
högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande
kunskaper.

Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ämnet har den som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete på kandidatnivå, i kulturgeografi. 90 högskolepoäng i geografi ger behörighet om det självständiga arbetet på kandidatnivå har kulturgeografisk inriktning. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval och bedömningsgrunder
Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Utöver de bedömningsgrunder som anges i den allmänna studieplanen kommer vi även i denna tillsättning att bedöma följande: 

Krav
För att lyckas som doktorand behöver du kunna samarbeta bra med andra, vilket bland annat innefattar att dela med dig av dina kunskaper och vara öppen för vägledning och handledning av andra. Du behöver också vara en motiverad, ta initiativ och arbeta självständigt mot ett långsiktigt mål. För denna anställning ställs även krav på:
- Förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift
- Körkort

Meriterande 
- Erfarenhet av att arbeta i forskningsprojekt
- Erfarenhet av undervisning på universitetsnivå
- Uppvisad skriftliga och muntliga språkkunskaper i svenska

Anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning med stöd av 5 kap Högskoleförordningen. Forskarutbildningen genomförs med 80% studietakt, motsvarande två års heltidsstudier, och kompletteras med institutionstjänstgöring (undervisning eller andra uppdrag vid Högskolan) på resterande 20 %. Lön enligt lokalt avtal om lönesättning vid doktorandanställning.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Ansökningshandlingar
Din ansökan ska innehålla:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete (självständigt arbete)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
• Intressebeskrivning - med upplysningar om intresseinriktning inklusive teoretiska och metodologiska riktningar om sådana finns (3–5 sidor).

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

Om du har några funderingar kring hur du skickar din ansökan, tveka inte att höra av dig till [email protected]

Välkommen med din ansökan! Du ansöker via vår webbplats senast 2022-04-29.
Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

 

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

1-2 doktorandtjänster pedagogiskt arbete-ledarskap i pedagogiska praktiker

Ansök    Feb 3    Högskolan Dalarna    Doktorand
Forskarstudierna bedrivs i ämnet pedagogiskt arbete och följer dess allmänna studieplan. Pedagogiskt arbete är ett forskarutbildningsämne med nära anknytning till lärarutbildningen. Det behandlar institutionella pedagogiska praktiker inom förskola, skola och högskola. Ämnets centrala kunskapsobjekt är undervisning, lärande, omsorg och fostran, vilka ses som integrerade processer. Studierna bedrivs ofta med utgångspunkt i didaktiska frågor. Forskarutbildnin... Visa mer
Forskarstudierna bedrivs i ämnet pedagogiskt arbete och följer dess allmänna studieplan. Pedagogiskt arbete är ett forskarutbildningsämne med nära anknytning till lärarutbildningen. Det behandlar institutionella pedagogiska praktiker inom förskola, skola och högskola. Ämnets centrala kunskapsobjekt är undervisning, lärande, omsorg och fostran, vilka ses som integrerade processer. Studierna bedrivs ofta med utgångspunkt i didaktiska frågor. Forskarutbildningsämnet innefattar dessutom studier av betingelser för dessa kunskapsobjekt, exempelvis studier av undervisningsmiljöer, artefakter och lärresurser samt undervisnings-, fostrans- och lärandeuppdragens utformning och legitimering. Frågor om pedagogers, elevers, barns och studenters upplevelser och förståelser av undervisning, lärande, fostran och omsorg samt dess betingelser är även väsentliga aspekter av pedagogiskt arbete. Teori- och metodutveckling utgör också en viktig del av ämnet.

En forskarutbildning med doktorsexamen som slutmål motsvarar fyra års heltidsstudier, som vanligen bedrivs på 80% med 20% institutionstjänstgöring, eller enligt överenskommelse.

Utlysningen inriktas mot studier med orientering mot en av institutionens särskilda forskningsinriktningar: ledarskap i pedagogiska praktiker.

Att leda och organisera för undervisning handlar om att leda andra människor mot gemensamma mål, såväl väldefinierade sådana som mer öppna och okända. Forskning om ledarskap i pedagogiska praktiker kan ta utgångspunkt i didaktiska frågor om varför vi ska utbilda, vad vi ska utbilda i och undervisa om, hur det ska gå till och vilka förmågor en lärare behöver utveckla för att kunna leda den pedagogiska praktiken. Det kan också handla om vad som krävs för att i en verksamhet skapa goda förutsättningar för ledarskapet. Oavsett vilken aspekt av ledarskap som står i fokus bör det beaktas utifrån en medvetenhet om pedagogiska praktiker som komplexa, där verksamhetens villkor, lärares ledarskap och elevers/barns lärande och sociala utveckling hänger samman. En medvetenhet bland lärare om dylika frågor är en grundförutsättning för all fortsatt utbildning och bildning såväl som för en hållbar och demokratisk samhällsutveckling.

Utlysningen är öppen för doktorandprojekt inom förskola, skola och högre utbildning.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete krävs att den sökande har såväl grundläggande som särskild behörighet. Urval bland de sökande görs utifrån de sökandes uppvisade förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen i enlighet med den allmänna studieplanen.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för antagning till forskarutbildning i pedagogiskt arbete har den som avlagt lärar- eller förskollärarexamen samt har minst två års pedagogisk yrkesverksamhet. Det är också ett krav att besitta nödvändiga språkkunskaper i engelska i tal och skrift.

Den sökande ska ha god social förmåga och klara av arbete både enskilt och i grupp. Hög närvaro vid institutionen och aktivt deltagande i institutionens forskningsmiljö är ett krav. Det är också ett krav att besitta nödvändiga språkfärdigheter i svenska och engelska.

Antagning sker efter individuell bedömning utifrån uppställda kriterier i den allmänna studieplanen för forskarutbildning i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna samt de kriterier som anges som särskilt meriterande i denna utlysning. I bedömningen beaktas den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms särskilt den sökandes studieresultat från tidigare utbildning samt kvaliteten i de självständiga skriftliga arbeten av forsknings- och/eller utredningskaraktär som bilagts ansökan samt den sökandes uppvisade språkfärdighet i tal och skrift.

Anställningen
Anställningarna är tidsbegränsade anställningar enligt 5 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde i september 2022 eller enligt överenskommelse. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun.

Bedömningsgrunder
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete krävs att den sökande har såväl grundläggande som särskild behörighet. Urval bland de sökande görs utifrån de sökandes uppvisade förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen i enlighet med den allmänna studieplanen.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Lön efter Högskolan Dalarnas doktorandstege.

Ansökningshandlingar• Meritförteckning/CV
• Vidimerade kopior av examensbevis och betyg på ingående kurser i examen/mina, etc.
• Genomförda examensarbeten och/eller kandidat-/magisterexamensuppsatser samt eventuellt andra vetenskapliga texter eller relevanta texter, exempelvis utredningsuppdrag eller kvalitetsarbete.
• En kortfattad beskrivning av varför den sökande är intresserad av forskarutbildningen, omfattning cirka två sidor.
• En forskningsplan där ett tänkt forskningsprojekt beskrivs (3–5 sidor). Planen skall innehålla en kort inledning där den sökande redogör för och motiverar forskningsproblemet och anger syfte och några för forskningsprojektet centrala frågeställningar. Därefter beskrivs och motiveras övergripande tankar om val av metod och genomförande, samt tänkta möjliga teoretiska utgångspunkter. Planen bör även innehålla något om tidigare forskning inom kunskapsområdet ifråga.
• Referensbrev eller kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Du ansöker via vår webbplats senast 2022-02-24.

 

Vid eventuella frågor om forskarutbildningen i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna kontakta:

Mats Tegmark, studierektor för forskarutbildningen, e-post: [email protected], tfn 023-778304

Tarja Alatalo, proprefekt forskning, e-post: [email protected], tfn 023-778487.

Fackliga organisationer

Christina Romlid, Saco-S och Anna-Carin Jonsson, OFR tfn (vx): 023-77 80 00. Visa mindre

Doktorand i Vårdvetenskap

Ansök    Feb 17    Högskolan Dalarna    Doktorand
På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra... Visa mer
På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss?

Inledning
Är utveckling av metoder för att stärka individens egenvård vid rehabilitering en av dina hjärtefrågor och vill du göra skillnad?

Vi erbjuder nu en anställning som Licentiate doktorand i projektet SELMA (self-management). Projektet implementerar ett program för att stödja personer som rehabiliteras efter en stroke. Programmet "Bridges" är utvecklat i england och testas nu i Sverige. Projektet är ett samarbete mellan Institutionen Hälsa och välfärd, KI, Northumbria och Kings College i London. 

Din arbetsdag som doktorand
Som doktorand ägnar du dig främst åt din egen utbildning. En del av din arbetstid (20 % vid en 100 % anställning) ägnar du åt andra arbetsuppgifter så som undervisning och administration.

Du kommer att vara anställd på Institutionen Hälsa och välfärd och bedriva din forskning inom forskarutbildningen Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik. Forskningsmiljön är stark och dynamisk och inkluderar fler än 20 doktorander och många postdoktorer.  

Är du personen vi söker?
Bara den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
1. avlagt en examen på avancerad nivå, 
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Det är meriterande om du
- har bedrivit projket tidigare 
- har kunskap om personer med stroke och rehabiliteringskedjan 

Personliga egenskaper som behövs för att lyckas i rollen
- personlig kompetens är självständighet och vana att arbeta med/i projekt


Anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning enligt 5 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100% och avser ett licentiat, med tillträde 2022-04-01 tom 2024-03-31. Placeringsort för denna anställning är Falun men visst arbete kan förekomma på annan ort. 

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Lön efter Högskolan Dalarnas doktorandstege.

Ansökningshandlingar
Din ansökan ska innehålla CV, betygshandlingar, samt kontaktuppgift till minst två referenser (OBS! Även ibland kandidat/magister/masteruppsats samt forskningsidé). Vid frågor gällande detta vänligen kontakta [email protected].

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2022-03-01.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Visa mindre

Doktorand i Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik

Ansök    Okt 12    Högskolan Dalarna    Doktorand
Vill Du vara delaktig i att utveckla ny kunskap om aktiva skoltransporter ur ett hållbarhetsperspektiv? Då är Du den vi söker till vårt forskningsprojekt. Forskarutbildning i vårdvetenskap på Högskolan Dalarna Inom institutionen Hälsa och välfärd vid Högskolan Dalarna sker en satsning på utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade a... Visa mer
Vill Du vara delaktig i att utveckla ny kunskap om aktiva skoltransporter ur ett hållbarhetsperspektiv? Då är Du den vi söker till vårt forskningsprojekt.

Forskarutbildning i vårdvetenskap på Högskolan Dalarna

Inom institutionen Hälsa och välfärd vid Högskolan Dalarna sker en satsning på utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen.

Information om projektet

Projektet Aktiva skoltransporter startades 2015 vid Luleå tekniska universitet (LTU) och har sedan dess vuxit till ett samverkansprojekt med 17 samverkanspartner, där Högskolan Dalarna och Falu kommun nu ingår. Projektets huvudsakliga syfte handlar om att öka andelen barn som aktivt tar sig till och från skolan och på så sätt ökar sin fysiska aktivitet. Många barn når idag inte upp till rådande rekommendationer om daglig fysisk aktivitet. Aktiv skoltransport kan för många vara ett sätt att öka den fysiska aktiviteten och samtidigt bidra till ökad hälsa och andra goda effekter som minskad miljöpåverkan och ökad trafiksäkerhet.

I Falu kommun kommer skolor och elever i årskurs två och årskurs fem att medverka i projektet där de i drygt en månad kommer att integrera aktiva skoltransporter i undervisningen för att främja fysisk aktivitet. Interventionen kommer att vara digitaliserad och integrerad i det pedagogiska uppdraget och bygger på gamification och empowerment. Projektet kommer att utvärdera hur barnens fysiska aktivitet påverkas, både genom objektiva mätningar och självskattningar. Interventionen kommer även att utvärderas utifrån Agenda 2030 gällande hälso- och miljöaspekter samt kostnadseffektivitet.

Din arbetsdag som doktorand

Tjänsten innefattar till största delen deltagande i kurser och egen forskning inom ramen för det aktuella forskningsprojektet. Tjänsten innefattar dessutom 20% institutionstjänstgöring med syfte att doktoranden ska få undervisningserfarenhet eller annan erfarenhet av akademiskt arbete. Arbetet innebär deltagande i verksamheten inom institutionen Hälsa och välfärd vid Högskolan Dalarna.

Under projektet förväntas doktoranden att självständigt, men under handledning, bedriva forskning genom de olika stadierna av forskningsprocessen. Doktoranden kommer att planera och genomföra studier och i nära samverkan med skolor i Falu kommun rekrytera deltagare till forskningsprojektet, genomföra främst kvantitativ datainsamling samt statistiskt analysera den. Doktoranden förväntas utveckla sin förmåga att kritiskt och självständigt granska och värdera forskningsresultat, samt att skriva på engelska för publikation av vetenskapliga artiklar. 

Projektet bedrivs som ett tvärvetenskapligt samverkansprojekt där Universitet/Högskolor, kommuner, myndigheter och aktörer inom näringslivet ingår. Doktoranden kommer att få möjlighet att verka och knyta kontakter med andra doktorander och forskare inom institutionen Hälsa och välfärd samt på andra lärosäten som ingår i projektet.

Anställning

Anställningen är en tidsbegränsad anställning enligt 5 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100% med planerad start 2022-01-01. Planerad anställningstid är två år med 100% studietakt eller två och ett halvt år med 80% studietakt och 20% tjänstgöring som avser undervisning eller andra uppdrag vid Högskolan. 

Doktoranden förväntas bidra till den akademiska miljön inom institutionen Hälsa och välfärd. Anställningen gäller inledningsvis till och med licentiatexamen med möjlighet till förlängning fram till doktorsexamen. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun och närvaro i verksamheten är nödvändig för att bidra till den vetenskapliga miljön vid Högskolan Dalarna samt för genomförande av projektet som kommer att bedrivas på aktuella skolor kopplade till projektet och i nära samverkan med verksamheter i Falu kommun.

Behörighet

Bara den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:


• avlagt en examen på avancerad nivå
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Bestämmelserna för anställning som doktorand finns angivna i högskoleförordningen.

 Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb

 


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

1-2 doktorandtjänster i pedagogiskt arbete inriktning läsning, skrivning

Ansök    Feb 3    Högskolan Dalarna    Doktorand
Forskarstudierna bedrivs i ämnet pedagogiskt arbete och följer dess allmänna studieplan. Pedagogiskt arbete är ett forskarutbildningsämne med nära anknytning till lärarutbildningen. Det behandlar institutionella pedagogiska praktiker inom förskola, skola och högskola. Ämnets centrala kunskapsobjekt är undervisning, lärande, omsorg och fostran, vilka ses som integrerade processer. Studierna bedrivs ofta med utgångspunkt i didaktiska frågor. Forskarutbildnin... Visa mer
Forskarstudierna bedrivs i ämnet pedagogiskt arbete och följer dess allmänna studieplan. Pedagogiskt arbete är ett forskarutbildningsämne med nära anknytning till lärarutbildningen. Det behandlar institutionella pedagogiska praktiker inom förskola, skola och högskola. Ämnets centrala kunskapsobjekt är undervisning, lärande, omsorg och fostran, vilka ses som integrerade processer. Studierna bedrivs ofta med utgångspunkt i didaktiska frågor. Forskarutbildningsämnet innefattar dessutom studier av betingelser för dessa kunskapsobjekt, exempelvis studier av undervisningsmiljöer, artefakter och lärresurser samt undervisnings-, fostrans- och lärandeuppdragens utformning och legitimering. Frågor om pedagogers, elevers, barns och studenters upplevelser och förståelser av undervisning, lärande, fostran och omsorg samt dess betingelser är även väsentliga aspekter av pedagogiskt arbete. Teori- och metodutveckling utgör också en viktig del av ämnet.

En forskarutbildning med doktorsexamen som slutmål motsvarar fyra års heltidsstudier, som vanligen bedrivs på 80% med 20% institutionstjänstgöring, eller enligt överenskommelse.

Utlysningen inriktas mot en av institutionens särskilda forskningsinriktningar: läsning och skrivning i alla ämnen med orientering mot skolans tidigare år.

För att elever ska ha goda förutsättningar att inhämta information samt utveckla kunskap och bildning under skolåren och även i livet i övrigt, behöver de stöd att utveckla en god skriftspråklig förmåga. Alla skolans ämnen har ansvar och möjligheter att utforma undervisning som ger elever förutsättningar att utveckla en god förmåga att läsa och förstå texter samt att skriva text för olika syften och i sammanhang. Relationen mellan kunskapsutveckling och läsförmåga är ömsesidig, vilket innebär att elevens ämneskunskaper underlättar förståelsen av det lästa och som i sin tur ökar elevens kunskaper. En välutvecklad läs- och skrivförmåga är således en grundförutsättning för all fortsatt utbildning och bildning såväl som för en hållbar och demokratisk samhällsutveckling. Språklig förståelse i form av exempelvis ord- och begreppskunskap samt omvärldskunskap är avgörande för läsförståelse, men också för skrivande i olika ämnesområden. Förståelsestrategier vid läsning av de olika texttyper som eleverna möter i skolans ämnen är ytterligare något som gynnar läsförståelsen – och i nästa steg lärandet. Forskningsområdet handlar om alltifrån skriftspråksförberedande utveckling i förskoleklass, lågstadiets läs- och skrivinlärning med avkodning och läsflyt, mellanårens och högstadiets ökade fokus på språklig förståelse och förståelsestrategier vid läsning och skrivning i olika ämnen samt gymnasieskolans alltmer komplexa texter och varierade texttyper. Ett vidgat textbegrepp öppnar för en bred ingång till forskning inom området, exempelvis utifrån literacybegreppet.

Alla ansökningar inom ramen för läsning och skrivning i alla ämnen är välkomna.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete krävs att den sökande har såväl grundläggande som särskild behörighet. Urval bland de sökande görs utifrån de sökandes uppvisade förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen i enlighet med den allmänna studieplanen.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för antagning till forskarutbildning i pedagogiskt arbete har den som avlagt lärar- eller förskollärarexamen samt har minst två års pedagogisk yrkesverksamhet. Det är också ett krav att besitta nödvändiga språkkunskaper i engelska i tal och skrift.

Särskilt meriterande är egen erfarenhet av undervisning inom området läsning och skrivning i skolans tidigare år, liksom erfarenhet av utvecklingsarbete inom detta område. 

Antagning sker efter individuell bedömning utifrån uppställda kriterier i den allmänna studieplanen för forskarutbildning i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna samt de kriterier som anges som särskilt meriterande i denna utlysning. I bedömningen beaktas den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms särskilt den sökandes studieresultat från tidigare utbildning samt kvaliteten i de självständiga skriftliga arbeten av forsknings- och/eller utredningskaraktär som bilagts ansökan samt den sökandes uppvisade språkfärdighet i tal och skrift.

Anställningen
Anställningarna är tidsbegränsade anställningar enligt 5 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde i september 2022 eller enligt överenskommelse. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun.

 

Lön efter Högskolan Dalarnas doktorandstege.

Ansökningshandlingar• Meritförteckning/CV
• Vidimerade kopior av examensbevis och betyg på ingående kurser i examen/mina, etc.
• Genomförda examensarbeten och/eller kandidat-/magisterexamensuppsatser samt eventuellt andra vetenskapliga texter eller relevanta texter, exempelvis utredningsuppdrag eller kvalitetsarbete.
• En kortfattad beskrivning av varför den sökande är intresserad av forskarutbildningen, omfattning cirka två sidor.
• En forskningsplan där ett tänkt forskningsprojekt beskrivs (3–5 sidor). Planen skall innehålla en kort inledning där den sökande redogör för och motiverar forskningsproblemet och anger syfte och några för forskningsprojektet centrala frågeställningar. Därefter beskrivs och motiveras övergripande tankar om val av metod och genomförande, samt tänkta möjliga teoretiska utgångspunkter. Planen bör även innehålla något om tidigare forskning inom kunskapsområdet ifråga.
• Referensbrev eller kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2022-02-24. 

 

Vid eventuella frågor om forskarutbildningen i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna kontakta:

Mats Tegmark, studierektor för forskarutbildningen, e-post: [email protected], tfn 023-778304

Tarja Alatalo, proprefekt forskning, e-post: [email protected], tfn 023-778487.

Fackliga organisationer

Christina Romlid, Saco-S och Anna-Carin Jonsson, OFR tfn (vx): 023-77 80 00. Visa mindre

Två doktorandtjänster i pedagogiskt arbete - yrkesämnesdidaktik

Ansök    Feb 3    Högskolan Dalarna    Doktorand
Forskarstudierna bedrivs i ämnet pedagogiskt arbete och följer dess allmänna studieplan. Pedagogiskt arbete är ett forskarutbildningsämne med nära anknytning till lärarutbildningen. Det behandlar institutionella pedagogiska praktiker inom förskola, skola och högskola. Ämnets centrala kunskapsobjekt är undervisning, lärande, omsorg och fostran, vilka ses som integrerade processer. Studierna bedrivs ofta med utgångspunkt i didaktiska frågor. Forskarutbildnin... Visa mer
Forskarstudierna bedrivs i ämnet pedagogiskt arbete och följer dess allmänna studieplan. Pedagogiskt arbete är ett forskarutbildningsämne med nära anknytning till lärarutbildningen. Det behandlar institutionella pedagogiska praktiker inom förskola, skola och högskola. Ämnets centrala kunskapsobjekt är undervisning, lärande, omsorg och fostran, vilka ses som integrerade processer. Studierna bedrivs ofta med utgångspunkt i didaktiska frågor. Forskarutbildningsämnet innefattar dessutom studier av betingelser för dessa kunskapsobjekt, exempelvis studier av undervisningsmiljöer, artefakter och lärresurser samt undervisnings-, fostrans- och lärandeuppdragens utformning och legitimering. Frågor om pedagogers, elevers, barns och studenters upplevelser och förståelser av undervisning, lärande, fostran och omsorg samt dess betingelser är även väsentliga aspekter av pedagogiskt arbete. Teori- och metodutveckling utgör också en viktig del av ämnet.

Utlysningarna inriktas mot studier som utforskar yrkesämnesdidaktik med orientering mot institutionens särskilda forskningsinriktningar ledarskap i pedagogiska praktiker eller läsning och skrivning.

Ledarskap i pedagogiska praktiker: Att leda och organisera för undervisning handlar om att leda andra människor mot gemensamma mål, såväl väldefinierade sådana som mer öppna och okända. Forskning om ledarskap i pedagogiska praktiker kan ta utgångspunkt i didaktiska frågor om varför vi ska utbilda, vad vi ska utbilda i och undervisa om, hur det ska gå till och vilka förmågor en lärare behöver utveckla för att kunna leda den pedagogiska praktiken. Det kan också handla om vad som krävs för att i en verksamhet skapa goda förutsättningar för ledarskapet. Oavsett vilken aspekt av ledarskap som står i fokus bör det beaktas utifrån en medvetenhet om pedagogiska praktiker som komplexa, där verksamhetens villkor, lärares ledarskap och elevers/barns lärande och sociala utveckling hänger samman. En medvetenhet bland lärare om dylika frågor är en grundförutsättning för all fortsatt utbildning och bildning såväl som för en hållbar och demokratisk samhällsutveckling.

Läsning och skrivning i alla ämnen: För att elever ska ha goda förutsättningar att inhämta information samt utveckla kunskap och bildning under skolåren och även i livet i övrigt, behöver de stöd att utveckla en god skriftspråklig förmåga. Alla skolans ämnen har ansvar och möjligheter att utforma undervisning som ger unga såväl som vuxna elever bästa förutsättningar att förstå texter samt att skriva text för olika syften och i olika sammanhang. Relationen mellan kunskapsutveckling och läsförmåga är ömsesidig. Det innebär att elevens ämneskunskaper och förmåga att förstå och att använda yrkesrelevanta ord och begrepp underlättar förståelsen av det lästa men också skrivandet i olika ämnesområden, vilket i sin tur ökar elevens kunskaper och yrkesidentitet. En välutvecklad läs- och skrivförmåga är således en grundförutsättning för all fortsatt utbildning och bildning såväl som för en hållbar och demokratisk samhällsutveckling. Ett vidgat textbegrepp öppnar för en bred ingång till forskning inom området, exempelvis utifrån literacybegreppet.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för antagning till forskarutbildning i pedagogiskt arbete har den som avlagt lärar- eller förskollärarexamen samt har minst två års pedagogisk yrkesverksamhet. Det är också ett krav att besitta nödvändiga språkkunskaper i engelska i tal och skrift.

Det är meriterande om du har erfarenhet av undervisning i yrkesutbildning.

Särskilt meriterande är avlagd yrkeslärarexamen (eller motsvarande) och erfarenhet av undervisning i gymnasieskolans eller vuxenutbildningens yrkesämnen, samt fördjupade studier med inriktning mot yrkeslärande.

Den sökande ska ha god social förmåga och klara av arbete både enskilt och i grupp. Hög närvaro vid institutionen och aktivt deltagande i institutionens forskningsmiljö är ett krav. Det är också ett krav att besitta nödvändiga språkfärdigheter i svenska och engelska.

Antagning sker efter individuell bedömning utifrån uppställda kriterier i den allmänna studieplanen för forskarutbildning i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna samt de kriterier som anges som särskilt meriterande i denna utlysning. I bedömningen beaktas den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms särskilt den sökandes studieresultat från tidigare utbildning samt kvaliteten i de självständiga skriftliga arbeten av forsknings- och/eller utredningskaraktär som bilagts ansökan samt den sökandes uppvisade språkfärdighet i tal och skrift.

Anställningen
Anställningarna är tidsbegränsade anställningar, 100 %, med tillträde i september 2022 eller enl ök. Placeringsort Falun.

Ansökningshandlingar• Meritförteckning/CV
• Vidimerade kopior av examensbevis och betyg på ingående kurser i examen/mina, etc.
• Genomförda examensarbeten och/eller kandidat-/magisterexamensuppsatser samt eventuellt andra vetenskapliga texter eller relevanta texter, exempelvis utredningsuppdrag eller kvalitetsarbete.
• En kortfattad beskrivning av varför den sökande är intresserad av forskarutbildningen, omfattning cirka två sidor.
• En forskningsplan där ett tänkt forskningsprojekt beskrivs (3–5 sidor). Planen skall innehålla en kort inledning där den sökande redogör för och motiverar forskningsproblemet och anger syfte och några för forskningsprojektet centrala frågeställningar. Därefter beskrivs och motiveras övergripande tankar om val av metod och genomförande, samt tänkta möjliga teoretiska utgångspunkter. Planen bör även innehålla något om tidigare forskning inom kunskapsområdet ifråga.
• Referensbrev eller kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Du ansöker via vår webbplats senast 2022-02-24.

Vid eventuella frågor om forskarutbildningen i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna kontakta:

Mats Tegmark, studierektor för forskarutbildningen, e-post: [email protected], tfn 023-778304

Tarja Alatalo, proprefekt forskning, e-post: [email protected], tfn 023-778487.

Fackliga organisationer

Christina Romlid, Saco-S och Anna-Carin Jonsson, OFR tfn (vx): 023-77 80 00. Visa mindre

Doktorand i Vårdvetenskap

Ansök    Aug 16    Högskolan Dalarna    Doktorand
Inom miljön Hälsa och välfärd vid Högskolan Dalarna sker en satsning på en sammanhållen akademisk miljö med utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen. Forskarutbildningen ges i området Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik med examen i vårdvetenskap. Tjänsten innefattar f... Visa mer
Inom miljön Hälsa och välfärd vid Högskolan Dalarna sker en satsning på en sammanhållen akademisk miljö med utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen. Forskarutbildningen ges i området Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik med examen i vårdvetenskap.

Tjänsten innefattar forskarutbildning (kurser), forskning och annat institutionsarbete, såsom undervisning. Tjänstefördelningen är 80% forskarutbildning och 20 % institutionstjänstgöring. Forskningen innebär deltagande i forskningsprojektet, Sjuksköterskor i frontlinjen av covid-19-pandemin.

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) och följa en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter.

Information om projektet

Projektet syftar till att genomföra en nationell kartläggning av covid-19-pandemins effekt på sjuksköterskors arbetssituation, hälsa och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Vi kommer att lära oss vilka nya källor till stress som pandemin inneburit och om vårdorganisationen behöver ändra strategi inför framtiden om/när vi står inför en ny liknande situation.

Forskningsprojektet är organiserat i flera delar.


• Sjuksköterskors arbetssituation och hälsa under covid-19-pandemins olika faser.
• Kartläggning av olika källor till stress utifrån arbetet under covid-19-pandemin.
• Sjuksköterskors erfarenheter av återkommande minnen av svåra händelser och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) under/efter covid-19-pandemin.

Datainsamling och analys kommer att ske med hjälp av kvantitativ och kvalitativ metod. Enkätutskick kommer genomföras av Statistiska Centralbyrån.

Forskargrupp

Doktoranden kommer att ingå i forskargruppen LUST (Longitudinella Undersökningar om Sjuksköterskors Tillvaro) som leds av Docent Ann Rudman. Gruppen bedriver bland annat forskning om att vara ny i en profession, arbetsengagemang, arbetstider, återhämtning, hälsa och säkerhet inom vården. Forskargruppen gör även preventiva interventioner mot stress under utbildning och i arbetslivet. Forskargruppen består av forskare med kompetens inom omvårdnad, psykologi, och arbetslivsforskning och utgörs av en grupp på 15 personer som arbetar vid olika högskolor och universitet i Sverige. Högskolan Dalarna ansvarar för forskningsprojektet mot forskningsfinansiären, AFA försäkring. Till projektet finns förutom forskare med olika specialkompetenser en projektgrupp bestående av kliniskt verksamma inom sjukvårdsorganisationen.

Doktoranden kommer att få möjlighet att verka och knyta kontakter med andra doktorander och forskare inom Hälsa och välfärd på Högskolan Dalarna, samt inom andra lärosäten och nätverk såväl nationellt som internationellt.

Anställningsvillkor och doktorandens uppgifter

Under projektet förväntas doktoranden att självständigt, men under handledning, bedriva forskning genom de olika stadierna av forskningsprocessen. Doktoranden kommer att planera och genomföra både kvalitativa och kvantitativa studier. Rekrytera deltagare till forskningsprojektet, genomföra datainsamling samt analysera den. Doktoranden förväntas utveckla sin förmåga att kritiskt och självständigt granska och värdera forskningsresultat, samt att skriva på engelska för publikation av vetenskapliga artiklar. 

Anställningen är visstidsanställning på heltid under fem år (med 80 % studietakt, motsvarande 4 års heltidsstudier som doktorand) och tjänstgöring som avser utbildning eller andra uppdrag vid Högskolan (20 %). Tillträdesdatum är 2020-10-01 eller enligt överenskommelse.

Placeringsort är Falun och närvaro i verksamheten är nödvändig för att bidra till den vetenskapliga miljön vid Högskolan Dalarna.

Behörighet

För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllt:


• avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå)

Bestämmelserna för anställning som doktorand finns angivna i högskoleförordningen.

Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Två doktorandtjänster i pedagogiskt arbete inom forskarskolan REMATH

Ansök    Aug 12    Högskolan Dalarna    Doktorand
Högskolan Dalarna utlyser två doktorandtjänster i pedagogiskt arbete med doktorsexamen som slutmål med start i januari 2022. Tjänsten är knuten till forskarskolan Researching Practice-based Mathematics Teacher Education (REMATH). Förutom att aktivt delta i forskarskolan förväntas den forskarstuderande bidra till forskningsmiljön vid Institutionen för lärarutbildning vid Högskolan Dalarna. Vid institutionen bedrivs forskning om undervisnings- och lärproces... Visa mer
Högskolan Dalarna utlyser två doktorandtjänster i pedagogiskt arbete med doktorsexamen som slutmål med start i januari 2022. Tjänsten är knuten till forskarskolan Researching Practice-based Mathematics Teacher Education (REMATH).

Förutom att aktivt delta i forskarskolan förväntas den forskarstuderande bidra till forskningsmiljön vid Institutionen för lärarutbildning vid Högskolan Dalarna. Vid institutionen bedrivs forskning om undervisnings- och lärprocesser samt villkor och förutsättningar som påverkar barns, ungas och vuxnas möjligheter till kunskapsutveckling och social utveckling.

Information om forskarskolan
Doktorandernas avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för forskarskolan REMATH (Researching Practice-Based Mathematics Teacher Education) som finansieras av Vetenskapsrådet och ges i samarbete mellan Stockholms universitet, Mälardalens Högskola, Högskolan Kristianstad och Högskolan Dalarna. Forskarskolans målsättning är att bidra till utveckling av forskningsbaserad kunskap om matematiklärarutbildning som grund för organisation, genomförande och fortsatt utveckling av de svenska utbildningarna. REMATH är tänkt att bidra till utveckling av vårt nationella forskarsamhälle samt utveckling av vetenskaplig kompetens inom matematiklärarutbildning.

Tema för forskarskolan är praktikbaserad lärarutbildning. Det omfattar att undersöka: lärande i och från praktiska erfarenheter, hur lärares arbete transformeras för att göra detta till ett objekt för lärarutbildning och hur lärarutbildningen kan organiseras för att bidra till en tydligare forskningsbaserad utbildning. Ett fokus inom detta tema är att kartlägga matematiklärarutbildningar i Sverige och internationellt, inklusive lärarstudenters lärande under lärarutbildningen, samspelet mellan teori och praktik och hur praktiken representeras och synliggörs för studenterna. Inom temat är det också möjligt att studera och utveckla hur inkludering integreras i matematiklärarutbildningen, gällande elever och lärarstuderande med olika bakgrund och förutsättningar. Att undersöka och utveckla alternativ till dagens matematiklärarutbildning ingår också som en naturlig del av temat.Inom REMATH utlyses totalt nio doktorandplatser, varav tre placeras på Stockholms universitet, två placeras på Högskolan Dalarna, två på Högskolan Kristianstad och två på Mälardalens högskola. Mer information om forskarskolan hittar du här.

Utbildningsämnet och studietakt
Forskarstudierna bedrivs i ämnet pedagogiskt arbete och följer dess allmänna studieplan. Pedagogiskt arbete är ett forskarutbildningsämne med nära anknytning till lärarutbildningen. Det behandlar institutionella pedagogiska praktiker inom förskola, skola och högskola. Ämnets centrala kunskapsobjekt är undervisning, lärande, omsorg och fostran, vilka ses som integrerade processer. Studierna bedrivs ofta med utgångspunkt i didaktiska frågor. Forskarutbildningsämnet innefattar dessutom studier av betingelser för dessa kunskapsobjekt, exempelvis studier av undervisningsmiljöer, artefakter och lärresurser samt undervisnings-, fostrans- och lärandeuppdragens utformning och legitimering. Frågor om pedagogers, elevers, barns och studenters upplevelser och förståelser av undervisning, lärande, fostran och omsorg samt dess betingelser är även väsentliga aspekter av pedagogiskt arbete. Teori- och metodutveckling utgör också en viktig del av ämnet.

En forskarutbildning med doktorsexamen som slutmål motsvarar fyra års heltidsstudier. I de utlysta tjänsterna ingår 20 % institutionstjänstgöring och doktorandstudierna bedrivs därmed på 80 %. 

Låter det intressant?
För komplett information om bedömningsgrunder, antagning, kontaktuppgifter samt hur du skickar in din ansökan, besök: 
https://www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/vara-lediga-jobb/ledig-tjanst/?job=1837 Visa mindre

Doktorand i Vårdvetenskap

Ansök    Jul 2    Högskolan Dalarna    Doktorand
Inom miljön Hälsa och välfärd vid Högskolan Dalarna sker en satsning på en sammanhållen akademisk miljö med utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen. Forskarutbildningen ges i området Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik med examen i vårdvetenskap. Tjänsten innefattar f... Visa mer
Inom miljön Hälsa och välfärd vid Högskolan Dalarna sker en satsning på en sammanhållen akademisk miljö med utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen. Forskarutbildningen ges i området Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik med examen i vårdvetenskap.

Tjänsten innefattar forskarutbildning (kurser), forskning och annat institutionsarbete, såsom undervisning. Tjänstefördelningen är 80% forskarutbildning och 20 % institutionstjänstgöring. Forskningen innebär deltagande i forskningsprojektet, Sjuksköterskor i frontlinjen av covid-19-pandemin.

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) och följa en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter.

Information om projektet

Projektet syftar till att genomföra en nationell kartläggning av covid-19-pandemins effekt på sjuksköterskors arbetssituation, hälsa och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Vi kommer att lära oss vilka nya källor till stress som pandemin inneburit och om vårdorganisationen behöver ändra strategi inför framtiden om/när vi står inför en ny liknande situation.

Forskningsprojektet är organiserat i flera delar.


• Sjuksköterskors arbetssituation och hälsa under covid-19-pandemins olika faser.
• Kartläggning av olika källor till stress utifrån arbetet under covid-19-pandemin.
• Sjuksköterskors erfarenheter av återkommande minnen av svåra händelser och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) under/efter covid-19-pandemin.

Datainsamling och analys kommer att ske med hjälp av kvantitativ och kvalitativ metod. Enkätutskick kommer genomföras av Statistiska Centralbyrån.

Forskargrupp

Doktoranden kommer att ingå i forskargruppen LUST (Longitudinella Undersökningar om Sjuksköterskors Tillvaro) som leds av Docent Ann Rudman. Gruppen bedriver bland annat forskning om att vara ny i en profession, arbetsengagemang, arbetstider, återhämtning, hälsa och säkerhet inom vården. Forskargruppen gör även preventiva interventioner mot stress under utbildning och i arbetslivet. Forskargruppen består av forskare med kompetens inom omvårdnad, psykologi, och arbetslivsforskning och utgörs av en grupp på 15 personer som arbetar vid olika högskolor och universitet i Sverige. Högskolan Dalarna ansvarar för forskningsprojektet mot forskningsfinansiären, AFA försäkring. Till projektet finns förutom forskare med olika specialkompetenser en projektgrupp bestående av kliniskt verksamma inom sjukvårdsorganisationen.

Doktoranden kommer att få möjlighet att verka och knyta kontakter med andra doktorander och forskare inom Hälsa och välfärd på Högskolan Dalarna, samt inom andra lärosäten och nätverk såväl nationellt som internationellt.

Anställningsvillkor och doktorandens uppgifter

Under projektet förväntas doktoranden att självständigt, men under handledning, bedriva forskning genom de olika stadierna av forskningsprocessen. Doktoranden kommer att planera och genomföra både kvalitativa och kvantitativa studier. Rekrytera deltagare till forskningsprojektet, genomföra datainsamling samt analysera den. Doktoranden förväntas utveckla sin förmåga att kritiskt och självständigt granska och värdera forskningsresultat, samt att skriva på engelska för publikation av vetenskapliga artiklar. 

Anställningen är visstidsanställning på heltid under fem år (med 80 % studietakt, motsvarande 4 års heltidsstudier som doktorand) och tjänstgöring som avser utbildning eller andra uppdrag vid Högskolan (20 %). Tillträdesdatum är 2020-10-01 eller enligt överenskommelse.

Placeringsort är Falun och närvaro i verksamheten är nödvändig för att bidra till den vetenskapliga miljön vid Högskolan Dalarna.

Behörighet

För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllt:


• avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå)

Bestämmelserna för anställning som doktorand finns angivna i högskoleförordningen.

Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Doktorand i pedagogiskt arbete

Ansök    Apr 14    Högskolan Dalarna    Doktorand
Högskolan Dalarna utlyser en doktorandtjänst i pedagogiskt arbete med doktorsexamen som slutmål. Tjänsten erbjuds inom forskningsprojektet ”Förskoleklassen – en möjlig arena för läs- och skrivutvecklande undervisning inom olika ämnesområden”. Högskolan Dalarna utlyser en fyraårig doktorandtjänst i pedagogiskt arbete, med doktorsexamen som slutmål. Tjänsten erbjuds inom forskningsprojektet Förskoleklassen – en möjlig arena för läs- och skrivutvecklande und... Visa mer
Högskolan Dalarna utlyser en doktorandtjänst i pedagogiskt arbete med doktorsexamen som slutmål. Tjänsten erbjuds inom forskningsprojektet ”Förskoleklassen – en möjlig arena för läs- och skrivutvecklande undervisning inom olika ämnesområden”.

Högskolan Dalarna utlyser en fyraårig doktorandtjänst i pedagogiskt arbete, med doktorsexamen som slutmål. Tjänsten erbjuds inom forskningsprojektet Förskoleklassen – en möjlig arena för läs- och skrivutvecklande undervisning inom olika ämnesområden, som är finansierat av Vetenskapsrådet med start våren 2021. Den forskarstuderande kommer i projektet att samarbeta med flera forskare. Eftersom tjänsten ingår i ett befintligt projekt finns inte möjlighet att fritt utforma syftet, men inom givna projektramar finns stora påverkansmöjligheter.

Förutom att aktivt delta i projektet förväntas den forskarstuderande bidra till forskningsmiljön vid Institutionen för lärarutbildning vid Högskolan Dalarna. Vid institutionen bedrivs forskning om undervisnings- och lärprocesser samt villkor och förutsättningar som påverkar barns, ungas och vuxnas möjligheter till kunskapsutveckling och social utveckling.

Information om projektet

Trots forskningens och styrdokumentens samstämmighet om vikten av tidig och ändamålsenlig läs- och skrivutvecklande undervisning, är kunskapen om hur sådan undervisning i förskoleklassens olika ämnesområden faktiskt ser ut relativt begränsad, vilket är en utgångspunkt för projektet. Syftet med projektet är därför att bidra med kunskap om hur läs- och skrivutvecklande undervisning tar sig uttryck i förskoleklassens didaktiska verksamhet inom fem ämnesområden i förskoleklassens centrala innehåll: språk och kommunikation, matematik, natur, teknik och samhälle samt lek, men också att identifiera potential att utveckla läs- och skrivundervisningen. Projektet leds av Dr. Tarja Alatalo vid Högskolan Dalarna.

Utbildningsämnet och studietakt

Forskarstudierna bedrivs i ämnet pedagogiskt arbete och följer dess allmänna studieplan. Pedagogiskt arbete är ett forskarutbildningsämne med nära anknytning till lärarutbildningen. Det behandlar institutionella pedagogiska praktiker inom förskola, skola och högskola. Ämnets centrala kunskapsobjekt är undervisning, lärande, omsorg och fostran, vilka ses som integrerade processer. Studierna bedrivs ofta med utgångspunkt i didaktiska frågor. Forskarutbildningsämnet innefattar dessutom studier av betingelser för dessa kunskapsobjekt, exempelvis studier av undervisningsmiljöer, artefakter och lärresurser samt undervisnings-, fostrans- och lärandeuppdragens utformning och legitimering. Frågor om pedagogers, elevers, barns och studenters upplevelser och förståelser av undervisning, lärande, fostran och omsorg samt dess betingelser är även väsentliga aspekter av pedagogiskt arbete. Teori- och metodutveckling utgör också en viktig del av ämnet.

En forskarutbildning med doktorsexamen som slutmål motsvarar fyra års heltidsstudier, som vanligen bedrivs på 80% med 20% institutionstjänstgöring, eller på heltid, enligt överenskommelse. 

Behörighet och urval

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete krävs att den sökande har såväl grundläggande som särskild behörighet. Urval bland de sökande görs utifrån de sökandes uppvisade förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen i enlighet med den allmänna studieplanen.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Det är också ett krav att besitta nödvändiga språkfärdigheter.

Särskild behörighet för antagning till forskarutbildning i pedagogiskt arbete har den som avlagt lärar- eller förskollärarexamen samt har minst två års pedagogisk yrkesverksamhet.

Särskilt meriterande

Särskilt meriterande för denna utlysning är dokumenterat goda kunskaper om tidig läs- och skrivutveckling samt erfarenhet av undervisning inom området läsning och skrivning i förskoleklass och skolans tidiga år.

Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Doktorand i Vårdvetenskap

Ansök    Mar 15    Högskolan Dalarna    Doktorand
Inom miljön Hälsa och välfärd vid Högskolan Dalarna sker en satsning på en sammanhållen akademisk miljö med utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen. Forskarutbildningen ges i området Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik med examen i vårdvetenskap. Tjänsten innefattar f... Visa mer
Inom miljön Hälsa och välfärd vid Högskolan Dalarna sker en satsning på en sammanhållen akademisk miljö med utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen. Forskarutbildningen ges i området Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik med examen i vårdvetenskap.

Tjänsten innefattar forskarutbildning (kurser), forskning och annat institutionsarbete, såsom undervisning. Tjänstefördelningen är 80% forskarutbildning och 20 % institutionstjänstgöring. Forskningen innebär deltagande i forskningsprojektet, Sjuksköterskor i frontlinjen av COVID-19 pandemin.

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) och följa en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter.

Information om projektet

Projektet syftar till att genomföra en nationell kartläggning av COVID-19 pandemins effekt på sjuksköterskors arbetssituation, hälsa och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Vi kommer att lära oss vilka nya källor till stress som pandemin inneburit och om vårdorganisationen behöver ändra strategi inför framtiden om/när vi står inför en ny liknande situation.

Forskningsprojektet är organiserat i flera delar.


• Sjuksköterskors arbetssituation och hälsa under COVID-19 pandemins olika faser.
• Kartläggning av olika källor till stress utifrån arbetet under COVID-19 pandemin.
• Sjuksköterskors erfarenheter av återkommande minnen av svåra händelser och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) under/efter COVID-19 pandemin.

Datainsamling och analys kommer att ske med hjälp av kvantitativ och kvalitativ metod. Enkätutskick kommer genomföras av Statistiska Centralbyrån.

Forskargrupp

Doktoranden kommer att ingå i forskargruppen LUST (Longitudinella Undersökningar om Sjuksköterskors Tillvaro) som leds av Docent Ann Rudman. Gruppen bedriver bland annat forskning om att vara ny i en profession, arbetsengagemang, arbetstider, återhämtning, hälsa och säkerhet inom vården. Forskargruppen gör även preventiva interventioner mot stress under utbildning och i arbetslivet. Forskargruppen består av forskare med kompetens inom omvårdnad, psykologi, och arbetslivsforskning och utgörs av en grupp på 15 personer som arbetar vid olika högskolor och universitet i Sverige. Högskolan Dalarna ansvarar för forskningsprojektet mot forskningsfinansiären, Afa försäkring. Till projektet finns förutom forskare med olika specialkompetenser en projektgrupp knuten som består av kliniskt verksamma inom sjukvårdsorganisationen.

Doktoranden kommer att få möjlighet att verka och knyta kontakter med andra doktorander och forskare inom Hälsa och välfärd på Högskolan Dalarna, samt inom andra lärosäten och nätverk såväl nationellt som internationellt.

Anställningsvillkor och doktorandens uppgifter

Under projektet förväntas doktoranden att självständigt, men under handledning, bedriva forskning genom de olika stadierna av forskningsprocessen. Doktoranden kommer att planera och genomföra både kvalitativa och kvantitativa studier. Rekrytera deltagare till forskningsprojektet, genomföra datainsamling samt analysera den. Doktoranden förväntas utveckla sin förmåga att kritiskt och självständigt granska och värdera forskningsresultat, samt att skriva på engelska för publikation av vetenskapliga artiklar. 

Anställningen är visstidsanställning på heltid under fem år (med 80 % studietakt, motsvarande 4 års heltidsstudier som doktorand) och tjänstgöring som avser utbildning eller andra uppdrag vid Högskolan (20 %). Tillträdesdatum enligt överenskommelse.

Placeringsort är Falun och närvaro i verksamheten är nödvändig för att bidra till den vetenskapliga miljön vid Högskolan Dalarna.

Behörighet

För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllt:


• avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå)

Bestämmelserna för anställning som doktorand finns angivna i högskoleförordningen.

Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Doktorand i Hälsa och välfärd: Causes and Actions of Late-life Loneliness

Ansök    Jun 3    Högskolan Dalarna    Doktorand
Vill du bidra till äldre personers livskvalitet? Vi söker en doktorand som vill arbeta tillsammans med oss kring forskning om ensamhet bland äldre personer. Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) och följa en allmän och individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter.  Forskarutbildning på Högskolan Dal... Visa mer
Vill du bidra till äldre personers livskvalitet?
Vi söker en doktorand som vill arbeta tillsammans med oss kring forskning om ensamhet bland äldre personer. Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) och följa en allmän och individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. 

Forskarutbildning på Högskolan Dalarna
Inom Institutionen för hälsa och välfärd vid Högskolan Dalarna finns en sammanhållen akademisk miljö med utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen.

Forskarutbildningen ges med examen i vårdvetenskap, vilket är ett tvärvetenskapligt område som vilar på kunskap och metodik från flera olika akademiska discipliner. Utbildningen är främst riktad mot den forskning som bedrivs i fyra tvärdisciplinära forskningscentra, där föreliggande projekt ingår i forskningscentrat för äldre och åldrande (ReCALL). 

Projekt om ensamhet bland äldre personer
Forskningen sker inom ramen för projektet Causes and Actions of Late-life Loneliness (CALL). Projektet syftar till att studera äldre personers erfarenheter av ensamhet och vilka förhållanden och livshändelser som har ett samband med ensamhet bland äldre personer, dvs. vilka grupper som är sårbara för ensamhet och därmed borde vara målgruppen för insatser mot ensamhet. Det avser också att identifiera vilka insatser som har avsedd effekt.

Projektet baseras på tre delstudier:


• en nationell och regional enkätstudie riktad till äldre personer,
• kvalitativa intervjuer med äldre personer, samt
• en Delphiundersökning med representanter för frivilligorganisationer som erbjuder sociala aktiviteter för äldre personer och socialarbetare med ansvar att följa upp och utreda äldre personers behov.

Studierna kommer tillsammans generera kunskap om både målgruppens och sociala aktörers erfarenheter av ensamhet och insatser för att minska ensamhet, och bidra med evidensbaserad kunskap om interventioner för att minska ensamhet. 

Din arbetsdag som doktorand
Tjänsten innefattar till största delen deltagande i kurser och egen forskning inom ramen för det aktuella forskningsprojektet. Tjänsten innefattar dessutom 20% institutionstjänstgöring med syfte att doktoranden ska få undervisningserfarenhet eller annan erfarenhet av akademiskt arbete. 

Doktoranden kommer, inom ramen för det större projektet, att utveckla specifika frågeställningar för avhandlingsarbetet. Under projektet förväntas doktoranden självständigt, men under handledning, bedriva forskning genom de olika stadierna av forskningsprocessen. Doktoranden kommer att planera och genomföra både kvalitativa och kvantitativa studier. Detta inkluderar att rekrytera deltagare till forskningsprojektet, genomföra datainsamling samt analysera materialen. Doktoranden förväntas utveckla sin förmåga att kritiskt och självständigt granska och värdera forskningsresultat, samt att skriva på engelska för publikation av vetenskapliga artiklar.

Anställning
Anställningen är visstidsanställning på heltid under fem år (med 80 % studietakt, motsvarande 4 års heltidsstudier som doktorand) och institutionstjänstgöring som avser undervisning eller andra uppdrag vid Högskolan (20 %).

Tillträde sker 2021-10-01, eller enligt överenskommelse. Placeringsort för denna anställning är Falun och kontinuerlig närvaro på arbetsplatsen är nödvändig för att bidra till den vetenskapliga miljön vid Högskolan Dalarna.

Lön efter Högskolan Dalarnas doktorandstege. För anställningen i övrigt gäller bestämmelser enligt 5 kap Högskoleförordningen.

Låter det intressant?
För mer information om hur du söker, besök: 
https://www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/vara-lediga-jobb/ledig-tjanst/?job=1771 

Sista ansökningsdag
Du ansöker via vår webbplats senast 2021-08-15

Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/ Visa mindre

Doktorand i Hälsa och välfärd med inriktning föräldraskapsstöd

Ansök    Jun 15    Högskolan Dalarna    Doktorand
Inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd och Akademin Utbildning, hälsa och samhälle vid Högskolan Dalarna sker en satsning på en sammanhållen akademisk miljö med utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen. Forskarutbildningen ges med examen i vårdvetenskap. Tjänsten innefattar forskarutbi... Visa mer
Inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd och Akademin Utbildning, hälsa och samhälle vid Högskolan Dalarna sker en satsning på en sammanhållen akademisk miljö med utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen. Forskarutbildningen ges med examen i vårdvetenskap.

Tjänsten innefattar forskarutbildning (kurser), forskning och annat institutionsarbete, såsom undervisning. Tjänstefördelningen är 80% forskarutbildning och 20 % institutionstjänstgöring. Forskningen innebär deltagande i forskningen inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd inom ramen för ovan nämnda forskningsprojekt, Parenting Young Children (PYC).

Information om projektet

Projektet syftar till att utvärdera interventionen och föräldrastödmetoden, PYC, i familjer där det finns ökad risk för försummelse av barnen på grund av att föräldrarna har intellektuell funktionsnedsättning eller kognitiv nedsättning (eng. Intellectual and developmental disabilities, IDD).

Forskningsprojektet är organiserat i fyra delar.


• Föräldrars lyhördhet för barnens behov studeras genom systematiska observationer.
• Föräldrastödets måluppfyllelse studeras genom en randomiserad och kontrollerad studie.
• Föräldrarnas erfarenheter av att delta i föräldrastödsinterventionen studeras genom individuella intervjuer.
• Barnens erfarenheter av att familjerna deltagit i föräldrastödet studeras genom individuella intervjuer och observationer.

Datainsamling och analys kommer att ske med hjälp av kvantitativ och kvalitativ metod, och kommer att innebära resor i Sverige för datainsamling.

Forskargrupp

Forskningsprojekt består av forskare med kompetens inom arbetsterapi, psykologi och socialt arbete och utgörs av en forskargrupp på tio personer som arbetar vid olika högskolor och universitet i Sverige. Högskolan Dalarna är forskningshuvudman och ansvarar för forskningsprojektet mot forskningsfinansiären, FORTE. Till projektet finns en projektgrupp knuten som består av kliniskt verksamma inom till exempel socialtjänsten, representanter från brukarorganisationer och föräldrar med funktionsnedsättning.

Doktoranden kommer att få möjlighet att verka och knyta kontakter med andra doktorander och forskare inom Hälsa och välfärd på Högskolan Dalarna, samt inom andra lärosäten och nätverk såväl nationellt som internationellt.

Anställningsvillkor och doktorandens uppgifter

Under projektet förväntas doktoranden att självständigt, men under handledning, bedriva forskning genom de olika stadierna av forskningsprocessen. Doktoranden kommer att planera och genomföra både kvalitativa och kvantitativa studier. Rekrytera deltagare till forskningsprojektet, genomföra datainsamling samt analysera den. Doktoranden förväntas utveckla sin förmåga att kritiskt och självständigt granska och värdera forskningsresultat, samt att skriva på engelska för publikation av vetenskapliga artiklar. 

Anställningen är visstidsanställning på heltid under fem år (med 80 % studietakt, motsvarande 4 års heltidsstudier som doktorand) och tjänstgöring som avser utbildning eller andra uppdrag vid Högskolan (20 %). Doktoranden förväntas bidra till den akademiska miljön inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd. Tillträdesdatum är 2020-10-01 eller enligt överenskommelse.

Placeringsort är Falun och närvaro i verksamheten är nödvändig för att bidra till den vetenskapliga miljön vid Högskolan Dalarna.

Behörighet

För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllt:


• avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå)

Bestämmelserna för anställning som doktorand finns angivna i högskoleförordningen.

Särskild behörighet


• avlagt examen på avancerad nivå i vårdvetenskap/omvårdnad, socialt arbete eller motsvarande ämne relaterat till hälso- och välfärdsområdet,
• med godkänt betyg genomfört examensarbete på avancerad nivå inom hälso- och välfärdsområdet,
• har nödvändiga språkkunskaper i engelska.

Vi söker dig som har god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift. Höga förväntningar gäller också på förmågan att arbeta självständigt, problemlösningsorienterat och analytiskt.

Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb

 

 


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Doktorand i Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik

Ansök    Nov 19    Högskolan Dalarna    Doktorand
Vill Du vara delaktig i att utveckla ny kunskap om aktiva skoltransporter ur ett hållbarhetsperspektiv? Då är Du den vi söker till vårt forskningsprojekt. Forskarutbildning i vårdvetenskap på Högskolan Dalarna Inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd och Akademin Utbildning, hälsa och samhälle vid Högskolan Dalarna sker en satsning på utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Doktoranderna erbjuds en... Visa mer
Vill Du vara delaktig i att utveckla ny kunskap om aktiva skoltransporter ur ett hållbarhetsperspektiv? Då är Du den vi söker till vårt forskningsprojekt.

Forskarutbildning i vårdvetenskap på Högskolan Dalarna

Inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd och Akademin Utbildning, hälsa och samhälle vid Högskolan Dalarna sker en satsning på utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen.

Information om projektet

Projektet Aktiva skoltransporter startades 2015 vid Luleå tekniska universitet (LTU) och har sedan dess vuxit till ett samverkansprojekt med 17 samverkanspartner, där Högskolan Dalarna och Falu kommun nu ingår. Projektets huvudsakliga syfte handlar om att öka andelen barn som aktivt tar sig till och från skolan och på så sätt ökar sin fysiska aktivitet. Många barn når idag inte upp till rekommendationerna om att röra på sig minst en timme per dag. Aktiv skoltransport kan för många vara ett sätt att öka den fysiska aktiviteten och samtidigt bidra till ökad hälsa och andra goda effekter som minskad miljöpåverkan och ökad trafiksäkerhet.

I Falu kommun kommer skolor och elever i årskurs två och årskurs fem att medverka i projektet där de i drygt en månad kommer integrera aktiva skoltransporter i undervisningen för att främja fysisk aktivitet. Interventionen kommer vara digitaliserad och integrerad i det pedagogiska uppdraget och bygger på gamification och empowerment. Projektet kommer att utvärdera hur barnens fysiska aktivitet påverkas, både genom objektiva mätningar och självskattningar. Interventionen kommer även utvärderas utifrån Agenda 2030 gällande hälso- och  miljöaspekter samt kostnadseffektivitet.

Din arbetsdag som doktorand

Tjänsten innefattar till största delen deltagande i kurser och egen forskning inom ramen för det aktuella forskningsprojektet. Tjänsten innefattar dessutom 20% institutionstjänstgöring med syfte att doktoranden ska få undervisningserfarenhet eller annan erfarenhet av akademiskt arbete. Arbetet innebär deltagande i verksamheten inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd vid Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna.

Under projektet förväntas doktoranden att självständigt, men under handledning, bedriva forskning genom de olika stadierna av forskningsprocessen. Doktoranden kommer att planera och genomföra studier och i nära samverkan med skolor i Falu kommun rekrytera deltagare till forskningsprojektet, genomföra främst kvantitativ datainsamling samt statistiskt analysera den. Doktoranden förväntas utveckla sin förmåga att kritiskt och självständigt granska och värdera forskningsresultat, samt att skriva på engelska för publikation av vetenskapliga artiklar. 

Projektet bedrivs som ett tvärvetenskapligt samverkansprojekt där Universitet/Högskolor, kommuner, myndigheter och aktörer inom näringslivet ingår. Doktoranden kommer att få möjlighet att verka och knyta kontakter med andra doktorander och forskare inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd samt på andra lärosäten som ingår i projektet.

Anställning

Anställningen är en tidsbegränsad anställning enligt 5 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100% med planerad start 2021-01-01. Planerad anställningstid är två år med 100% studietakt eller två och ett halvt år med 80% studietakt och 20% tjänstgöring som avser undervisning eller andra uppdrag vid Högskolan. 

Doktoranden förväntas bidra till den akademiska miljön inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd. Anställningen gäller inledningsvis till och med licentiatexamen med möjlighet till förlängning fram till doktorsexamen. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun och närvaro i verksamheten är nödvändig för att bidra till den vetenskapliga miljön vid Högskolan Dalarna samt för genomförande av projektet som kommer att bedrivas på aktuella skolor kopplade till projektet och i nära samverkan med verksamheter i Falu kommun.

Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb

 


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Doktorandtjänst i pedagogiskt arbete

Ansök    Nov 17    Högskolan Dalarna    Doktorand
Högskolan Dalarna söker intresserade av doktorandstudier med doktorsexamen som slutmål. Den forskarstuderande kommer att antas som doktorand i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. Som forskarstuderande i pedagogiskt arbete kommer du att ingå i en aktiv forskningsmiljö vid den institution som ansvarar för lärarutbildningarna på Högskolan Dalarna. Där bedrivs forskning om undervisnings- och lärprocesser, villkor och förutsättningar som påverkar barns, ... Visa mer
Högskolan Dalarna söker intresserade av doktorandstudier med doktorsexamen som slutmål. Den forskarstuderande kommer att antas som doktorand i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna.

Som forskarstuderande i pedagogiskt arbete kommer du att ingå i en aktiv forskningsmiljö vid den institution som ansvarar för lärarutbildningarna på Högskolan Dalarna. Där bedrivs forskning om undervisnings- och lärprocesser, villkor och förutsättningar som påverkar barns, ungas och vuxnas möjligheter till kunskapsutveckling och social utveckling.

Utbildningsämnet och studietakt

Forskarstudierna bedrivs i ämnet pedagogiskt arbete och följer dess allmänna studieplan. Pedagogiskt arbete är ett forskarutbildningsämne med nära anknytning till lärarutbildningen. Det behandlar institutionella pedagogiska praktiker inom förskola, skola och högskola. Ämnets centrala kunskapsobjekt är undervisning, lärande, omsorg och fostran, vilka ses som integrerade processer. Studierna bedrivs ofta med utgångspunkt i didaktiska frågor. Forskarutbildningsämnet innefattar dessutom studier av betingelser för dessa kunskapsobjekt, exempelvis studier av undervisningsmiljöer, artefakter och lärresurser samt undervisnings-, fostrans- och lärandeuppdragens utformning och legitimering. Frågor om pedagogers, elevers, barns och studenters upplevelser och förståelser av undervisning, lärande, fostran och omsorg samt dess betingelser är även väsentliga aspekter av pedagogiskt arbete. Teori- och metodutveckling utgör också en viktig del av ämnet.

En forskarutbildning med doktorsexamen som slutmål motsvarar fyra års heltidsstudier, som antingen bedrivs på 80% med 20% institutionstjänstgöring, eller på heltid, enligt överenskommelse. 

Utlysningens innehållsliga inriktning – Elevers skriftspråkliga praktiker och digitala resurser i undervisning

Forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete bygger vidare på lärares professionskunskap. Vi söker dig som är intresserad av att forska med fokus på elevers skriftspråkliga praktiker och användning av digitala resurser i undervisning i grund- eller gymnasieskola. Studien ska bedrivas praktiknära och riktas mot läsande och skrivande, vilket möjliggör en utgångspunkt i flera olika skolämnen. Du kommer att ingå i ett sammanhang där samverkan mellan forskare och grundskola/gymnasieskola pågår inom området digitala resurser i undervisning.

Behörighet och urval

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete krävs att den sökande har såväl grundläggande som särskild behörighet. Urval bland de sökande görs utifrån de sökandes uppvisade förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen i enlighet med den allmänna studieplanen.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Det är också ett krav att besitta nödvändiga språkfärdigheter.

Särskild behörighet för antagning till forskarutbildning i pedagogiskt arbete har den som avlagt lärar- eller förskollärarexamen samt har minst två års pedagogisk yrkesverksamhet.

Särskilt meriterande

Det är särskilt meriterande om den bifogade forskningsplanen på ett initierat sätt tar utgångspunkt i frågeställningar rörande digitala resurser för undervisning i grundskola eller gymnasieskola. Egna erfarenheter av att arbeta med digitala resurser i undervisning är också meriterande.

Antagning

Antagning sker efter individuell bedömning utifrån uppställda kriterier i den allmänna studieplanen för forskarutbildning i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. I bedömningen beaktas den sökandes meriter samt förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms särskilt den sökandes studieresultat från tidigare utbildning samt kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbeten som ingått i tidigare utbildning. Dessutom bedöms insänd forskningsplan, där den sökande redogör för sitt tänkta forskningsprojekt. I övrigt bedöms även den sökandes uppvisade språkfärdigheter. Den sökande ska utöver vad som framgått ovan ha god social förmåga och klara av arbete både enskilt och i grupp.

Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Doktorander i pedagogiskt arbete – en stärkt lärarprofession

Ansök    Dec 16    Högskolan Dalarna    Doktorand
Högskolan Dalarna söker intresserade av doktorandstudier i pedagogiskt arbete med doktorsexamen som slutmål. De forskarstuderande kommer att antas som doktorander vid Högskolan Dalarnas forskarutbildning i pedagogiskt arbete med start hösten 2020.    Forskarstuderande i pedagogiskt arbete verkar i en aktiv forskningsmiljö tillsammans med ett 60-tal andra forskare inom forskningsprofilen Utbildning och lärande. Där bedrivs forskning om undervisnings- och lä... Visa mer
Högskolan Dalarna söker intresserade av doktorandstudier i pedagogiskt arbete med doktorsexamen som slutmål. De forskarstuderande kommer att antas som doktorander vid Högskolan Dalarnas forskarutbildning i pedagogiskt arbete med start hösten 2020. 
 
Forskarstuderande i pedagogiskt arbete verkar i en aktiv forskningsmiljö tillsammans med ett 60-tal andra forskare inom forskningsprofilen Utbildning och lärande. Där bedrivs forskning om undervisnings- och lärprocesser, villkor och förutsättningar som påverkar barns, ungas och vuxnas möjligheter till kunskapsutveckling och social utveckling. 
 
Utbildningsämnet och studietakt 
Forskarstudierna bedrivs i ämnet pedagogiskt arbete och följer utbildningens allmänna studieplan. Pedagogiskt arbete är ett forskarutbildningsämne med nära anknytning till lärarutbildningen. Forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete behandlar pedagogiska praktiker inom förskola, skola och högskola. Undervisning, lärande, omsorg och fostran är ämnets centrala kunskapsobjekt och studierna bedrivs ofta med utgångspunkt i didaktiska frågor. Forskarutbildningsämnet innefattar dessutom studier av betingelser för dessa kunskapsobjekt, exempelvis studier av undervisningsmiljöer, artefakter och lärresurser samt undervisnings-, fostrans- och lärandeuppdragens utformning och legitimering. Frågor om pedagogers, elevers, barns och studenters upplevelser och förståelser av undervisning, lärande, fostran och omsorg samt dess betingelser utgör även det väsentliga aspekter av pedagogiskt arbete. Teori- och metodutveckling är dessutom en viktig del av ämnet.
 
En forskarutbildning med doktorsexamen som slutmål motsvarar fyra års heltidsstudier, som antingen bedrivs på 80% med 20% institutionstjänstgöring, eller på heltid, enligt överenskommelse.  
 
Utlysningens innehållsliga inriktning – En stärkt lärarprofession för framtidens utmaningar
Utlysningen har en inriktning mot studier som utforskar de utmaningar och möjligheter lärarprofessionen ställs inför idag och väntas stå inför inom den närmaste framtiden. Det kan exempelvis handla om samhällsförändringar som globalisering, digitalisering eller demokrati- och hållbarhetsutmaningar. Att skapa likvärdiga möjligheter för undervisning och lärande i dagens samhälle innebär utmaningar som kräver förnyelse och utveckling inom samtliga utbildningspraktiker, från förskola till högre utbildning. Att kraven på vetenskaplighet och mätbara resultat är höga ställer ytterligare krav. Vad innebär det då att undervisa i vår aktuella samhällssituation med tanke på framtidens utmaningar? Vilka specifika utmaningar och möjligheter framträder inom olika ämnen eller kunskapsområden i institutionella utbildningspraktiker? Finns redan praktiker som kan visa vägen i arbetet med att möta samtidens och framtidens utmaningar? Dessa och liknande frågor är angelägna att studera för att kunna bygga en stark lärarprofession som vilar på vetenskaplig grund såväl som beprövad erfarenhet. Alla ansökningar inom ramen för denna tematik är välkomna. Vi ser gärna ansökningar med inriktning mot förskola och svenskämnets didaktik (så väl läs- och skrivundervisning som litteraturdidaktik), då en doktorandtjänst är planerad att tillsättas inom var och en av dessa inriktningar.
 
Låter det intressant? 
För fullständig information, läs vidare på vår hemsida:
https://www.du.se/globalassets/global/styrdokument/forskarutbildning/3.-regler/allman-studieplan-for-utbildning-pa-forskarniva-i-pedagogiskt-arbete-2017.pdf
 

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Doktorand i Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik

Ansök    Dec 18    Högskolan Dalarna    Doktorand
Vill Du utveckla ny kunskap om hur man kan utforma trygga och säkra hem för äldre personer? Då är Du den vi söker till vårt forskningsprojekt. Forskarutbildning i vårdvetenskap på Högskolan Dalarna Inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd och Akademin Utbildning, hälsa och samhälle vid Högskolan Dalarna sker en satsning på utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Doktoranderna erbjuds en sammanhålla... Visa mer
Vill Du utveckla ny kunskap om hur man kan utforma trygga och säkra hem för äldre personer? Då är Du den vi söker till vårt forskningsprojekt.

Forskarutbildning i vårdvetenskap på Högskolan Dalarna

Inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd och Akademin Utbildning, hälsa och samhälle vid Högskolan Dalarna sker en satsning på utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen.

Information om projektet

Projektet vill genom smart teknik bidra till att minska person- och bostadsskadorna samt öka tryggheten för äldre personer i deras hem. De är kraftigt överrepresenterade när det gäller dödsolyckor och vårdbehov efter olyckor, vilka ofta sker i hemmet, och de är oroliga för att utsättas för inbrott. Kunskapen om bostadsskador bland äldre personer är begränsad. Många äldre personer vill bo kvar hemma även vid nedsatt funktionsförmåga och skör hälsa. Boendet är avgörande för hälsa, självständighet och välbefinnande och behöver därför vara anpassat och utrustat för att minska risken för olyckor och skador.

Målsättningen med projektet är att skapa ny kunskap och förståelse för att utveckla användvärda smarta tekniska lösningar för framtidens trygga hem för äldre personer. Projektet kommer kartlägga och analysera otrygghet och skadehändelser i hemmet; undersöka erfarenheter av och önskemål på trygghetsskapande, skadeförebyggande och skadeförhindrande tekniska lösningar i hemmet; samt utveckla och utvärdera smarta tekniska lösningar som avser öka upplevd trygghet samt förebygga och förhindra person- och bostadsskador.

I projektet kommer olika forskningsmetoder användas, bland andra litteraturöversikter, registerstudier, enkätstudie, fokusgrupper och deltagande design.

Din arbetsdag som doktorand

Tjänsten innefattar till största delen deltagande i kurser och egen forskning inom ramen för det aktuella forskningsprojektet. Dessutom finns möjlighet till 20% institutionstjänstgöring med syfte att du ska få undervisningserfarenhet eller annan erfarenhet av akademiskt arbete. Arbetet innebär deltagande i verksamheten inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd vid Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna.

Du deltar i planering, genomförande och dokumentation på engelska av studier som utnyttjar olika forskningsmetoder. Under projektet förväntas du utveckla en stigande grad av självständighet i forskningsprocessen samt en förmåga att kritiskt granska och värdera forskningsresultat.

Projektet bedrivs i en tvärvetenskaplig forskargrupp med kompetens inom hälsa, välfärd, åldrande och teknik. Du kommer att få möjlighet att verka och knyta kontakter med andra doktorander och forskare inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd samt olika forskargrupper på Högskolan Dalarna.

Anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning enligt 5 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100%. Planerad anställningstid är fyra år med 100% studietakt eller fem år med 80% studietakt och 20% tjänstgöring som avser undervisning eller andra uppdrag vid Högskolan. 

Doktoranden förväntas bidra till den akademiska miljön inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd. Planerad antagning och tillträdesdatum är vårterminen 2020. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort är i Falun men det finns möjlighet till att delvis arbeta från annan ort med hjälp av nätbaserade verktyg.

Låter det intressant?

För fullständig annons och bedömningsgrunder, besök

https://www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/vara-lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=1346&rmlang=SE 


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Doktorand i Hälsa och välfärd: Stöd för egenvård för patienter med stroke

Ansök    Jan 14    Högskolan Dalarna    Doktorand
Inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd och Akademin Utbildning, hälsa och samhälle vid Högskolan Dalarna sker en satsning på en sammanhållen akademisk miljö med utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen. Tjänsten innefattar forskarutbildning, forskning och annat arbete bland annat under... Visa mer
Inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd och Akademin Utbildning, hälsa och samhälle vid Högskolan Dalarna sker en satsning på en sammanhållen akademisk miljö med utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen.

Tjänsten innefattar forskarutbildning, forskning och annat arbete bland annat undervisning. Forskningen innebär deltagande i forskningen inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd inom ramen för ett pågående forskningsprojekt (Selfmanagement support) SELMA.

Information om projektet

Projektet vill öka egenvårdsförmågan för personer med stroke. Livet efter en stroke kan innebära stora utmaningar och över hälften av alla överlevande rapporterar känslomässiga och psykosociala behov som inte är tillgodosedda. Hälso- och sjukvården är inne i en dramatisk förändring där vård och behandling alltmer kommer att ske i patientens hem. Dagens hälso-och sjukvård med korta vårdtider ställer höga krav på patienten och närstående för att kunna hantera sin livssituation vid sjukdom.

I detta projekt har vi samlat ett team av internationella experter inom hälsa, vård, rehabilitering och forskning om personer med långvarig ohälsa samt experter inom egenvård för att genomföra en intervention i syfte att stödja egenvård för att förbättra självkapacitet, hälsa och välbefinnande hos personer med långvarig ohälsa.

Vi kommer att använda grundläggande principer för ett egenvårdsprogram som har utvecklats och testats i Storbritannien. Det föreslagna projektet syftar till att genomföra programmet i ett svenskt sammanhang, utvärdera programmets inverkan på egenvård, hälsa och välbefinnande samt utvärdera införandet av metoden. Studien kommer att bedrivas som en komparativ fallstudie.

Datainsamling och analys kommer att ske med hjälp av kvantitativ och kvalitativ metod.

Forskargrupp
Projektet är finansierat av Forte och bedrivs i en mångvetenskaplig och internationell forskargrupp. Doktoranden kommer att få möjlighet att verka och knyta kontakter med doktorander och forskare inom forskargruppen KIPS (Kunskapsimplementering och patientsäkerhet), Hälsa och välfärd på Högskolan Dalarna.  Vi som kommer att samarbeta med doktoranden har vår hemvist på Högskolan Dalarna och KI.

Anställningsvillkor och doktorandens uppgifter
Under projektet förväntas doktoranden att självständigt bedriva forskning genom de olika stadierna av forskningsprocessen. Doktoranden kommer att planera och genomföra både kvalitativa och kvantitativa studier. Doktoranden förväntas utveckla sin förmåga att kritiskt självständigt granska och värdera forskningsresultat samt att skriva på engelska för publikation. 

Anställningen är visstidsanställning på heltid under ca fem år (med 80 % studietakt, motsvarande 4 års heltidsstudier som doktorand) och tjänstgöring som avser utbildning eller andra uppdrag vid Högskolan (20 %). Doktoranden förväntas bidra till den akademiska miljön inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd. Tillträdesdatum är 2020-06-01 eller enligt överenskommelse.

Placeringsort är i Falun men det finns goda möjligheter till att delvis arbeta från annan ort med hjälp av nätbaserade verktyg.

Behörighet
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllt:


• avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå)

Bestämmelserna för anställning som doktorand finns angivna i högskoleförordningen.

Särskild behörighet


• examen på avancerad nivå inom Vårdvetenskap eller motsvarande

Vi söker dig som har god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift. Höga förväntningar gäller också på förmågan att arbeta självständigt, problemlösningsorienterat och analytiskt. Meriterande är tidigare utbildning/erfarenheter av att leda projekt och arbeta systematiskt med dokumentation, rapportskrivning och uppföljning. Meriterande är även att kunna hantera kvalitativa forskningsdata på svenska (inklusive intervjua och analysera data).

Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb Visa mindre

Doktorandtjänst i pedagogiskt arbete: Utbildning för hållbar utveckling

Ansök    Apr 12    Högskolan Dalarna    Doktorand
Högskolan Dalarna utlyser en doktorandtjänst i pedagogiskt arbete med doktorsexamen som slutmål. Tjänsten erbjuds inom forskningsprojektet ”Ekocertifierade förskolors betydelse för barns lärande för hållbarhet: En studie av holistiska effekter av förskoleutbildning för hållbarhet”. Högskolan Dalarna utlyser en fyraårig doktorandtjänst i pedagogiskt arbete, med doktorsexamen som slutmål. Tjänsten erbjuds inom forskningsprojektet Ekocertifierade förskolors ... Visa mer
Högskolan Dalarna utlyser en doktorandtjänst i pedagogiskt arbete med doktorsexamen som slutmål. Tjänsten erbjuds inom forskningsprojektet ”Ekocertifierade förskolors betydelse för barns lärande för hållbarhet: En studie av holistiska effekter av förskoleutbildning för hållbarhet”.

Högskolan Dalarna utlyser en fyraårig doktorandtjänst i pedagogiskt arbete, med doktorsexamen som slutmål. Tjänsten erbjuds inom forskningsprojektet Ekocertifierade förskolors betydelse för barns lärande för hållbarhet: En studie av holistiska effekter av förskoleutbildning för hållbarhet, som är finansierat av Vetenskapsrådet med start hösten 2019. Den forskarstuderande kommer i projektet att samarbeta med flera seniora forskare. Eftersom tjänsten ingår i ett befintligt projekt finns inte möjlighet att fritt utforma forskningsfrågorna, men inom givna projektramar finns vissa påverkansmöjligheter.

Förutom att aktivt delta i projektet förväntas den forskarstuderande bidra till forskningsmiljön i forskningsprofilen Utbildning och lärande, vid Högskolan Dalarna. Inom forskningsprofilen Utbildning och lärande bedrivs forskning om undervisnings- och lärprocesser, samt villkor och förutsättningar som påverkar barns, ungas och vuxnas möjligheter till kunskapsutveckling och social utveckling.

Information om projektet
Trots att utbildning för hållbarhet under flera år har varit en del av verksamheten i de svenska förskolorna saknas kunskap om effekterna av ett medvetet arbete med hållbarhet och effektiva didaktiska metoder för utbildning i hållbarhetsfrågor i förskolan. Syftet med studien är därför att bidra till utveckling av pedagogiska metoder som underlättar undervisning för hållbar utveckling i förskolan. Studien kommer att undersöka barns medvetenhet om hållbarhet under deras sista år på förskolan samt förskolelärarnas pedagogiska metoder för att utbilda barnen för hållbarhet. Vidare kommer sambanden mellan förskolebarns medvetenhet om hållbarhet, förskollärares pedagogiska metoder och ekocertifiering att studeras. Projektet leds av Dr. Farhana Borg vid Högskolan Dalarna tillsammans med Professor Niklas Gericke vid Karlstads universitet.

Arbetsuppgifter
I doktorandens arbete ingår både forskarutbildningskurser och avhandlingsarbete. Doktoranden kommer att ingå i projektets forskargrupp, och arbeta med stöd från och i samarbete med dess medlemmar. Avhandlingsarbetet innebär bland annat datainsamling vid förskolor på olika plaster i Sverige, varför tjänsten periodvis kräver frekventa resor.

Utbildningsämnet
Forskarstudierna bedrivs i ämnet pedagogiskt arbete och följer dess allmänna studieplan. Pedagogiskt arbete är ett forskarutbildningsämne med nära anknytning till lärarutbildningen. Inom pedagogiskt arbete bedrivs forskning av relevans för lärarutbildning, läraryrket, skolledarskap och annan praktikorienterad verksamhet i olika skolformer. 

Behörighet och urval
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete krävs att den sökande har såväl grundläggande som särskild behörighet, samt har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. Urval bland behöriga sökande görs utifrån deras uppvisade förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen i enlighet med den allmänna studieplanen. 

För att lyckas i rollen som doktorand krävs att den sökande är självgående och uthållig, med förmåga att självständigt driva sitt arbete framåt. Även god samarbetsförmåga ser vi som avgörande. 

Särskilt meriterande för denna utlysning är dokumenterat goda kunskaper om undervisning för hållbar utveckling samt erfarenhet av arbete med implementeringsfrågor, lärarfortbildning, skolutvecklingsprojekt och internationellt arbete med hållbar utveckling.

Ansökan
Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se:

https://www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/vara-lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=1077&rmlang=SE


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Doktorandprojekt i pedagogiskt arbete med fokus våldsbejakande extremism

Ansök    Feb 19    Högskolan Dalarna    Doktorand
Högskolan Dalarna utlyser en doktorandtjänst i pedagogiskt arbete med doktorsexamen som slutmål. Den forskarstuderande kommer att antas som doktorand vid Högskolan Dalarnas forskarutbildning i pedagogiskt arbete, med start hösten 2019. Utlysningen riktas mot förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Högskolan Dalarna (HDa) utlyser en doktorandtjänst där uppgiften är att genomföra empiriskt orienterad forskning på förebyggande insatser mot våldsbej... Visa mer
Högskolan Dalarna utlyser en doktorandtjänst i pedagogiskt arbete med doktorsexamen som slutmål. Den forskarstuderande kommer att antas som doktorand vid Högskolan Dalarnas forskarutbildning i pedagogiskt arbete, med start hösten 2019. Utlysningen riktas mot förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.

Högskolan Dalarna (HDa) utlyser en doktorandtjänst där uppgiften är att genomföra empiriskt orienterad forskning på förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism. Doktoranden genomför sin forskarutbildning vid HDa och examineras i forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete vid HDa. Studien förväntas involvera pedagogisk praktik (skola och utbildning) och kan också innefatta relevanta perspektiv inom socialt orienterad forskning.

Doktoranden kommer att verka inom två forskningsprofiler vid Högskolan Dalarna, Interkulturella studier (ISTUD) och Utbildning och lärande (UL).

UL är värdprofil för forskarutbildningen i pedagogiskt arbete. Inom UL bedrivs forskning som rör såväl förskola, skola som högre utbildning, inom för utlysningen relevanta områden såsom didaktik inom olika skolämnen, socialt samspel, maktförhållanden, etik och värderingar, ledarskaps- och organisationsfrågor. Inom forskningsprofilen ISTUD vid Högskolan Dalarna har en interkulturell kompetens etablerats knutet till demokratiutmaningar i ett kulturellt diversifierat samhälle. Här finns för utlysningen relevant forskning om social hållbarhet, interreligiös dialog, civilsamhälle, liksom forskning om samhällets polarisering och våldsbejakande extremism. Doktoranden kommer att verka inom dessa två forskningsmiljöer som båda bidrar med relevant kompetens för den tilltänkta studien.

Genom detta projekt förstärks forskningsmiljön vid Högskolan Dalarna och bidrar till framväxten av en nationell forskningsmiljö i Sverige, bland annat den forskningskompetens som är under framväxt vid Segerstedtinstitutet, Göteborgs universitet.

Doktorandtjänsten tillsätts genom ett samarbete mellan Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet, ABB i Sverige, Spendrups och Högskolan Dalarna.

Utbildningsämnet och studietakt

Forskarstudierna bedrivs i ämnet pedagogiskt arbete och följer dess allmänna studieplan. Pedagogiskt arbete är ett forskarutbildningsämne med nära anknytning till lärarutbildningen. Inom pedagogiskt arbete bedrivs forskning av relevans för lärarutbildning, läraryrket, skolledarskap och annan mer eller mindre praktikorienterad verksamhet i olika skolformer. En forskarutbildning med doktorsexamen som slutmål motsvarar fyra års heltidsstudier. I denna tjänst är utgångspunkten att forskarutbildningen genomförs på 80% studietakt med 20% institutionstjänstgöring, enligt överenskommelse. Doktoranden förväntas även att presentera resultat från studien vid forskningsmiljön vid Segerstedtinstitutet under doktorandtiden.

Utlysningens innehållsliga inriktning – förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Den utlysta doktorandtjänsten syftar till genomförandet av en empiriskt orienterad undersökning på förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism. Kontexten är Dalarna, däribland Ludvika. Studien ska därmed ha en inriktning mot pedagogisk praktik (skola och utbildning) och kan innefatta relevanta perspektiv inom socialt orienterad forskning. Bland annat fokuseras unga vuxna i studien. Doktorandprojektet förväntas bidra med nya perspektiv på förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism på kort och lång sikt liksom med ny kunskap om relationen mellan ideologiska och beteendemässiga dimensioner av fenomenet våldsbejakande extremism.

Ansökan

Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se https://www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/vara-lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=1065&rmlang=SE

Om Högskolan Dalarna


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Doktorand i Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik

Ansök    Maj 8    Högskolan Dalarna    Doktorand
Vill Du göra skillnad och bidra med kunskap om hur rehabiliteringsprocessen för personer med stroke kan bli förbättrad! Då är Du den vi söker till vårt projekt. Forskarutbildning i vårdvetenskap på Högskolan Dalarna Inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd och Akademin Utbildning, hälsa och samhälle vid Högskolan Dalarna sker en satsning på en sammanhållen akademisk miljö med utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det om... Visa mer
Vill Du göra skillnad och bidra med kunskap om hur rehabiliteringsprocessen för personer med stroke kan bli förbättrad! Då är Du den vi söker till vårt projekt.

Forskarutbildning i vårdvetenskap på Högskolan Dalarna
Inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd och Akademin Utbildning, hälsa och samhälle vid Högskolan Dalarna sker en satsning på en sammanhållen akademisk miljö med utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Rätt att examinera doktorer inom Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik erhölls våren 2017. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen.

Information om projektet 
För personer som haft stroke är vårdtiden inneliggande på sjukshus kort. Det innebär att rehabilitering i hemmet är vanligt. Det i sin tur betyder ökade krav på patienternas beredskap för egenvård men även att den fysiska hemmiljön är adekvat. Projektet syftar till att utforska miljöfaktorer, relationer mellan dessa faktorer och utfall för människor med stroke. Syftet är också att undersöka hur miljöfaktorer kan underlätta eller hindra en person-centrerad rehabiliteringsprocess. Studien innebär att ett antal patienter kommer att följas från utskrivning från sjukhuset till hemmet. Vi kommer att använda enkäter, intervjuer och observationer. I den andra fasen skall vi ta lärdom från den första fasen och i en samskapande process med personer med stroke, anhöriga, personal samt planerare och arkitekter ska undersöka faktorer som underlättar en personcentrerad rehabiliteringsprocess samt utveckla prototyper för olika vårdmiljöer som kan stödja processen. 

Forskargrupp
Projektet bedrivs i en tvärvetenskaplig och internationell forskargrupp. Du kommer att få möjlighet att verka och knyta kontakter med doktorander och forskare inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd och olika forskargrupper på Högskolan Dalarna, inom forskargruppen HELD (Health in Everyday Life among people with neurological Disorders; http://ki.se/nvs/forskargruppen-held), KI och på Chalmers tekniska högskola inom forskargruppen Centrum för vårdens arkitektur. Vi som kommer att samarbeta med dig har vår hemvist på Högskolan Dalarna, KI och Chalmers och har ett väletablerat internationellt samarbete.

Din arbetsdag som doktorand
Tjänsten innefattar till största delen deltagande i kurser och egen forskning. Dessutom kommer 20% av din tid ägnas åt så kallad institutionstjänstgöring, ofta med syfte att du ska få undervisningserfarenhet. Forskningen innebär deltagande i forskningen inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd vid Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna, inom ramen för ett pågående forskningsprojekt: Miljöer för rehabilitering, vård och återhämtning – från sjukhuset och tillbaka till hemmet.

Ett antal studier är planerade i projektet med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Under projektet förväntas doktoranden att självständigt bedriva forskning genom de olika stadierna av forskningsprocessen. Doktoranden kommer att planera och genomföra både kvalitativa och kvantitativa studier. Doktoranden förväntas utveckla sin förmåga att kritiskt självständigt granska och värdera forskningsresultat samt att skriva på engelska för publikation.

Anställningen är en tidsbegränsad anställning enligt 5 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100%. Planerad anställningstid är fem år, med 80% studietakt och 20% tjänstgöring som avser undervisning eller andra uppdrag vid Högskolan. För sökande som redan har en licentiatsexamen, räknas tiden för licentiatstudierna av och anställning kan erbjudas för resterande tid enligt 5 kap. 7 § i högskoleförordningen.

Doktoranden förväntas bidra till den akademiska miljön inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd. Planerad antagning och tillträdesdatum till höstterminen 2019. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort är i Falun men det finns goda möjligheter till att delvis arbeta från annan ort med hjälp av nätbaserade verktyg.

Låter det intressant?

För fullständiga annons och bedömningsgrunder, se https://www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/vara-lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=1149&rmlang=SE  


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre

Doktorandtjänst med fokus Utbildning för hållbar utveckling i förskolan

Ansök    Feb 15    Högskolan Dalarna    Doktorand
Högskolan Dalarna utlyser en doktorandtjänst i pedagogiskt arbete med doktorsexamen som slutmål. Tjänsten erbjuds inom forskningsprojektet ”Ekocertifierade förskolors betydelse för barns lärande för hållbarhet: En studie av holistiska effekter av förskoleutbildning för hållbarhet”. Högskolan Dalarna utlyser en fyraårig doktorandtjänst i pedagogiskt arbete, med doktorsexamen som slutmål. Tjänsten erbjuds inom forskningsprojektet Ekocertifierade förskolors ... Visa mer
Högskolan Dalarna utlyser en doktorandtjänst i pedagogiskt arbete med doktorsexamen som slutmål. Tjänsten erbjuds inom forskningsprojektet ”Ekocertifierade förskolors betydelse för barns lärande för hållbarhet: En studie av holistiska effekter av förskoleutbildning för hållbarhet”.

Högskolan Dalarna utlyser en fyraårig doktorandtjänst i pedagogiskt arbete, med doktorsexamen som slutmål. Tjänsten erbjuds inom forskningsprojektet Ekocertifierade förskolors betydelse för barns lärande för hållbarhet: En studie av holistiska effekter av förskoleutbildning för hållbarhet, som är finansierat av Vetenskapsrådet med start hösten 2019. Den forskarstuderande kommer i projektet att samarbeta med flera seniora forskare. Eftersom tjänsten ingår i ett befintligt projekt finns inte möjlighet att fritt utforma forskningsfrågorna, men inom givna projektramar finns vissa påverkansmöjligheter.

Förutom att aktivt delta i projektet förväntas den forskarstuderande bidra till forskningsmiljön i forskningsprofilen Utbildning och lärande, vid Högskolan Dalarna. Inom forskningsprofilen Utbildning och lärande bedrivs forskning om undervisnings- och lärprocesser, samt villkor och förutsättningar som påverkar barns, ungas och vuxnas möjligheter till kunskapsutveckling och social utveckling.

Information om projektet
Trots att utbildning för hållbarhet under flera år har varit en del av verksamheten i de svenska förskolorna saknas kunskap om effekterna av ett medvetet arbete med hållbarhet och effektiva didaktiska metoder för utbildning i hållbarhetsfrågor i förskolan. Syftet med studien är därför att bidra till utveckling av pedagogiska metoder som underlättar undervisning för hållbar utveckling i förskolan. Studien kommer att undersöka barns medvetenhet om hållbarhet under deras sista år på förskolan samt förskolelärarnas pedagogiska metoder för att utbilda barnen för hållbarhet. Vidare kommer sambanden mellan förskolebarns medvetenhet om hållbarhet, förskollärares pedagogiska metoder och ekocertifiering att studeras. Projektet leds av Dr. Farhana Borg vid Högskolan Dalarna tillsammans med Professor Niklas Gericke vid Karlstads universitet.

Arbetsuppgifter
I doktorandens arbete ingår både forskarutbildningskurser och avhandlingsarbete. Doktoranden kommer att ingå i projektets forskargrupp, och arbeta med stöd från och i samarbete med dess medlemmar. Avhandlingsarbetet innebär bland annat datainsamling vid förskolor på olika plaster i Sverige, varför tjänsten periodvis kräver frekventa resor.

Utbildningsämnet
Forskarstudierna bedrivs i ämnet pedagogiskt arbete och följer dess allmänna studieplan. Pedagogiskt arbete är ett forskarutbildningsämne med nära anknytning till lärarutbildningen. Inom pedagogiskt arbete bedrivs forskning av relevans för lärarutbildning, läraryrket, skolledarskap och annan praktikorienterad verksamhet i olika skolformer. 

Behörighet och urval
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete krävs att den sökande har såväl grundläggande som särskild behörighet, samt har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. Urval bland behöriga sökande görs utifrån deras uppvisade förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen i enlighet med den allmänna studieplanen. 

För att lyckas i rollen som doktorand krävs att den sökande är självgående och uthållig, med förmåga att självständigt driva sitt arbete framåt. Även god samarbetsförmåga ser vi som avgörande. 

Särskilt meriterande för denna utlysning är dokumenterat goda kunskaper om undervisning för hållbar utveckling samt erfarenhet av arbete med implementeringsfrågor, lärarfortbildning, skolutvecklingsprojekt och internationellt arbete med hållbar utveckling.

Ansökan
Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se:

https://www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/vara-lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=1077&rmlang=SE


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss? Visa mindre